Anda di halaman 1dari 72

SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: Masa dan Waktu

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan
hari persekolahan

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Menyatakan waktu dalam sehari
.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid menyatakan waktu i. Apa yang kamu lihat dalam


berdasar gambar yang gambar?
Pemerhatian ditunjukkan.
dan Analisis ii. Bilakah kamu melihat aktiviti
tersebut dilakukan?

Gambar 1

iii. Gambar 2
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

168
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Gambar 3
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi. Gambar 4
xxii.
xxiii.
xxiv. Bincangkan.

Bila kamu.
b. Murid menyatakan masa aktiviti
yang mereka lakukan setiap i. Bangun pagi
hari ii. Rehat
iii. Bermain
iv. Makan
v. Belajar
vi. Menonton

Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid Apakah yang kamu lakukan pada


dengan melakukan aktiviti masa berikut:
seperti contoh di bawah:
Penjanaan Idea
b. Murid menyatakan aktiviti yang
mungkin dilakukan berdasar 6.30 pagi
Sintesis Idea kad masa yang ditunjukkan.

10.00 pagi

12.00 tengahari
h
5.00 petang

9.00 malam

169
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Perkembangan i. Paparkan kepada murid satu


persatu kad gambar seperti
contoh di bawah:

Penambahbaikan ii. Murid memadan dengan kad


masa.
6.30 pagi

Menilai 10.00 pagi

12.00 tengahari
h
5.00 petang

9.00 malam

4.00 pagi

7.00 malam

12.00 tengah malam

3.00 petang

10.00 malam

170
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 60 i. Selesaikan tugasan yang


setiap murid. diberi.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di


Lembaran Kerja 60.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan
aktiviti yang penting.

171
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 60
Nama :__________________________

Kelas:__________________

Bila?

1.
Pagi Kenapa?
(Nyatakan
Petang secara lisan)

2.
Tengahari Kenapa?
(Nyatakan
Malam secara lisan)

3. Pagi Kenapa?
(Nyatakan
Awal pagi secara lisan)

4.
Pagi Kenapa?
(Nyatakan
Malam secara lisan)

172
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: Masa dan Waktu

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan
hari persekolahan

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


ii Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari
(pada hari persekolahan sahaja)
.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid menyatakan peristiwa i. Apa aktiviti yang kamu


yang berlaku disekeliling mereka lakukan setiap hari.
Pemerhatian setiap hari
dan Analisis Pagi
Tengahari
Petang
Malam

2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid Apakah yang kamu lakukan pada


dengan melakukan aktiviti masa berikut:
seperti contoh di bawah:
Penjanaan
Idea Bangun pagi
b. Murid menyatakan aktiviti
Sintesis Idea mengikut urutan yang mungkin
dilakukan berdasar kad yang
ditunjukkan.
Mandi

Sarapan

Belajar

173
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Rehat

Bermain

Solat

Pendidikan Jasmani

Perkembangan Masa Subjek i. Apakah subjek yang


7.45 8.15 PJ pertama?
8.15 9.15 BM ii. Pukul berapakah waktu
9.15 10.15 MT rehat?
Penambahbaikan iii. Kenapa PJ tidak diajar
10.15 10.45 Rehat
selepas waktu rehat?
10.45 11.15 Muzik iv. Pukul berapakah masa
11.15 12.15 BI persekolahan berakhir?
12.15 12.45 Agama Islam

Menilai
Masa Subjek i. Bilakah masa tidur?
1.30 Makan ii. Adakah pukul 5.00
Tengahari petang sesuai untuk
2.30 Kerja sekolah bermain?
4.00 Menonton iii. Apakah rancangan tv
5.00 Bermain pada pukul 8.30 malam?
6.30 Mandi iv. Bilakah lagi masa yang
7.30 sesuai untuk membuat
Makan Malam
kerja sekolah?
8.30 Menonton
10.00 Tidur

Tindakan c. Edarkan lembaran kerja 61 ii. Selesaikan tugasan yang diberi.


setiap murid.
d. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.

174
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti
yang penting.

175
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 61
Nama :__________________________

Kelas:__________________

Susun gambar di bawah mengikut turutan


( Hari persekolahan )
9
4 . 3

8 7 5

6 2 1

176
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: Masa dan Waktu

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan
hari persekolahan

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


iii Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan
.
Masa: 30 minit (1 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Minta murid memerhatikan abjad i. Hari ini hari apa ?


yang dipaparkan dan kemudian ii. Semalam hari apa ?
Pemerhatian menyusun semula huruf supaya iii. Esok hari apa ?
dan Analisis menjadi nama hari yang betul iv. Nama hari hendaklah ditulis
bermula dengan huruf besar.
slaesa Selasa

ubar Rabu

2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid i. Apakah hari pertama kamu


dengan melakukan aktiviti kesekolah ?
seperti contoh di bawah: ii. Apakah hari terakhir kamu
Penjanaan Idea kesekolah ?
iii. Berapa hari dalam satu
Sintesis Idea b. Minta murid menyusun nama minggu kamu bersekolah ?
hari persekolahan mengikut iv. Hari apa ada subjek PJ ?
urutan dengan berpandukan
jadual waktu kelas.

177
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Perkembangan Murid menyusun nama hari i. Apakah hari sebelum hari Isnin?
mengikut urutan bermula dari Ahad ii. Hari apakah selepas hari
hingga Sabtu Jumaat?
Penambahbaikan iii. Ada berapa hari dalam
seminggu?
iv. Apakah rancangan tv?
Menilai v. Hari apakah orang Islam
beramai-ramai bersembahyang
di masjid?
vi. Hari apakah orang kristian pergi
ke gereja?

