Anda di halaman 1dari 5

Entrance: Send Us Your Spirit We adore you, we glorify you,

David Hass we give you thanks for your


great glory,
Refrain: Come Lord Jesus. Send us
Lord God, heavenly King,
your Spirit. Renew the face of the
earth. x2 O God, almighty
Father. (REFRAIN)
1. Come to us, Spirit of God. Breathe
in us now. We sing together. Spirit of II
hope and of light, fill all our lives. Lord Jesus Christ, Only Begotten
Come to us, Spirit of God. Son,
Lord God, Lamb of God, Son of
2. Fill us with the fire of your love.
Burn in us now. Bring us together. the Father,
Come to us; dwell in us. Change our you take away the sins of the
lives, oh Lord. Come to us, Spirit of world,
God. have mercy on us;
you take away the sins of the
3. Send us the wings of new birth. world,
Fill all the earth with the love you have
receive our prayer;
taught us. Let all creation now be
shaken with love. Come to us, Spirit of you are seated at the right hand
God of the Father,
have mercy on us. (REFRAIN)
Kyrie: Kyrie (Dwells God)
Arnel Aquino, SJ III
For you alone are the Holy One,
You raise the dead to life in the spirit.
you alone are the Lord,
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
you alone are the Most High,
You bring pardon and peace to the Jesus Christ,
sinner. with the Holy Spirit,
Christe eleison. Christe eleison. in the glory of God the
Father. (REFRAIN)
You bring light to those in darkness.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Amen.
(Repeat)

Gloria: Glory To God (light from Light) Psalm: ? ? ? (Ps 104)


Manuel V. Francisco, SJ
Refrain: Sequence: Veni Sancte Spiritus
Glory to God in the highest,
and on earth peace to people of good Gospel Acclamation: Celtic Alleluia
will. (w/ verses)
Glory to God in the highest, Fintan O'Carol
and on earth peace to people of good Verses by: Manuel V. Francisco,
will. SJ

I Refrain
Al - le - lu - - ia, Al - le - - lu - - ia
We praise you, we bless you,
Al - le - lu - - ia, Al - le - - lu - - ia Blessed is he who comes in the
name
Verse1 of the Lord.
Sing praise to the Lord, all you people!
Sing of the wonders He's fashioned!
Hosanna in the highest.
O sing to the Lord without ceasing! (R)
Hosanna in the highest.
Verse2
The Lord has made known His Memorial Acclamation: Holy (LfL)
salvation, Manuel V. Francisco, SJ
showing his justice and mercy
to people throughout ev'ry nation! (R) When we eat this Bread and drink this
Cup,
we proclaim your Death, O Lord,
until you come again,
until you come again,
Preparation of Gifts: Isang Pagkain, we proclaim your death, O Lord.
Isang Katawan, Isang Bayan
Lucio San Pedro Great Amen: AMEN (wyd)
Manuel V. Francisco, SJ
Katulad ng mga butil na tinitipon
Upang maging tinapay na nagbibigay A - - men, A - - men, A - - - - men,
buhay A - men, A - men, A - - men, A - men!
Kami naway matipon din
At maging bayan Mong giliw Pater Noster: Our Father (LfL)
Manuel V. Francisco, SJ
Koro:
Iisang Panginoon, iisang katawan Our Father who art in heaven,
Isang bayan, isang lahi hallowed be thy name.
Sayoy nagpupugay Thy kingdom come.
Thy will be done on earth, as it is in
Katulad din ng mga ubas heaven.
Na piniga at naging alak Give us this day our daily bread,
Sino mang uminom nito and forgive us our trespasses,
May buhay na walang hanggan as we forgive those who trespass
Kami naway maging sangkap against us,
Sa pagbuo nitong bayang liyag (K) and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
Sanctus: Holy (LfL)
Manuel V. Francisco, SJ Quia Nos: For the Kingdom (LfL)
Manuel V. Francisco, SJ
Holy, Holy, Holy
Lord God of hosts. For the King the power and the glory
are Yours Now and for ever.
Heaven and earth are full of your
glory, Agnus Dei: Lamb Of God (LfL)
full of your glory. Manuel V. Francisco, SJ

Hosanna in the highest.


