Anda di halaman 1dari 8

No.

Sub Jumlah
Penyelesaian dan Jawapan
Soalan Markah Markah
-0.8 P1
0.4 P1
1(a)
1.6 P1 3

1(b)(i)

P1

P1

P1

(ii) B P1 4

1(c) 75 K1
64
100
or equivalent / setara
K1
64 + 48
N1 3
112
2(a) 12t P1

5y P1
8
P1 3
8f

Nota : Mark more than three answers, P0 /


Menanda lebih daripada tiga jawapan, P0

2(b) 216 P1
6 P1
30 P1
286 11
11 NI
25 25 4
or / atau or / atau 11.44

2(c)(i) 1 2 1
3 18 18 18 P1
3 3 3
or equivalent / atau setara
(ii) K1
18 8 26
2 2
or / atau N1 3

13

No. Sub Jumlah


Penyelesaian dan Jawapan
Soalan Markah Markah

3(a) (i) / P1
(ii) X P1 3
(iii) X P1

3(b)(i) 6a 2a 3b 4b 75 K1
or / atau or / atau
N1
4a 7b 12
(ii) K1

12 x 10 x 3y 3y
N1
or / atau 4

2x 6 y

3(c)(i) Jam 1200 + Jam 0300 + Jam 0015 or equivalent / setara K1

3.15 p.m N1

(ii) Mereka sempat menghadiri majlis tersebut P1 3

4(a) (i) -1500 m P1


(ii)+5 km
P1
(iii) RM0.20
P1 3

4(b) 90 75 K1
4 3
or / atau or / atau RM22.50 or / atau RM25
K1
25 2
or / atau 50
K1
120 25 2 2.50 120 50 2.50
22.50 22.50
or / atau NI 4
3

4(c) 180 90
2 K1
or / atau 180o 2(75o) or / atau 45o or / atau 30o or
equivalent / atau setara
K1
360o 45o 30o

285o N1 3

No. Sub Jumlah


Penyelesaian dan Jawapan
Soalan Markah Markah

5(a) (i) Heksagon


(ii) Sisi empat P1
(iii) Segi tiga P1
(iv) Oktagon 3
P1

Nota : Accept any 3 correct answers /


Terima mana-mana 3 jawapan yang betul

5(b)(i) x 35 N1
N1
y 125
(ii) N1
N1 4
m 25
n 75

1 1
5(c) 30 15 18 15 10 K1
2 2
(30 + 15) or / atau or / atau or /
1
45 18
2
atau 45 or / atau or / atau 405 or / atau 75
K1
405 - 75
N1 3
330

6(a) (i) ( / ) P1
(ii) ( X )
P1
(iii) (/)
P1 3

6(b) 5 2 3 2 1 K1
or / atau 10 + 6 N1
16

1 K1
2 3 2 1 2 6 N1
2 3 26 4
or / atau
-1

6(c) 7 + 5 + 4 or / atau 5 4 or / atau 16 or / atau 1 K1

16
12 K1
1 16 12
or / atau
N1 3
192

No. Penyelesaian dan Jawapan Sub Jumlah


Soalan Markah Markah

7(a) (i) ( X ) P1
(ii) ( / ) P1
(iii) (X) P1 3

7(b)(i) 2m 16 K1
or equivalent / atau setara N1
m8
(ii) K1
N1 4
3s 21
or equivalent / atau setara
s7

Bulan / Kedai A Kedai B Kedai C


7(c) Month A Shop B Shop C Shop K1
Mei
50 60 56
May
Jun
60 65 63
June
Julai
70 70 70
July
Or equivalent/ atau setara

Bulan Julai
70 buah P1
N1 3

8(a) (i) 1.96 N1


(ii) 25 N1
(iii) 0.4
N1
3

8(b)(i) 657 721 1050 895 K1


N1
-219 P1
Kedai kasut itu mengalami kerugian sebanyak RM219
N1
(ii) - RM219 4

8(c) 1
( RM 7.70 2.5 3) 2 RM 29.90 K1
2
or equivalent / atau
setara

RM 50 3 RM 7.70 2.5 3 1
2 RM 29.90 K1
2
or / atau RM 150 (RM 57.75 + RM 74.75) or / atau
RM 150 RM 132.50 N1 3

RM 17.50

No. Penyelesaian dan Jawapan Sub Jumla


Soala Marka h
n h Marka
h

9(a) 3g P1
(i) P1
0.5k
(ii) P1 3
5
gh
8
(iii)

9(b)(i) r : s : t 1: 4 : 3 P1

(ii) K1
652 65
or / atau or / atau 13 or / atau 11
K1
13
33
11 N1
4
39
PQ = 5 cm and / dan QR = 6.5 cm
9(c)(i)
PQR = 70o
K1

K1

N1 3
(ii) 44 1
PRQ =

10(a)
P1

P1

P1
3

10(b) 6m 2m 12n n 8 K1
(i) or / atau or / atau N1
4m 11n 8
K1
N1
(ii) 4p p 3q 2q 4
or / atau
3 p 5q

10(c) 4 x 3 3 x 2 4 x 12 3x 6 K1
or / atau or / atau or / atau
K1
4 x 12 27 3x 6
or equivalent / atau setara N1 3

x9

PANDUAN PENSKORAN TAMAT


50
Matematik
Pentaksiran
Pertengahan Tahun 2016
TINGKATAN 2
UJIAN BERTULIS
MEI 2016

PANDUAN
PENSKORAN