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 62 i. Selesaikan tugasan yang diberi.


setiap murid.
Pelaksanaan
b. Bincangkan hasil kerja murid.
Amalan
berterusan

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 62.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan hari terutama sewaktu melakukan aktiviti yang
penting.

178
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 62
Nama :__________________________

Kelas:__________________

A Susun hari persekolahan dengan betul


Rabu Isnin Selasa Jumaat Khamis

B Namakan hari-hari yang bukan hari persekolahan

179
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

C Susun hari dalam seminggu dengan betul

Jumaat Ahad Isnin Selasa

Sabtu Rabu Khamis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

180
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: Masa dan Waktu

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan
hari persekolahan

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


iv Menamakan bulan dalam setahun
.

Masa: 30 minit (1 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid menyatakan peristiwa i. Apakah peristiwa yang pernah


yang berlaku dalam setahun. kamu alami atau kamu lihat
Pemerhatian dan dalam setahun?
Analisis
ii. Bilakah kamu melihat atau
kamu alami peristiwa tersebut?

(Nyatakan bulan)

2. Imaginasi c. Murid menyatakan peristiwa i. Apakah peristiwa yang berlaku


pada bulan

Penjanaan Idea Puasa Mei


Oktober
Sintesis Idea Ogos
Hari Raya September
dan seterusnya.
Hari Guru

Sukan Sekolah

181
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Hari Kebangsaan

Hari Jadi

3. Perkembangan a. Murid menyatakan nama i. Bulan apakah bulan


bulan dalam setahun pertama
ii. Bulan apakah bulan
Penambahbaikan kedua
Januari iii. Bulan apakah bulan
ketiga
Menilai Februari iv. Bulan apakah bulan
keempat
v. Bulan apakah bulan
Mac kelima
vi. Bulan apakah bulan
keenam
April vii. Bulan apakah bulan
ketujuh
viii. Bulan apakah bulan
Mei kelapan
ix. Bulan apakah bulan
kesembilan
Jun x. Bulan apakah bulan
kesepuluh
Julai xi. Bulan apakah bulan
kesebelas
Ogos xii. Bulan apakah bulan
kedua belas

September

Oktober

November

Disember

182
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 63 i. Selesaikan tugasan yang


setiap murid. diberi.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
Pelaksanaan

Amalan berterusan

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 63.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti
yang penting.

183
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 63
Nama :__________________________

Kelas:__________________
1.

2.

3.

4.

5.

6.

184
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

185
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan geometri

Tajuk: Masa dan Waktu

Standard Kandungan: 5.2 Murid dibimbing untuk:


Menyebut dan menulis waktu.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. mengenal pasti dan menyatakan setengah dan
satu perempat berdasarkan muka jam.

Masa:60 minit (2 waktu)

Fasa CadanganAktiviti CadanganKomunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian terhadap i. Pegang dan perhatikan


muka jam yang diberi. muka jam yang diberi.
Pemerhatian
dan analisis

ii. Setengah menunjukkan


b. Menyatakan waktu setengah pada jarum panjang berada
muka jam. pada nombor berapa?
Bincangkan.

iii. Satu perempat


menunjukkan jarum
panjang berada pada
nombor berapa?

186
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

c. Menyatakan waktu satu perempat iv. Satu perempat jam sama


pada dengan suku jam
muka jam.

d. Paparkan muka jam menunjukkan i. Lihatmuka jam, dan


setengah dan satu perempat. bincangkanapa yang
dapatkamulihat?

Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid Tunjukkan gambar gambar


dengan berbincang dan bersoaljawab aktiviti murid
Penjanaan Idea mengenai aktiviti harian murid.

Sintesis Idea b. Tunjukkan gambar aktiviti dan


berbincang.

187
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Murid menampal gambar


aktiviti harian meraka.

i. Bincangkan hasil kerja


yang kamu lakukan?

Perbetulkan kesilapan
sertamerta yang dilakukan
oleh murid sewaktu
perbincangan.

188
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Perkembangan a. Paparkan kepada murid muka jam i. Nyatakan waktu yang di


yang menunjukkan setengah dan satu tunjukkan pada muka jam.
perempat / suku.
Penambahbaikan ii. Sebutkan aktiviti yang
sesuai dilakukan pada
masa yang ditunjukkan.

Menilai

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 64 kepada i. Selesaikan tugasan yang


setiap murid. diberi.
Pelaksanaan
b. Bincangkan hasil kerja murid.
Amalan
berterusan

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 64.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak


kekemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Bertanggung jawab.

189
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 64
Nama :__________________________

Kelas:__________________

1. Tuliskan waktu yang ditunjukkan di bawah.

2. Lukiskan jarum jam.

3 suku 1 setengah 11 suku

8 setengah 7 suku 5 setengah

190
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Masa dan Waktu

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Menyebut dan menulis waktu.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


ii. Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam
sahaja dengan menggunakan jam analog.

Masa:60 minit (2waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

2. Persediaan a. Murid menyebut waktu dalam


jam
Pemerhatian dan
Analisis

i. Pelbagaikan aktiviti dengan


menunjukkan pelbagai waktu.

b. Murid menyebut waktu dalam


setengah jam

Murid menulis waktu yang


ditunjukkan oleh guru

c. Menulis waktu dalam jam

191
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Pukul enam
6.00

c. Menulis waktu dalam setengah


jam

pukul lima setengah


5.30

3. Imaginasi a. Tunjukkan muka jam yang Sebutkan.


berada pada waktu dalam jam
dan setengah jam

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

Perbetulkan kesilapan serta


merta yang dilakukan oleh murid
sewaktu perbincangan.

