Anda di halaman 1dari 12

5/1/2017 ContohJawapanTugasanSejarahPT32017PeristiwaBersejarah

Home Nuffnang IsuSemasa Info Segmen&GA WW MyFb

Tugasan Sejarah PT3 2017 Peristiwa Bersejarah Tugasan Geografi PT3 2016 Pengangkutan Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi

Tugasan Geografi PT3 2014 Pencemaran Alam Sekitar Tugasan Sejarah PT3 2016 Bangunan / Binaan Bersejarah Tugasan Sejarah PT3 2015 Persetiaan Persekutuan

Tugasan Sejarah PT3 2014 Perpaduan Kaum

Thursday, April 27, 2017

ContohJawapanTugasanSejarahPT32017Peristiwa
Bersejarah

Contoh Jawapan Penuh Lengkap Tugasan / Folio / Kerja Kursus Sejarah PT3 2017

Tajuk : Peristiwa Bersejarah di Tempat Tinggal Anda

Like My Fb

Suka Kongsi 1.1Korangsukaini.

Ikuti 1.1KpeoplearefollowingBlogCeriteraCinta.

ViSiToR

9249365

http://ceriteracintabalqis.blogspot.com/2017/04/contohjawapantugasansejarahpt32017.html 1/12
5/1/2017 ContohJawapanTugasanSejarahPT32017PeristiwaBersejarah

Shoutboxbarudahada!
1Mei2017

Home Tuition

HomeTuitionuntukSainsdan
Kimia.Klikgambardiatas.
pertanyaan?emailje:
balqis871006@gmail.com

Shoutbox

SPEAKUP

aRcHiVe

"Anda dikehendaki membuat kajian tentang satu peristiwa bersejarah di tempat tinggal anda.
Hasilkan satu laporan yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan"

Tugasan anda hendaklah mengandungi aspekaspek utama berikut:

(a) Tajuk kajian : *tajuk terpulang pada anda mengikut kreativiti sendiri* 2017(12)
May(1)
contoh : April(5)
ContohJawapanTugasan
sambutan yang dianjurkan di kawasan tempat tinggal program gotong royong, festival, pertandingan, dll
SejarahPT32017Peristiwa
pertandingan yang dianjurkan secara besarbesaran seperti pertandingan berbasikal peringkat antarabangsa ...
seperti "LeTour de Langkawi" dan lainlain KeputusanAnugerahMeletop
Majlis perasmian di kawasan tempat tinggal sebagai contoh perasmian pembukaan surau, taman Era(AME)2017
permainan, restoran, hospital, klinik, sekolah, dll BlogDialihkankeWeb
Busuk.Org
peristiwa atau tragedi seperti banjir besar, tsunami, banjir kilat, fenomena ElNino, hari kemerdekaan,
pengisytiharan kemerdekaan, pembunuhan JWW Birch, TakDapatIPTA,AdaPilihan

peristiwa berlaku di sekolah, contohnya Hari Olahraga / Sukan Sekolah / Merentas Desa, Hari Anugerah
Cemerlang, Hari Guru, dll PoPuLaR PoSt

(b) Nama penulis *Nama anda* ContohJawapanTugasan


SejarahPT32017Peristiwa
Bersejarah
(c) Isi kandungan:
ContohJawapanTugasan
1. Pengenalan menjelaskan latar belakang peristiwa bersejarah di tempat anda SejarahPT32016Bangunan/
BinaanBersejarah
2. Menerangkan faktor berlakunya peristiwa bersejarah
3. Menerangkan peristiwa bersejarah secara kronologi Kronologi maksudnya peristiwa sejarah mengikut urutan KeputusanAnugerahMeletop
Era(AME)2017
masa. contoh masa yang diambil ialah sebelum peristiwa berlaku, semasa peristiwa berlaku dan selepas
peristiwa berlaku. ContohJawapanTugasan
4. Menilai kesan / impak peristiwa bersejarah terhadap diri sendiri, masyarakat setempat dan negara SejarahPT32015Persetiaan
Persekutuan
5. Menjelaskan iktibar yang diperolehi daripada peristiwa bersejarah

Artikel Lama
(d) Rumusan pengetahuan, nilai dan harapan yang releven
Memuat...

