Anda di halaman 1dari 19

GB GRED

GPK PENTADBIRAN GRED


GPK HEM GRED
GPK KOKO GRED
SIVAPPRIYA A/P VASUDEVAN DG41
SALWA BINTI BACHOK DG32
HAIRURNIZAM BIN ZIN DG32
SITI SALMAH BINTI MOHAMMAD MAAROOF DG32
YUGEESWARI A/P RAMAKRISHNAN DG41
NORAFESHAH BINTI ROHIM DG41
SITI ROZAIMAH BINTI ADAM DG41
SALHAH BINTI JAAFAR DG44

GURU 17 GRED
GURU 18 GRED
GURU 19 GRED
GURU 20 GRED
GURU 21 GRED
GURU 22 GRED
GURU 23 GRED
GURU 24 GRED
GURU 25 GRED
GURU 26 GRED
GURU 27 GRED
GURU 28 GRED
GURU 29 GRED
GURU 30 GRED
GURU 31 GRED
GURU 32 GRED
GURU 33 GRED
GURU 34 GRED
GURU 35 GRED
GURU 36 GRED
KP
KP
KP
KP
840626075170'
820601015712'
81121605711
760426016766'
830111085506'
830228065058'

840908015192'
741012016324'

KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
BORANG MARKAH
PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
(PBPPP)

NAMA : ZUBAIDAH BINTI ALIAS

NO K/P : 611014-01-6082

BIL KRITERIA

D1 PROFESIONALISME
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN
JUMLAH
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN
JUMLAH
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF
JUMLAH
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
JUMLAH
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
A1.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN / TUGAS -TUGAS LAIN
A1.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMENTORAN
JUMLAH
D2 PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.2 JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING AND LINGKAGES)
JUMLAH
E2 SUMBANGAN
A2.1 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU SOSIAL
JUMLAH
D3 KEMAHIRAN
E10 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL
A7.1 PENCAPAIAN MATLAMAT
A7.2 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PENGAJARAN
A7.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN
A7.4 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN
A7.5 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
JUMLAH
E8 PENGURUSAN
A8.1 BERFOKUSKAN BIDANG TUGAS
A8.2 KEWANGAN
A8.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL
A8.4 SUMBER MANUSIA
A8.5 MAKLUMAT
JUMLAH
E9 KEPIMPINAN ORGANISASI
A9.1 PENGURUSAN ORGANISASI
A9.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN
JUMLAH

JUMLAH PERATUS

JUMLAH PERATUS KESELURUHAN


KEPUTUSAN PERATUS

INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA

KEBERHASILAN
A1.1 PENINGKATAN ILMU / KEMAHIRAN
JUMLAH
KEPUTUSAN PERATUS

KEPUTUSAN PERATUS KESELURUHAN PENILAIAN


ARKAH
RSEPADU
TAN PENDIDIKAN
P)

ZUBAIDAH BINTI ALIAS

GRED JAWATAN : DG34

ARAS PENILAIAN
SOALAN
4 3 2 1

1 4
2 4
6.00 0.00 0.00 0.00

3 4
4 4
5 4
6 4
7 4
4.00 0.00 0.00 0.00

8 4
9 4
10 4
11 4
4.00 0.00 0.00 0.00

12 4
13 4
14 4
15 4
6.00 0.00 0.00 0.00

18 4
19 4
10.00 0.00 0.00 0.00

17 4
5.00 0.00 0.00 0.00

17 4
5.00 0.00 0.00 0.00

20 4
21 4
22 4
23 4
24 4
20.00 0.00 0.00 0.00

25 4
26 4
27 4
28 4
29 4
25.00 0.00 0.00 0.00

30 4
31 4
15.00 0.00 0.00 0.00
DI D2 D3
30.00 10.00 60.00
URUHAN 100.00
US 90.00

NSTRUMEN KEBERHASILAN
ARAS PENILAIAN
SOALAN
4 3 2 1

1 4
4.00
US 10.00

RUHAN PENILAIAN 100.00


BORANG MARKAH
PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
(PBPPP)

