Anda di halaman 1dari 3

Dongeng Kancil

Kancil rumangsa kawirangan nggolet iwak bareng karo Celeng, Macan lan Gajah.
Kancil kuwe wis kondhang sugih akal lan julig kok isih kena diapusi neng kethek.
Nanging kancil banjur mikir. Lumrah yen ngakali kuwi genti diakali liyane. Pancen urip
kuwe nek lagi apes, arep diapak-apakna ya tetep bae apes. Lakune kancil kalunta-
lunta nganti tekan perek desa, nanging ora wani ngambah karang padesan, kuwatir
yen konangan manungsa mesthi bakal kecekel.

Dongeng Kancil

Kancil rumangsa kawirangan nggolet iwak bareng karo Celeng, Macan lan Gajah.
Kancil kuwe wis kondhang sugih akal lan julig kok isih kena diapusi neng kethek.
Nanging kancil banjur mikir. Lumrah yen ngakali kuwi genti diakali liyane. Pancen urip
kuwe nek lagi apes, arep diapak-apakna ya tetep bae apes. Lakune kancil kalunta-
lunta nganti tekan perek desa, nanging ora wani ngambah karang padesan, kuwatir
yen konangan manungsa mesthi bakal kecekel.

Dongeng Kancil

Kancil rumangsa kawirangan nggolet iwak bareng karo Celeng, Macan lan Gajah.
Kancil kuwe wis kondhang sugih akal lan julig kok isih kena diapusi neng kethek.
Nanging kancil banjur mikir. Lumrah yen ngakali kuwi genti diakali liyane. Pancen urip
kuwe nek lagi apes, arep diapak-apakna ya tetep bae apes. Lakune kancil kalunta-
lunta nganti tekan perek desa, nanging ora wani ngambah karang padesan, kuwatir
yen konangan manungsa mesthi bakal kecekel.

Dongeng Kancil

Kancil rumangsa kawirangan nggolet iwak bareng karo Celeng, Macan lan Gajah.
Kancil kuwe wis kondhang sugih akal lan julig kok isih kena diapusi neng kethek.
Nanging kancil banjur mikir. Lumrah yen ngakali kuwi genti diakali liyane. Pancen urip
kuwe nek lagi apes, arep diapak-apakna ya tetep bae apes. Lakune kancil kalunta-
lunta nganti tekan perek desa, nanging ora wani ngambah karang padesan, kuwatir
yen konangan manungsa mesthi bakal kecekel.
Dongeng Kancil

Kancil rumangsa kawirangan nggolet iwak bareng karo Celeng, Macan lan Gajah.
Kancil kuwe wis kondhang sugih akal lan julig kok isih kena diapusi neng kethek.
Nanging kancil banjur mikir. Lumrah yen ngakali kuwi genti diakali liyane. Pancen urip
kuwe nek lagi apes, arep diapak-apakna ya tetep bae apes. Lakune kancil kalunta-
lunta nganti tekan perek desa, nanging ora wani ngambah karang padesan, kuwatir
yen konangan manungsa mesthi bakal kecekel.

Dongeng Kancil

Kancil rumangsa kawirangan nggolet iwak bareng karo Celeng, Macan lan Gajah.
Kancil kuwe wis kondhang sugih akal lan julig kok isih kena diapusi neng kethek.
Nanging kancil banjur mikir. Lumrah yen ngakali kuwi genti diakali liyane. Pancen urip
kuwe nek lagi apes, arep diapak-apakna ya tetep bae apes. Lakune kancil kalunta-
lunta nganti tekan perek desa, nanging ora wani ngambah karang padesan, kuwatir
yen konangan manungsa mesthi bakal kecekel.

Dongeng Kancil

Kancil rumangsa kawirangan nggolet iwak bareng karo Celeng, Macan lan Gajah.
Kancil kuwe wis kondhang sugih akal lan julig kok isih kena diapusi neng kethek.
Nanging kancil banjur mikir. Lumrah yen ngakali kuwi genti diakali liyane. Pancen urip
kuwe nek lagi apes, arep diapak-apakna ya tetep bae apes. Lakune kancil kalunta-
lunta nganti tekan perek desa, nanging ora wani ngambah karang padesan, kuwatir
yen konangan manungsa mesthi bakal kecekel.

Dongeng Kancil

Kancil rumangsa kawirangan nggolet iwak bareng karo Celeng, Macan lan Gajah.
Kancil kuwe wis kondhang sugih akal lan julig kok isih kena diapusi neng kethek.
Nanging kancil banjur mikir. Lumrah yen ngakali kuwi genti diakali liyane. Pancen urip
kuwe nek lagi apes, arep diapak-apakna ya tetep bae apes. Lakune kancil kalunta-
lunta nganti tekan perek desa, nanging ora wani ngambah karang padesan, kuwatir
yen konangan manungsa mesthi bakal kecekel.
Dongeng Kancil

Kancil rumangsa kawirangan nggolet iwak bareng karo Celeng, Macan lan Gajah.
Kancil kuwe wis kondhang sugih akal lan julig kok isih kena diapusi neng kethek.
Nanging kancil banjur mikir. Lumrah yen ngakali kuwi genti diakali liyane. Pancen urip
kuwe nek lagi apes, arep diapak-apakna ya tetep bae apes. Lakune kancil kalunta-
lunta nganti tekan perek desa, nanging ora wani ngambah karang padesan, kuwatir
yen konangan manungsa mesthi bakal kecekel.

Dongeng Kancil

Kancil rumangsa kawirangan nggolet iwak bareng karo Celeng, Macan lan Gajah.
Kancil kuwe wis kondhang sugih akal lan julig kok isih kena diapusi neng kethek.
Nanging kancil banjur mikir. Lumrah yen ngakali kuwi genti diakali liyane. Pancen urip
kuwe nek lagi apes, arep diapak-apakna ya tetep bae apes. Lakune kancil kalunta-
lunta nganti tekan perek desa, nanging ora wani ngambah karang padesan, kuwatir
yen konangan manungsa mesthi bakal kecekel.

Dongeng Kancil

Kancil rumangsa kawirangan nggolet iwak bareng karo Celeng, Macan lan Gajah.
Kancil kuwe wis kondhang sugih akal lan julig kok isih kena diapusi neng kethek.
Nanging kancil banjur mikir. Lumrah yen ngakali kuwi genti diakali liyane. Pancen urip
kuwe nek lagi apes, arep diapak-apakna ya tetep bae apes. Lakune kancil kalunta-
lunta nganti tekan perek desa, nanging ora wani ngambah karang padesan, kuwatir
yen konangan manungsa mesthi bakal kecekel.

Dongeng Kancil

Kancil rumangsa kawirangan nggolet iwak bareng karo Celeng, Macan lan Gajah.
Kancil kuwe wis kondhang sugih akal lan julig kok isih kena diapusi neng kethek.
Nanging kancil banjur mikir. Lumrah yen ngakali kuwi genti diakali liyane. Pancen urip
kuwe nek lagi apes, arep diapak-apakna ya tetep bae apes. Lakune kancil kalunta-
lunta nganti tekan perek desa, nanging ora wani ngambah karang padesan, kuwatir
yen konangan manungsa mesthi bakal kecekel.