Anda di halaman 1dari 5

A.

ANALISIS SWOT

KEKUATAN ( Strength S ) KELEMAHAN ( Weakness W )


S1 - Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti W1 - Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum
yang dilaksanakan.
W2 - Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan.
S2 - Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain
W3 - Pelajar Harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan
S3 - Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik diri untuk perjumpaan di waktu petang.

S4 - Guru penasihat mengajar dan mengenali semua ahli W3 - Sikap pelajar yang tidak minat bahasa Inggeris

S5 - Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak membantu W4 - Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti lain di sekolah.
dalam perlaksanaan aktiviti kelab
W5 - Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun
pada waktu petang.

PELUANG ( Opportunities-O ) ANCAMAN ( Treat T )


01 - Sokongan padu daripada PIBG sedia menyumbang apabila T1- Banyak tempat persinggahan pelajar Turun untuk perjumpaan dari
Diperlukan. rumah tertapi tidak sampai ke sekolah.

02- Sokongan daripada ibu-bapa - ibubapa menyedari tentang T2- Masalah perangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.
kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah.
T3- Ibubapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-kadang
03 - Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap terpaksa membantu ibubapa diwaktu petang
aktiviti sekolah (Contoh : Sedia menyumbang hadiah untuk pertandingan)
B. PELAN STRATEGIK PERSATUAN BAHASA INGGERIS

SEKTOR : SK (FELDA) TRIANG , 28300 TRIANG PAHANG

UNIT / BIDANG : UNIT KOKURIKULUM / JAWATANKUASA PEMBANGUNAN KOKURIA BAHASA INGGERIS

C.

BIDANG Sasaran STRATEGI


ISU-ISU MATLAMAT (INITIATIVES)
Bil / OBJEKTIF KPI
STRATEGIK STRATEGIK
FUNGSI TOV 2014 2015 2016 2017 2018

1 Unit Pencapaian Capai Antara 5 Meningkatkan Seramai orang 15 15 15 15 15 15 Karnival Bahasa


Pembangunan murid dalam yang terbaik penglibatan murid terlibat 75 Peringkat Daerah
Kokuria kokuria Bahasa dalam murid dalam dalam kokuria Bera
Inggeris perlu penyertaan pertandingan Bahasa Inggeris
Bahasa
dipertingkatkan Kokuria kokuria Bahasa
- Action
Inggeris Inggeris
Song
Action Song

MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN


2
PELAN STRATEGIK

1. Mempromosikan Meningkatkan jumlah 1. Meningkatkan 1. Meningkatkan program/aktiviti untuk Peningkatan peratusan jumlah murid
Persatuan Bahasa kehadiran ahli Persatuan jumlah kehadiran menarik minat pelajar dalam perjumpaan kokurikulum
Inggeris Bahasa Inggeris murid dalam Persatuan Bahasa Inggeris :
Persatuan Bahasa 2. Mempromosikan aktiviti persatuan
Inggeris. kepada semua ahli persatuan ini. 2012 88 %
2013 89 %
2. Memastikan 3. Mendedahkan ahli kepada 2014 92 %
setiap ahli hadir latihan 2015 - 94 %
untuk setiap aktiviti
dan mengambil
bahagian secara aktif.

D. PELAN TAKTIKAL ( 2015 2018 )


3
PERSATUAN BAHASA INGGERIS

KOS
BI INDIKATOR
PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH / TOV ETR
L PENCAPAIAN
SUMBER
1. Mengadakan Meningkatkan peratus 1. GPK Kokurikulum Januari RM 100 Kehadiran ahli Bilangan Peningkatan kehadiran
pertandingan kehadiran ahli Persatuan 2. Guru penasihat hingga 90 % setiap pelajar hadir pelajar ke perjumpaan
berunsur Bahasa Inggeris. November kali semasa aktiviti mingguan.
kebahasaan perjumpaan. melebihi 95 %
untuk menarik
minat murid. Pencapaian : Pencapaian :
Antara 5 yang
2013 : terbaik Daerah
Penyertaan Bera.

2014 :
Penyertaan

2. Menggilap Menduduki tempat 5 1. GPK Kokurikulum Januari


Bakat terbaik dalam pertandingan 2. Guru penasihat hingga
Action Song
Fokus :

Penyertaan
murid untuk
Pertandingan
Karnival
Bahasa
Inggeris
Peringkat
Daerah Bera
- Action Song

4
PELAN OPERASI

Nama Projek Menggilap bakat pelajar


(Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar)
Objektif Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab bahasa Inggeris
Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Semua ahli Persatuan Bahasa Inggeris yang berminat
Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab Bahasa Inggeris
Proses Kerja 1 . Mengiklankan aktiviti-aktiviti yang hendak diadakan di papan notis sekolah
untuk menarik minat pelajar

2 .Hadiah disediakan untuk menarik minat pelajar untuk melibatkan diri

3. Pelajar yang terpilih juga akan diberi bimbingan oleh guru untuk
memantapkan lagi bakat yang ada pada diri mereka.

Kekangan Pelajar yang menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolah biasanya pelajar yang
sama.
Pemantauan GPK Kokurikulum
Guru Penasihat
Penilaian Penilaian dilakukan sebaik sahaja sesuatu aktiviti dilaksanakan
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan sebulan sekali untuk
meningkatkan keberkesanan setiap aktiviti.

Anda mungkin juga menyukai