Anda di halaman 1dari 9

KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI BAHAN

Pada akhir Kad abjad satu-satu


1. Huruf pengajaran dan a. Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutan
kecil a - z pembelajaran murid
dapat :
b. Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara rawak.

c. Mencari, mewarna, memilih huruf kecil tersembunyi. Carta abjad secara turutan
1. Menamakan
huruf kecil a - d. Menulis huruf kecil dengan jari di udara, di dulang, di
z. atas pasir, huruf timbul dengan jari, di belakang
kawan dan sebagainya.
2. Membaca huruf
kecil a - z e. Membentuk huruf kecil dengan plastisin atau tanah
liat mengikut turutan.
3. Menulis huruf
kecil a - z. f. Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk
mengikut urutan.

g. Menyurih huruf kecil mengikut urutan. Kad abjad bergambar.


h. Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf kecil.

i. Melengkapkan turutan huruf.

j. Menampal kertas warna pada huruf kecil (teknik


kolaj). Kad tebuk abjad.

k. Menulis huruf kecil mengikut teknik yang betul.

l. Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau


rakan atau diperdengarkan dengan menggunakan
rakaman audio kaset audio. Kad abjad kertas pasir.

m. Nyanyian: lagu a, b, c

Ujian saringan - Instrumen IPP2M

Ujian diagnostik - Instrumen Ujian Diagnostik

Kad abjad satu-satu.


2. Huruf Pada akhir a. Bersoal jawab tentang gambar.
besar A - Z pengajaran dan
pembelajaran b. Menyebut/mengenal nama huruf besar secara
murid dapat: turutan. Carta abjad secara turutan.
c. Menyebut/mengenal nama huruf besar secara rawak.
1. Menamakan huruf
d. Mencari, mewarna, memilih huruf besar tersembunyi.
besar A Z.
e. Menulis huruf kecil dengan jari di udara, di atas pasir,
2. Membaca huruf di belakang rakan, pada huruf timbul dan sebagainya.
besar A - Z f. Membentuk huruf besar dengan plastisin atau tanah
liat mengikut urutan.
3. Menulis huruf Kad abjad bergambar.
besar g. Memadankan huruf besar dengan huruf kecil.
A Z.
h. Mewarna huruf besar yang sama.
i. Menulis huruf besar berdasarkan huruf kecil yang
diberikan. Kad tebuk abjad.

j. Menekap atau melukis huruf daripada kad tebuk


mengikut urutan.
k. Menyurih huruf kecil mengikut urutan.
Kad abjad kertas pasir.
l. Menyalin huruf besar daripada kad huruf besar.
m. Menulis huruf besar yang disebutkan oleh guru atau
rakan atau diperdengarkan dengan menggunakan
rakaman audio.

Ujian pengamatan - Instrumen Pengamatan


26.1.2017 (Khamis) Cuti Hari Raya Cina
KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI BAHAN

3. Huruf Pada akhir Kad huruf


vokal a e i o pengajaran dan a. Menamakan huruf vokal.
u, e taling / e pembelajaran
b. Membunyikan huruf vokal a, e, i, o, u,
pepet murid dapat:
c. Mewarnakan huruf vokal dengan warna yang Kad gambar.
1. Menamakan ditetapkan.
huruf-huruf
vokal. a merah
e pepet ungu
2. Membunyikan i hijau
huruf-huruf o coklat
vokal. u biru
e taling kuning Lembaran kerja
3. Menulis d. Bersoal jawab tentang gambar.
huruf-huruf Kad gambar
vokal. e. Mendengarkan bunyi-bunyi huruf vokal dari pita
rakaman atau language master.

f. Membunyikan dan membezakan vocal e.

g. Menyesuaikan bunyi vokal dengan gambar.


Kad domino
h. Memilih kad gambar yang sesuai dengan huruf vokal.

i. Memilih huruf vokal dengan gambar yang sesuai.

j. Menulis huruf vokal berdasarkan gambar.

k. Permainan menyebut atau menyambungkan bunyi


vokal awalan.

Guru: - i
Murid: - kan
Guru: - a
Murid: - yam
l. Permainan domino gambar dengan vokal awal dan
vokal dengan suku kata.

