Anda di halaman 1dari 8

JML SASARAN KELAS I

SASARAN
NO SEKOLAH
7 Th 7 Th TOTAL (I KELAS I
KELAS I KELAS II KELAS III
+ II + III) DT
1 SDN CIPETE 1 48 0 48 37 38 123 36
2 SDN CIPETE 2 35 38 73 38 74 185 34
3 SDN CIPETE 3 24 10 34 55 60 149 24
4 SDN CIPETE 4 42 38 80 85 79 244 36
5 SDN CIPETE 5 72 1 73 81 58 212 63
6 MI AL MANSURIYAH 4 0 4 3 4 11 4
7 SDN PANUNGGANGAN 2 30 30 60 57 52 169 21
8 SDN PANUNGGANGAN 5 46 33 79 75 68 222 45
9 SDN PANUNGGANGAN 11 40 12 52 61 57 170 37
10 MI AT ATQWA 8 6 14 15 13 42 3
11 MI AL MUBAROK 23 27 50 40 39 129 22
12 SDN PANUNGGANGAN 8 21 39 60 60 43 163 20
13 SDN PANUNGGANGAN 4 28 45 73 101 75 249 21
14 SDN PANUNGGANGAN 10 51 17 68 72 79 219 48
15 SDN PANUNGGANGAN 1 15 59 74 108 75 257 14
16 SDN PANUNGGANGAN 6 32 80 112 112 76 300 30
17 SDN PANUNGGANGAN 9 37 70 107 63 72 242 31
18 SD AL MUSTOFA 0 11 11 18 21 50 -
19 SD MARKUS 8 17 25 24 25 74 8
JUMLAH .......... 564 533 1,097 1,105 1,008 3,210 494

Mengetahui
Kepala Puskesmas
Panunggangan

................................................................
LAPORAN CAKUPAN PELAKSANAAN BIAS ( BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH )
MELALUI PEMBERIAN VAKSIN DT/Td ( KLS I, KLS II, DAN KLS III )
DI WILAYAH PUSKESMAS PANUNGGANGAN KOTA TANGERANG - TAHUN ANGGARAN 2016

HASIL KEGIATAN
DIIMUNISASI
KELAS I KELAS I TOTAL KELAS I KELAS II KELAS III D
% Td % DT+Td % Td % Td % SAKIT
75.00 0 0 36 75.00 34 91.89 33 86.84 1
97.14 32 84.21 66 90.41 32 84.21 69 93.24 0
100 10 100 34 100 54 98.18 60 100 0
85.71 30 78.95 66 82.50 71 83.53 51 64.56 6
87.50 1 100 64 87.67 76 93.83 54 93.10 0
100 0 0 4 100 3 100 4 100 0
70.00 29 96.67 50 83.33 53 92.98 50 96.15 9
97.83 32 96.97 77 97.47 72 96.00 66 97.06 1
92.50 9 75 46 88.46 42 68.85 42 73.68 2
37.50 6 100 9 64.29 11 73.33 8 61.54 0
95.65 23 85.19 45 90 31 77.50 31 79.49 0
95.24 29 74.36 49 81.67 53 88.33 36 83.72 1
75.00 34 75.56 55 75.34 95 94.06 42 56.00 -
94.12 17 100 65 95.59 66 91.67 78 98.73 3
93.33 57 96.61 71 95.95 103 95.37 72 96.00 -
93.75 76 95 106 94.64 98 87.50 72 94.74 6
83.78 63 90 94 87.85 53 84.13 59 81.94 -
0 10 90.91 10 90.91 16 88.89 16 76.19 -
100 15 88.24 23 92 24 100 22 88.00 -
87.59 467 87.62 970 88.42 981 88.78 863 85.62 31
SASI ANAK SEKOLAH )
I, DAN KLS III )
- TAHUN ANGGARAN 2016

