Anda di halaman 1dari 10

BAB 4 : KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL

KOMPOSISI

SEBATIAN UNSUR

ORGANIK Hidrogen

Karbon

Oksigen

Nitrogen

Fosforus

INORGANIK Sulfur

Magnesium

Kalium

Natrium

Klorin

Ferum

1. Karbohidrat
2. Protin
3. Lipid
4. Asid nukleik
5. Air

ENZIM

KEPENTINGAN
SEBATIAN
1 KIMIA
KANJI Sumber utama ____________

Kanji
Glikogen
Selulosa

PROTIN Unit asas : _____________


Membina _____________
Membaiki ______________
Diperlukan untuk mensintesis ___________,
__________ dan _____________
Bahan binaan : keratin
: kolagen
: myosin
Komponen dalam membrane plasma

LIPID Membekalkan ___________________


Penebat haba
Memberi ________________ kepada organ
utama
Pelarut bagi __________________
Sebahagian dari membrane plasma
Mencegah kehilangan air : __________________

ASID NUKLEIK Unit asas : _____________________


DNA : pembawa __________________
RNA : terlibat dalam sintesis
__________________

AIR Medium :
Pelinciran :
Pengangkutan :
Mengawal suhu :
Pelarut :
Tekanan osmosis :
Sokongan :

2
KARBOHIDRAT
Unsur utama :
Fungsi :
Tiga jenis :

MONOSAKARIDA DISAKARIDA POLISAKARIDA


Monomer Gabungan dua Gabungan banyak
Gula ringkas monosakarida monosakarida secara
Bergabung dengan secara kondensasi kondensasi
protin membentuk dengan penyingkiran Mengalami hidrolisis
_________ molekul ____ utk menghasilkan
Bergabung dengan Dipisahkan secara monosakarida
lipid membentuk hirolisis dengan Contoh :
___________ kehadiran air 1. Kanji
Larut dalam air Gula penurun kecuali 2. Glikogen
Gula penurun ______________ 3. Selulosa
Contoh : Contoh :
1. Glukosa 1. Maltosa
2. Fruktosa 2. Sukrosa
3. Galaktosa 3. Laktosa

GULA PENURUN GULA BUKAN PENURUN


Gula diuji menggunakan larutan Benedict (biru disebabkan
kehadiran ________)
Keputusan : Larutan Benedict bertukar menjadi mendakan merah
bata (merah bata disebabkan kehadiran _________________)
Penurun : menukarkan ____________ kepada ___________
Bukan Penurun : tidak dapat menukarkan ______________ kepada
___________
Menukarkan larutan Benedict Tidak dapat menukarkan larutan
daripada biru ke mendakan merah Benedict dari biru ke mendakan
bata merah bata

3
PROTIN
Terdiri daripada asid amino yang bergabung untuk
membentuk polipeptida (protin)
Unsur utama :
Unit asas :
20 jenis asid amino semulajadi yang mensintesis
protin dalam haiwan
Dua asid amino yang bergabung membentuk
____________ melalui proses __________________
Ikatan kimia antara dua asid amino adalah
______________
Polipeptida adalah gabungan kira-kira 10-100 asid
amino
Dua jenis asid amino :
1. Asid Amino perlu

STRUKTUR PROTIN

PRIMER SEKUNDER TERTIER KUARTENER


Urutan linear Berpintal Gabungan struktur Gabungan 2 @
Ditentukan oleh Berlipat sekunder lebih protin jenis
kod genetic (di Diikat dengan berbentuk 3 tertier
bawa oleh DNA) ikatan ___________ dimensi Protin yang
Contoh : Membentuk protin kompleks
1. Keratin globul Mempunyai
2. Sutera Ikatan : ikatan fungsi
________ dan ikatan Contoh :
______________ haemoglobin
Contoh :
1. Enzim
2. Hormone
3. Antibody

4
LIPID
Unsur utama :
Nisbah H : O lebih tinggi daripada karbohidrat
Dua jenis asid amino :
1. Asid Amino perlu
2. Asid amino tidak perlu

LEMAK & LILIN FOSFOLIPID STEROID


MINYAK
Ttigliserida hasil 1. Molekul panjang Komponen utama KOLESTROL
dari kondensasi yang yang kalis membrane plasma 1. Komponen
1 molekul air utama dalam
__________ dan 3 2. Dalam tumbuhan membrane
molekul terletak di plasma
____________ _________ di 2. Untuk sintesis
2 jenis lemak : bahagian __________ &
1. Lemak epidermis daun ____________
tepu 3. Pada haiwan TESTOSTERON
2. Lemak terletak dalam 1. Hormons seks
tidak tepu ____________ yang lelaki
dirembeslkan ESTROGEN &
oleh kelenjar PROGESTERON
minyak 1. Hormone seks
perempuan

LEMAK TEPU LEMAK TAK TEPU


PERSAMAAN
Komponen asas yang sama iaitu _______________ dan ________________
Terbentuk melalui proses _______________ antara komponen asasnya
Terurai kepada komponen asas nya melalui proses ________________.