4. Suku kata Pada akhir Carta suku kata (Bukan untuk


terbuka KV pengajaran dan a. Menamakan gambar. latih tubi)
pembelajaran b. Mengeja dan membunyikan suku kata KV
murid dapat: berdasarkan gambar.
1. Menyebut c. Mengeja dan membunyikan suku kata KV
suku kata KV. berdasarkan suku kata.
d. Menunjuk suku kata yang disebut guru. (Huruf mengikut warna yang
2. Membaca suku
ditetapkan)
kata KV. e. Mewarna suku kata yang sama.
f. Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar Kad suku kata satu-satu
3. Menulis suku
kata KV dengan suku kata.

Kad gambar
Contoh : ba
d. Memilih kad suku kata berdasarkan gambar.
e. Menulis suku kata berdasarkan gambar
Kad suku kata
f. Melengkapkan perkataan dengan suku kata KV.
g. Menghasilkan buku skrap. (memotong suku kata KV
daripada akhbar dan menampal dalam buku skrap).

9.2.2017 (Khamis) Cuti Thaipusam

KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI BAHAN


5. Perkataan Pada akhir Kad gambar
KV + KV pengajaran dan a. Menamakan gambar/benda.
pembelajaran murid
b. Mencantumkan suku kata menjadi perkataan
dapat:
berdasarkan gambar. Kad suku kata
1. Menyebut c. Mengeja dan
perkataan KV+KV.
membaca
2. Membaca perkataan
perkataan KV+KV berdasarkan gambar.
KV+KV. kad lipat
d. Membaca perkataan KV+KV pada kad/carta. Contoh: b
3. Menulis perkataan e. Membaca kad padanan. o
KV+KV.
f. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar. Kad perkataan

g. Menulis perkataan berdasarkan gambar. Carta perkataan


(suku kata ditulis dengan warna
h. Memadankan perkataan KV+KV menjadi frasa. berbeza)
i. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad Kad padanan
suku kata.

j. Melengkapkan ayat mudah. Contoh:

- Saya beli ( buka, buku )


- Sani ada ( dulu, duku )
- Wani bawa ( sawi, sewa )
- Raju lari ( lalu, laju )
Contoh ayat:
k. Permainan bahasa Domino 1. Bapa beli baju.
2. Baju bapa baru.
3. Bapa beli baju baru.

Kad gambar
6. Perkataan Pada akhir a. Menamakan gambar/benda.
dua suku pengajaran dan
kata V + KV pembelajaran murid b. Menyebut bunyi vokal dan suku kata V+KV.
dapat: c. Mencantumkan suku kata menjadi perkataan V+KV
berdasarkan gambar.
1. Menyebut
perkataan V+KV. d. Membaca kad padanan. Kad perkataan (Suku kata
ditulis dengan warna yang
2. Membaca e. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berbeza)
perkataan berdasarkan gambar.
V+KV. f. Melengkapkan perkataan V+KV.

3. Menulis perkataan g. Menulis perkataan berdasarkan gambar.


V+KV. Lembaran kerja
h. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
suku kata. Ayat contoh:
1. Ini baju saya.
i. Melengkapkan ayat dengan perkataan V+KV.
2. Baju saya biru.
j. Permainan bahasa - memancing huruf dan suku kata 3. Abu bawa ubi.

Kad gambar
7. Perkataan Pada akhir pengajaran a. Menamakan gambar/benda.
tiga suku dan pembelajaran
kata KV + KV murid dapat: b. Mencantumkan kad suku kata membentuk perkataan
+ KV berdasarkan gambar.
1. Membaca c. Mengeja dan membaca perkataan KV+KV+KV.
perkataan KV + KV
+ KV. d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal Kad perkataan (Suku kata
berdasarkan gambar. ditulis dengan warna yang
2. Membina berbeza)
e. Menulis perkataan KV+KV+KV berdasarkan gambar.
perkataan
daripada suku f. Melengkapkan ayat dengan perkataan KV+KV+KV.
kata KV.
g. Melengkapkan ayat berdasarkan gambar.
3. Menulis perkataan Contoh:
KV +KV + KV. 1. Haliza ada .
Lembaran kerja
2. Mereka beli .
Ayat contoh:
1. Ali ada kerusi.
2. Bapa beli kelapa.
3. Abu bawa ubi keladi.

KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI BAHAN


8. Perkataan Pada akhir pengajaran a. Menamakan benda-benda pada carta gambar. Kad gambar
KVK dan pembelajaran
murid dapat: b. Mengeja dan membaca perkataan KVK berpandukan
gambar.
1. Menyebut
perkataan KVK. c. Mengeja dan membaca perkataan KVK pada kad
imbasan/carta.
2. Membaca Kad perkataan (Vokal ditulis
perkataan KVK. d. Memadankan perkataan KVK dengan gambar. dengan warna yang berbeza)

3. Menulis perkataan
KVK. e. Menyusun huruf-huruf menjadi perkataan KVK.

f. Melengkapkan perkataan KVK dengan huruf


vokal yang sesuai berdasarkan gambar.

g. Menulis perkataan KVK berdasarkan gambar.


Lembaran kerja

h. Menulis perkataan KVK yang didengar.

i. Permainan bahasa.- Pertandingan mencantum puzzle


perkataan.

18.3.2017 26.3.2017 Cuti Pertengahan Penggal 1

9. Suku kata Pada akhir pengajaran Carta


KVK dan pembelajaran a. Mengenal dan membunyikan suku kata KV
b bam bim bum bem
murid dapat: berdasarkan gambar.
b. Mengenal dan membunyikan suku kata KV c can cin cun cen
1. Menyebut berdasarkan suku kata.
perkataan KVK. d das dis dus des
c. Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar
2. Membaca dengan suku kata.
perkataan KVK. Kad suku kata satu-satu
d. Memilih suku kata berdasarkan gambar. tan bam
3. Menulis perkataan
KVK. e. Menulis suku kata berdasarkan gambar
Lembaran kerja
Kad gambar
10. Pada akhir pengajaran
Perkataan dan pembelajaran a. Menamakan gambar dan bersoal jawab.
V + KVK murid dapat:
b. Membunyikan huruf vokal dan menyebut suku kata
KVK yang ditunjukkan.
1. Menyebut
perkataan V+KVK. c. Memadankan huruf vokal dan suku kata KVK menjadi
2. Membaca perkataan berdasarkan gambar.
perkataan V+KVK.
d. Membaca perkataan V+KVK pada kad/carta.
3. Menulis perkataan Kad perkataan (Suku kata
V+KVK. e. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal ditulis dengan warna yang
berdasarkan gambar. berbeza)
f. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

Lembaran kerja.

11. Perkataan Pada akhir pengajaran a. Menamakan benda/gambar. Kad suku kata
KV + KVK dan pembelajaran
b. Membunyikan suku kata KV dan KVK
murid dapat: po kok
c. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KV+KVK.
1. Menyebut kad gambar
perkataan d. Memadankan kad suku kata membentuk perkataan
KV+KVK. berdasarkan gambar. kad perkataan
2. Membaca (suku kata ditulis dengan warna
e. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
perkataan yang berbeza)
berdasarkan gambar.
KV+KVK.
f. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
3. Menulis perkataan
KV+KVK. g. Permainan bahasa Teka silang kata.
KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI BAHAN

12. Pada akhir pengajaran a. Menamakan benda/gambar. Kad suku kata


Perkataan dan pembelajaran
b. Memadankan kad suku kata membentuk perkataan
KVK + KV murid dapat: Kun ci
berdasarkan gambar.
1. Menyebut perkataan c. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan Kad gambar
KVK+KV. KVK+KV.
Kad perkatan (suku kata ditulis
2. Membaca perkataan d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang dengan warna yang berbeza)
tertinggal berdasarkan gambar.
KVK+KV. Kad imbasan
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar. Kad ayat yang mengandungi
3. Menulis perkataan
KVK+KV. perkataan dalam kemahiran 5
f. Membina, membaca dan menulis ayat mudah
12.
daripada perkataan KVK+KV.

