Anda di halaman 1dari 1

Ruj.

Tuan :
Ruj.Kami :
Tarikh :

Kepada :
Guru dan Kakitangan,
Pasukan Pelaksana Standard,

Tuan,

PELANTIKAN SEBAGAI PASUKAN PELAKSANA STANDARD (PPS), STANDARD KUALITI


PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2)

Dengan segala hormatnya, perkara di atas dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik sebagai AHLI JAWATANKUASA


PASUKAN PELAKSANA STANDARD (PPS), STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA
(SKPMG2).

3. Sehubungan dengan itu, tuan diharap dapat memberikan komitmen yang tinggi dengan rasa
penuh tanggungjawab untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan pelaksanaan serta
penambahbaikan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPMg2) di sekolah ini.

4. Segala kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan, didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

..
Guru Besar,