Anda di halaman 1dari 1

Raja sebagai Raja sebagai

Sebagai simbol
payung Yang di-
tanpa
Negara yang Pertuan Agong
berperanan
menjaga berdasarkan
dalam
kedaulatan beberapa
mempertahank
Bangsa tahun dan
an kedaulatan
Melayu kuasa yang melayu
telah
ditetapkan
Raja PERANAN PERANAN Raja sebagai
RAJA Raja RAJA
berkuasa simbol dan
PADA berperana PADA
mutlak dalam segala
MASA n sebagai MASA
membuat pentadbiran
DAHULU simbol MASA
keputusan dilakukan
kedaulatan KINI
dan dibantu oleh
oleh jemaah kerajaan
menteri negeri
kecuali
berkaitan
dengan
Raja sebagai ketua Raja Raja tidak agama.
dalam perdagangan berperana berkuasa penuh
dalam memberi n lambang dalam ekonomi dan
keputusan dan perpoadua bahkan
melaksanakan n diperuntukkan
hubungan pendapatannya
diplomatik mengikut negeri