Anda di halaman 1dari 2

KATA ALU-ALUAN YDP PIBG

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Satu Malaysia. Bersyukur


kita ke hadrat Allah S.W.T dapat kita bersama-sama dalam dua majlis yang penuh makna ini.
Majlis penjenamaan semula sekolah kepada SMK Tan Sri Mohamed Rahmat merupakan
peristiwa sejarah yang kita nanti-nantikan.
Sesungguhnya, pendidikan merupakan bidang dinamik yang penuh dengan cabaran
di samping menuntut perancangan strategik yang teliti dan pragmatik, kos yang besar serta
jentera pelaksana yang cekap. Sekolah yang menjadi tunjang penyalur ilmu pendidikan ini
terdedah dan terpengaruh dengan tuntutan perubahan selaras perkembangan global atau
serantau. Bermakna penjenamaan semula nama sekolah ini menjadikan SMK Tan Sri
Mohamed Rahmat telah menyahut seruan dalam melestarikan tahap profesion dan
menjadikan kualiti perkhidmatan serta kecemerlangan sebagai identiti.
Seperkara lagi, tahniah dan syabas kepada anak-anak penerima anugerah atas
kecemerlangan yang dikecapi. Semoga kejayaan demi kejayaan yang dicapai pada masa
sekarang akan menjadi pendorong dan pencetus budaya cemerlang demi mencapai kejayaan
yang lebih gemilang pada masa hadapan. Pihak PIBG senantiasa bekerjasama dengan pihak
sekolah dalam memastikan pembangunan sahsiah pelajar agar anak-anak kita mampu
meneruskan kehidupan mereka dalam era kecanggihan teknologi yang penuh dengan cabaran.
Mudah-mudahn impian kita sebagai ibu bapa untuk melihat anak kita berjaya menjadi insan
cemerlang tercapai selaras dengan visi dan misi SMK Tan Sri Mohamed Rahmat.
Sekalung penghargaan kepada barisan pentadbir dan warga pendidik SMK Tan Sri
Mohamed Rahmat yang telah bertungkus-lumus melaksanakan dan menjayakan semua
program serta majlis demi kecemerlangan anak-anak bangsa. Saya percaya di bawah
sokongan Yang Berhormat dan komuniti setempat serta di bawah pimpinan Pengetua dan
warga pendidik SMK Tan Sri Mohamed Rahmat, kita mampu mencapai prestasi yang lebih
cemerlang gemilang dan terbilang.
Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.
Sekian, terima kasih.