Hosanna in the highest.
Lamb of God, you take away the sa ami'y ipadama patnubay ng
sins of the world, have mercy, mahihirap, o, aming pag-asa't gabay
have mercy on us. (2x) sa aming saya at hapis, tanglaw kang
kaaya-aya.
Lamb of God, you take away the
sins of the world, Grant us
peace, grant us peace.
liwanag ng kaaliwan, sa ami'y
Communion1: One Bread, One Body dumalaw ka kalinga mo ang takbuhan
Manuel V. Francisco, SJ noong unang-una pa pawiin ang aming
pagod, ang pasani'y pagaanin
Refrain minamahal kong kandungan, sa hapis,
One bread, one body, kami hanguin.
one Lord of all,
one cup of blessing which we
bless.
And we, though many, liwanag ng kabanalan, sa ami'y
throughout the earth, mamuhay ka ang ningas ng yong pag-
we are one body in this one Lord. ibig ang s'yang magsilbing gabay pag
nalayo ka sa amin, ang tao'y walang
halaga di namin makakayanang
1. Gentile or Jew, hanguin ang kaluluwa.
servant or free,
woman or man, no more. (R)

liwanag ng bagong buhay, sa ami'y


2. Many the gifts, umakay ka linisin ang aming sugat,
many the works, ang diwa'y bigyang-sigla akitin mo ang
one in the Lord of all. (R) palalo, damayan ang naliligaw ituro
mo ang landasin, patungo sa aming
tanglaw.
3. Grain for the fields,
scattered and grown,
gathered to one, for all. (R)
liwanag ng aming puso, sa ami'y
Communion2: Breathe On Me manahan ka idulot mo po sa amin
Arnel Aquino, SJ kapayapaang wagas ang yong
gantimpala't mana, pangako mong
Communion3: Liwanag Ng Aming
kasarinlan ang bunga sa pagkandili,
Puso
Eddie Hontiveros, SJ ligaya magpakailanman.

liwanag ng aming puso, sa ami'y Marina Hymn (Post Communion):


manahan ka ang init ng yong biyaya, Stella Maris
Manuel V. Francisco, SJ
Kung itong aming paglalayag
Inabot ng pagkabagabag H'wag nang mag-alala, puso nating
Nawa'y mabanaagan ka aba nilikha N'yang tahanan N'ya. Pag-
Hinirang na tala ng umaga
ibig N'ya'y kay lalim kay sigla (kay
Kahit alon man ng pangamba lalim kay sigla).
Di alintana sapagkat naro'n ka
Ni unos ng pighati Kung sarili N'yang Anak pinagkaisa
At kadiliman ng gabi N'ya sa sisinghap-singhap na bayan
nating makasarili, makasalanan.
Koro:
Maria sa puso ninuman
Ika'y tala ng kalangitan
Ningning mo ay walang pagmamaliw
Inang sinta, Inang ginigiliw H'wag nang mag-alinlangan pang
tayo'y Kanyang sasamahan.
Tanglawan kami aming ina Kailanma'y 'di tayo iiwan. Kailanma'y
Sa kalangitan naming pita 'di tayo iiwan.
Nawa'y maging hantungang
Pinakamimithing kaharian (K)

Recessional: O Bayan Ng Diyos


Arnel Aquino, SJ O Bayan ng Diyos, itaas ang kamay at
magdiwang! (at magdiwang!)

O Bayan ng Diyos, itaas ang kamay at


magdiwang! (at magdiwang!)
Awit ng sigla ibaling sa kalangitan,
Awit ng sigla ibaling sa kalangitan, Purihin ang Diyos na buhay! Tayo'y
Purihin ang Diyos na buhay! Kanyang mahal, inaaruga na't
kinagigiliwan pa.

Tayo'y Kanyang mahal, inaaruga na't


kinagigiliwan pa. Pag-ibig N'ya'y kay Pag-ibig N'ya'y kay lalim kay saya (kay
lalim kay saya (kay lalim kay saya). lalim kay saya).

O Bayan ng Diyos, itaas ang kamay at O Bayan ng Diyos, itaas ang kamay at
magsayaw! (at magsayaw!) magsayaw! (at magsayaw!)

Liwanag ng Diyos nagpawi ng Liwanag ng Diyos nagpawi ng


kadiliman, pangungulila't lungkot. kadiliman, pangungulila't lungkot.
H'wag nang mag-alala, puso nating
aba nilikha N'yang tahanan N'ya. Pag-
ibig N'ya'y kay lalim kay sigla!

Pag-ibig N'ya'y kay lalim kay sigla! Kay


lalim kay sigla!