Anda di halaman 1dari 32

TITAH UTAMA

DULI YANG TERAMAT MULIA


RAJA MUDA PERAK DARUL RIDZUAN
RAJA NAZRIN SHAH
DI FORUM KHAS
MELAYU ISLAM BERAJA
SEMPENA HARI KEPUTERAAN
KE BAWAH DULI YANG MAHA MULIA
PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI PERTUAN
NEGARA
BRUNEI DARUSSALAM KE 60 TAHUN
ANJURAN ORANG-ORANG YANG DIKURNIAI GELARAN
TARIKH: 20HB. SEPTEMBER 2006 (RABU); JAM: 8.00 MALAM
TEMPAT: UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM,
BANDAR SERI BEGAWAN

KECEMERLANGAN INSTITUSI BERAJA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Bismillahi Rahmani Rahim

Segala puji milik Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Pemerintah


semesta alam, Maha Berkuasa - Maha Mengetahui, lalu memilih dari
kalangan Makhluk Nya untuk dikurniakan kebesaran - untuk
diamanahkan tanggung jawab.

2. Selawat dan kesejahteraan ke atas Junjungan Besar, Nabi


Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, semulia-mulia kejadian.

1
Demikian juga atas keluarga dan para sahabat Baginda yang
merupakan bintang-bintang penunjuk mencernakan cahaya,
seterusnya ke atas para Tabiin dan para ulama yang berperanan
sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan
daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ke hari kebangkitan.

3. Menghadap Paduka Seri Ayahanda, Duli Yang Maha Mulia


Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaaddin
Waddaulah, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan
Negara Brunei Darussalam.

Ampun Tuanku,
Sembah anakanda pohon diampun.

4. Izinkan anakanda dengan segala kerendahan diri dengan


segala kelemahan sifat, dengan ingatan yang bening dengan hati
yang hening, menzahirkan setulus kalam dari pancaran mata hati,
melafazkan seikhlas kalimah dari denyutan nadi, merafak sembah
dirgahayu tuanku kepada Paduka Seri Ayahanda, Ke bawah Duli
Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Muizzaaddin Waddaulah, Paduka Seri Sultan dan Yang Di Pertuan
Negara Brunei Darussalam sempena ulang tahun keputeraan
Paduka Seri Ayahanda kali ke enam puluh.

2
5. Selanjutnya, Anakanda mohon izin dan perkenan Paduka Seri
Ayahanda untuk menzahirkan penghargaan atas keberangkatan
bersama Paduka Adinda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri
Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni
Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji
Hassanal Bolkiah Muizzaaddin Waddaulah.

6. Juga penghargaan anakanda kepada pengerusi penganjur


Majlis ini, Paduka Ayahanda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri
Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda
Haji Sufri Bolkiah ibni Alhmarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien
Saadul Khairi Waddien,

7. Mengatasi segalanya, Anakanda menjunjung setinggi-tinggi


kasih atas limpah perkenan Paduka Seri Ayahanda
menganugerahkan kepercayaan - mengurniakan penghormatan
kepada anakanda berpeluang menzahirkan titah utama di Forum
Khas Mengenai MELAYU ISLAM BERAJA atas tema
KECEMERLANGAN INSTITUSI BERAJA. Sesungguhnya majlis
ilmu sebegini nyata membuktikan perhatian berat Paduka Seri
Ayahanda tentang program perkembangan minda selaras dengan
peranan awal istana sebagai pusat perkembangan ilmu dan
pembangunan intelek.

3
8. Anakanda amat insaf bahawa batang tubuh anakanda
bukanlah searif insan untuk menghuraikan mauduk berkaitan, lebih-
lebih lagi menyedari bahawa forum ini dilangsungkan dengan restu
perkenan, di bawah naungan Ke bawah Duli Yang Maha Mulia
Paduka Seri Ayahanda, Sultan dan Raja Pemerintah yang bertakhta
di singgahsana Kerajaan Brunei Darussalam, dengan segala
kemuliaan dan kebesaran; khalifah kepada sebuah negara berdaulat,
aman, makmur dan sejahtera. Anakanda mengikuti akan pendekatan
MELAYU ISLAM BERAJA yang menjadi tunggak dan asas
pemerintahan Kerajaan Paduka Seri Ayahanda.

Ampun Tuanku.

9. Dalam segala kekurangan yang ada, dipohon pertunjuk dan


kudrat dari ILAHI untuk membolehkan hamba Mu ini mendaki gunung
meniti gaung, agar dikurniakan petunjuk - diturunkan hidayat dari
Mu juga Ya Allah, membolehkan hamba Mu menyempurnakan satu
tanggung jawab sebaik mungkin, berpandukan pengetahuan yang
masih sedikit bersandarkan pengalaman yang masih singkat,
dengan segala kesedaran dengan penuh keinsafan, bahawa masih
banyak ketidaksempurnaan yang terdapat pada diri Hamba Mu ini.
Kepada Mu jua Ya Allah, dipohonkan segala panduan dan
bimbingan. Amin, Ya Rabul Alamin.

4
10. Dalam menyuarakan pandangan - menghuraikan pendapat,
mudah-mudahan barang diwasikan ALLAH juga di majlis ini, untuk
anakanda berpeluang menimba ilmu, berkesempatan berguru
dengan cerdik pandai yang lebih arif di negara Brunei Darussalam ini
untuk membolehkan Anakanda lebih memahami akan falsafah dan
konsep MELAYU ISLAM BERAJA; dan kerana itu, dengan kail
panjang sejengkal, adalah lebih bertepatan untuk Anakanda juga
menjadi murid, menimba ilmu di tasik pengetahuan, dari kalangan
cendekiawan tempatan akan mauduk menyentuh salasilah dan
sistem Kesultanan negara Brunei Darussalam.

11. Anakanda memilih menghurai secara umum, latar sejarah


sistem dan negara beraja, faktor-faktor kejatuhan dan kebangkitan,
kekhilafan yang mungkin berlaku, kekuatan serta peranan,
kesinambungan sistem beraja dalam menghadapi cabaran dunia
global semasa.