192
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

3. Perkembangan i. Paparkan kepada murid muka iii. Murid menyebut dan menulis
jam yang menunjukkan waktu waktu dalam jam dan
Penambahbaikan dalam jam dansetengah jam setengah jam

Menilai

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 65 i. Selesaikan tugasan yang


kepada setiap murid. diberi.
b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 65.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak


kekemahiran berikutnya.

193
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

NilaidanSikap Bertanggung jawab.

194
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 65
Nama :__________________________

Kelas:__________________
1. Tuliswaktupada jam dibawah.

2. Lukisjarum jam

10.30 4.30 12.30

6.30 3.30 1.30


195
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: Panjang

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


(i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan
piawai.
(ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan
unit bukan piawai.
(iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan
kata ukuran panjang dalam konteks.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid diminta mengeluarkan i. Apa yang dapat kamu


sebatang pensel dan lihat ?
Pemerhatian pemadam, kemudian letakkan ii. Ceritakan secara lebih
dan Analisis di atas meja. lanjut tentang pensel dan
pemadam kamu?

Contoh 1:
iii. Letakkan pemadam selari
kedudukannya dengan
pensel seperti contoh 1.
Bincangkan hasil
pemerhatian.
iv. Bagaimanakah kamu
hendak menjadikan
pemadam sama
panjang dengan pensel?

196
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

2. Imaginasi a. Murid diminta menganggarkan i. Bagaimana anda boleh tahu


jumlah pemadam yang panjang pensel ini?
diperlukan supaya sama
Penjanaan panjang dengan pensel. ii. Cuba anggarkan berapa
Idea banyak pemadam yang
diperlukan supaya sama
Sintesis Idea panjang dengan pensel?

iii. Mengapakah kamu


menggunakan cara tersebut?

Guru menerangkan sebab iv. Mengapa jawapan kamu


hasil jawapan yang berbeza berbeza dengan kawan kamu?

3. Perkembangan a. Murid mendengar penerangan


daripada guru mengenai istilah
pengukur.
Penambahbaikan
b. Murid ditunjukkan cara i. Mengapa kita perlu mengukur
Menilai mengukur objek dengan betul. bermula dari hujung pensel?

1 2 3

c. Bahagikan murid kepada ii. Gunakan 3 objek yang diberi.


kumpulan kecil. Setiap Ukur dan bandingkan
kumpulan diberikan 3 objek. jawapan dengan rakan
Ukur panjang objek kamu.
menggunakan pemadam.

Contoh:
Buku teks, buku latihan dan
kotak pensel.

197
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

d. Murid diminta mengukur iii. Rekodkan hasil jawapan


panjang objek yang sama dalam jadual.
menggunakan batang
mancis sebagai pengukur. iv. Mengapa jawapan kamu
berbeza?

v. Pada pendapat kamu objek


manakah paling panjang dan
paling pendek?

vi. Cuba kamu susunkan objek


mengikut turutan:
a. a. Pendek ke panjang
b. b. Panjang ke pendek.

4. Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 66 dan i. Selesaikan tugasan yang


lembaran kerja 67 kepada diberi.
Pelaksanaan setiap murid.

Amalan b. Bincangkan hasil kerja murid.


berterusan

Pentaksiran a. Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di


Lembaran Kerja 66 dan lembaran kerja 67 murid memahami cara
mengukur sesuatu objek dengan teknik yang betul.

b. Murid boleh menggunakan pengukur yang sama untuk mengukur


objek yang berlainan.

c. Murid boleh menggunakan pengukur yang berlainan untuk


mengukur objek yang sama.

Nilai dan Sikap 1. Terapkan sifat bekerjasama ketika melakukan aktiviti kumpulan.
2. Murid berani memberikan pendapat melalui aktiviti perbincangan.

198
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 66
Nama :__________________________

Kelas:__________________

Arahan:
Ukur objek berikut menggunakan pemadam dan batang mancis
sebagai pengukur dan rekodkan jawapan.

Bil Objek Bilangan pemadam Bilangan batang


mancis

1. Buku latihan

2. Buku teks

199
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

3. Kotak pensel

Berdasarkan Jadual di atas, jawab soalan di bawah.

1. Objek paling panjang ialah _____________________

2. Objek paling pendek ialah ______________________

3. Susunkan objek mengikut tertib dari pendek ke panjang.

___________________ , _________________, ________________

4. Susunkan objek mengikut tertib dari panjang ke pendek.

___________________ , _________________, ________________

200
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 67

Nama: ________________________

Kelas: _________________________

Arahan:

Berdasarkan gambar, pilih dan warnakan jawapan yang betul.

