Anda di halaman 1dari 6

Nama: Putri Aprillia Tampubolon

Nim :5153311028
Tugas Ilmu ukur tanah ke-9

1. Diantara titik A dan B di buat sebuah poligon dengan lima titik


1,2,3,4, dan 5. Di titik awal A digunakan sudut jurusan awal
ap dan titik B digunakan sudut jurusan . Koordinat titik-
bq

titik adalah:
A: X=-2.789,54 ` Y=+1.228,94
B: X=-3120,08 Y=+1.368,17
P: X=-.2.094,76 Y=+1.498,20
Q: X=-3.012,87 Y=+1346,71
Sudut-sudut yang di ukur di titik:
A= 29327'40" A-1=99,94 m
1=5921'00" 1-2=73,83 m
2=23636'56" 2-3=75,70 m
3=17635'18" 3-4=67,04 m
4=13902'21" 4-5=72,20 m
5=13902'21" 5-B=81,19m
B= 2956'02"
Hitung Koordinat-koordinat titik 1,2,3,4, dan 5
Jawab:

1.Sudutjurusan:
(xpxa)
ap =arc.tg
( yp ya)

(2.094,76(2.789,54 ) )
= arc.tg
(1.489,201.228,94)
(694,78)
=arc.tg (kw1)
(260,26)
=arc.tg.2,699
=69,4643
=6927'52"
=90-6927'52"
=2038'52"

(xqxb)
=arctg
bq
( yq yb)

(3.012,87(3.120,08))
= arc tg
(1.346,711.368,17)
(107,21)
=arc.tg
(21,46)
=arc.tg.4,995
=78,6808
=7840'50,95"
A1 = ap + So
= 20328 + 2932740
= 3135948
12 =ap + So + S1 180
= 20328 + 2932740 + 592100 - 180
= 1932048
23 = ap + So + S1 + S2 360
= 20328 + 2932740 + 592100 + 2363656
360
= 2495744
34 = ap + So + S1 + S2 + S3 540
= 20328 + 2932740 + 592100 + 2363656+
1763518
540
= 246332
45 = ap + So + S1 + S2 + S3 + S4 720
= 20328 + 2932740 + 592100 + 2363656 +
1763518 +
1792911 720
= 246213
5A = ap + So + S1 + S2 + S3 + S4 + S5 - 900
= 20328 + 2932740 + 592100 + 2363656 +
1763518 +
1792911 + 1390221
= 205434
Koordinattitik-titik :
X1 = XA + dA1 sin 1
= - 2.789,54 + 99,94 sin 3135948
= - 2.789,54 71,8868
= - 2861, 42
Y1 = YA + dA1 cos1
= 1.228,94 + 99,94cos3135948
= 1.228,94 + 69,4183
= 1.298,35

X2 = X1 + d12 sin 12
= - 2.861,42 + 73,83 sin 1932048
= - 2.861,42 17,0399
= - 2.878,45

Y2 = Y1 + d12 cos12
= 1.298,35 + 73,83cos 1932048
= 1.298,35 71,82
= 1.226,53

X3 = X2 + d23 sin 23
= - 2.878,45 + 75,70sin 2495744
= - 2.878,45 71,11
= - 2.949,56
Y3 = Y2 + d23 cos 23
= 1.226,53 + 75,70cos2495744
= 1.226,53 25,93
= 1.200,6

X4 = X3 + d34 sin 34
= - 2.949,56 + 67,04 sin 246332
= - 2.949,56 61,50
= - 3.11,06
Y4 = Y3+ d34 cos 34
= 1.200,6 + 67,04cos 246332
= 1.200,6 26,67
= 1.173,93

X5 = X4 + d45 sin 45
= - 3.011,06 + 72,20 sin 246213
= - 3.011,06 65,97
= - 3.077,03
Y5 = Y4 + d45 cos 45
= 1.173,93 + 72,20cos 246213
= 1.173,93 29,3238
= 1.144,61

X5B = X5 + d5b sin 5B


= - 3.007,07 + 81,19 sin 295602
= - 3.036,56
Y5B = Y5 + db5 cos 5B
= 1.144,58 + 81,19cos 295602
= 1.214,94

Anda mungkin juga menyukai