12. Kepimpinan beraja adalah antara sistem kepimpinan tertua di


dunia1. Pada awal kurun kesembilan belas, terdapat lebih sembilan
ratus (900) takhta kerajaan. Kajian kronologi dan manual genealogi
tentang dinasti baru Islam, merumuskan terdapatnya seratus lapan
puluh enam (186) kesultanan berpaksikan Islam di antara tahun

1
Terma Raja, Sultan, Pemerintah dan Takhta digunakan bersilih ganti dalam kertas ini.

5
enam ratus tiga puluh dua (632) hingga 1944 Masihi.2 Pada hari ini
terdapat seratus sembilan puluh tiga (193) negara berdaulat
merangkumi seratus sembilan puluh dua (192) negara anggota
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Vatican City. Dari jumlah
tersebut, hanya empat puluh empat (44) negara yang memilih sistem
beraja, sementara Vatican City terletak di bawah Supreme Pontiff,
pemerintah Kerajaan Theocracy yang dikenali dengan gelaran
Pope, diiktiraf dengan status Ketua Negara.

13. Dari empat puluh empat (44) negara beraja, enam belas (16)
daripadanya mengiktiraf Ratu Elizabeth II sebagai Raja Pemerintah di
bawah sistem Raja Berperlembagaan. Di samping bertakhta di
United Kingdom, Ratu Elizabeth melantik Gabenor Jeneral di lima
belas (15) negara lain. Enam belas (16) negara lagi mengamalkan
sistem Raja Berperlembagaan, lima (5) Sistem Beraja separa
autonomi, tujuh (7) negara mengamalkan sistem Raja secara mutlak.

14. Analisis taburan secara geografi, menunjukkan di kalangan


negara yang mempunyai Raja, sebelas (11) terletak di Benua
Eropah, tiga (3) di Benua Afrika dan empat belas (14) di Benua Asia,
sementara enam (6) negara Oceania dan sepuluh (10) negara yang
terletak di sekitar Benua Amerika Utara mengiktiraf Ratu Elizabeth II
2
Clifford Edmund Bostworth, The New Islamic Dynasties: A chronological and genealogical manual,
Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004.

6
sebagai Raja Berperlembagaan. Sepuluh (10) dari negara yang
mengamalkan sistem beraja adalah negara Islam, sembilan di Asia
dan satu di Afrika; lapan (8) darinya adalah negara pengeluar
minyak.

15. Takhta Kerajaan dan Raja Pemerintah adalah rangkaian


institusi dan individu; satu melambangkan jawatan dan kuasa, satu
lagi merupakan pengisian watak, bertanggung jawap memberi nafas
dan mengisi roh kepada institusi. Peranan utama Raja adalah
memberi kepimpinan, menjadi contoh menjadi teladan untuk
dijadikan pedoman untuk memberikan panduan untuk
disandarkan harapan untuk memberi naungan. Raja dihormati -
dimuliakan, dinobatkan didaulatkan, kerana Raja diiktiraf memiliki
kelebihan dan keistimewaan; tempat rakyat tumpang berteduh
tempat warga dapat berlindung. Di awal tamadun manusia
berkerajaan dan bernegara, individu yang dimartabatkan menjadi
Raja adalah individu yang memiliki segala kelebihan, dari segi akal
bicara, dari segi kebijaksanaan, dari segi hikmah, dari segi
kegagahan, dari segi pengetahuan, dari segi sahsiah, dari segi
keberanian, dari segi keupayaan mengatasi cabaran.

16. Dengan mendapat kepercayaan dan penghormatan, dengan


memperoleh sokongan dan kesetiaan, Raja berperanan menyatukan

7
warga, membina sebuah negara bangsa berdaulat. Raja di era
tersebut bersandar kepada tiga paksi utama; pertama, penerimaan
secara agama; kedua, memiliki kuasa politik; ketiga, prinsip baka
dan keturunan. Raja dilihat sebagai Dewata mewakili tuhan di dunia,
sekali gus memenuhi tanggung jawab keagamaan; lalu Raja
dikaitkan dengan kesaktian sebagai keistimewaan anugerah Tuhan.
Ketika itu Raja berperanan mutlak sebagai penggubal, pentafsir,
pelindung dan pelaksana undang-undang, di samping diiktiraf
sebagai ketua agama.

17. Empat ratus (400) tahun terakhir merakamkan perubahan


besar berlaku terhadap institusi Raja. Berlaku evolusi berkerajaan
secara dinamik. Bilangan takhta menjadi kurang. Antaranya adalah
selaras dengan bilangan negara yang turut berkurang kerana
berlakunya penaklukan dan percantuman wilayah lalu terbina negara
yang lebih besar. Faktor lebih utama yang mempengaruhi evolusi
terhadap sistem berkerajaan adalah revolusi pendidikan dan revolusi
ilmu yang membawa dunia kepada penemuan saintifik serta
penghuraian saintifik, di samping kefahaman lebih mendalam
terhadap agama. Kedua-dua faktor tersebut merubah persepsi dan
tafsiran dunia terhadap Raja; lalu muncullah alternatif sistem
berkerajaan yang turut dipengaruhi oleh dinamik evolusi kehidupan
manusia, kesan revolusi industri, perkembangan teknologi,

8
perubahan corak dan paksi ekonomi, pembangunan teknologi
maklumat dan komunikasi. Di samping itu, kelemahan watak dan
kesilapan laku individu, salah ramalan dan silap percaturan di
kalangan sebahagian mereka, turut menjadi faktor pemangkin
membawa kepada kejatuhan sesebuah institusi Raja.

