Anda di halaman 1dari 5

Unit 5 :Perkataan Digraf

Kemahiran Membaca
Tajuk
Perkataan Digraf

Masa 7:00 pagi 7:30 pagi


Kemahiran
Membaca perkataan digraf.

Objektif 1. Menyebut perkataan yang mengandungi digraf dengan


betul.

Aktiviti 1. Murid-murid menyebut paparan suku kata digraf.


Contoh : nya, nyi, nyu, nga, syi, sya,kha,khe
2. Murid-murid membaca perkataan digraf.
Bahan Bantu
Belajar Kad imbasan, Microsoft Power Point

Kad Suku Kata


KPBM TAHUN 4 1
Unit 5 :Perkataan Digraf
Aktiviti 1

Baca suku kata dengan betul.

Aktiviti 2
Baca perkataan di bawah.

KPBM TAHUN 4 2
Unit 5 :Perkataan Digraf

nyamuk nyiru

penyu singa

syiling syabas

Tajuk
Perkataan Digraf
Masa
7:00 pagi 7:30 pagi
27
Khamis
Kemahiran
Menulis perkataan digraf.

Objektifkhamis1. khemah
Menulis perkataan yang mengandungi digraf
dengan betul.

Kemahiran Menulis
1. Murid-murid mengisi tempat kosong bagi suku kata
digraf. Contoh : nya, nyi, nyu, nga, syi, sya, kha,
Aktiviti
khe
2. Murid-murid menulis perkataan digraf berdasarkan
gambar.
KPBM TAHUN 4 3

Bahan Bantu Microsoft Power Point, lembaran kerja


Belajar
Unit 5 :Perkataan Digraf

Latihan 1

Isi suku kata berdasarkan gambar.

1. 2.

m u k r u

3. 4.

p e s i
5. 6.

l i n g
b a s

7. 8.

KPBM TAHUN 4 4
Unit 5 :Perkataan Digraf

27
Khamis

m i s m a h

KPBM TAHUN 4 5