13. Pada akhir pengajaran a. Menamakan benda/gambar. Kad suku kata


Perkataan dan pembelajaran Kad perkataan (suku kata ditulis
b. Membunyikan suku kata KV dan KVK
KVK + KVK murid dapat: dengan warna yang berbeza).
c. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan
1. Menyebut perkataan Kad ayat yang mengandungi
KV+KVK.
perkataan dalam kemahiran 5
KVK+KVK. d. Memadankan kad suku kata membentuk perkataan 13.
2. Membaca perkataan berdasarkan gambar.
Contoh:
KVK+KVK. e. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang 1. Ini apa?
tertinggal berdasarkan gambar. 2. Ini jambu apa?
3. Menulis perkataan 3. Jambu madu rasa apa?
KVK+KVK. f. Menulis perkataan berdasarkan gambar. 4. Apakah warna jambu
madu?
g. Permainan bahasa Teka silang kata.

1.5.2017 Cuti Hari Pekerja

14. Pada akhir pengajaran a. Menamakan gambar KV+KV+KVK. Kad suku kata
Perkataan dan pelajaran murid Kad perkataan (suku kata ditulis
KV + KV + dapat: b. Menyebut perkataan KV+KV+KVK.
dengan warna yang berbeza).
KVK c. Melengkapkan perkataan KV+KV+KVK dengan
1. Membunyi suku kata suku kata yang betul. Kad ayat yang mengandungi
KV+KV+KVK dengan perkataan dalam kemahiran 5
betul. d. Membaca perkataan KV+KV+KVK yang ditunjukkan. 14.
2. Membaca perkataan e. Latih tubi menulis perkataan KV+KV+KVK dengan Lembaran kerja
KV+KV+KVK dengan cara yang betul pada buku garis empat.
betul.
f. Melengkapkan perkataan KV+KV+KVK dengan
3. Menulis perkataan suku kata yang betul pada lembaran kerja.
KV+KV+KVK yang
disebutkan oleh guru. g. Nyanyian lagu kanak-kanak. Contoh: Lagu
Bunyi Telefon

15. Pada akhir pengajaran a. Menamakan benda/gambar. Kad perkataan (suku kata ditulis
Perkataan dan pelajaran murid dengan warna yang berbeza).
KVK + KV + dapat: b. Melengkapkan perkataan KVK+KV+KVK dengan
suku kata yang betul. Kad suku kata
KVK
1. Mengeja dan c. Menyebut perkataan KVK+KV+KVK. Kad ayat yang mengandungi
menyebut perkataan perkataan dalam kemahiran 5
KVK+KV+KVK d. Membaca perkataan KVK+KV+KVK . 15.
dengan betul.
e. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang Lembaran kerja
2. Membaca perkataan tertinggal berdasarkan gambar.
KVK+KV+KVK
dengan betul. f. Menulis perkataan KVK+KV+KVK berdasarkan
gambar.
3. Menulis perkataan
KVK+KV+KVK yang g. Permainan bahasa Kotak beracun.
disebutkan oleh guru.

KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI BAHAN


16. Pada akhir pengajaran a. Bersoal jawab tentang gambar. Kad gambar
Perkataan dan pelajaran murid Kad perkataan
KVKK dapat: b. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan
KVKK berpandukan gambar.
1. Membaca perkataan c. Menyusun huruf-huruf yang diberi supaya menjadi
KVKK dengan betul. perkataan KVKK yang betul.
2. Membina perkataan d. Membaca perkataan KVKK pada kad perkataan.
KVKK yang betul.
e. Memadankan perkataan KVKK dengan gambar.
3. Menulis perkataan
KVKK . f. Menulis perkataan KVKK berpandukan gambar.
g. Menulis perkataan KVKK yang disebutkan.
h. Permainan bahasa.- Teka Silang Kata

22.5.2017 26.5.2017 Peperiksaan Penggal Pertama

27.5.2017 11.6.2017 Cuti Penggal 1

17. Suku kata Pada akhir pengajaran a. Mengeja suku kata KVKK. Contoh suku kata.
KVKK dan pelajaran murid (bukan untuk latih tubi)
dapat: b. Membaca kad suku kata KVKK.
c. Latih tubi mengeja dan menyebut suku kata KVKK. ban
bing
bon bun
beng
1. Menyebut suku kata g g g

KVKK dengan betul. d. Menulis suku kata KVKK yang didengar.


cang cing cong cung ceng
2. Membaca suku kata e. Menulis suku kata KVKK berdasarkan huruf vokal.
KVKK yang betul. dan
ding
don dun
deng
g g g
3. Menulis suku kata
KVKK .