1. Panjang sudip sama dengan 6 , 8 klip kertas.

2. Panjang sudu sama dengan 4 , 5 klip kertas.

3. Panjang garpu sama dengan 4 , 5 klip kertas.

4. Sudu lebih pendek , lebih panjang daripada sudip.

5. Sudip lebih pendek , lebih panjang daripada garpu.

6. Sudu lebih pendek , sama panjang dengan garpu.

7. Objek paling panjang ialah sudip sudu .

201
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Goemetri

Tajuk: Timbangan

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Menggunakan unit relatif untuk timbangan.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan
unit bukan piawai.
ii. Membanding dua atau lebih timbangan objek
menggunakan unit bukan piawai.
iii. Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan
kata timbangan dalam konteks.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

2. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Berdasarkan pemerhatian


terhadap sebiji pengorek yang kamu apakah yang dapat
Pemerhatian diletakkan di atas pembaris. kamu lihat?
dan analisis
ii. Bincangkan bersama rakan-
rakan anda.

iii. Apa yang kamu lihat


sekiranya beberapa klip
kertas diletakkan di kiri
b. Guru meletakkan beberapa klip pembaris.
kertas di kiri pembaris tersebut.

iv. Berdasarkan pemerhatian,


bincangkan bersama rakan
apa yang dapat kamu lihat?

c. Murid membuat pemerhatian 2


rakan yang berbeza saiz.

202
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

2. Imaginasi a. Murid diminta menganggarkan i. Bagaimanakah kedudukan


berat beberapa objek lain dengan objek di atas pembaris itu?
menggunakan pemberat yang
Penjanaan Idea sama. ii. Apakah yang dapat anda
lihat sekiranya lebih
pemberat ditambah?

Sintesis Idea iii. Anggarkan berapakah


bilangan klip kertas yang
digunakan supaya
pembaris itu seimbang.

Contoh objek yang dicadangkan: i. Apakah pemberat yang


pemadam, pensel dan pen. sesuai digunakan untuk
objek ini?
Gunakan pemberat yang sesuai
seperti guli sekiranya objek yang ii. Berapakah bilangan
dianggarkan lebih berat. pemberat yang
diperlukan?

iii. Bincangkan
b. Bahagikan murid kepada kumpulan bersama rakan.
kecil. Setiap kumpulan diberi dua
objek berlainan. Anggarkan berat
tersebut dengan menggunakan
pemberat yang berbeza.

Contoh:

Objek Pengukur Berat


Buku teks Buku rampaian i. Apakah yang kamu rasa ?
Kotak Kapur
pensel ii. Terangkan pendapat kamu
Pensel Duit syiling 20 sen itu
warna

Guru menerangkan mengapa objek


tersebut perlu menggunakan
pemberat yang sesuai.

c. Bahagikan murid kepada


kumpulan kecil. Setiap kumpulan
diberi dua objek berlainan. (contoh
2 biji bola)

203
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Murid anggarkan berat tersebut


dengan menggunakan kedua dua
belah tapak tanggan

3. Perkembangan a. Bahagikan murid kepada kumpulan


kecil.
Setiap kumpulan diberi pilihan
Pelaksanaan memilih beberapa objek dengan
bentuk yang berlainan.
Menilai
Murid menjalankan aktiviti i. Pilih dua objek yang kamu
meletakkan dua objek yang rasa sama berat .
berbeza beratnya di atas pemberat:
ii. Pilih dua objek yang kamu
i. Meletakkan dua objek yang rasa berbeza berat.
sama berat
iii. Lihat apa yang berlaku pada
pemberat itu.

iv. Objek manakah yang lebih


berat?

ii. Meletakkan dua objek yang v. Bincangkan bersama rakan


berbeza beratnya kamu

Guru memperkenalkan istilah berat


dengan aktiviti aktiviti yang dijalankan
sebelum ini. Contoh istilah:
Berat, lebih berat, sama berat, kurang
berat, lebih berat.

204
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 68 kepada i. Selesaikan tugasan yang


setiap murid. diberi.
Pelaksanaan
b. Bincangkan hasil kerja murid.
Amalan berterusan

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran


kerja 68, murid dapat memahami anggaran berat sesuatu objek dan
mengetahui pemberat yang sesuai digunakan untuk mengukur berat
sesuatu objek tersebut.

Nilai dan Sikap Semaikan sikap bekerjasama semasa menjalankan aktiviti kumpulan.

205
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 68

Nama :__________________________

Kelas:__________________

Padankan objek dengan bilangan pemberat yang sesuai.

1.

Pengorek Buku Rampaian

2.

Buku Teks Pensil

3.

Gunting Klip Kertas

206
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Gariskan jawapan yang betul.

1. 2.

Bekas pensel (lebih berat / lebih Klip kertas (lebih berat / lebih

ringan)daripada bola ping pong ringan)daripada pemadam.

3. 4.

Sebiji limau (sama berat / lebih Sebiji belon (lebih ringan / lebih

ringan) daripada sebiji epal. berat) daripada sebiji bola.

207
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Tuliskan nombor di bawah mengikut turutan objek yang lebih ringan


kepada yang lebih berat.

Sebuah buku teks Sebiji strawberi

Klip kertas 1 Dua buah buku tulis

Sepasang kasut Seekor gajah

208
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: Isipadu Cecair

Standard Kandungan: Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit
bukan piawai.
Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata
isipadu cecair dalam konteks.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Berapa bilangan botol


terhadap botol-botol air yang semuanya?
Pemerhatian berlainan saiz di atas meja. ii. Adakah botol-botol itu sama
dan Analisis saiz?

b. Menyusun botol-botol mengikut iii. Botol manakah yang dapat


urutan dari besar ke kecil atau mengisi air paling banyak?
sebaliknya. Kenapa?
Bincangkan.

