Anda di halaman 1dari 2

Nota Eksperimen Kertas Fizik 3

BAB 3 : DAYA DAN TEKANAN

BAB 3 : DAYA DAN TEKANAN

(1) HUBUNGAN ANTARA KEDALAMAN CECAIR DENGAN TEKANAN


DALAM CECAIR

Inferens :
Tekanan dalam cecair dipengaruhi dengan kedalam cecair

Hipotesis :
Apabila kedalaman cecair bertambah, tekanan dalam cecair bertambah

Tujuan :
Untuk mengkaji hubungan di antara kedalaman cecair dengan tekanan
dalam cecair

Pemboleh ubah :
(i) Pemboleh ubah manipulasi : Kedalaman cecair
(ii) Pemboleh ubah bergerakbalas : Tekanan dalam cecair
(iii) Pemboleh ubah dimalarkan : Jisim air/ suhu air

Radas :
Corong tisel, tiub getah, pembaris meter, kaki retort, silinder penyukat dan
manometer

Bahan :
Kepingan getah nipis, air

Susunan radas :
Nota Eksperimen Kertas Fizik 3
BAB 3 : DAYA DAN TEKANAN

Kaedah mengawal prosedur eksperimen :


Corong tisel diturunkan ke dalam air sehingga kedalaman air, h = 10cm

Pemboleh ubah manipulasi :


Bacaan manometer , l diukur dan direkod.

Kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas :


Eksperimen diulang dengan menggunakan nila x = 20cm, 30cm,40cm,50cm

Penjadualan data :

Kedalaman Tekanan dalam


cecair, cecair /Bacaan
h (cm) manometer , l (cm)
20
30
40
50

Analisis data :

l (cm)

h/cm

Anda mungkin juga menyukai