Anda di halaman 1dari 2

700 HAL EHWAL MURID

700 00 JAWATANKUASA INDUK HEM

XBA2111/700-00/01 CARTA ORAGANISASI


XBA2111/700-00/02 SENARAI AJK
XBA2111/700-00/03 NOTIS MESYUARAT JK INDUK
XBA2111/700-00/04 MINIT MESYUARAT
XBA2111/700-00/05 TAKWIM INDUK
XBA2111/700-00/06 PENCERAPAN
XBA2111/700-00/07 SURAT BERKAITAN

700 01 DISIPLIN

XBA2111/700-01/01 PERATURAN SEKOLAH


XBA2111/700-01/02 LAPORAN BULANAN DISIPLIN
XBA2111/700-01/03 KESALAHAN DAN HUKUMAN
XBA2111/700-01/04 LEMBAGA PENGAWAS
XBA2111/700-01/05 KETIDAKHADIRAN PELAJAR
XBA2111/700-01/06 SURAT KEPADA IBU BAPA PENJAGA
XBA2111/700-01/07 INSURAN TAKAFUL
XBA2111/700-01/08 MURID ASING
XBA2111/700-01/09 PEKELILING HAL EHWAL MURID
XBA2111/700-01/10 KUTIPAN YURAN SEKOLAH

700 02 BAHAGIAN PELAJAR

XBA2111/700-02/01 PENDAFTARAN PRASEKOLAH


XBA2111/700-02/02 KEMASUKAN KE TAHUN SATU
XBA2111/700-02/03 KEMASUKAN KE TINGKATAN SATU
XBA2111/700-02/04 KEMASUKAN KE SEKOLAH BERASRAMA PENUH
XBA2111/700-02/05 PERTUKARAN KELUAR PELAJAR
XBA2111/700-02/06 PERTUKARAN MASUK PELAJAR
XBA2111/700-02/07 PENGESAHAN PELAJAR
XBA2111/700-02/08 CABUTAN DAFTAR PELAJAR
XBA2111/700-02/09 SURAT MENYURAT PENDAFTARAN / PENEMPATAN MURID
XBA2111/700-02/10 RAWATAN PERGIGIAN MURID

700 03 BANTUAN DAN BIASISWA

700 03/01 KWAMP, BKAP1M DAN ZAKAT

XBA2111/700-03/01/01 PEKELILING / PANDUAN /SURAT-MENYURAT


XBA2111/700-03/01/02 PERMOHONAN KWAPM
XBA2111/700-03/01/03 RUMUSAN PERMOHONAN KWAPM
XBA2111/700-03/01/04 LAPORAN PENGURUSAN KWAPM
XBA2111/700-03/01/05 PENERIMAAN BANTUAN WANG TUNAI
XBA2111/700-03/01/06 SENARAI LAYAK MURID

700 03/03 RANCANGAN MAKAN TAMBAHAN


XBA2111/700-03/03/01 PEKELILING / PANDUAN / SURAT-MENYURAT RMT
XBA2111/700-03/03/02 PERMOHONAN RMT / MAKLUMAT MURID RMT
XBA2111/700-03/03/03 SENARAI LAYAK RMT / MAKLUMAT MURID RMT
XBA2111/700-03/03/04 LAPORAN PENGURUSAN RMT
XBA2111/700-03/03/05 MINIT MESYUARAT RMT
XBA2111/700-03/03/06 PERALATAN RMT

700 04 KANTIN SEKOLAH

XBA2111/700-04/01 SURAT MENYURAT KANTIN

700 05 AKTIVITI LUAR

XBA2111/700-05/01 LAWATAN PELAJAR


XBA2111/700-05/02 PROGRAM SELEPAS BELAJAR
XBA2111/700-05/03 PROGRAM PERKHEMAHAN

700 06 SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

XBA2111/700-06/01 HAPUSKIRA
XBA2111/700-06/02 INVOICE
XBA2111/700-06/03 PENGAGIHAN BUKU
XBA2111/700-06/04 SENARAI KELAYAKAN SPBT
XBA2111/700-06/05 BORANG G
XBA2111/700-06/06 LAPORAN BUKU HILANG
XBA2111/700-06/07 TEGURAN LAPORAN BBT
XBA2111/700-06/08 SURAT MENYURAT SPBT

700 07 PELBAGAI

XBA2111/700-07/01 LAWATAN KESIHATAN / PENYAKIT BERJANGKIT


XBA2111/700-07/02 KECERIAAN
XBA2111/700-07/03 SURAT / JEMPUTAN IBU BAPA / PENJAGA MURID

700 08 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

XBA2111/700-08/01 KAUNSELING PELAJAR


XBA2111/700-08/02 PENYALAHGUNAAN DADAH
XBA2111/700-08/03 PROGRAM KEM MOTIVASI PELAJAR
XBA2111/700-08/04 PEKELILING BIMBINGAN DAN KAUNSELING