(e) Sumber rujukan Menyenaraikan jenis sumber:buku / internet / akhbar / majalah

Traffic Blog
TAJUK KAJIAN

Beberapa tajuk kajian yang boleh anda pilih untuk kajian Peristiwa Bersejarah di tempat anda.

http://ceriteracintabalqis.blogspot.com/2017/04/contohjawapantugasansejarahpt32017.html 2/12
5/1/2017 ContohJawapanTugasanSejarahPT32017PeristiwaBersejarah
Sambutan Ulangtahun Kemerdekaan 1958 2003 LiveTrafficFeed
Penubuhan Malaysia AvisitorfromMalaysiaarrived
from
Penubuhan Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu, Melaka
ceriteracintabalqis.blogspot.my
Penaklukan Kota Melaka oleh Belanda andviewedContohJawapan
Peristiwa Bukit Kepong [link 1], [link 2] TugasanSejarahPT32017...5
AvisitorfromMelaka,
Le Tour de Langkawi secsago
Malaysiaarrivedfrom
Pengisytiharan Hari Malaysia di Stadium Merdeka
ceriteracintabalqis.blogspot.my
andviewedContohJawapan
Peristiwa Perjanjian Pangkor TugasanSejarahPT32017...9
AvisitorfromMalaysiaarrived
Perang Klang secsago
fromwww.google.comand
Pembunuhan di Parit Sulong viewedCeriteraCinta15
AvisitorfromJohorBahru,
secsago
MalaysiaviewedContoh
Realtimeview GetFeedjit

PERANCANGAN KERJA

Perancangan (10 Markah) ialah aktiviti menulis pengenalan yang sangat sesuai dengan tugasan dan dapat
menggambarkan keseuruhan kandungan hasil penulisan. iameliputi aspek berikut: Backlinks

jadual kerja / senarai semak


objektif kajian SilaTekan
menetapkan kaedah kajian
menetapkan tajuk
menyediakan kerangka kasar penulisan
menyatakan sumber

Contoh:
JADUAL KERJA / SENARAI SEMAK
Bil Tarikh Perkara Catatan
Menerima taklimat daripada guru mata pelajaran Sejarah
1 April 2017
berkaitan penulisan tugasan
Membuat rujukan awal ke laman web yang berkaitan dengan
2
tajuk yang diberi sebagai persediaan awal
Mengenalpasti cara penulisan tugasan,Menentukan tajuk
3
penulisan
Membuat rujukan lanjut berkaitan dengan tajuk tugasan
4 menerusi internet, buku, majalah, akhbar, makalah, jurnal
untuk mendapatkan bahan penulisan
5 Menulis kerangka kasar penulisan
Menulis draf awal tugasan dengan bimbingan guru dengan lebih
6
teliti dan kemas
7 Menulis Pengenalan Peristiwa Bersejarah
Menulis penerangan mengenai faktor berlakunya peristiwa
8
bersejarah
9 Menulisperistiwa bersejarah secara kronologi
10 Menulisfungsi dan keadaan bangunan pada masa kini
Menulis kesan / impak peristiwa bersejarah terhadap diri
11
sendiri, masyarakat setempat dan negara
12 Menulisiktibar yang diperolehi daripada peristiwa bersejarah
ONLINE
13 Rumusan pengetahuan nilai / unsur dan harapan
14 Mei 2017 Mengemaskini tugasan. Semak dan hantar tugasan

ISI KANDUNGAN
Ianya tidak wajib. nak tulis boleh, tak nak tulis pun takpe.
*mengandungi penghargaan, objektif kajian, kaedah kajian, hasil kajian, rumusan, lampiran, rujukan*

Contoh:

http://ceriteracintabalqis.blogspot.com/2017/04/contohjawapantugasansejarahpt32017.html 3/12
5/1/2017 ContohJawapanTugasanSejarahPT32017PeristiwaBersejarah