209
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

iv. Letakkan sebiji botol dan sebiji ii. Pada pendapat anda bekas
cawan di atas meja. manakah dapat mengisi lebih
banyak air.
iii. Bagaimana kita dapat menyukat
air tersebut?

v. Teruskan aktiviti dengan iv. Cuba anda susun bekas-bekas


menggunakan bekas yang lain itu mengikut urutan dari kecil
seperti gelas, cawan dan kepada besar.
sebagainya. v. Ulang aktiviti dengan
membanding dua bekas yang
belainan.

2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid i. Pernahkah anda melihat


dengan melakukan aktiviti gambar ini? Di mana?
seperti contoh di bawah: ii. Apakah kegunaannya?
Bincangkan.

b. Gunakan gambar-gambar tangki


air, tong, bekas air panas dan
botol minyak pelincir.

210
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

c. Bawa murid keluar dari bilik i. Apakah nama nya?


darjah. ii. Apa gunanya?
i. Bawa murid melihat tangki iii. Kenapa ianya sangat besar?
air sekolah. Bincangkan.

Perkembangan i. Apakah gambar yang kamu


lihat?
Penambahbaikan ii. Gambar manakah dapat
menyimpan air paling banyak?
iii. Gambar manakah dapat
Menilai a. Paparkan kepada murid satu menyimpan air paling sedikit?
persatu kad gambar seperti iv. Jika anda ingin menyimpan air,
contoh di bawah: bekas mana kah yang anda
gunakan? Kenapa?

211
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 69. i. Selesaikan tugasan yang diberi.


b. Bincangkan hasil kerja murid.
Pelaksanaan

Amalan
berterusan

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 69.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar
bilik darjah.

212
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 69
Nama :_________________________________________

Kelas:__________________

A. .Tandakan pada bekas yang lebih besar

1.

2.

213
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: RuangG

Standard Kandungan: 9.1 Murid dibimbing untuk:


Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D)

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak
segiempat sama, silinder dan sfera.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Pernahkah kamu melihat


terhadap objek tiga dimensi bentuk-bentuk ini?
Pemerhatian dan yang diletakkan di atas meja.
analisis

b. Guru berbincang tentang ii. Berikan contoh-contoh objek


bentuk objek dan bersoal jawab yang berbentuk kuboid yang
dengan murid pernah murid lihat di persekitaran
mereka.

c. Guru mempamerkan bentuk- i. Bentuk ini dinamakan kuboid


bentuk tiga dimensi dan
mengaitkannya dengan objek
dalam aktiviti (a).

ii Ini bentuk kubus, kon,


sfera,piramid tapak segiempat
sama,,sfera dan silinder.

214
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid i. Setiap ahli kumpulan diminta


dengan melakukan aktiviti melekatkan gambar bentuk
Penjanaan Idea seperti contoh di bawah: tiga dimensi mengikut
namanya.
Sintesis Idea b. Bentuk kan murid kepada
beberapa kumpulan. ii. Kumpulan yang dapat
melekatkan gambar dengan
c. Edarkan 6 keping gambar bentuk betul dalam masa yang
3D dan sekeping kad manila paling singkat dianggap
yang tercatat nama sebagai pemenang.
bentuk-bentuk seperti
di bawah kepada setiap iii. Bincangkan hasil kerja
kumpulan . murid sebagai pengukuhan
dan pamerkan hasil kerja
Kumpulan murid

Lekatkan bentuk-bentuk 3D
yang disenaraikan di bawah

1. kubus

2. kuboid

3. sfera

4. silinder

5. kon

6. piramid

215
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

3. Perkembangan a. Paparkan kepada murid i. Ada berapa bentuk yang dapat


pelbagai kumpulan objek tiga kamu lihat?
Penambahbaikan dimensi seperti contoh di bawah ii. Namakan bentuk-bentuk itu.
dan lakukan aktiviti lisan. iii.Nyatakan bilangan bagi setiap
bentuk yang terdapat dalam
Menilai gambar rajah .

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 70 i. Selesaikan tugasan yang diberi.


kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran


kerja 70.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Bekerjasama

216
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 70
Nama :__________________________

Kelas:__________________

B. Suaikan bentuk bentuk di bawah

1. Kubus

2
Silinder

3.
Sfera

4. Kuboid

5. Kon

6. Piramid tapak
segiempat sama

217
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: Ruang

Standard Kandungan: 9.1 Murid dibimbing untuk:


Mengenalpasti bentuk tiga dimensi (3D)

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


ii. Memperihalkan permukaan ,sisi, dan bucu bagi bentuk tiga
dimensi (3D).

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

3. Persediaan a. Minta murid menyentuh bucu, i. Ada berapa bucu bagi


permukaan dan tepi kubus yang kubus?
Pemerhatian diberi kepada setiap kumpulan ii. Berapakah bilangan tepi
dan analisis dan minta kumpulan mengira bagi sebuah kubus?
bilangan bucu,tepi dan juga iii. Berapa permukaan bagi
permukaan. kubus?

Bucu

Permukaan

sisi

b. Tunjukkan sisi, bucu bagi


bentuk kubus di atas dan
ada perbincangan dengan murid
.

c. Aktiviti yang sama diulang bagi


bentuk pyramid, kuboid,
silinder, kon dan sfera.

218
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid Lengkapkan jadual yang


dengan melakukan aktiviti diberi.
Penjanaan Idea berikut dalam kumpulan:

Menjana Idea Bekalkan juga bentuk 3D


kepada setiap kumpulan.

