Anda di halaman 1dari 6

Bahagian A

1. Jadual 1 menunjukkan jenis-jenis alat pemadam api.

Jenis-jenis Alat
Pemadam Api
A
B
BC
Jadual 1

Padankan alatan berikut berdasarkan jenis yang betul dengan


menulis A, B, ABC dan BC di petak yang disediakan.

Bagi memadamkan kebakaran cecair, petrol, minyak dan cat

Bagi memadamkan kebakaran kayu, tilam, kain dan kertas.

Bagi memadamkan kebakaran elektrik, minyak, cat dan petrol

[3 markah]

2. Padankan ruang A dengan ruang B dengan jawapan yang betul

Ruang A Ruang B

Reka bentuk Produk yang boleh dipasarkan

Nilai komersial Produk yang mesra pengguna dan


mesra alam
Keselamatan Susunan bahan yang dirancang

[3 markah]
3. Lengkapkan Jadual berikut dengan menulis nama bahan yang betul
berdasarkan sifat bahan yang diberi.

Sifat Bahan Nama Bahan

i. Mempunyai sifat kalis api


ii. Mudah dibentuk
i. Mempunyai pelbagai warna yang menarik
ii. Mudah dikerjakan dan dibentuk
i. Ringan
ii. Tidak mudah meleding

[3 markah]

4. Rajah 1 menunjukkan keratin rentas dinamo. Nytakan bahagian yang


bertanda X, Y & Z

X Y

Z

Rajah 1

X. .

Y. .

Z. .

[3 markah]

5. Rajah berikut menunjukkan jenis-jenis penyambung paip poli

A B C
Padankan penyambung paip poli tersebut dengan namanya yang betul
dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan

Tee pengecil

Siku 90 sama

Penyuai soket injap

[3 markah]

6. Tandakan ( / ) pada bahagian mesin jahit yang digunakan sebagai


pemandu semasa menjahit dan tandakan ( X ) pada yang salah

Gigi penolak

Pelaras mata jahitan

Tapak penekan jahitan

[3 markah]

7. Jadual di bawah menunjukkan langkah langkah menyediakan


medium penanaman yang tidak mengikut turutan tyang betul.

P Tapis ketiga-tiga bahan medium dengan menggunakan penapis


secara berasingan
Q Gaulkan bahan medium supaya sebati
R Sediakan ketiga-tiga medium penanaman
S Sukat bahan medium mengikut nisbah dengan menggunakan
baldi kecil

Susun semula langkah tersebut mengikut urutan yang betul dengan


menulis P, R dan S pada petak yang disediakan. Jawapan Q telah
diberi

[3 markah]

8. Nyatakan alat pembayaran perniagaan masa kini berdasarkan


pernyataan dibawah

Pernyataan Alat pembayaran


masa kini
A. Digunakan oleh pemegang Akaun Semasa
B. Kad yang mengandungi semua maklumat
penting
C. Pembayaran melalui akaun bank dan
kemudahan internet

[3 markah]
9. Berikut adalah jenis dokumen yang digunakan dalam perniagaan

P Nota kredit
Q Sebut harga
R Invois

Padankan jenis dokumen dengan menulis P, Q dan R pada ruang yang


telah disedikan

Menunjukkan barang dibeli secara kredit dan jumlah yang perlu


dibayar

Mengurangkan harga dalam invois

Menyenaraikan harga barang yang dikehendaki oleh pembeli

[3 markah]

10. Jadual berikut menunjukkan kos-kos yang terlibat dalam


penghasilan 100 unit kotak serba guna

Kos Jumlah
(RM)
Bahan 450.00
mentah
Upah 200.00
Overhead 50.00

a. Hitung kos untuk penghasilan seunit kotak serba guna tersebut
b. Hitung kos untuk penghasilan 200 unit kotak serba guna tersebut


c. Berikan satu contoh kos overhead

[3 markah]