18. Sistem Raja dihapuskan di Latin Amerika seawal abad


kesembilan belas, kesan pengaruh sistem republik yang berjaya
diperkenal dan diamalkan di Amerika Syarikat. Lalu berakhirlah
pengaruh tiga ratus tahun Raja Sepanyol yang merentas dari Mexico
di utara sehingga ke Chile di selatan Latin Amerika. Perang dunia
pertama bukan hanya menyaksikan terkorbannya dua puluh (20) juta
manusia dalam tempoh masa empat tahun3 malah meruntuhkan tiga
empayar besar dengan tradisi beraja di Eropah, dengan kejatuhan
takhta di Austria, di Jerman, di Rusia, di samping Empayar Ottoman.

19. Dua peperangan dunia mengubah landskap politik dunia. Dua


peperangan dunia menyaksikan perubahan imbangan kuasa dunia.
Dua peperangan dunia menyaksikan kemusnahan, menyaksikan
pertambahan perbelanjaan ketenteraan, menyaksikan kebangkitan
semangat nasionalisme, menyaksikan kemunculan ideologi baru dan
menyaksikan kelahiran rupa bentuk pemerintahan dan kerajaan baru.

3
Spellman, W.M.,Monarchies 1000 2000, Reaktion Books Ltd. London, 2001, M 235 245.

9
Lalu berlaku transformasi politik membentuk persekitaran politik yang
berbeza. Abad kedua puluh menyaksikan kebangkitan gerakan
nasionalisme dan corak pemerintahan berlandaskan perlembagaan.
Berlakulah evolusi dalam pemerintahan beraja.

20. Raja-Raja di Eropah yang peka, memahami dinamik yang


berlaku berikutan gerakan politik rakyat berpaksikan masyarakat
industri dan masyarakat kota. Raja yang sebelumnya dianggap
Dewata mewakili tuhan memerintah hamba-hamba di bumi, bertukar
peranan sebagai pembela kepada kebajikan dan kebaikan warga di
sesebuah negara bangsa. Raja-Raja yang berjaya melayari angin
yang meniup bayu perubahan, mentafsir semula peranan mereka,
mengolah wajah dan merangka dimensi baru, lalu berjaya
mengekalkan pengiktirafan dan kesetiaan rakyat. Raja-Raja tersebut
berjaya melakukan pengubahsuaian, lantas takhta dapat dikekalkan.
Malah dengan kemunculan gerakan politik berparti, Raja yang berada
di atas politik, diiktiraf sebaik hakim, memenuhi fungsi sumber
keadilan, berupaya mendamaikan persengketaan di antara puak-
puak yang bertelingkah; konsep ini menjadi perintis - menjadi asas
kepada doktrin pemisahan dan perkongsian kuasa antara Raja dan
rakyat di era pasca Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua.

10
21. Raja Inggeris dan Raja-Raja di Scandinavia, di Belgium, di
Netherlands, di Luxembourg dan di Greece kekal mendapat
sokongan rakyat. Raja Inggeris mempamerkan sifat tanggung jawab
yang tinggi dengan memilih bersemayam di London ketika kota raya
tersebut menghadapi serangan udara. Baginda senantiasa
berpakaian seragam tentera sepanjang masa peperangan. Baginda
melawat kawasan-kawasan yang musnah; Baginda meniupkan
semangat serta meningkatkan moral rakyat. Ratu Wilhelmina yang
menduduki takhta kerajaan Netherlands sejak berusia sepuluh (10)
tahun memperlihatkan kematangan pengalaman, secara tegas
menitahkan Netherlands tidak melibatkan diri dalam Perang Dunia
Pertama, sementara Gustav V berjaya menghalang Sweden dari
terlibat dalam Peperangan Dunia Kedua.

22. Raja Leopold secara tegas mengetepikan keputusan jemaah


menteri, mengambil pendirian menyerah tanpa syarat dan memilih
untuk bersama rakyat dan tentera Baginda; satu keputusan terhormat
yang mendapat sokongan padu di kalangan rakyat Belgium
berketurunan Flemish. Raja Leopold kemudiannya secara berkesan
menjadi faktor penyatu bagi rakyat Belgium yang menghadapi
pelbagai isu nasional dan isu bahasa. Raja Christian, memilih
bersemayam di Copenhagen setelah memberi perkenan kepada
jemaah menteri supaya Denmark menyerah. Pendirian Baginda

11
menyelamatkan rakyat dan negara Denmark berbanding dengan
Raja Haakon, yang menyeru rakyat Norway menentang kemaraan
Jerman dan akhirnya Baginda sendiri terpaksa melarikan diri ke
Britain. Empayar Rusia dan Habsburg (Austria-Hungary) gagal
melakukan penyesuaian pemerintahan berlandaskan perlembagaan
dan perwakilan kuasa berbentuk parlimen, akhirnya takhta hilang dari
negara.

23. Nicholas II, Raja (Tsar) Rusia terakhir adalah antara


pengajaran memperlihatkan kelemahan seorang watak yang gagal
memenuhi tanggung jawab berat sebuah institusi. Sepanjang
tempoh pemerintahan Baginda, Nicholas dibatasi dan dikelilingi
dengan pengaruh orang-orang yang Baginda senangi sama ada
pemimpin agama, Permaisuri dan Paderi kesayangan Permaisuri
bernama Rasputin. Pegawai-pegawai berwibawa tidak disenangi dan
gagal mendapat kepercayaan Baginda. Akhirnya Baginda
terperangkap dengan kepalsuan dan tidak berpeluang memahami
realiti. Berakhirlah Pemerintahan Baginda apabila terputusnya
sokongan rakyat.