OBJEKTIF KAJIAN

*contoh*
Kerja khusus ini dilaksanakan bagi memenuhi beberapa objektif :
1. Melalui kajian yang dijalankan saya mendapat kemahiran mencari dan mengumpul fakta peristiwa sejarah
mengenai .........
2. Saya dapat menerangkan faktor berlakunya peristiwa bersejarah di tempat tinggal saya.
3. Saya dapat menjelaskan dengan lebih terperinci peristiwa bersejarah secara kronologi
4. Melalui kajian kerja khusus ini juga saya dapat menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod dan
menganilisis maklumat berkaitan peristiwa bersejarah
5. Dapat melahirkan perasaan bangga terhadap terhadap peristiwa bersejarah yang terdapat di Negara kita dan
menjelaskaniktibar yang diperolehi daripada peristiwa bersejarah

KAEDAH KAJIAN

Sebanyak4 kaedahkajian telah dijalankan untuk mendapatkan maklumat secara terperincidan bersistematik, iaitu:

(a) Kaedahanalisisdokumen/buku/akhbar
Saya juga turut merujuk dokumen/buku/akhbar dari ............ untuk memastikan kesahihanfakta yang ada. Dengan
ini, penulisan kajian saya tidak akan diragui akan kebenarannya.

(b) KaedahpenyelidikanPusat Sumber Sekolah / Perpustakaan Desa/Daerah/Negeri


Saya juga turut mengunjungi Pusat Sumber Sekolah/Perpustakaan Desa/Daerah/Negeri untuk
menjalankanpenyelidikan sumbersumber yang ada di situ. Dengan penyelidikan sumber yang pelbagaiseperti buku
ilmiah, akhbar, majalah dan sebagainya akan menguatkan lagi kajian saya. *Nyatakan jika anda juga melawat
Perpustakaan luar dari sekolah, contohnya : Perpustakaan Negara*

(c) Muat turun sumber dariinternet


Saya turut menggunakan kemudahan ICT yang terdapat dalam negara kita dengan melayarilaman sesawang produk
yang dikaji malah turut memuat turun bahan yang terdapat sebagairujukan.

(d)BimbinganGuru
Saya telah mendapat bimbingan guru Sejarah, iaitu Encik/Puan/Cik .

*Contoh skripkaedah temu ramahada di bawah. sila scroll ye*

PROSES AWAL

Proses awal (20 markah) ialah proses di mana anda mencari maklumat mengenai peristiwa bersejarah yang anda pilih
dari pelbagai sumber. Cari beberapa bahan/sumber seperti buku, jurnal, majalah, surat khabar, broshur, pamplet
ataupun bahan dari internet untuk dibawa ke sekolah dan tunjukkan pada guru anda. maklumat anda mestilah sangat
tepat dan lengkap serta sangat sesuai dengan tugasan.

KERANGKA AWAL / KASAR PENULISAN

Kerangka awal / kasar dibina sebagai draf kepada tugasan anda. anda perlu menghuraikan serba sedikit secara ringkas
isi yang anda akan huraikan di dalam tugasan penuh.

Contoh:

http://ceriteracintabalqis.blogspot.com/2017/04/contohjawapantugasansejarahpt32017.html 4/12
5/1/2017 ContohJawapanTugasanSejarahPT32017PeristiwaBersejarah

Bil Perkara Huraian


Huraikan latar belakang peristiwa bersejarah di tempat
anda:
Lokasi:..................................
1 Pengenalan
Tahunberlaku peristiwa:........................
Sejarah peristiwa: ......................
(tulissumberisi)
Huraikanbeberapa faktor berlaku peristiwa bersejarah:
Faktor 1:.......................(sumberisidarimana)
Faktor
Faktor berlakunya
2:........................(sumberisidarimana)
2 peristiwa
bersejarah
Faktor
3:........................(sumberisidarimana)
Faktor
4:........................(sumberisidarimana)
Terangkan rentetan masa (tahun) sebelum peristiwa
berlaku, semasa peristiwa berlaku dan selepas peristiwa
berlaku:
Kronologi peristiwa
3 Tahun 1970 : (terangkan)
bersejarah
tahun ........ : (terangkan)
tahun ........ : (terangkan)
tahun (kini) : (terangkan)
Huraikankesan / impak peristiwa bersejarah terhadap:

Kesan / impak Diri sendiri: (huraikan)


4 peristiwa
bersejarah Masyarakat setempat: (huraikan)

Negara: (huraikan)
Isi1:
Huraian:..............................
Contoh:...............................