Bentuk Bilangan Bilangan Bilangan


permukaan bucu sisi
Kuboid
Kubus
Kon
Silinder
Sfera
Piramid

3. Perkembangan a. Paparkan kepada murid satu i. Nyatakan bentuk yang


persatu kad gambar seperti ditunjukkan.
contoh di bawah:
Penambahbaikan ii. Nyatakan bilangan
(a) bucu
(b) permukaan
Menilai (c) tepi

b. Minta murid mengingat


kembali bucu,permukaan dan
tepi setiap bentuk yang
ditunjukkan.

219
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 71 i. Selesaikan tugasan yang


kepada semua murid. diberi.
Pelaksanaan
b. Bincangkan hasil kerja murid.

Amalan berterusan .

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di


lembaran kerja 71.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih


ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Bekerjasama

220
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

mbaran Kerja 71
Nama : ___________________________

Tahun : ___________________________

Labelkan bentuk-bentuk di bawah

BUCU PERMUKAAN
TEPI

1 2

3
4

221
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan Dan Geometri

Tajuk: Ruang

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


(i) Menamakan bentuk segiempat sama, segiempat
tepat, segitiga dan bulatan.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Namakan benda yang telah


terhadap gambar yang dipaparkan?
Pemerhatian dan dipaparkan.
Analisis ii. Nyatakan sifat benda tersebut.

iii. Namakan benda-benda lain


yang serupa dengan benda
tersebut?

iv. Mengapa?

2. Imaginasi a. Perkukuhkan lagi kemahiran


dengan menggunakan gambar
bagi bentuk yang lain
Penjanaan
Idea i. Segiempat Sama i. Lukiskan bentuk di sebelah
tetapi saiznya berlainan.
Bandingkan hasil kerja dengan
Sintesis Idea rakan. Bincang.

222
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

ii. Segiempat tepat

ii. Lukiskan bentuk di sebelah


tetapi saiznya berlainan.
Bandingkan hasil kerja dengan
rakan. Bincang.

iii. Segi tiga


iii. Lukiskan bentuk di sebelah
tetapi saiznya berlainan.
Bandingkan hasil kerja dengan
rakan. Bincang.

3. Perkembangan a. Paparkan kepada murid satu i. Cari perbezaan di antara


persatu kad bentuk seperti bentuk-bentuk yang di
contoh di bawah: paparkan di papan hitam.
Penambahbaikan

Menilai

ii. Cari pula perbezaan antara


dua kad bentuk yang
dipaparkan ini.

223
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

ii. Murid memadankan nama


bentuk mengikut ciri yang
dinyatakan

Bulatan
iii. Padankan nama-nama bentuk
mengikut ciri yang telah
dinyatakan
Segitiga
iv. Sebut bersama-sama

Segiempat
sama

Segiempat
tepat

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 1 dan i. Selesaikan tugasan yang diberi.


Lembaran Kerja 2 kepada
Pelaksanaan setiap murid.

Amalan berterusan b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberikan sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di
dalam bilik darjah dan sifat ingin mencuba.

224
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 72
Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Padankan dengan jawapan yang sesuai.

1.
Segiempat tepat

2.
Bulatan

3.
Segitiga

4.
Segiempat sama

225
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran kerja 73

B. Namakan bentuk-bentuk di bawah.

Bulatan
Segiempat sama

Segitiga Segiempat tepat

1.

2.

3.

4.

226
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: Ruang

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


Memperihalkan garis lurus, sisi, bucu dan lengkungan bagi
bentuk 2D

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Lihat gambar basikal ini.


terhadap gambar basikal yang Pernahkah anda melihat
Pemerhatian dan ditunjukkan basikal seperti ini ?
Analisis
ii. Nyatakan ciri-ciri fizikal
basikal ini.

iii. Apakah kelainan basikal ini


berbanding dengan basikal
yang lain?

iv. Apakah bentuk roda basikal


itu?
b. Murid memberi respon kepada

soalan yang diajukan.

2. Imaginasi a. Tampal gambar roda basikal i. Bayangkan apakah yang


berbentuk segi empat sama. terjadi jika anda
Penjanaan menunggang basikal
Idea seperti ini.

Sintesis Idea ii. Mengapa?

b. Ulang aktiviti ini dengan


menukar gambar basikal iii. Bayangkan pula jika anda
menggunakan roda berbentuk menunggang basikal yang
2D yang lain pula.(segi empat mempunyai roda berbentuk
tepat dan bulatan) ini pula. ( segi tiga )

227
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

iv. Apakah yang akan berlaku?


Mengapa?

3. Perkembangan a. Bahagikan murid kepada i. Namakan bentuk-bentuk


kumpulan. yang telah diberikan itu tadi.

Penambahbaikan b. Setiap kumpulan diedarkan


lakaran bentuk-bentuk 2D. ii. Bincangkan bersama rakan-
Menilai rakan anda dan senaraikan
c. Minta murid dikehendaki setiap ciri-ciri yang ada
berbincang dalam kumpulan pada bentuk-bentuk 2D itu.
bagi mengenalpasti ciri-ciri
setiap bentuk 2D.

sisi / garis lurus

bucu

segi tiga 3 sisi


3 garis lurus
3 bucu

sisi / garis lurus

bucu

segi empat sama 4 sisi


4 garis
lurus
4 bucu

sisi / garis
lurus

bucu ii. Bincangkan hasil kerja yang


telah kamu lakukan.
segi empat tepat 4 sisi
4 garis
lurus
4 bucu

228
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

sisi / garis
lengkung

bulatan 1 sisi
1 garis
lengkung

d. Murid membentangkan hasil


perbincangan mengikut
kumpulan masing-masing.