24. Perang Dunia Kedua turut melihat berakhirnya takhta kerajaan


di Romania, di Bulgaria, di Yugoslavia dan di Italy. Kelemahan Victor
Emmanuel III ditambah dengan kelengahan melantik anakanda

12
Baginda, Putera Umberto menaiki takhta, telah tidak memberikan
peluang untuk Putera Umberto dinilai secara adil. Ketika rakyat Itali
mengadakan pungutan suara untuk menentukan corak kerajaan,
Putera Umberto baru beberapa minggu menaiki takhta. Namun perlu
dirakamkan, bahawa kerana masih adanya Raja pada penghujung
Perang Dunia Kedua, memudahkan rakyat Itali menolak fasisme
berserta Mussolini, berbanding ketidakupayaan para Jeneral di
Jerman mencabar arahan Hitler dan fahaman Nazisme.4 Greece
kehilangan takhta kerajaan dalam tahun 1967 kerana kegagalan Raja
Constantine menangani gelombang politik yang mencetuskan
perpecahan di kalangan rakyat selepas Perang Dunia Pertama dan
kemelut perang saudara selepas Perang Dunia Kedua.5

25. Tahun enam puluhan menyaksikan negara-negara jajahan di


Afrika mencapai kemerdekaan; majoriti membentuk kerajaan
merdeka bermodelkan republik. Di Asia, sistem Maharaja di Cina
berakhir berikutan revolusi 1912. Dalam tahun 1948, pemerintahan
berteraskan demokrasi berparlimen menggantikan Britisih Raj di
India. Indonesia memilih sistem Republik. Namun ikatan emosi
terhadap Raja masih berakar di hati rakyat, terutama mereka yang
berketurunan Jawa, dengan pegangan mistisisme, menghargai

4
Purdue, A.W., Long To Reign? The Survival Of Monarchies In The Modern World, Sutton Publishing,
Glouchestershire, 2005, ms 184.
5
Ibid, ms 203-205

13
konsep Ratu Adil. Langit Jakarta berawan mendung, bumi Jawa
gerimis hiba, menerima berita kemangkatan Sultan
Hamengkubuwono IX di Washington pada bulan Oktober 1988.
Seratus lima puluh ribu (150,000) rakyat memberi penghormatan
terakhir dalam tempoh enam belas (16) jam jenazah Baginda
ditempatkan di Kraton.6 Meski Indonesia adalah sebuah republik,
Baginda diiktiraf wira negara; Baginda dirujuk sebagai Raja Kita.

26. Maharaja Jepun berada di martabat tinggi pada akhir Perang


Dunia Pertama selaras dengan kemenangan yang dicapai oleh
negara Baginda. Jepun mewakili kuasa yang berjaya di Konferensi
Damai Paris. Jepun mendapat hak menduduki koloni Jerman di
Pasifik, di Cina dan mendapat keistimewaan di Manchuria. Senario
yang dihadapi oleh Maharaja Jepun pada akhir Perang Dunia Kedua
amat berbeza, ketika Jepun berada di pihak yang kalah. Malah ada
suara menuntut agar Maharaja Hirohito dihadapkan ke muka
pengadilan. Ada dua pendapat berhubung peranan Baginda dalam
Perang Dunia Kedua. Pendapat pertama, menyatakan Baginda
adalah kuasa tersembunyi, terlibat dan bertanggung jawab secara
langsung menentukan arah tujuan penglibatan Jepun dalam Perang

6
Kershaw, Roger, Monarchy in South-East Asia: The Faces of Tradition in Transition, Routledge,
London, 2001, ms 77

14
Dunia Kedua7. Pendapat kedua, mempertahankan Maharaja
Hirohito; dengan pandangan bahawa Baginda sebenarnya tidak
mengeluarkan sebarang arahan secara langsung. Baginda disifatkan
seorang yang berhati-hati dengan pemikiran yang perlu dibaca
secara tepat.8 Dikatakan Baginda melakukan kesilapan kerana tidak
memiliki kekuatan untuk mencabar ketetapan angkatan tentera.9
Baginda dianggap lebih berada dalam kongkongan pengaruh
pemikiran angkatan tentera.10 Meski memiliki martabat dan
pengaruh, Baginda dikatakan kekal dengan kesopanan untuk tidak
melanggar tafsiran peranan Raja bersandarkan perlembagaan.
Baginda dikatakan mempunyai pilihan untuk menamatkan
peperangan lebih awal tetapi menunggu sehingga mendapat
permintaan Perdana Menteri setelah Hiroshima dan Nagasaki
dileburkan.11

27. Apa pun di sebalik peranan Baginda, General Douglas


MacArthur mencapai kompromi, memperakukan kesinambungan
takhta Maharaja Jepun setelah Perang Dunia Kedua berakhir.
Maharaja Jepun dikekalkan tetapi dengan wajah dan dimensi baru.
MacArthur bagaikan memahami budaya berkerajaan di Jepun
7
Bix, Herbert P., Hirohito and The Making Of Modern Japan, Harper Collins Publisher Inc. New York,
2001.
8
Ibid, ms 190
9
Ibid.
10
Ibid, ms 191
11
Ibid

15
dengan membuat bacaan tepat akan nilai tinggi masyarakat Jepun
terhadap takhta. Di abad kedua puluh satu, Jepun telah bangun dari
debu Hiroshima dan Nagasaki, menjadi gergasi ekonomi dunia,
menjadi negara industri - negara teknologi, negara moden negara
maju, namun masyarakat Jepun kekal dengan semangat setia
kepada institusi Raja. Jepun yang mengamalkan sistem demokrasi
tidak pernah menghina dan merendahkan Raja. Malah masyarakat
Jepun resah apabila keluarga Diraja gagal melahirkan putera pewaris
takhta. Kerajaan Perdana Menteri Junichiro Kozumi hampir meminda
Perlembagaan Negara untuk melayakkan wanita mewarisi takhta.
Kelahiran Putera Hisahito, pada 6 September 2006, disambut riang
oleh rakyat Jepun, bagai merayakan turunnya hujan rahmat di bumi
Nippon yang dibimbangkan gersang.