HASIL KEGIATAN
TIDAK DIIMUNISASI
DT Td
% IJIN % MENOLAK % SAKIT % IJIN % MENOLAK
2.08 11 22.92 0 0 3 4 8 10.67 0
0 1 2.86 0 0 15 10 2 1.33 1
0 0 0.00 0 0 1 0.8 0 0.00 0
14.29 0 0.00 0 0 50 24.75 0 0.00 0
0 3 4.17 6 8.33 2 1.43 6 4.29 2
0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0
30.00 0 0.00 0 0 7 5.04 0 0.00 0
2.17 0 0.00 0 0 13 7.39 5 2.84 0
5.00 0 0.00 0 0 13 10 15 11.54 9
0 5 62.50 0 0 0 0 9 26.47 0
0 1 4.35 0 0 5 4.72 9 8.49 7
4.76 0 0.00 0 0 12 8.45 11 7.75 0
0 7 25.00 - 0 1 0.45 49 22.17 -
5.88 - 0.00 - 0 5 2.98 - 0.00 1
0 1 6.67 - 0 - 0 12 4.96 -
18.75 - 0.00 - 0 14 5.22 8 2.99 -
0 6 16.22 - 0 8 3.90 22 10.73 -
0 - 0.00 - 0 5 10 2 4.00 1
0 - 0.00 - 0 5 7.58 - 0.00 -
5.50 36 6.38 6 1.06 159 6.01 158 5.97 21
VAKSIN DT VAKSIN Td SAFETY BOX SPUIT

%
0 6 9 1 103
0.67 5 18 2 167
0 3 16 1 148
0 5 19 2 188
1.43 8 17 2 194
0 1 1 1 11
0 3 17 2 153
0 7 21 2 225
6.92 5 13 1 130
0 1 4 1 28
6.60 3 11 1 107
0 3 15 1 138
0 3 21 2 192 4
0.60 6 21 2 209 4
0 3 33 2 255 5
0 4 31 2 276 6
0 4 22 2 206 4
2 0 6 1 42 1
0 1 8 1 69 1
0.79 70 301 29 2841

Pengelola Program Imunisasi

...............................................................
JML SASARAN KELAS I
SASARAN
NO SEKOLAH
7 Th 7 Th TOTAL (I KELAS I
KELAS I KELAS II KELAS III
+ II + III) DT
1 SDN CIPETE 1 48 0 48 37 38 123 36
2 SDN CIPETE 2 35 38 73 38 74 185 34
3 SDN CIPETE 3 24 10 34 55 60 149 24
4 SDN CIPETE 4 42 38 80 85 79 244 36
5 SDN CIPETE 5 72 1 73 81 58 212 63
6 MI AL MANSURIYAH 4 0 4 3 4 11 4
7 SDN PANUNGGANGAN 2 30 30 60 57 52 169 21
8 SDN PANUNGGANGAN 5 46 33 79 75 68 222 45
9 SDN PANUNGGANGAN 11 40 12 52 61 57 170 37
10 MI AT ATQWA 8 6 14 15 13 42 3
11 MI AL MUBAROK 23 27 50 40 39 129 22
12 SDN PANUNGGANGAN 8 21 39 60 60 43 163 20
13 SDN PANUNGGANGAN 4 28 45 73 101 75 249 21
14 SDN PANUNGGANGAN 10 51 17 68 72 79 219 48
15 SDN PANUNGGANGAN 1 15 59 74 108 75 257 14
16 SDN PANUNGGANGAN 6 32 80 112 112 76 300 30
17 SDN PANUNGGANGAN 9 37 70 107 63 72 242 31
18 SD AL MUSTOFA 0 11 11 18 21 50 -
19 SD MARKUS 8 17 25 24 25 74 8
JUMLAH .......... 564 533 1,097 1,105 1,008 3,210 494

Mengetahui
Kepala Puskesmas
Panunggangan

................................................................
LAPORAN CAKUPAN PELAKSANAAN BIAS ( BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH )
MELALUI PEMBERIAN VAKSIN DT/Td ( KLS I, KLS II, DAN KLS III )
DI WILAYAH PUSKESMAS PANUNGGANGAN KOTA TANGERANG - TAHUN ANGGARAN 2016

