Anda di halaman 1dari 5

Tugaan wajib

TUGASAN MODUL 3
Soalan:
Sebagai pemimpin sekolah, kita hendaklah sentiasa peka serta mencari ruang
dan peluang untuk melakukan penambahbaikan agar prestasi pencapaian
murid terus meningkat sama ada daripada segi kuantiti mahu pun kualiti.
Sebarang kelemahan atau kekurangan yang dikenal pasti perlu ditangani
segera melalui tindakan-tindakan penambahbaikan yang kreatif dan inovatif.
Tindakan-tindakan penambahbaikan berkenaan perlu dirancang dengan rapi
serta diterima dengan baik oleh semua warga dalam organisasi.

Arahan kepada peserta:


Anda dikehendaki menyediakan satu penulisan cadangan penambahbaikan
sekolah yang panjangnya tidak kurang daripada 350 patah
perkataan dengan menggunakan font Arial atau Times New Roman bersaiz
12 dalam bentuk esei. Cadangan penambahbaikan anda
mestilah mengaplikasikan elemen kreativiti dan inovasi dalam proses
penyelesaian masalah, membuat keputusan dan mengurus perubahan.
Anda harus menggunakan mana-mana model dan alat yang telah dipelajari
dalam Modul 3: Mengurus Perubahan dan Inovasi.
Panduan penulisan adalah seperti berikut:
1. Pendahuluan
2. Mengenal pasti masalah dan membuat keputusan
3. Pelaksanaan dan mengurus perubahan
4. Rumusan

PENGUMUMAN PENTING:
1. Panduan Pemarkahan:
Markah akan diberi berdasarkan perkara-perkara berikut (wajib ada):

Kreativiti dan Inovasi


Proses penyelesaian masalah

Proses membuat keputusan

Proses membuat penambahbaikan

Proses mengurus perubahan.

2. Anda diingatkan supaya TIDAK mengambil keseluruhan program/projek


yang telah dijalankan di sekolah tuan/puan (termasuk program sandaran)
secara cut & paste atau menghantar kertas kerja program berkenaan tanpa
sebarang modifikasi.
3. Penulisan plagiarisme adalah dilarang sama sekali. Penulisan bagi
kedua-dua peniru dan pemberi tiru akan diberi markah kosong.
4. Anda dibenarkan menghantar SATU sahaja fail dalam bentuk Word atau
PDF sebelum tarikh tutup. Sebarang pindaan jawapan boleh dimuat naik
sebelum tarikh akhir penghantaran yang ditetapkan.

TUGASAN MODUL 5 - HUBUNGAN SESAMA MANUSIA


Tugasan Wajib Modul 5 terdiri daripada 2 bahagian iaitu:

1. Tugasan Modul 5.1 dalam bentuk muat naik tugasan

2. Tugasan Modul 5.2 -5.4 dalam bentuk soalan subjektif

Sila baca setiap arahan bagi kedua-dua tugasan tersebut dengan teliti sebelum
memulakan tugasan anda.

Arahan (Tugasan Modul 5.1):

1. Berasaskan kajian keperluan latihan di organisasi anda, rancangkan


pelaksanaan satu strategi PLC yang bersesuaian.

2. Sila rujuk Model Proses Latihan (Lampiran 1) dan Strategi Pelaksanaan


PLC (Lampiran 2).
3. Peserta perlu merujuk Buku Modul 5 yang telah diedarkan bagi
menjawab tugasan ini.

TUGASAN MODUL 5.1Assignment

LAMPIRAN 1File

LAMPIRAN 2File

Arahan (Tugasan Modul 5.2 - 5.5):

1. Tugasan Wajib Modul 5.2 - 5.5 terdiri daripada empat (4)


soalanberbentuk subjektif.

2. Sila jawab semua soalan.

3. Taipkan jawapan anda dalam ruangan yang disediakan.

4. Sekiranya anda ingin sertakan lampiran bersama jawapan anda, tidak


lebih daripada satu (1) lampiran sahaja dibenarkan bagi
setiap jawapan.

4. Hanya satu (1) cubaan sahaja dibenarkan.

5. Anda boleh 'Return to attempt' atau 'Continue the last attempt' selagi
anda belum menghantar jawapan.
6. Sekiranya anda telah berpuas hati dengan semua jawapan anda, klik
pada 'Submit all and finish'.

PERINGATAN PENTING:

1. Sila isi maklumat anda dengan lengkap pada jadual yang


disediakan dalam SETIAP ruang jawapan sebelum anda menghantar
jawapan. Jika anda tidak mengisi ruang ini, penghantaran anda tidak
akan direkodkan.

2. Setiap kali selepas anda menjawab soalan atau memperbaiki jawapan,


anda perlu ' dengan menekan butang 'Finish attempt' yang
terdapat dalam blok QUIZ NAVIGATION.

TUGASAN MODUL 5.2 - 5.5Quiz

TUGASAN MODUL 6 - KEBERKESANAN KENDIRI

Arahan kepada peserta:

Tugasan wajib ini berbentuk kuiz aneka pilihan dan mempunyai 40 soalan. Tuan/puan diminta
untuk menjawab soalan kuiz yang disediakan. Percubaan yang diberikan hanya sekali sahaja.

KUIZ TUGASAN WAJIB MODUL 6Quiz