Terapkan sikap bekerjasama


dan bantu membantu bagi
memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan.

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 1 dan i. Selesaikan tugasan yang


Lembaran Kerja 2 kepada diberi.
Pelaksanaan setiap murid.

Amalan berterusan b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti
berkumpulan.

229
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran kerja 74
Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Labelkan bentuk-bentuk 2D yang berikut.

1.

2.

3.

bucu sisi

garis lurus lengkungan

230
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

lembaran kerja 75

B. Lengkapkan jadual di bawah.

Bentuk 2D Bucu Sisi Garis lurus Lengkung

231
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Bidang: Sukatan dan Geometri

Tajuk: Ruang

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


iii. Menyusun bentuk 2D mengikut pola
iv. Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2D

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Lakarkan bentuk-bentuk 2D i. Lihat dan sebutkan bentuk-


mengikut susunan di papan bentuk yang telah ditunjukkan
Pemerhatian hitam. di papan hitam.
dan Analisis
ii. Bagaimanakah bentuk-bentuk
ini disusun?

iii. Apakah bentuk yang


b. Murid membuat pemerhatian seterusnya.
terhadap bentuk-bentuk yang
telah ditunjukkan itu tadi.

c. Adakan soal-jawab dengan


murid-murid.

d. Ulang aktiviti ini dengan


menyusun bentuk 2D
menggunakan pola yang
berlainan.

2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid


dengan melakukan aktiviti
seperti contoh di bawah ini:

b. Sediakan beberapa set lakaran


bentuk-bentuk 2D .

232
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

c. Murid dibahagikan kepada


beberapa kumpulan. i. Bina pola anda sendiri .

d. Edarkan beberapa set lakaran


bentuk-bentuk 2D pada setiap
kumpulan.

e. Minta murid membentuk-bentuk


2D berikut mengikut pola
mereka sendiri.

f. Wakil kumpulan menunjukkan


hasil kerja mereka di hadapan ii. Bincangkan hasil kerja yang
kelas. telah kamu lakukan.

Terapkan sikap bekerjasama


dan bantu membantu bagi Perbetulkan kesilapan serta merta
memastikan tugasan yang yang dilakukan oleh murid
diberi dapat disempurnakan. sewaktu perbincangan.

3. Perkembangan a. Paparkan kepada murid satu i. Lihat gambar ini. Sebutkan


contoh gambar yang bentuk-bentuk yang ada pada
menggunakan lakaran bentuk- gambar tersebut.
Pelaksanaan bentuk 2D.

Menilai

233
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

b. Murid membuat pemerhatian


terhadap gambar yang
ditunjukkan dan menyebut
bentuk-bentuk 2D yang ada
pada gambar itu tadi.

c. Edarkan kertas lukisan


kepada murid dan minta
murid menghasilkan satu
corak daripada bentuk 2D ii. Lukiskan satu corak dengan
mengikut kreativiti masing- menggunakan bentuk-bentuk
masing. 2D mengikut idea anda
sendiri.
d. Murid mempamerkan hasil
idea kreativiti mereka dalam
menghasilkan corak daripada
bentuk 2D masing-masing
di hadapan.

Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 1 dan Selesaikan tugasan yang diberi.


Lembaran Kerja 2 kepada
setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke


kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan.

234
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 76

Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Lukiskan bentuk-bentuk 2D yang sesuai.

1.

2.

3.

4.

5.

235
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Lembaran Kerja 77
Nama :__________________________

Kelas:__________________

B. Warnakan bentuk-bentuk 2D yang sama dengan warna yang sama.


Tuliskan jumlah bentuk 2D di dalam kotak yang disediakan.

BENTUK 2D BILANGAN

236
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

PENASIHAT

Haji Ali bin Ab. Ghani AMN


Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

PENGERUSI

Aziz bin Saad


Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

PENYELARAS

Mazlan bin Awi Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia

Mohd Ali Henipah bin Ali Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

Hjh Zurina bte Zainal Abidin Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

Ho Sim Min Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia

PENYUMBANG PEMBANGUNAN MODUL

Mohamed bin Abu Bakar Hishammudin bin Abdul Rahman


Sekolah Kebangsaan Wakaf Mempelam Sekolah Kebangsaan Tok Motong,
Kuala Terengganu. Jertih.

Norhayati Azaini bte Muhammad Mohd Azmi bin Mat Nor


Sekolah Kebangsaan Paka, Sekolah Kebangsaan Sungai Dua,
Paka. Bachok.

Mohd Jupiter bin Md. Sidek Mansor bin Mohd Nor


Sekolah Kebangsaan Lembah Jabor Sekolah Kebangsaan Kebor Besar,
Kemaman. Kuala Terengganu

Adira bin Nawi Syed Ab Rahaman bin Syed Akil


Sekolah Kebangsaan Gual Jedok Sekolah Kebangsaan Pulau Gajah
Tanah Merah Kota Bharu

Nazri bin A Rahman Ramli bin Yaakop


Sekolah Kebangsaan Bintang Sekolah Kebangsaan Pusat Kemaman
Setiu Kemaman

Norhusnizah bte Hussin Sinawati bte Jusoh


Sekolah Kebangsaan Seri Nilam Sekolah Kebangsaan Marang
Kuala Terengganu Marang
Mohd Nasir bin Shafii

237
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Mohd Gulam bin Jamaludin Sekolah Kebangsaan Machang 1