28. Raja Bhumibol Adulyadej di Thailand, secara bijaksana lagi


teliti berupaya mendapat sokongan rakyat dengan mendampingi para
petani, mahasiswa dan siswazah; mencerminkan imej seorang Raja
yang mengambil berat akan tanggung jawab sosial, bersifat patriotik
kepada negara bangsanya serta menjalin hubungan erat dengan
agama.12 Raja Bhummipol secara bijaksana telah mengolah dan
memberi makna akan fungsi takhta dalam sistem Raja
Berperlembagaan. Bahawa Raja dan rakyat disatukan. Raja

12
Ibid, ms 201

16
melambangkan kedaulatan sebuah negara bangsa merdeka,
memperlihatkan pendirian yang mendukung prinsip demokrasi dan
memihak kepada pemerintahan sivil. Semalam berlaku satu lagi
rampasan kuasa di Thailand. Dalam intermission sesuatu babak di
panggung pemerintahan, ketika tirai dilabuhkan, Raja Bhumipol
berasaskan rekod, sentiasa berada di center stage mempengaruhi
arah haluan babak selanjutnya.

29. Insiden aneh berlaku di Iran. Dalam bulan Ogos 1953, pelopor
utama demokrasi dunia, Amerika Syarikat di bawah pimpinan
Presiden Dwight Eisenhower dan Great Britain di bawah pimpinan
Perdana Menteri Winston Churchill, terlibat secara langsung merestui
Operasi AJAX, menggulingkan pemerintahan demokrasi pimpinan
Perdana Menteri Mohammad Mossadegh. Mohamad Reza Shah,
dinobatkan sebagai Raja yang bersemayam di takhta merak
(peacock throne),13 Mohamad Reza Pahlavi digulingkan oleh gerakan
Revolusi Islam dalam tahun 1979. Bermulalah era anti-Amerika
berwajah militan berbentuk keganasan.14

30. Meskipun kerajaan beraja bagaikan tidak lagi menjadi pilihan,


sistem Raja diwujudkan di kalangan negara Islam susulan kejatuhan

13
Kinzer, Stephen, All The Shahs Men: An American Coup and The Roots of Middle East Terror, John
Wiley and Sons, Inc, New Jersey, 2003.
14
Ibid.

17
Empayar Ottoman. Sistem kesultanan adalah satu penerusan tradisi
sistem yang diwarisi berakarkan sistem khalifah; sistem yang tidak
asing dalam budaya umat Islam berkerajaan dan bernegara. Hasil
sumber minyak yang membawa kemakmuran ekonomi, telah
memberikan kekuatan dan kuasa baru kepada sistem beraja di
negara-negara Islam berkaitan. Selagi kemakmuran ekonomi
berjaya diagih secara saksama, kemudahan kesihatan, pendidikan
dan kebajikan diberikan perhatian, kestabilan dan keselamatan
warga terjamin, pengangguran dapat diatasi, Islam diutamakan dan
ulama kekal setia bersama Raja, sistem beraja di negara-negara
Islam tersebut, InsyaAllah akan dapat dikekalkan.

31. Sistem Raja Berperlembagaan kembali mengambil tempat


pada tahun 1975 di Sepanyol membantu mengembalikan budaya
demokrasi dari budaya autokrasi Jeneral Franco. Jika Kerajaan
beraja lenyap di Vietnam - lenyap di Laos, terperangkap dalam
pertelagahan kepentingan antara wibawa Raja, kuasa kolonial
Peranchis, kebangkitan nasionalisme dan ideologi komunis, tetapi
Kampuchea meskipun jatuh ke tangan komunis, memberi nafas
kepada sistem beraja untuk memberi kesahihan kepada kerajaan
Hun Sen; karisma dan kebijaksanaan Putera Sihanouk, berpengaruh
menyesuaikan peranan Raja mengharungi konflik semasa, walaupun
Baginda berulang kali pula gagal menentukan arah haluan secara

18
konsisten. Namun legasi yang ditinggal, membuatkan rakyat
Kampuchea menghargai sistem pemerintahan beraja, kerana itu
institusi Raja Berperlembagaan diwujudkan pada tahun 1993.

32. Demikian senario dan dinamik yang dilalui oleh institusi Raja
secara global dalam tempoh empat ratus (400) tahun yang lalu.
Institusi Raja sebenarnya melalui ujian - menghadapi cabaran,
berhadapan dengan tentangan berupaya merentasi rintangan. Ada
yang lupus, namun masih ada yang terus dipertahankan, ada yang
diberikan tafsiran baru, ada yang diberikan nafas semula, ada yang
bertambah kukuh. Institusi Raja tidak terlepas menghadapi
momokkan dengan istilah-istilah negatif, dikaitkan dengan feudalisme
dan autokrasi. Istilah-istilah sedemikian dipelopori oleh mereka yang
bersifat anti-Raja.

33. Budaya feudalisme dan budaya autokrasi bukan budaya yang


boleh dikaitkan dengan institusi. Budaya feudalisme dan budaya
autokrasi berlaku kerana perbuatan individu, apabila individu menjadi
mabuk kuasa. Budaya tersebut subur apabila manusia menjadi
takjub kepada individu, melakukan pendewaan terhadap individu,
hingga berasa takut yang melampau kepada individu. Tidak
dinafikan budaya feudalisme dan budaya autokrasi pernah berlaku
dalam istana pernah berlaku di kalangan Raja; tetapi budaya

19
feudalisme dan autokrasi tidak terbatas berlaku dalam istana dan
karakter sedemikian bukan terjadi di kalangan Raja semata-mata.
Budaya feudalisme dan budaya autokrasi turut dilakukan di kalangan
mereka yang tidak berketurunan Raja, dari kalangan rakyat biasa;
dan berlaku dalam sistem demokrasi, dalam sistem komunisme,
dalam sistem sosialisme, dalam sistem republik, dalam pemerintahan
berpaksikan tentera, malah dalam sistem atas nama agama. Malah
kajian menunjukkan bahawa bilangan rejim diktator dan autokrasi
hari ini berlaku di negara-negara yang tidak berada di bawah
pemerintahan Raja.15