NAMA : MOHAMAD NIZAM BIN ISNIN

NO K/P : 720627-01-5237

BIL KRITERIA

D1 PROFESIONALISME
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN
JUMLAH
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN
JUMLAH
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF
JUMLAH
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
JUMLAH
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
A1.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN / TUGAS -TUGAS LAIN
A1.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMENTORAN
JUMLAH
D2 PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.2 JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING AND LINGKAGES)
JUMLAH
E2 SUMBANGAN
A2.1 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU SOSIAL
JUMLAH
D3 KEMAHIRAN
E10 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL
A7.1 PENCAPAIAN MATLAMAT
A7.2 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PENGAJARAN
A7.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN
A7.4 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN
A7.5 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
JUMLAH
E8 PENGURUSAN
A8.1 BERFOKUSKAN BIDANG TUGAS
A8.2 KEWANGAN
A8.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL
A8.4 SUMBER MANUSIA
A8.5 MAKLUMAT
JUMLAH
E9 KEPIMPINAN ORGANISASI
A9.1 PENGURUSAN ORGANISASI
A9.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN
JUMLAH

JUMLAH PERATUS

JUMLAH PERATUS KESELURUHAN


KEPUTUSAN PERATUS

INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA

KEBERHASILAN
A1.1 PENINGKATAN ILMU / KEMAHIRAN
JUMLAH
KEPUTUSAN PERATUS

KEPUTUSAN PERATUS KESELURUHAN PENILAIAN


ARKAH
RSEPADU
TAN PENDIDIKAN
P)

MOHAMAD NIZAM BIN ISNIN

GRED JAWATAN : DG32

ARAS PENILAIAN
SOALAN
4 3 2 1

1
2
0.00 0.00 0.00 0.00

3
4
5
6
7
0.00 0.00 0.00 0.00

8
9
10
11
0.00 0.00 0.00 0.00

12
13
14
15
0.00 0.00 0.00 0.00

18
19
0.00 0.00 0.00 0.00

17
0.00 0.00 0.00 0.00

17
0.00 0.00 0.00 0.00

20
21
22
23
24
0.00 0.00 0.00 0.00

25
26
27
28
29
0.00 0.00 0.00 0.00

30
31
0.00 0.00 0.00 0.00
DI D2 D3
0.00 0.00 0.00
URUHAN 0.00
US 0.00

NSTRUMEN KEBERHASILAN
ARAS PENILAIAN
SOALAN
4 3 2 1

1
0.00
US 0.00

RUHAN PENILAIAN 0.00


BORANG MARKAH
PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
(PBPPP)

NAMA : NOR'ASHIKIN BINTI ISLAM

NO K/P : 700628-01-6196

BIL KRITERIA

D1 PROFESIONALISME
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN
JUMLAH
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN
JUMLAH
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF
JUMLAH
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
JUMLAH
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
A1.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN / TUGAS -TUGAS LAIN
A1.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMENTORAN
JUMLAH
D2 PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.2 JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING AND LINGKAGES)
JUMLAH
E2 SUMBANGAN
A2.1 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU SOSIAL
JUMLAH
D3 KEMAHIRAN
E10 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL
A7.1 PENCAPAIAN MATLAMAT
A7.2 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PENGAJARAN
A7.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN
A7.4 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN
A7.5 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
JUMLAH
E8 PENGURUSAN
A8.1 BERFOKUSKAN BIDANG TUGAS
A8.2 KEWANGAN
A8.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL
A8.4 SUMBER MANUSIA
A8.5 MAKLUMAT
JUMLAH
E9 KEPIMPINAN ORGANISASI
A9.1 PENGURUSAN ORGANISASI
A9.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN
JUMLAH

JUMLAH PERATUS

JUMLAH PERATUS KESELURUHAN


KEPUTUSAN PERATUS

INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA

KEBERHASILAN
A1.1 PENINGKATAN ILMU / KEMAHIRAN
JUMLAH
KEPUTUSAN PERATUS

KEPUTUSAN PERATUS KESELURUHAN PENILAIAN


ARKAH
RSEPADU
TAN PENDIDIKAN
P)

NOR'ASHIKIN BINTI ISLAM

GRED JAWATAN : DG34

ARAS PENILAIAN
SOALAN
4 3 2 1

1
2
0.00 0.00 0.00 0.00

3
4
5
6
7
0.00 0.00 0.00 0.00

8
9
10
11
0.00 0.00 0.00 0.00

12
13
14
15
0.00 0.00 0.00 0.00

18
19
0.00 0.00 0.00 0.00

17
0.00 0.00 0.00 0.00

17
0.00 0.00 0.00 0.00

20
21
22
23
24
0.00 0.00 0.00 0.00

25
26
27
28
29
0.00 0.00 0.00 0.00

30
31
0.00 0.00 0.00 0.00
DI D2 D3
0.00 0.00 0.00
URUHAN 0.00
US 0.00

NSTRUMEN KEBERHASILAN
ARAS PENILAIAN
SOALAN
4 3 2 1

1
0.00
US 0.00

RUHAN PENILAIAN 0.00


BORANG MARKAH
PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
(PBPPP)