Isi2:
Huraian:..............................
Iktibar yang
Contoh:...............................
diperolehi daripada
5
peristiwa
bersejarah
Isi3:
Huraian:..............................
Contoh:...............................

Isi4:
Huraian:..............................
Contoh:...............................
Pengetahuan: melalui kajian ini saya mendapati banyak usaha yang
telah dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memastikan peristiwa bersejarah
inidijagadandipelihara.Selainitu,......

Nilai: Saya sedar bahawa usaha untuk memelihara dan memulihara


6 Rumusan
bangunan / binaan bersejarah bukanlah sesuatu usaha yang mudah dan
perludipertahankan...

Harapan: Saya berharap supaya bangunan / binaan bersejarah dapat


dijagadandikekalkanbagimemastikankhazanahnegara...
7 Sumber Mestilengkapmenurutturutan di atas

PENGENALAN

Pengenalan (5 markah) ialah aktiviti menulis pengenalan yang sangat sesuai dengan tugasan dan dapat
menggambarkan kandungan hasil penulisan.

LATAR BELAKANG

Di dalam tugasan ini, anda boleh jelaskan dan huraikan isiisi berikut:
sejarah dan latar belakang mengenai peristiwa bersejarah di tempat anda dengan memberi gambaran

http://ceriteracintabalqis.blogspot.com/2017/04/contohjawapantugasansejarahpt32017.html 5/12
5/1/2017 ContohJawapanTugasanSejarahPT32017PeristiwaBersejarah
keseluruhan kandunganpenulisan / kajian
tahun, tarikh, hari dan masaperistiwa berlaku
nyatakan lokasidi mana peristiwa tersebut berlaku
nyatakan siapa yang terlibat dalam peristiwa bersejarah tersebut

Contoh: Peristiwa Pembunuhan JWW Birch

James Wheeler Woodford Birch atau J.W.W. Birch (3 April 1826 2 November 1875) ialah Residen British pertama di
Perak.Birch dilahirkan pada 3 April 1826. Bapanya ialah seorang paderi, Reverend James Wheeler Birch, paderi gereja
All Saints di Hertford, England. Birch pernah berkhidmat dengan Tentera Laut DiRaja British buat seketika, dan
ditugaskan berkhidmat di atas kapal HMS Alfred yang ditugaskan meronda pantai di Amerika Selatan.

Beliau dibunuh di Pasir Salak pada 2 November 1875. Birch dikatakan dibunuh ketika beliau sedang mandi
(sesetengah pendapat lain mengatakan beliau sedang membuang air besar) di dalam tandas rakit di sebuah sampan
pegawai British. Birch telah dibunuh dengan kerjasama Dato Maharaja Lela dan rakanrakannya iaitu Datuk Sagor,
Siputum, Pandak Endut, Laksamana Mohamad Amin, Ngah Ibrahim, Ngah Jabor dan lainlain.

FAKTOR BERLAKUNYA PERISTIWA BERSEJARAH

Dalam tugasan faktor berlakunya peristiwa bersejarah (15 markah), anda harus menerangkan faktorfaktor yang
menyebabkan berlakunya peristiwa bersejarah yang anda pilih dengan tepat dan sangat lengkap.

Contoh:
Festival layanglayang diwujudkan bagi memperkenalkan kepada masyarakat tentang permainan tradisional agar
permainan ini akan sentiasa dikenali oleh generasi akan datang.

Anda harus menggunakan sumber yang asal dan sahih sahaja, tidak boleh gunakan isi atau sumber daripada blogblog
lain kerana ia tidak akan diterima oleh guru anda.

KRONOLOGI PERISTIWA BERSEJARAH


Anda harus menerangkan (15 markah) rentetan masa berlakunya peristiwa bersejarah yang anda pilih
tersebut mengikut urutan masa. Penerangan kronologi termasuk tahun sebelum peristiwa berlaku, tahun semasa
peristiwa berlaku dan tahun selepas peristiwa berlaku.