34. Kisah-kisah yang dihuraikan wajar dijadikan iktibar dalam


hasrat dan dalam usaha memartabatkan institusi Raja. Masyarakat
dunia sedang dan akan terus melalui proses evolusi yang semakin
rancak. Era teknologi maklumat era komunikasi telah menembus
sempadan negara sempadan negeri. Kekebalan Raja turut terjejas,
kerana proses perundangan bersifat sejagat, di tambah pula dengan
gaya hidup Raja dan kerabat Diraja yang tidak lagi terkurung dalam
lingkungan tembuk istana. Ekonomi berpaksikan pengetahuan
memberikan satu kemerdekaan baru membina kekayaan
bersumberkan intelek, sekali gus mengurangkan keperluan insan
mendapat naungan. Kemajuan pendidikan, memudahkan minda dan

15
Spellman, W.M., ms 272 petikan dari Roberts, J. M. History of the World, Oxford, 1993 ms 827.

20
jiwa manusia bersifat lebih bebas dan lebih terbuka. Pendalaman
pengetahuan agama menyedarkan manusia bahawa terdapat kuasa
yang Maha Agung di atas segala kuasa dan kerajaan di dunia.
Media pula mencanai minda masyarakat yang menuntut kepada
amalan ketelusan dan kebertanggungjawaban pemimpin.

35. Raja perlu memiliki hikmah merangkai yang lama dengan yang
baru, membawa pembaharuan di samping memelihara tradisi. Raja
harus bersedia membolehkan berlakunya perubahan dalam rangka
kesinambungan budaya Raja berkewajipan mengizinkan modenisasi
tanpa melupus kekayaan adat yang kekal diwarisi. Sesungguhnya
Raja telah membuktikan keupayaan memenuhi peranan sedemikian
secara berkesan. Biar apa pun sistem Raja itu dilandaskan, peranan
Raja bukanlah sekadar menjadi simbol untuk melaksanakan tugas-
tugas keraian dan istiadat semata-mata. Raja bukanlah monumen
hiasan yang kaku tanpa nyawa tanpa jiwa. Raja perlu
memperlihatkan watak tegas, bijaksana dan adil, kaya ilmu luas
pengalaman. Untuk membolehkan Raja bertindak secara arif, bijak,
adil dan saksama, adalah menjadi keperluan bagi Raja mempunyai
barisan pembesar dan penasihat dari kalangan mereka yang arif lagi
ilmuwan, dari kalangan mereka yang tidak mempunyai muslihat, dari
kalangan mereka yang tidak berkepentingan terselindung, supaya
Raja, disembah nasihat dengan maklumat yang tepat, secara objektif

21
secara rasional, berasaskan fakta bersandarkan data; agar Raja
terlindung dari berpagarkan sokong yang membawa rebah.

36. Sistem Raja Berperlembagaan perlu ditafsir sebagai


perkongsian kuasa antara Raja dan rakyat. Raja menjadi sumber
rujukan ketika berlakunya krisis di kalangan rakyat. Raja memastikan
bahawa berlakunya secara adil mekanisme semak dan imbang
antara cabang-cabang perundangan, eksekutif dan kehakiman; sekali
gus memperkukuhkan institusi demokrasi di dalam negara. Secara
umum Raja bertindak berasaskan nasihat pimpinan kerajaan pilihan
rakyat. Namun Raja tidak harus sama sekali merasakan tertekan
dan tidak semestinya memberi perkenan, jika nasihat yang
disembahkan bercanggah dengan semangat perlembagaan,
bertentangan dengan keluhuran undang-undang serta melanggar
prinsip keadilan sejagat. Raja sama sekali tidak boleh memihak
kepada perbuatan yang tidak melambangkan keadilan atau merestui
tindakan yang tidak mencerminkan kebenaran.

37. Tata urus negara adalah satu kesenian yang perlu dikuasai;
utama sekali usaha menyatukan warga dan memupuk kesetiaan
kepada Raja - kepada negara. Tata urus negara tidak berlaku
semudah tulisan di kertas atau ungkapan yang dititahkan. Tata urus
negara memerlukan seni urus yang halus - daya tadbir yang canggih,

22
dilaksanakan melalui mekanisme yang berkesan, cekap dan telus;
mekanisme tadbir yang tidak menyimpang atau menyeleweng serta
jauh dari amalan rasuah. Raja jatuh kerana jatuhnya negara, negara
jatuh kerana resahnya rakyat. Urus tadbir yang lemah menjadi punca
keresahan rakyat; urus tadbir yang pincang merosakkan negara, dan
akhirnya melemahkan Raja. Justeru itu, adalah menjadi kemestian
kepada pentadbir yang dilantik mengurus tadbir negara,
membuktikan kesetiaan kepada Raja dengan melaksanakan
tanggung jawab secara amanah, ikhlas, bersungguh dan komited.
Itulah bentuk pengorbanan seseorang yang telah berbaiah kepada
Raja; sumpah setia yang perlu diterjemahkan dengan memastikan
kestabilan kerajaan, memajukan kemakmuran negara dan menjamin
kesejahteraan warga. Tanpa warga, tidak akan terbinanya sebuah
negara, tanpa negara tidaklah ada lagi keperluan kewujudan Raja.

38. Teknologi komunikasi dan media amat berpengaruh mencanai


persepsi dan pemikiran insan. Raja dan kerabat Diraja tidak
terkecuali dari sasaran lensa dan pena media. Puteri Diana adalah
satu pengajaran; Puteri Diana dipopularkan melalui lensa dan pena
media, digambarkan secara positif dilukiskan secara negatif. Puteri
Diana dipotret memiliki sifat-sifat suci Mother Teresa tetapi dilakarkan
juga sebagai model yang memperagakan pakaian berjenama mahal;
imej-imej bertentangan menjadi hiasan akhbar dan majalah, menjadi

23
tajuk berita di saluran televisyen dan radio. Puteri Diana
terperangkap dalam permainan media dan membayar harga dengan
nyawa. Demikian peranan dan pengaruh media di era ini, senjata
tajam bermata dua. Perihal peribadi Puteri Diana menjadi makluman
umum, jauh berbeza dengan senario di tahun 1936 apabila BBC dan
media di United Kingdom tidak menyebarkan hubungan Raja Edward
dengan Mrs. Simpson, sehinggalah Raja Edward mengundurkan diri
dari takhta Kerajaan.

