Anda di halaman 1dari 5

AUDIT UPSR 2013

SK TERIANG

ANALISIS UPSR 2013

PERBANDINGAN PENCAPAIAN TOV, ATR, AR DAN ETR 2013

Bil Calon
Headcount Semua A Peratus Lulus GPS
ABC DE
TOV 0 15 7 68.18 % 2.58
OTR 1 0 15 7 68.18 % 2.47
UPPM 1 0 16 6 72.73 % 2.44
OTR 2 0 16 6 72.73 % 2.29
UPPM 2 0 18 4 81.81 % 2.30
OTR 3 0 19 3 86.36 % 2.13
PERCUBAAN 1 19 2 86.36 % 1.93
ETR 3 20 1 86.96 % 1.87
UPSR 2013 1 20 2 90. 91 % 1.82

PERBANDINGAN PENCAPAIAN UPSR 5 TAHUN

Tahun Bil Calon BMP BMT BI MT SC LULUS GPS

2008 28 96.4 89.3 64.3 82.1 100 60.7 2.09

2009 39 92.3 84.6 48.7 94.9 92.3 48.7 2.44

2010 25 100 96.0 92.0 96.0 100 88.0 1.87

2011 36 100 100 66.67 91.67 100 66.67 2.08

2012 26 100 92.3 88.46 80.77 92.3 80.77 2.22

2013 22 100 100 90.91 100 100 90.91 1.82


AUDIT UPSR 2013
SK TERIANG

PROGRAM KECEMERLANGAN TAHUN 2013

1) SKOR A
1.1 Dijalankan pada setiap pagi dari jam 7.00 7.20 pagi.
1.2 7 soalan Matematik setiap hari.
1.3 40 soalan Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris dan Sains ( Secara Berfokus )
1.4 Guru bincang jawapan yang salah.
1.5 Kelas bermula selepas UPPM 1.

2) KELAS TAMBAHAN
2.1 Dijalankan dari Isnin Khamis ( 1.30 2.10 petang )
2.2 Melibatkan guru mata pelajaran UPSR dan guru lain.
2.3 Murid dibahagikan kepada ELIT Permata dan HALUS Permata.

3) LATIHAN INTENSIF
3.1 Menjawab soalan dari semua negeri.
3.2 Membuat analisis dan murid menulis markah di dalam boring yang telah disediakan.

4) PROGRAM KEROHANIAN
4.1 Setiap hari Jumaat. Solat Hajat dan bacaan Yasin.
4.2 Solat Hajat dan bacaan Yasin di Masjid bersama Ibu Bapa.
4.3 Bacaan Yasin ketika peperiksaan berlangsung.

5) KEM AKADEMIK
5.1 Bermalam di sekolah. Dijalankan selepas UPPM 2.
5.2 Program akademik di jalankan dengan memanggil guru penanda.
5.3 Menjawab soalan negeri.

6) AUDIT AKADEMIK
6.1 Audit diadakan setiap kali peperiksaan bersama ibu bapa bagi setiap murid.
6.2 Memaparkan pencapaian murid dari TOV sehingga AR.
6.3 Membincangkan program yang dijalankan.
6.4 Restu Permata sehari sebelum peperiksaan berlangsung.

PERBANDINGAN PENCAPAIAN GPS TOV, UPPM, ETR DAN UPSR 2013


AUDIT UPSR 2013
SK TERIANG

3
2.58
2.47 2.44
2.5 2.29 2.3
2.13
1.93 1.87
2 1.82

1.5

0.5

0
TOV OTR 1 UPPM 1 OTR 2 UPPM 2 OTR 3 UPPM 3 ETR UPSR 2013

PERBANDINGAN PENCAPAIAN LULUS TOV, UPPM, ETR DAN UPSR 2013


AUDIT UPSR 2013
SK TERIANG

100
90.91
86.36 86.36 86.96
90 81.81

80 72.73 72.73
68.18 68.18
70

60

50

40

30

20

10

0
TOV OTR 1 UPPM 1 OTR 2 UPPM 2 OTR 3 UPPM 3 ETR UPSR 2013

ANALISIS MATA PELAJARAN UPSR 2013


AUDIT UPSR 2013
SK TERIANG

MATA
BIL
PELAJARA A B C D E LULUS GPS
CALON
N
Bahasa
Melayu 22 16 2 4 0 0 100 1.45
Pemahaman
Bahasa
Melayu 22 17 3 2 0 0 100 1.32
Penulisan

Bahasa
22 1 12 7 2 0 90.91 2.45
Inggeris

Matematik 22 10 4 8 0 0 100 1.91

Sains 22 6 11 5 0 0 100 1.95