Contoh:Kronologi Hari Sukan Sekolah / Temasya Sukan Tahunan Sekolah / Kejohanan Olahraga dan Balapan

http://ceriteracintabalqis.blogspot.com/2017/04/contohjawapantugasansejarahpt32017.html 6/12
5/1/2017 ContohJawapanTugasanSejarahPT32017PeristiwaBersejarah

Contoh: KronologiPERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM MELAKA

1881 Khutub Khanah Melaka telah ditubuhkan bertempat di Bangunan Stadthuys, BandaHilir. Nama Khutub Khanah
Melaka kemudiannya telah ditukar nama kepada Henry Gurney Memorial Library.

1960 Khutub Khanah Bergerak yang pertama telah dilancarkan oleh YAB Ketua Menteri Melaka, Encik Abdul Ghaffar
bin Baba di Sungai Rambai, Melaka.

1966 Khutub Khanah Melaka telah berpindah ke Dewan Hang Tuah dan namanya ditukar kepada Perpustakaan
Melaka. Majlis perasmiannya telah disempurnakan oleh YB En. Tan Siew Sin, Menteri Kewangan Malaysia.

1975 Enakman Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka 1975 memperuntukkan penubuhan Perbadanan Perpustakaan
Awam Melaka dan perkaraperkara yang berhubung dengannya diluluskan.

1977 Enakmen Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka 1975 dikuatkuasakan dengan penubuhan Perbadanan
Perpustakaan Awam Melaka bertempat di Dewan Hang Tuah, Jalan Hang Tuah, Melaka.

1986 Perpustakaan Awam Cawangan Jasin ditubuhkan bertempat di Bangunan JKR, 1773, Bandar Jasin.

1988 Perpustakaan Awam Cawangan Alor Gajah ditubuhkan bertempat di Tingkat 2, Wisma UMNO Alor Gajah,
Bandar Alor Gajah.

1989 Bahagian Rujukan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri berpindah ke ruangan baru di Tingkat 1, Wisma
Datuk Haji Mohamad, Jalan Hang Tuah.

1992 Perpustakaan Awam Cawangan Masjid Tanah ditubuhkan bertempat di Tingkat 2, Bangunan Lembaga Urusan
Tabung Haji, Bandar Masjid Tanah, Melaka.

1993Enakmen Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (Pindaan) 1993 dikuatkuasakan.

1994 Perpustakaan Cawangan Merlimau dibuka kepada orang ramai pada 1 Jun 1994 dan dirasmikan pada 29 Ogos
1994.

1996 Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka berpindah ke bangunan baru di 2421, Jalan Bukit Baru, Melaka.
Bangunan asal dan perkhidmatan yang sedia ada di Tingkat 1, Dewan Hang Tuah dikekalkan dan menjadi
Perpustakaan Cawangan Melaka Tengah.Bangunan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka di Bukit Baru dirasmikan
oleh TYT Yang diPertua Negeri Melaka pada 4 November 1996.

1997 Perpustakaan Desa Pulau Sebang dibuka kepada orang ramai pada 10 November 1997.

http://ceriteracintabalqis.blogspot.com/2017/04/contohjawapantugasansejarahpt32017.html 7/12
5/1/2017 ContohJawapanTugasanSejarahPT32017PeristiwaBersejarah
1998 Perpustakaan Cawangan Alor Gajah berpindah ke tempat baru dan mula memberi perkhidmatan pada 1 Ogos
1998.Perpustakaan Cawangan Alor Gajah dirasmikan oleh YAB Ketua Menteri Melaka pada 7 November 1998.

1999Perpustakaan Japerun Sungai Rambai dibuka kepada orang ramai pada 2 Februari 1999.

2000Perpustakaan Desa Felda Bukit Senggeh, Alor Gajah dibuka kepada orang ramai pada 1 Ogos 2000.

2001 Perpustakaan Desa Siber Kampung Padang telah dirasmikan YAB Datuk Seri Haji Mohd.Ali Bin Rustam,ketua
Menteri Melaka pada 3 Julai 2001.
Perpustakaan Cawangan Melaka Tengah telah ditukar pada Perpustakaan Pusat Sumber Institut Pengajian Tinggi pada
Ogos 2001.