39. Media, bila dikendali secara bijak, membantu pemahaman


dunia akan institusi Raja dan membantu rakyat untuk lebih dapat
menghargai dan memahami peranan Raja. Raja George V
menggunakan saluran radio menyampaikan titah hari Natal ke
seluruh Empayar British sebagai usaha istana mendampingi rakyat.
Televisyen dalam tahun 1953 memungkinkan buat pertama kalinya
istiadat pertabalan Ratu Elizabeth disiarkan secara langsung. Majlis-
majlis perkahwinan dan pertabalan, keputeraan dan kemangkatan
Raja diberikan liputan meluas oleh media cetak dan media elektronik.
Raja tidak harus memandang sepi akan peranan media dalam maya
yang semakin terbuka. Raja tidak harus kaku menjadi penonton
dalam era revolusi media. Apatah lagi keluarga dan kerabat Diraja
kini turut melalui kehidupan yang lebih terbuka, mengikuti sistem
pendidikan yang lebih terbuka, terlibat dalam proses sosialisasi yang

24
lebih terbuka. Mengurus tadbir media adalah satu seni yang
memerlukan kepakaran, hikmah dan kebijaksanaan; mengimbang
apa yang patut disuratkan dengan apa yang harus disiratkan.
Halaman web tentang Raja wajar dibangunkan, memberi ruang
kepada dunia memahami institusi Raja dari perspektif istana.

40. Gerakan kebangkitan Islam memerlukan pemahaman akan


realiti yang sedang dan akan berlaku. Kekecewaan di kalangan
pelopor gerakan ini menjadi punca kepada keganasan yang
mengancam keselamatan dunia. Raja-Raja ada tanggung jawab
dalam usaha membantu menangani ancaman ini baik Raja di negara
Islam begitu juga di kalangan Raja di negara bukan Islam.
Sebahagian dari punca kekecewaan mungkin dapat diselesaikan dari
istana. Raja-Raja di negara bukan Islam dapat membantu
menangani masalah dan ancaman ini dengan mempelopori
perbincangan antara agama dan antara budaya, di samping
meningkatkan kefahaman terhadap Islam serta sama-sama
menyuarakan tuntutan kemanusiaan, membela dan membantu nasib
insan yang menderita terutama di bumi Palestin, Afghanistan dan kini
Lebanon. Raja boleh mengambil langkah berkesan membantu
proses rasionalisasi di kalangan rakyat Islam dan bukan Islam di
negara masing-masing.

25
41. Raja-Raja di alam Melayu mempunyai hubungan yang rapat
dengan Islam. Islam mempengaruhi dan mengubah corak
pemerintahan, beralih dari pemerintahan berpaksikan individu
kepada pemerintahan berpaksikan undang-undang. Undang-undang
Melaka16 menjelaskan bahawa martabat tinggi seseorang Sultan,
dinilai dari sudut amal makruf Baginda menyempurnakan tanggung
jawab. Terkandung dalam Kanun bahawa seseorang Raja perlu
mengamalkan sifat-sifat perkasa lagi tegas, adil lagi saksama,
pengampun dan belas kasihan. Sifat mengampuni dan belas kasihan
adalah antara sifat yang diutamakan di dalam Islam. Allah itu Maha
Pemurah Maha Mengasihani, seperti yang terkandung dalam
kalimah Bismillahi Rahmani Rahim, diulang sebanyak seratus empat
belas (114) kali di dalam Al-Quran, mendahului permulaan setiap
surah melainkan surat At Taubah; kalimah Bismillahi Rahmani
Rahim diulang dua kali dalam surah An-Namli. Islam telah
membawa Raja Melayu kepada konsep murni, muafakat dan adil.
Konsep adil dapat ditafsirkan sebagai menepati semangat perjanjian
antara Demang Lebar Daun dengan Sang Sapurba yang dijadikan
magna carta Melayu bertuankan Raja bersandarkan konsep
keadilan yang dibayangkan dengan kata-kata Raja Adil Raja
disembah

16
Teks Abad ke 14

26
42. Sewajarnya Raja berpegang kepada prinsip utama untuk
menentukan kesetiaan. Bahawa jawatan berkembar dengan kuasa;
dan kuasa disertai dengan tanggung jawab. Kedudukan dan kuasa
adalah anugerah adalah amanah dari ALLAH SUBHANAHU
WATAALA. Kedudukan dan kuasa adalah ujian ILAHI di kalangan
hamba Nya yang terpilih. Kedudukan ini tidak sama sekali boleh
disalahgunakan dan kuasa yang ada perlu digunakan secara adil
untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Berpeganglah kepada
prinsip, bahawa kuasa yang diamanahkan tidak harus mengatasi
kuasa ILAHI. Amalan perundingan adalah budaya berkerajaan
dalam sistem beraja dan budaya bernegara menurut amalan Islam.
Khalifah Islam mengamalkan syura dan Raja Melayu melakukan
mesyuarah. Ini telah dijadikan amanat penting kepada pewaris
takhta seperti terkandung dalam wasiat Sultan Alauddin Shah kepada
putera Baginda Sultan Mahmud Shah,
Petikan:

Hai anakku, ketahui olehmu bahawa dunia ini tiada akan kekal
adanya... melainkan iman.....Adapun peninggalku ini hendaklah
anakku berbuat ibadat sangat-sangat, jangan tiada
sebenarnya, kerana segala hamba Allah semuanya terserah
kepadamu. Jikalau kesukaran baginya hendaklah segera
engkau tolong, jikalau teraniaya ia hendaklah segera engkau