18. Pada akhir pengajaran a. Bersoal jawab tentang gambar. Kad perkataan (suku kata
Perkataan dan pelajaran murid ditulis dengan warna yang
KV + KVKK dapat: b. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan berbeza)
KV+KVKK berpandukan gambar.
Kad suku kata
1. Menyebut suku kata c. Menyusun suku kata yang diberi supaya menjadi
KV+ KVKK dengan perkataan KV+KVKK yang betul. Kad gambar
betul.
d. Membaca perkataan KV+KVKK. Kad ayat yang mengandungi
2. Membaca perkataan perkataan dalam kemahiran 5
KV+KVKK dengan e. Memadankan perkataan KV+KVKK dengan gambar. 18.
betul.
f. Menulis perkataan KV+KVKK berpandukan gambar. Lembaran kerja.
3. Menulis perkataan
KV+KVKK . g. Menulis perkataan KV+KVKK yang
disebutkan.
h. Menulis ayat mudah.
i. Permainan bahasa.- Roda Impian

25.06.2017 Cuti Hari Raya

19. Pada akhir pengajaran a. Bersoal jawab tentang gambar. Kad perkataan (suku kata
Perkataan V dan pelajaran murid ditulis dengan warna yang
+ KVKK dapat: b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan berbeza).
gambar.
Kad suku kata
1. Menyebut suku kata c. Membaca kad padanan.
V+ KVKK dengan Kad gambar
betul. d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar. Kad-kad ayat (mengandungi
2. Membaca perkataan perkataan-perkataan dari
V+KVKK dengan e. Menulis perkataan berdasarkan gambar. kemahiran 5 19).
betul.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
3. Menulis perkataan suku kata.
V+KVKK .

KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI BAHAN


20. Perkataan Pada akhir pengajaran Kad perkataan (suku kata
KVK + KVKK dan pelajaran murid a. Bersoal jawab tentang gambar. ditulis dengan warna yang
dapat: berbeza).
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata
1. Menyebut perkataan berdasarkan gambar. Kad suku kata
KVK + KVKK dengan c. Membaca kad padanan. Kad gambar
betul.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang Kad-kad ayat (mengandungi
2. Membaca perkataan tertinggal berdasarkan gambar. perkataan-perkataan dari
KVK + KVKK dengan kemahiran 5 20).
betul. e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
Lembaran kerja
3. Menulis perkataan f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
KVK + KVKK dengan suku kata.
betul .

21. Perkataan Pada akhir pengajaran Kad perkataan (suku kata


KVKK + KV dan pelajaran murid a. Bersoal jawab tentang gambar. ditulis dengan warna yang
dapat: berbeza).
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata
1. Menyebut perkataan berdasarkan gambar. Kad suku kata
KVKK + KV dengan c. Membaca kad padanan. Kad gambar
betul.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang Kad-kad ayat (mengandungi
2. Membaca perkataan tertinggal berdasarkan gambar. perkataan-perkataan dari
KVKK + KV dengan kemahiran 5 21).
betul. e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
Lembaran kerja
3. Menulis perkataan f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
KVKK + KV dengan suku kata.
betul .

22. Perkataan Pada akhir pengajaran Kad perkataan (suku kata


KVKK + KVK dan pelajaran murid a. Bersoal jawab tentang gambar. ditulis dengan warna yang
dapat: berbeza).
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata
1. Menyebut perkataan berdasarkan gambar. Kad suku kata
KVKK + KVK dengan c. Membaca kad padanan. Kad gambar
betul.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang Kad-kad ayat (mengandungi
2. Membaca perkataan tertinggal berdasarkan gambar. perkataan-perkataan dari
KVKK + KVK dengan kemahiran 5 22).
betul. e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
Lembaran kerja
3. Menulis perkataan f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
KVKK + KVK dengan suku kata.
betul .

23. Perkataan Pada akhir pengajaran Kad perkataan (suku kata


KVKK + dan pelajaran murid a. Bersoal jawab tentang gambar. ditulis dengan warna yang
KVKK dapat: berbeza).
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata
1. Menyebut perkataan berdasarkan gambar. Kad suku kata
KVKK + KVKK c. Membaca kad padanan. Kad gambar
dengan betul.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang Kad-kad ayat (mengandungi
2. Membaca perkataan tertinggal berdasarkan gambar. perkataan-perkataan dari
KVKK + KVKK kemahiran 5 23).
dengan betul. e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
Lembaran kerja
3. Menulis perkataan f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
KVKK + KVKK suku kata.
dengan betul .