HASIL KEGIATAN
DIIMUNISASI
KELAS I KELAS I TOTAL KELAS I KELAS II KELAS III D
% Td % DT+Td % Td % Td % SAKIT
75.00 0 0 36 75.00 34 91.89 33 86.84 1
97.14 32 84.21 66 90.41 32 84.21 69 93.24 0
100 10 100 34 100 54 98.18 60 100 0
85.71 30 78.95 66 82.50 71 83.53 51 64.56 6
87.50 1 100 64 87.67 76 93.83 54 93.10 0
100 0 0 4 100 3 100 4 100 0
70.00 29 96.67 50 83.33 53 92.98 50 96.15 9
97.83 32 96.97 77 97.47 72 96.00 66 97.06 1
92.50 9 75 46 88.46 42 68.85 42 73.68 2
37.50 6 100 9 64.29 11 73.33 8 61.54 0
95.65 23 85.19 45 90 31 77.50 31 79.49 0
95.24 29 74.36 49 81.67 53 88.33 36 83.72 1
75.00 34 75.56 55 75.34 95 94.06 42 56.00 -
94.12 17 100 65 95.59 66 91.67 78 98.73 3
93.33 57 96.61 71 95.95 103 95.37 72 96.00 -
93.75 76 95 106 94.64 98 87.50 72 94.74 6
83.78 63 90 94 87.85 53 84.13 59 81.94 -
0 10 90.91 10 90.91 16 88.89 16 76.19 -
100 15 88.24 23 92 24 100 22 88.00 -
87.59 467 87.62 970 88.42 981 88.78 863 85.62 31
SASI ANAK SEKOLAH )
I, DAN KLS III )
- TAHUN ANGGARAN 2016

HASIL KEGIATAN
TIDAK DIIMUNISASI
DT Td
% IJIN % MENOLAK % SAKIT % IJIN % MENOLAK
2.08 11 22.92 0 0 3 4 8 10.67 0
0 1 2.86 0 0 15 10 2 1.33 1
0 0 0.00 0 0 1 0.8 0 0.00 0
14.29 0 0.00 0 0 50 24.75 0 0.00 0
0 3 4.17 6 8.33 2 1.43 6 4.29 2
0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0
30.00 0 0.00 0 0 7 5.04 0 0.00 0
2.17 0 0.00 0 0 13 7.39 5 2.84 0
5.00 0 0.00 0 0 13 10 15 11.54 9
0 5 62.50 0 0 0 0 9 26.47 0
0 1 4.35 0 0 5 4.72 9 8.49 7
4.76 0 0.00 0 0 12 8.45 11 7.75 0
0 7 25.00 - 0 1 0.45 49 22.17 -
5.88 - 0.00 - 0 5 2.98 - 0.00 1
0 1 6.67 - 0 - 0 12 4.96 -
18.75 - 0.00 - 0 14 5.22 8 2.99 -
0 6 16.22 - 0 8 3.90 22 10.73 -
0 - 0.00 - 0 5 10 2 4.00 1
0 - 0.00 - 0 5 7.58 - 0.00 -
5.50 36 6.38 6 1.06 159 6.01 158 5.97 21
VAKSIN DT VAKSIN Td SAFETY BOX SPUIT

%
0 6 9 1 103
0.67 5 18 2 167
0 3 16 1 148
0 5 19 2 188
1.43 8 17 2 194
0 1 1 1 11
0 3 17 2 153
0 7 21 2 225
6.92 5 13 1 130
0 1 4 1 28
6.60 3 11 1 107
0 3 15 1 138
0 3 21 2 192 4
0.60 6 21 2 209 4
0 3 33 2 255 5
0 4 31 2 276 6
0 4 22 2 206 4
2 0 6 1 42 1
0 1 8 1 69 1
0.79 70 301 29 2841

Pengelola Program Imunisasi

...............................................................