27
periksa baik-baik supaya di akhirat jangan diberatkan Allah
atasnya lehermu....Syahadan hendaklah engkau muafakat
dengan segala perdana menteri dan segala orang besar-besar,
kerana raja-raja itu jikalau bagaimana sekalipun bijaksananya
dan tahunya sekalipun, jikalau tiada ia muafakat dengan segala
pegawai, tiada akan sentosa adanya, dan tiada akan dapat ia
melakukan adilnya; rakyat itu umpama akar, raja itu umpama
pohonnya, jikalau tiada akar nescaya tiada akan dapat
berdiri.17
(Petikan dari Sulalat al-Salatin)

43. Anakanda sentiasa insaf bahawa kekuatan serta kelemahan,


citra dan daulat Institusi Raja bergantung pada citra serta keutuhan
sifat perilaku batang tubuh seseorang Raja. Anakanda amat insaf
bahawa Raja dan kerabat Di Raja hari ini tidak lagi bersemayam
secara isolasi dalam batasan perkarangan istana. Melalui
pendedahan pendidikan berserta pendedahan kepada teknologi
maklumat dan komunikasi, Raja sama berpeluang mengikuti pelbagai
peristiwa secara langsung tanpa tapisan. Perhubungan rakyat dan
Raja tidak lagi terbatas kepada sekumpulan pembesar istana. Ini
adalah satu perkembangan sihat namun amat mencabar,
membolehkan Raja memahami realiti, bahawa darjat dan daulat
17
Tun Seri Lanang, Sulalat al-Salatin, Dikaji dan diperkenalkan oeh Muhammad Haji Salleh, Yayasan
Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1997, ms 151-152.

28
seseorang Raja tidakkan bulat datang menggolek tidakkan pipis
datang melayang. Raja perlu membuktikan tahap pencapaian,
memenuhi harapan rakyat, mempamerkan perilaku dan keperibadian
sejajar dengan kemuliaan dan penghormatan yang diberikan.

44. Telah dijadikan penyuluh hidup akan ungkapan titah Paduka


Seri Ayahanda anakanda, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan
Azlan Muhibbuddin Shah sewaktu Baginda dianugerahkan Ijazah
Kehormat Doktor Undang-Undang oleh Universiti Sains Malaysia
dalam tahun 1980,

Petikan,
Bahawa selagi rakyat menaruh kepercayaan terhadap Raja
dan menghormati Institusi Raja, selagi itulah takhta tidak akan
dipindahkan dari istana ke muzium;.... Bahawa takhta juga tidak
boleh lari dari hukum Allah, hukum yang ditetapkan ke atas
seluruh umat manusia tanpa mengira Raja atau rakyat18

45. Bahawa takhta yang kini tinggal dalam sejarah, adalah kerana
salah nasihat yang diberi oleh pembesar istana yang tidak
bertanggung jawab, pembesar istana yang menyalah gunakan nama
mulia Raja. Sejarah juga merakamkan penyelewengan dan
18
Raja Tan Sri Azlan Shah, Ucapan Wakil Siswazah Kehormat, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang,
25 Jun 1980.

29
penyalahgunaan kuasa sering kali dilakukan oleh pembesar-
pembesar atas nama takhta, mengambil kesempatan ketika berteduh
di bawah payung kuasa naungan Raja.

46. Kekuatan dan kelemahan seseorang Raja dipengaruhi oleh


kekuatan atau kelemahan terutama di kalangan mereka yang diberi
amanah menjadi pembesar dan penasihat Raja. Hubungan Raja,
pembesar, pemimpin dan rakyat perlu dibina secara sihat, disuburkan
melalui saluran komunikasi yang berkesan. Barisan yang diberikan
kepercayaan dan tanggung jawab menasihati Raja, wajib bersifat
ikhlas, arif lagi berilmu, berkata benar betapa pahit sekalipun, supaya
Raja tidak dibuai dalam khayalan - tidak diulit gurindam pujian. Jika
jambatan komunikasi yang kukuh dapat dibina, persefahaman dapat
diluaskan, hubungan harmonis dapat diakrabkan, Insya Allah Raja
akan selamat bertakhta, penuh berdaulat - dikasihi rakyat.

47. Dalam mengharungi perjalanan, dalam memungut pengalaman


sebagai bekalan memenuhi tanggung jawab institusi Raja, anakanda
senantiasa bersandarkan pedoman, akan amanat yang diturunkan
turun temurun - zaman berzaman, bahawa:-

Bapa kepada Raja adalah syariat ajaran Rasul


Ibu kepada Raja adalah adat dan undang-undang

30
Saudara kepada Raja adalah segala Menteri Besar dan Kecil
Anak kepada Raja adalah segala rakyat jelata
Bahawa Raja itu bagaikan tiada bapa, ibu dan anak
Tidak diutamakan oleh Raja kepentingan lain melainkan rakyat
jelata
Malah ungka siamang di hutan jua adalah di bawah jagaan
Raja
Menjalankan pemerintahan dengan adil
Memelihara agama Menjamin keamanan
Menunaikan kewajipan dengan penuh iltizam
Jika Raja gagal menjunjung kebenaran ini
Maka hancur musnahlah negara.

Ampun Tuanku

48. Didoakan semoga Paduka Seri Ayahanda, Ke bawah Duli Yang


Maha Mulia Paduka Seri Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaaddin
Waddaulah, dikurniakan segala keberkatan, dianugerahkan
kebesaran, memerintah Negara Brunei Darussalam dalam keadaan
aman dan sentosa, makmur dan sejahtera. Dirgahayu Tuanku.
Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku!

31
49. Sekianlah huraian dan pandangan yang tidak sepertinya yang
anakanda dapat ungkapkan, dalam huraian yang kurang bijak, susun
kata yang kurang arif, bahasa yang kurang sempurna. Jika ada
sepatah kalam, sebaris ayat yang boleh dijadikan ilmu, Paduka Seri
Ayahanda jugalah pendeta yang lebih arif lagi bijaksana.

Wabillahi taufik walhidayah


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

*******************

32