Anda di halaman 1dari 2

Tajuk: Daya

Tujuan : Untuk mengkaji kesan-kesan daya

Bil Aktiviti Pemerhatian Inferens

1. Bola yang pegun

ditolak
_______________________________
_

2. Bola yang sedang bergerak

Arah gerakan
bola

3. Bola yang sedang bergerak

ditolak lagi
arah gerakan

_______________________________
_

4. Bola yang sedang bergerak

arah gerakan
ditolak

_______________________________
_

5.
.

dinding
arah gerakan
6. Bola yang ditekan