Anda di halaman 1dari 2

BIL JENIS-JENIS DEFINISI CIRI-CIRI TUJUAN

PENYELIDIKAN
1. Penyelidikan -berasaskan kepada -diurus berkaitan -meningkatkan
Asas penyiasatan dan dengan fakta dan kefahaman
analisis yang maknanya. prinsip-prinsip
berfokuskan kepada -menjelaskan asas tentang ilmu
kefahaman sesuatu sesuatu corak pengetahuan
fenomena. tingkah laku baru.
-memperluas dalam sosial. -menambahkan
pengetahuan sedia maklumat
ada. mengenai
-menambahkan masalah dikaji.
maklumat mengenai
masalah yang dikaji.
2. Penyelidikan -menyelesaikan -menyediakan -meninjau
Gunaan masalah yang lebih data dan keberkesanannya
praktikal. maklumat yang dalam
-menerokai dan akan menyokong. menyelesaikan
mengenalpasti masalah -menyemak masalah.
-mengenal pasti kesan semula -merancang
sesuatu teori ke atas pembentukan strategi dan
tingkah laku sosial. sesuatu teori. tindakan untuk
menyelesaikan
masalah.
3. Penyelidikan -penyelidikan yang -mhubungkaitkan -untuk
Tindakan berusaha refleksi dengan memperbaiki
mempertingkatkan tindakan. kualiti sesuatu
mutu profesionalisme -naturalistik amalan penyelidik
para pendidik. -melibatkan -memperbaiki
-satu inkuiri yang usaha kolaborasi kefahamannya
dijalankan secara -menambah baik tentang amalan
sistematik oleh guru, kerja sendiri yang dilakukan.
guru besar atau
pengetua.
-berbentuk inkuiri
refleksi kendiri melalui
tindakan mereka
sendiri.
4. Penyelidikan -untuk mengkaji kesan / -menuntut -penambahbaikan
Penilaian hasil daripada pemerhatian dan program
intervensi sosial. penjelasan tepat. -menentukan
-mengukur pencapaian -melibatkan bahawa
sesuatu projek yang proses seperti pelaksanaan
dijalankan. merancang projek telah
program. mencapai objektif
atau tidak.

Anda mungkin juga menyukai