Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH MENENGAH SEKSYEN 10 KOTA DAMANSARA

47810 PETALING JAYA


SELANGOR

MINIT CURAI

KEPADA : ENCIK ABDUL GHAFFAR BIN BAKAR


PUAN AZRIZA BT AZIZ
DARIPADA : PUAN MARIANA AHMAD
KURSUS : MESYUARAT JAWATANKUASA KLUSTER PUSAT
SUMBER SEKOLAH(PSS)
DAERAH PETALING BIL 1/2017
TARIKH : 15 MAC 2017
MASA : 8.30 PAGI 12.30 TENGAH HARI
TEMPAT : DEWAN INTAN , SK PERDANA JAYA

PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI

NAMA : ENCIK HAMDAN BIN KIPLIE


TELEFON : 0186699068

BI KANDUNGAN MINIT CURAI TINDAKA


L. N
1. 1.1 UCAPAN PENGERUSI MAJLIS

- Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua Pegawai


BTPTN, PPD dan semua GPM Petaling Perdana
- Pengerusi memperkenalkan iaitu Pn. Norasiah binti
Mokti(Ketua Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan BTPN
Selangor), Pn. Rosilah binti Hassan (Pegawai PPD Unit
Bahasa Melayu) serta En. Marwan bin Masaun.
-
2. 2.1 SLOT 1 UCAPAN PN. ROSILAH BINTI HASSAN GPM
Petaling
- Mengalu-alukan kehadiran semua GPM dan Utama
mengucapkan
tahniah kepada GPM yang baru dilantik
- Memberi penekanan kepada Budaya Membaca yang
perlu
diterapkan di sekolah serta peranan GPM untuk
menggerakkan
pelbagai aktiviti Galakan Membaca seperti KM1M(Kem
Membaca 1
Malaysia) dan lain-lain.
- Memaklumkan tentang Pertandingan Menulis Esei(BM)
sempena KM1M dan tarikh tutup penghantaran Esei
ialah pada 30 Mac
2017.

2.2 SLOT 2 UCAPAN PN. NORASIAH BINTI MOKTI


- Mengalu-alukan kehadiran semua GPM
- Memberi penekanan kepada Program NILAM dan
penambah-
baikan dalam program tersebut.

- Meminta agar GPM berlapang dada menerima


penambah-
baikan dalam NILAM ini dan cuba melaksanakannya
sebaik mungkin
di sekolah.
- Memberi penegasan bahawa GPM tidak boleh bergerak
sendirian
melaksanakan Program NILAM di sekolah- perlu ada
TEAM yang boleh
membantu serta melancarkan perjalanan program
NILAM di sekolah.
- Memahami masalah GPM yang sering tidak mendapat
sokongan dari
guru-guru dalam melaksanakan Program NILAM dan
menyeru GPM
sentiasa merujuk dan berbincang dengan Pentadbir
Sekolah untuk
menyokong usaha-usaha yang dirancang oleh GPM
- Menegaskan perlu dijalankan LADAP kepada semua guru
bagi memberi
Penerangan tentang NILAM yang ditambah baik ini.
- Pelaksanaan NILAM diTambah Baik ini 2017 bermula Mei
(sebagai
Percubaan) dan pelaksnaan WAJIBnya pada 2018
- Segala bahan mengenai NILAM ditambah baik ini akan
diemailkan ke-
sekolah pada April.

2.3 SLOT 3 TAKLIMAT PROGRAM NILAM DITAMBAH


BAIK OLEH EN MARWAN BIN MASAUN
- Objektif Program NILAM DITAMBAH BAIK
- Cara pelaksanaan
- Semua guru matapelajaran terlibat
- Tidak kira masa dan di mana sahaja
- Murid pra sekolah hingga tahun 6

- Fokus dan pendekatan(Perbezaan antara NILAM dengan


NILAM
TAMBAH BAIK
- Kualiti dan Kuantiti buku
- Menggalakkan penglibatan murid lelaki(sebab murid
lelaki didapati
Kurang minat membaca)
- Aktiviti membaca diikuti dengan pelbagai pengayaan

- IQ NILAM
- Cara pengiraan dan perekodan data

- Tarikh Pelaksanaan Awal Mei 2017


- Bahan Bacaan
- Bahan Buku terdiri daripada buku cerita, buku rujukan
- Sebarang buku yang dibekalkan oleh Kementerian
Pendidkan tidak
tidak boleh digunapakai untuk Progarm NILAM
- Bahan Bukan Buku seperti Majalah, Jurnal, Buletin,
Laporan,Peta,
Rencana, Artikel, Rencana, Cerpen, Risalah ,
Brosur,Komik, Poster
Dan Carta

- Peranan PENTADBIR, PIBG dan Komuniti serta Ibu Bapa.

2.4 AGENDA MESYUARAT KLUSTER PUSAT SUMBER


SEKOLAH

- Ucapan pengerusi
- Ucapan Penolong Pegawai PPD Bahasa Melayu
(Rendah);
Puan Menaunah bt Abd Rashid
- Ucapan En Hamdan bin Kiplie
- Pengesahan Minit Mesyuarat
- Maklum balas
- Perkara-perkara Baharu
- Laporan Penarafan Pemantauan
- Analisis Data NILAM 2016
- Analisis KHIDMAT BANTU 2016
- Analisis Data GPM
- Analisis Laporan KM1M / HANIS
- Laporan Aktiviti 2016
- Perancangan Aktiviti 2017
- Hal-hal Lain

3 3.1 PENUTUP
- Pengerusi majlis mengucapkan terima kasih kepada
semua GPM yang hadir. Semoga ilmu yang diperoleh
dimanfaatkan untuk pengurusan pusat sumber sekolah yang
lebih cemerlang.
-

ULASAN PENGETUA / PK KURIKULUM:

DISEDIAKAN OLEH DITERIMA OLEH

( MARIANA AHMAD)
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
SMK SEKSYEN 10 KOTA DAMANSARA