2002Perpustakaan Japerun Air Panas memulakan perkhidmatan kepada orang ramai pada 1 April 2002.

2003Perpustakaan Cawangan Merlimau telah berpindah ke bangunan baru yang terletak di Jalan Jasin, Merlimau dan
memulakan perkhidmatan kepada orang ramai pada 2 Jun 2003.

Contoh lain:
Kronologi Hari Kemerdekaan Malaysia > [link]

Anda harus menggunakan sumber yang asal dan sahih sahaja, tidak boleh gunakan isi atau sumber daripada blogblog
lain kerana ia tidak akan diterima oleh guru anda.

KESAN / IMPAK PERISTIWA BERSEJARAH

Anda harus menghuraikan dan menerangkan (15 markah) dan menilai kesan / impak peristiwa bersejarah terhadap diri
sendiri, masyarakat setempat dan negara. impak yang dihuraikan boleh menggunakan kesankesan positif dan juga
masukkan kesankesan negatif.

Contoh:

Diri sendiri
kita akan lebih berhatihati dalam melakukan sesuatu perkara agar sejarah tidak akan berulang kembali
Menyuntik semangat generasi baharu supaya tidak mengulangi kesilapan dalam sejarah dan terus
membetulkan kesilapan dalam sejarah
peristiwa kemerdekaan lebih menghargai jasa pejuangpejuang tanah air dan membangkitkan semangat
patriotisme
Dapat membentuk akhlak mulia dalam kalangan pelajar
Mengisi masa lapang dengan perkara yang bermanfaat
Kebaikan: dapat mewujudkan interaksi antara pengunjung, dapat meluangkan masa beramairamai serta
dapat menghilangkan rasa penat.
Keburukan: membazirkan pengunaan kertas

Masyarakat setempat:
Akan lahir masyarakat yang hidup bersatu padu, meraka akan tahu bertapa pentingnya hidup dalam satu
negara
tsunami terpaksa membina dan membaikpulih kawasan kediaman
Mengeratkan hubungan antara satu sama lain
Bekerjasama dan berganding bahu sesama masyarakat

Negara:
Akan lahir sebuah negara yang maju dan harmoni
memberi iktibar kepada generasi baharu supaya tidak mudah terpedaya dengan anasiranasir luar dalam
pentadbiran negara
Melahirkan generasi yang berakhlak mulia serta berdisiplin
Membentuk pelajar yang berkualiti dalam bidang akademik dan sukan

Anda harus menggunakan sumber yang asal dan sahih sahaja, tidak boleh gunakan isi atau sumber daripada blogblog
lain kerana ia tidak akan diterima oleh guru anda.

IKTIBAR DARIPADA PERISTIWA BERSEJARAH

Untuk menyiapkan iktibar yang diperolehi daripada peristiwa bersejarah (10 markah), tidak perlu sumbersumber asal

http://ceriteracintabalqis.blogspot.com/2017/04/contohjawapantugasansejarahpt32017.html 8/12
5/1/2017 ContohJawapanTugasanSejarahPT32017PeristiwaBersejarah
artikel mengenai topik ini kerana langkahlangkah ini merupakan idea dan buah fikiran anda sendiri. Ini adalah
tugasan KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi). Anda boleh menghuraikan beberapa isiisi berikut:

Aktiviti Kejohanan / Sukantara / Sukan Sekolah


sihat tubuh badan
dapat menyertai acaraacara yang sihat
mengasah bakat sendiri dalam acara tertentu

Sambutan Hari Guru


Dapat memberi peluang kepada pelajar untuk mengenang dan membalas jasa guru
Memberi satu pentas untuk mengeratkan hubungan antara guru dengan muri
Memberi kesedaran kepada guru agar bertanggungjawab terhadap pekerjaannya
pelajar akan lebih menghormati dan menghargai guru mereka

RUMUSAN

Rumusan (5 markah) mengenai Peristiwa Bersejarah boleh anda huraikan kepentingan peristiwa yang menjadi sejarah
dan lambang kepada negara. Huraikan mengenai pengetahuan, nilainilai, harapan yang releven, unsurunsur
tinggalan warisan dan kelebihan mempunyai sejarah yang memberi impak kepada industri pelancongan.