24. Perkataan Pada akhir pengajaran Kad perkataan (suku kata


KV + KV + dan pelajaran murid a. Bersoal jawab tentang gambar. ditulis dengan warna yang
KVKK dapat: b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berbeza).
1. Menyebut perkataan berdasarkan gambar.
Kad suku kata
KV + KV + KVKK c. Membaca kad padanan. Kad gambar
dengan betul.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang Kad-kad ayat (mengandungi
2. Membaca perkataan tertinggal berdasarkan gambar.
KV + KV + KVKK perkataan-perkataan dari
dengan betul. e. Menulis perkataan berdasarkan gambar. kemahiran 5 24).

3. Menulis perkataan f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad Lembaran kerja
KV + KV + KVKK suku kata.
dengan betul .
KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI BAHAN

25. Perkataan Pada akhir pengajaran Kad perkataan (suku kata ditulis
KV + KVK + dan pelajaran murid a. Bersoal jawab tentang gambar. dengan warna yang berbeza).
KVKK dapat: b. Membunyikan suku kata.
Kad suku kata
1. Menyebut c. Menyatu dan memadankan dua suku kata
perkataan KV + berdasarkan gambar. Kad-kad ayat (mengandungi
KVK + KVKK perkataan-perkataan dari
dengan betul. d. Membaca perkataan KV + KVK + KVKK. kemahiran 5 25).
2. Membaca e. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang
perkataan KV + tertinggal berdasarkan gambar. Lembaran kerja
KVK + KVKK
dengan betul. f. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

3. Menulis perkataan g. Melengkapkan ayat dengan perkataan KV + KVK +


KV + KVK + KVKK KVKK.
dengan betul .

26.8.2017 03.9.2017 Cuti Pertengahan Penggal Kedua

26. Perkataan Pada akhir pengajaran Kad perkataan (suku kata ditulis
KVK + KV + dan pelajaran murid a. Bersoal jawab tentang gambar. dengan warna yang berbeza).
KVKK dapat: b. Membunyikan suku kata.
Kad suku kata
1. Menyebut c. Menyatu dan memadankan dua suku kata
perkataan KVK + berdasarkan gambar. Kad-kad ayat (mengandungi
KV + KVKK dengan perkataan-perkataan dari
betul. d. Membaca perkataan KVK + KV + KVKK . kemahiran 5 26).
2. Membaca e. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang
perkataan KVK + tertinggal berdasarkan gambar. Lembaran kerja
KV + KVKK dengan
betul. f. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

3. Menulis perkataan g. Melengkapkan ayat dengan perkataan KVK + KV +


KVK + KV + KVKK KVKK.
dengan betul .

27. Perkataan Pada akhir pengajaran Kad perkataan (suku kata ditulis
KVKK + KV + dan pelajaran murid a. Bersoal jawab tentang gambar. dengan warna yang berbeza).
KVK dapat: b. Membunyikan suku kata.
Kad-kad ayat (mengandungi
1. Menyebut c. Menyatu dan memadankan dua suku kata perkataan-perkataan dari
perkataan KVKK + berdasarkan gambar. kemahiran 5 27).
KV + KVK dengan
betul. d. Membaca perkataan KVKK + KV + KVK. Lembaran kerja
2. Membaca e. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang
perkataan KVKK tertinggal berdasarkan gambar.
+ KV + KVK
dengan betul. f. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

3. Menulis perkataan g. Melengkapkan ayat dengan perkataan KVKK + KV +


KVKK + KV + KVK KVK.
dengan betul .

28. Perkataan Pada akhir pengajaran Kad perkataan (suku kata ditulis
KV + KVKK + dan pelajaran murid a. Bersoal jawab tentang gambar. dengan warna yang berbeza).
KVK dapat: b. Membunyikan suku kata.
Kad suku kata
1. Menyebut c. Memadankan suku kata menjadi perkataan KV +
perkataan KV + KVKK + KVK berdasarkan gambar. Kad-kad ayat (mengandungi
KVKK + KVK perkataan-perkataan dari
dengan betul. d. Membaca perkataan KV + KVKK + KVK. kemahiran 5 28).
2. Membaca e. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang
perkataan KV + tertinggal berdasarkan gambar. Lembaran kerja
KVKK + KVK
dengan betul. f. Menulis perkataan KV + KVKK + KVK berdasarkan
gambar.
3. Menulis perkataan
KV + KVKK + KVK g. Melengkapkan ayat dengan perkataan KV + KVKK +
dengan betul . KVK.