NAMA : RAFEAH BINTI HASRAN

NO K/P : 710317-01-6198 GRED JAWATAN : DG44

ARAS PENILAIAN
BIL KRITERIA SOALAN
4 3 2 1
D1 PROFESIONALISME
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2
JUMLAH 0.00 0.00 0.00 0.00
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 5
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7
JUMLAH 0.00 0.00 0.00 0.00
4 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 8
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11
JUMLAH 0.00 0.00 0.00 0.00
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) 15
JUMLAH 0.00 0.00 0.00 0.00
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
A1.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN / TUGAS -TUGAS LAIN 18
A1.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 19
JUMLAH 0.00 0.00 0.00 0.00
D2 PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.2 JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING AND LINGKAGES) 17
JUMLAH 0.00 0.00 0.00 0.00
E2 SUMBANGAN
A2.1 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU SOSIAL 17
JUMLAH 0.00 0.00 0.00 0.00
D3 KEMAHIRAN
E4 PERANCANGAN
A4.1 PERANCANGAN DAN HALA TUJU 20
A4.2 PERANCANGAN PROGRAM OUTREACH PERKHIDMATAN B&K 21
JUMLAH 0.00 0.00 0.00 0.00
E5 PELAKSANAAN
A5.1 PENGURUSAN FAIL DAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN B&K 22
A5.2 PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN & KAUNSELING 23
A5.3 MELAKSANAKAN PROGRAM / AKTIVITI B&K 24
A5.4 PENGENDALIAN DAN PELAPORAN SESI BIMBINGAN / KAUNSELING 25
A5.5 LAPORAN / DOKUMENTASI PROGRAM BIMBINGAN & KAUNSELING 26
A5.6 PENGENDALIAN KAUNSELING BERFOKUS DISIPLIN 27
A5.7 PENGENDALIAN KELAB KAUNSELING & KERJAYA / PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
28 (PRS)
JUMLAH 0.00 0.00 0.00 0.00
E6 PENTAKSIRAN
A6.1 KHIDMAT PELANGGAN 29
A6.2 PENGENDALIAN UJIAN PSIKOMETRIK 30
A6.3 MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH & MEMBUAT KEPUTUSAN 31
A6.4 PENGANALISISAN DAN PENILAIAN 32
JUMLAH 0.00 0.00 0.00 0.00
DI D2 D4
JUMLAH PERATUS
0.00 0.00 0.00
JUMLAH PERATUS KESELURUHAN 0.00
KEPUTUSAN PERATUS 0.00
BORANG MARKAH
PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
(PBPPP)
NAMA : MD KHAIRIL IZMI BIN ISHAAK

NO K/P : 7708090015057'

BIL KRITERIA SOALAN

D1 PROFESIONALISME
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2
JUMLAH
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 5
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7
JUMLAH
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 8
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11
JUMLAH
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) 15
JUMLAH
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
A5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN/TUGAS-TUGAS LAIN 16
A5.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 17
JUMLAH
D2 PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.1 JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING AND LINGKAGES) 18
JUMLAH
E2 SUMBANGAN
A2.1 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN SOSIAL 19
JUMLAH
D3 KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20
A1.2 PERANCANGAN 21
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22
JUMLAH
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26
A2.5 PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID 27
JUMLAH
E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 PENILAIAN PRESTASI MURID 28
JUMLAH

JUMLAH PERATUS

JUMLAH PERATUS KESELURUHAN


KEPUTUSAN PERATUS

INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA SOALAN

KEBERHASILAN
A1.1 PENINGKATAN ILMU / KEMAHIRAN 1
JUMLAH
KEPUTUSAN PERATUS

KEPUTUSAN PERATUS KESELURUHAN PENILAIAN


MD KHAIRIL IZMI BIN ISHAAK

GRED JAWATAN : DG44

ARAS PENILAIAN
4 3 2 1

4
4
6.00 0.00 0.00 0.00

4
4
3
4
4
3.20 0.60 0.00 0.00

3
4
4
4
3.00 0.75 0.00 0.00

4
4
4
4
6.00 0.00 0.00 0.00

2
4
5.00 0.00 2.50 0.00

2
0.00 0.00 2.50 0.00

2
0.00 0.00 2.50 0.00

4
4
3
13.33 5.00 0.00 0.00

4
4
4
3
3
18.00 9.00 0.00 0.00

3
0.00 7.50 0.00 0.00
DI D2 D3
27.05 5.00 52.83
84.88
76.40

MEN KEBERHASILAN
ARAS PENILAIAN

4 3 2 1

4
4.00
10.00

86.40