Contoh:

Rakyat harus menghargai keharmonian yang ada ini sebelum semuanya dirampas dan lenyap begitu sahaja.Peristiwa
bersejarah ini memang patut dijadikan iktibar supaya rakyat majmuk berbilang kaum dan pegangan agama dapat
bergerak lebih dekat kepada perpaduan antara kaum dan integrasi nasional.

Kini menjadi tanggungjawab semua kaum, baik yang tua dan muda untuk mempertahankan kemakmuran dan
perkukuhkan perpaduan negara ini.Jadikan peristiwa bersejarah ini sebagai satu pengajaran untuk kita terus maju.
Pendek kata, ambil yang jernih dan buang yang keruh.

Artikel yang boleh dijadikan sebagai rujukan:

belum ada

SUMBER RUJUKAN

Senaraikan sumber rujukan (5 markah) seperti internet, buku, jurnal, artikel, majalah, sumber orang dan
sebagainya.Digalakkan menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang relevan bagi menjelaskan lagi hasil kajian.
anda haruslah menulis sumber rujukan dengan releven, betul dan pelbagai. anda juga digalakkan menggunakan
teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul data. untuk tugasan ini, anda digalakkan
mencari maklumat dengan membuat lawatan sendiri ke bangunan / binaan sejarah yang anda pilih untuk
mendapatkan maklumat yang sahih.

Contoh penulisan sumber & rujukan:

(g) Sumber rujukan


(tulis secara lengkap sumber rujukan anda mengikut contoh di bawah)
buku
internet
akhbar
majalah
orang sumber
a. Buku
Nama pengarang. (Tahun penerbitan).Judul. Tempat penerbitan: Penerbit.

contoh:
Lofti Ismail,1988.Sejarah Malaysia 1400 1963. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn.
Bhd.
Mohamad Noordin Sopiee, 1967.From Malayan Union to Singapore Separation: Political Unifacation in the
Malaysia Region 19451965. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.

b. Jurnal
Nama pengarang. (Tahun penerbitan).Judul artikel. Judul Jurnal, Jilid(Isu), Mukasurat.
atau
Nama pengarang pertama, pengarang kedua, & pengarang ketiga. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Jurnal,
Jilid, Article 1. Diperoleh (Tarikh bahan diakses), dari (URL).

http://ceriteracintabalqis.blogspot.com/2017/04/contohjawapantugasansejarahpt32017.html 9/12
5/1/2017 ContohJawapanTugasanSejarahPT32017PeristiwaBersejarah
contoh:
Ahmad Masjidin. Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara dalam Jurnal Malaysia dari Segi
Sejarah. Bil 8, April 1979.
Ishak bin Tadin, 1960. Dato Onn and Malay Nationalism 19461951, dalam JSEAH. Vol 1. Mac 1960.

c. Ensiklopedia / Wikipedia
dari internet:
Judul artikel(Tahun). Dalam 'Judul Ensiklopedia'. Diperoleh (tarikh diperoleh) dari (url laman web artikel
yang diperoleh)

dari buku:
Judul petikan. (Tahun penerbitan). Dalam Judul buku (p. mukasurat). Tempat penerbitan: Penerbit.

d. Akhbar
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan).Judul artikel. Judul Akhbar, Mukasurat.
atau
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan).Judul artikel. Judul Akhbar. Diperoleh (tarikh bahan diakses), dari (URL).

contoh:
(Tajuk akhbar) Utusan Malaysia, 17 Jun 1992, halaman 5. Diperoleh Julai 3, dari
http://www.utusan.com.my/..../

e. Orang Sumber
Encik Ismail bin Mohd Kassim, 43 tahun. No 21, Jalan Lundu 7, Taman Beringin, 52000 Kuala Lumpur.
Puan Hamidah binti Daudshah, 57 tahun, No 7, Jalan SG 1/ 30, Taman Sri Gombak, 68100 Selangor.

f. Temubual
Nama tokoh yang ditemubual. (Tarikh temubual). Judul temubual [Temubual].