KEMAHIRAN OBJEKTIF AKTIVITI BAHAN


29. Perkataan Pada akhir pengajaran a. Menamakan gambar dan bersoal jawab. Carta perkataan
yang dan pelajaran murid
melibatkan dapat: b. Mengeja dan membunyikan terus perkataan- Kad perkataan
diftong dan perkataan yang telah disediakan.
vokal 1. Menyebut suku kata Kad gambar
yang melibatkan c. Latih tubi membunyikan suku kata diftong/vokal
berganding berganding.
huruf konsonan Kad-kad ayat (mengandungi
bergabung dengan d. Menggabung suku kata diftong dengan kad suku kata perkataan-perkataan dari
betul. KV/kad VV dengan kad huruf menjadi perkataan. kemahiran 5 29).
2. Membaca perkataan e. Membaca ayat-ayat yang mengandungi diftong /
yang melibatkan vokal berganding.
huruf konsonan
bergabung dengan f. Mengisi tempat-tempat kosong dengan perkataan-
betul. perkataan yang sesuai.
3. Menulis perkataan g. Melengkapkan ayat dengan perkataan diftong atau
yang melibatkan vokal berganding yang sesuai.
huruf konsonan
bergabung dengan h. Latihan ejaan terancang
betul .

30. Perkataan Pada akhir pengajaran


yang dan pelajaran murid a. Bersoal jawab tentang gambar. Kad suku kata
melibatkan dapat: b. Latih tubi membunyikan suku kata digraf. Kad perkataan (suku kata
huruf ditulis dengan warna yang
konsonan 1. Menyebut perkataan c. Menyatu dan memadankan dua suku kata
KV + KV + KVKK berbeza).
bergabung berdasarkan gambar.
(digraf) dengan betul. Kad-kad ayat (mengandungi
d. Membaca kad padanan. perkataan-perkataan dari
2. Membaca perkataan
KV + KV + KVKK e. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang kemahiran 5 30 ).
dengan betul. tertinggal berdasarkan gambar. Lembaran kerja
3. Menulis perkataan f. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
KV + KV + KVKK
dengan betul . g. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
suku kata.

31. Membaca Pada akhir pengajaran Ayat bergambar ( mengandungi


dan membina dan pelajaran murid a. Bersoal jawab berpandukan gambar. semua perkataan yang telah
ayat mudah dapat: b. Membina ayat secara lisan berpandukan perkataan dipelajari).
1. Membaca ayat dan gambar.
Kad perkataan
mudah dengan c. Mengungkapkan ayat berirama dengan intonasi yang
sebutan dan intonasi betul (pantun, syair) Lembaran kerja
yang betul.
d. Membaca ayat berdasarkan gambar.
2. Menulis ayat mudah
yang betul. e. Menyusun perkataan menjadi ayat berdasarkan
gambar.
3. Membina ayat
mudah yang betul . f. Membina ayat berdasarkan gambar.

32.Bacaan Pada akhir pengajaran Ayat bergambar (mengandungi


dan dan pelajaran murid a. Membaca petikan mudah. semua perkataan yang telah
pemahaman dapat: b. Menyusun ayat supaya betul susunannya dipelajari).
1. Membaca petikan berdasarkan gambar bersiri.
Kad perkataan.
dengan sebutan dan c. Membaca dan menjawab soalan pemahaman.
intonasi yang betul. Lembaran kerja.
2. Mencerita semula
petikan yang dibaca.
3. Menjawab soalan
pemahaman.

Ujian Pelepasan - Instrumen Ujian Pelepasan


21.10.2017 25.10.2017 - Peperiksaan Akhir Tahun
18.10.2017 - Cuti Perayaan Deepavali + Cuti Peristiwa
13.11.2017 - Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah

Anda mungkin juga menyukai