PERBEZAAN
Mempunyai ikatan ganda dua antara Tidak mempunyai sekurang-kurang 1
atom ____________ ikatan ganda dua antara atom
______________
Semua ikatan mempunyai bilangan Ikatan antara _____________ masih boleh
atom _____________ yang maksimum mengikat dengan atom ______________
yang lain
____________ dalam suhu bilik ______________ pada suhu bilik

5
Contoh : Contoh :

ENZIM
Mengawalatur tindakbalas kimia dalam badan
Tindakbalas kimia dalam badan metabolism
Metabolisma pembinaan @ penguraian sebatian
kompleks
1. Katabolisma
2. Anabolisma
Dalam sel, tindakbalas kimia perlu berlaku dengan
pantas perlukan enzim
Enzim mangkin biologi (mempercepatkan

CIRI ENZIM PENAMAAN ENZIM


Sejenis P__________ Menambahkan imbuhan ASE
Mangkin biologi kepada nama subsrat yang
Sangat spesifik (kerana adanya dimangkinkan
T_______ A______) Contoh : Hidrolisis Laktosa
LaktAS
Mempercepatkan tindakbalas Laktos Glukosa +
Ea
Kekal tidak berubah selepas aa Galaktosa
tindakbalas
Diperlukan dalam kuantiti yg Contoh lain :
sedikit 1. Lipid
Aktiviti enzim boleh 2. Sukrosa
3. Maltose
diberhentikan oleh perencat
---> P_________ dan Ada nama enzim telah lama
M___________ wujud sebelum sistem
penamaan sistematik wujud
Tindakbalas berbalik
contoh :
Ada yang memerlukan kofaktor
1. P___________
utk tindakbalas seperti -> Besi 2. T____________
& Kuprum (Tak organic) & 3. E____________

TAPAK SINTESIS ENZIM


DNA (nucleus) mempunyai maklumat utk mensintesis protin
RNA menyalin maklumat dari DNA dan menghantar ke Ribosom
Ribosom mensintesis protin
JEK mengangkut protin (dr Ribosom) ke Jasad Golgi
Jasad Golgi memproses, membungkus dan mengangkut protin
(Enzim)

6
JENIS ENZIM

Intrasel Luar Sel


Dirembes didalam sel Dirembes didalam sel
Digunakan di dalam Digunakan di luar sel
sel Dihasilkan oleh sel yg
Terdapat dalam khusus
1. Sitoplasma 1. Pancreas
2. Nucleus merembeskan
3. Kloroplas enzim pencernaan
4. Mitokondria
(enzim
oksidoreduktase
untuk respisasi)

PENGHASILAN ENZIM

DNA (nucleus) mempunyai RNA menyalin maklumat


maklumat utk mensintesis dari DNA dan menghantar ke
protin Ribosom

JEK mengangkut protin (dr Ribosom mensintesis


Ribosom) ke Jasad Golgi protin
menggunakan vesikel
angkutan

Jasad Golgi memproses, Vesikel rembesan akan


membungkus dan membawa enzim ke luar sel
mengangkut protin (Enzim) (bergabung denga mebran
dalam bentuk vesikel plasma) atau pun digunakan
rembesan di dalam sel sahaja
7
MEKANISMA TINDAKAN ENZIM

Substra Hasil

Enzim Enzim
Kompleks enzim-
substrat

FAKTOR MEMPENGARUHI AKTIVITI ENZIM

SUHU pH KEPEKATAN KEPEKATAN ENZIM


SUBSTRAT
Suhu rendah, kadar Aktivti enzim Kepkatan substrat Kadar t/balas enzim
t/balas rendah dipengaruhi pH bertambah, kadar bergantung kepada
Suhu menaik 100C, persekitaran t/balas enzim juga kepekatan enzim itu
kadar t/balas naik dua Semua enzim bertambah sendiri
kali ganda mempunyai pH Kadar t/balas Kepekatan enzim
Suhu meningkatkan optimum meningkat hingga bertambah, kadar
kadar t/balas sehingga Untuk bertindak capai tahap tindak balas
takat suhu optimum paling berkesan maksimum bertambah sehingga
Suhu optimum 37- Kebanyakan enzim Penambahan substrat mencapai tahap
400C pH optimum pH 7 tidak menambahkan maksimum
Suhu tinggi, enzim Perubahan pH kadar t/balas kerana Pada takat
ternyahasli, t/balas mengubah cas pada semua enzim terlibat maksimum, kadar
terhenti tapak aktif dalam t/balas tindak balas enzim
Contoh : enzim Kepekatan enzim jadi menjadi malar
pepsin bertindak pada faktor penghad Penambahan enzim
pH 2 tidak meningkatkan
kadar t/balas
Bilangan substrat

8
terhad

9
10