contoh:
Abdullah Hj. Mohd Salleh. (1999, May 12). Sejarah penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala
Lumpur [Temubual].

g. VCD
Judul VCD. (Tahun penerbitan). [VCD]. Tempat penerbitan: Penerbit.

contoh:
VCD Language and verbal skills. (1976). [VCD]. Virginia: Association for Retarded Citizen.

h. Radio
Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian.

i. Televisyen
Nama penerbit rancangan. (Producer). (Tahun penerbitan). Judul rancangan. Tempat penerbitan: Penerbit.

contoh:
Towers, J. (Producer). (2000). Wrath of God. New York: The History Channel.

j. Majalah
Nama pengarang. (Tarikh penerbitan).Judul artikel. Judul Majalah, Mukasurat.

k. Sumber lain :
artikel dari internet (Jenis sumber, alamat/punca sumber)
Nama pengarang. (Tahun penerbitan). Judul artikel. Diperoleh (tarikh bahan diakses), dari (URL).

Internet
http://geocities.com/kamashara/unionsm.html
http://cikgu.net/edisimerdeka/sejarah.php3.html

l. Kamus
Kamus Dewan. (5th ed.). (1991). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Judul. (Edisi). (Tahun penerbitan).
Tempat penerbitan: Penerbit.

NOTA: nak lebih faham, boleh download cara penulisan sumber disini

*kebanyakannya masih di dalam proses. sabar ye..busy sikit di sekolah jugak..hehe*

http://ceriteracintabalqis.blogspot.com/2017/04/contohjawapantugasansejarahpt32017.html 10/12
5/1/2017 ContohJawapanTugasanSejarahPT32017PeristiwaBersejarah
*************************************************************************

Anda dinasihatkan memastikan ketulenan tugasan dan tidak memplagiat dengan mengambil atau meniru tugasan
(hasil kerja) daripada manamana pihak seperti di blogblog lain yang tidak mempunyai sumber asal yang sahih.
Sebagai peringatan, sekiranya anda didapati melakukan plagiat, anda berkemungkinan digagalkan atau diberikan gred
yang tidak memuaskan. Diharap panduan / jawapan tugasan Sejarah PT3 ini dapat memberi panduan dan penjelasan
kepada semua pelajar tingkatan 3. semoga anda boleh siapkan dengan jayanya!

Diedit dan diolah oleh saya sendiri!

Semua maklumat di atas disusun oleh saya sendiri. kepada blogger kaki copy paste, post ini tidak boleh
dan tidak dibenarkan copy melainkan anda berkongsi link ini sahaja. Semua maklumat di atas juga tidak boleh
dicopy. anda faham erti copyright, kan?

Anda hanya kena print sahaja sebab kat sekolah pun kena salin balik, kan? So, Nak print senang je:
1. chrome dan mozilla user :
guna tab menu browser uols (yang ada 3 garis) yang ada di atas sebelah kanan dan klik print.

2. Boleh juga kalau tak nak print, save guna pdf.

3. Terus tekan CTRLP untuk print terus.

Good Luck!

Suka 2.1Korangsukaini.

RelatedPosts

ContohJawapan ContohJawapan ContohJawapan ContohJawapan


TugasanGeografi TugasanSejarahPT3 TugasanSejarahPT3 TugasanGeografi
PT3... ... ... PT3...

+2 Recommend this on Google siTukangKarut:CikBalqis

Labels:TugasanPT3

http://ceriteracintabalqis.blogspot.com/2017/04/contohjawapantugasansejarahpt32017.html 11/12
5/1/2017 ContohJawapanTugasanSejarahPT32017PeristiwaBersejarah

70comments:

HUZAIFAHZULKIFLI
April27,20171:08PM

tqakk

Reply

Replies

Anonymous
May01,201710:17AM

youarewelcome:*

Reply

Followers Google+ Followers

Pengikut(2099)Seterusnya CikBalqis
Addtocircles

Ikut

3,715havemeincircles Viewall

Copyright20082017by.AllRightReserved

http://ceriteracintabalqis.blogspot.com/2017/04/contohjawapantugasansejarahpt32017.html 12/12