Sekolah Kebangsaan Merbau Machang
Kota Bharu

Ahmad Kamil bin Mahmood Sabry Mohd Din bin Ismail


Sekolah Kebangsaan Labok Sekolah Kebangsaan Ismail Petra 1
Machang Wakaf Mek Zainab, Kota Bharu

Hasmat bte Zakaria Norizzah bte Musneh@Musannef


Sekolah Kebangsaan Pusat Jerteh Sekolah Kebangsaan Kampung Raja
Jerteh Besut

Che Minah bte Mamat Tuan Aneeda Zariani bte Tuan Sulaiman
Sekolah Kebangsaan Pulai Chondong Sekolah Kebangsaan Bukit Marak
Kelantan Bachok

Yang Zarina bte Idris Normala bte Nik Nawi


Sekolah Kebangsaan Sungai Dua Sekolah Kebangsaan Kemahang 3
Bachok Felda Kemahang, Tanah Merah

Zabidah bte Ibrahim Ayu Salina bte Mohamed Zain


Sekolah Kebangsaan Zainab (2) Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah
Jalan Telipot, Kota Bharu Jln. Pasir Panjang, Kuala Terengganu

Noorliza bte Abdullah Robiah bte Mohd Nor


Sekolah Kebangsaan Pusat Chabang Sekolah Kebangsaan Tok Jiring
Tiga, Kuala Terengganu Kuala Terengganu

Zaidah Wati bte Mohamad Manan bin Musa


Sekolah Kebangsaan Bukit Payong Sekolah Kebangsaan Jerong
Kuala Terengganu Marang

Mariana bte Mohd Ariffin Sharifah Nazira bte Tuan Ibrahim


Sekolah Kebangsaan Tok Nasek Sekolah Kebangsaan Kelulut
Jln Panji Alam, Kuala Terengganu Marang

Zunaidi bte Che Yusof Norzie Rohayu bte Jusoh


Sekolah Kebangsaan Pagar Besi Sekolah Kebangsaan Seri Budiman 2
Kuala Terengganu Jln Sultan Mahmud, Kuala Terengganu

Noor Azlin bte Abdul Murad Norziah bte Md. Yusof


Sekolah Kebangsaan Pusat Kuala Ibai Sekolah Kebangsaan Gong Kapas
Kuala Terengganu Jln Sultan Mohamad, Kuala Terengganu

Mohd Zaid bin Mamat Nor Aida bte Muda


Sekolah Kebangsaan Bukit Perah Sekolah Kebangsaan Batangan
Kuala Terengganu Marang

Mohd Azwan bin Muda Suhailah bte Ithnain


Sekolah Kebangsaan Bukit Payong Sekolah Kebangsaan Seri Intan
Marang Taman Intan, Kluang

Olly Rozita bte Mohamed Zain Norasyikin bte Jamhari


Sekolah Kebangsaan Sri Mersing Sekolah Kebangsaan Parit Selangor
Mersing Pekan Nanas, Pontian

238
SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1

Normalili bte Idris Hafizah bte Md. Salih


Sekolah Kebangsaan LKTP Air Tawar 1 Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail
Kota Tinggi Saadon, Felda Air Tawar, Kota Tinggi

Kauthar bte Othman Khairudin bin Abdul Malik


Sekolah Kebangsaan LKTP Ayer Hitam Sekolah Kebangsaan Sagil Kampong
Kluang Tangkak

Norsyahilah bte Abd. Karim Jamilah bte Ishak


Sekolah Kebangsaan Senai Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang
Senai Km 7.2 Bukit Beruang

Aina Salwa bte Abd Karim Nyonya bte Abu Samah


Sekolah Kebangsaan Batu Berendam 2 Sekolah Kebangsaan Pulai
Hang Tuah Jaya, Batu Berendam Km 16 Kampung Pulai, Merlimau

Siti Sulaiha bte Supian Norazuin bte Mohd Sahar


Sekolah Kebangsaan Alor Gajah 1 Sekolah Kebangsaan St. Francis
Alor Gajah No 55 Jln Chan Koon Cheng, Melaka

Ahsari bin Kasdi Rosli bin Ahmad


Sekolah Kebangsaan Sri Setia Jaya Sekolah Kebangsaan LKTP Nitar 1
Jln Dato Usman Awang, Tg Sedili Jln Kenari, Felda Nitar 1, Mersing

Zulkurnain bin Abd Samd Norfaizah bte Bachok@Ambok


Sekolah Kebangsaan Panchor, Sekolah Kebangsaan Bandar Pontian
Muar Pontian

PANEL PEMURNIAN MODUL

Ramlee bin Mohamed Rahemah bte Idris


Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 Sekolah Kebangsaan Kota Dalam
Taman Rinting, Masai Ayer Hitam, Batu Pahat

Mohyar bte Sahijan Farizal bin Ahmad


Sekolah Kebangsaan Seri Sekawan Sekolah Kebangsaan Paya Rumput
Desa Km12.8 Paya Rumput, Melaka
Ayer Baloi, Pontian

Aho anak Nyokat Nyapon bte Hj Ab Rahman


Sekolah Kebangsaan Tengkera 1 Sekolah Kebangsaan Semabok
Jln Tengkera, Melaka Km 4 Semabok, Melaka

Salleh bin Sawabi Abu Samah bin Zainal Abidin


Jabatan Pelajaran Negeri Melaka Jabatan Pelajaran Negeri Johor
Melaka Johor

Hamsani bin Mohd Nor Kumaresan a/l M. Subramaniam


Jabatan Pelajaran Negeri Johor SJKT Jalan Fletcher
Johor Kuala Lumpur

239