Anda di halaman 1dari 9

SULIT PKSR1/PPKI/BM/THN6/2017

A. Bulatkan jawapan yang betul.

10 m

1
SULIT PKSR1/PPKI/BM/THN6/2017

22 m
2
SULIT PKSR1/PPKI/BM/THN6/2017

A. Lengkapkan tempat kosong dengan kata nama khas

Encik Amran November Taman Cempaka

Proton Perdana Adam Puan Hani

1. Nama saya _____________________________________.


2. Saya tinggal di __________________________________.
3. Saya dilahirkan pada 16 _____________________ 1997.
4. Nama ayah saya ________________________________.
5. Ibu saya bernama _______________________________.
6. Ayah saya memiliki kereta ________________________.

B. Lengkapkan ayat dengan kata kerja yang betul.

3
(12
markah)

(8 markah)
SULIT PKSR1/PPKI/BM/THN6/2017

membeli benang menjahit langsir


menjahit memotong kain

1. Mak Usu ______________________________ di

kedai.

2. Mak Usu sedang

_________________________________.

3. Mak Usu menggunakan mesin jahit


______________________ untuk pakaian.

4. Mak Usu

____________________________________ yang

ditempah.

D. Lengkapkan ayat dengan kata kerja yang betul.

mandi makan masuk


pulang bangun
4
SULIT PKSR1/PPKI/BM/THN6/2017

1. Razif ____________________roti sebelum

ke
sekolah.

2. Aida _____________________ ketika

namanya
dipanggil oleh Cikgu Marina.

3. Sarah ______________________ dua kali

sehari.

4. Kakak mengelap kaki sebelum


____________________ ke dalam

rumah.

(8 markah)

5
SULIT PKSR1/PPKI/BM/THN6/2017

E. Lengkapkan ayat dengan kata hubung yang sesuai.

tetapi kerana sambil dan lalu

6
SULIT PKSR1/PPKI/BM/THN6/2017

Ayah membeli roti ___________________________


surat khabar.

Kamala tidak pergi ke sekolah


___________________________ demam.

Nenek saya sudah tua ______________________


tenaganya masih kuat.

Adik terjatuh dari basikal _____________________


menangis.

Kakak makan nasi ___________________________


menonton televisyen.

(10 markah)
F. Gariskan kata ganti nama diri yang
sesuai.

1. Pasukan (hamba,kami) akan menyertai pertandingan


badminton itu.

2. (Saya, Aku) sangat menggemari sukan berkuda,kata Lina


kepada Cikgu Suraya.

7
SULIT PKSR1/PPKI/BM/THN6/2017

3. Zali sedang menonton perlawanan bola sepak. (Dia , Kami )


amat menggemari sukan tersebut.

4. Aktiviti bersukan banyak mendatangkan faedah kepada


(kita , dia) semua.

5. (Kamu , Beliau akan mewakili sekolah kita dalam kejohanan


tenis itu, kata Cikgu Jamal kepada Alan.

( 10 markah)

G. Gariskan kata tanya yang sesuai.

1. Puan Haida sedang berbual dengan ( siapa ,apa ) ?

2. ( Bila, Siapa )kah jiran kamu itu akan pulang ke kampung?

3. Sudah ( berapa, mengapa ) lamakah awak berjiran

dengannya?

4. Di ( apa, mana ) sukaneka itu akan diadakan pada minggu

hadapan?

5. ( Bagaimana, Mana )kah pencuri itu boleh memasuki rumah

Azli?

(10
mar
kah)
H. Bulatkan pilihan jawapan yang betul dengan perkataan
berlawan yang

8
SULIT PKSR1/PPKI/BM/THN6/2017

sesuai.

Contoh :

Baru lawannya lama hodoh

1. Sihat lawannya sakit


gemuk
2. Tinggi lawannya

3. Sayang lawannya rendah pendek

4. Tebal lawannya benci gembira


kurus nipis
5. Gemuk lawannya
rendah kurus
(10 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

______________________________________________________
______

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.


Jawab semua soalan.