Anda di halaman 1dari 2
Membincangkan isu-isu Tamadun dan kesannya terhadap manusia PERATURAN PEMARKAHAN PEMBENTANGAN AC301 CLO NAMA TAJUK NO.PENDAFTARAN MARKAH
Membincangkan isu-isu Tamadun dan kesannya terhadap manusia
PERATURAN
PEMARKAHAN
PEMBENTANGAN AC301
CLO
NAMA
TAJUK
NO.PENDAFTARAN
MARKAH KESELURUHAN
K
SED
R
BAIK
ERH
LEMAH
I
ANA
T
J
E
R
U
I
M
A
L
/
S
A
K
H
A
L
M
A
2
1
0.5
P
A
E
R
N
K
C
A
A
P
H
A
I
A
N
 Ada
Ad
 Ada
/
sala
a
salam
m
sal
2
 Tiada
 Ada
am
penge
pen
Ad
nalan
gen
a
diri
alan
pe
 Tiada
diri
ng
tajuk
 Men
en
 Tidak
yata
ala
meny
kan
n
taju
diri
ataka
n isi -
k
Me
isi
dan
ny
penti
sert
ata
ng
a
ka
pemb
sedi
n
entan
kit
taj
gan
ulas
uk
an
da
 Men
n
yata
tia
STRUKTUR PEMBENTANGAN
Membincangkan isu-isu Tamadun dan kesannya terhadap manusia PERATURAN PEMARKAHAN PEMBENTANGAN AC301 CLO NAMA TAJUK NO.PENDAFTARAN MARKAH
kan ringkasan isi penting pembentangan da ulasan  Tidak menyatakan isi - isi penting pembentangan BAIK
kan ringkasan isi penting
pembentangan
da ulasan
 Tidak menyatakan isi - isi
penting pembentangan
BAIK
SEDERHANA
LEMAH
3
2
1
 Huraian amat jelas
 Huraian kurang jelas
 Idea yang tidak tepat
 Penjelasan kurang baik
[huraian + contoh ada tetapi
tidak tepat dengan isu semasa]
 Kesimpulan atau rumusan yang
tidak meyakinkan
Idea yang tepat
 Penjelasan amat baik
[huraian + contoh ada kaitan dengan
isu semasa]
 Kesimpulan atau rumusan yang
meyakinkan
Tiada huraian
Hanya membaca teks
Tiada kesimpulan
/3
KRITERIA/
BAIK
SEDERHANA
LEMAH
JUMLAH
SKALA
3
2
1
MARKAH
PENCAPAIAN
 Jelas dan mudah difahami
 Intonasi & suara yang jelas
 Tahap keyakinan yang baik
 Interaksi bersama pendengar
berkesan
 Gerak badan dan komunikasi mata
yang berkesan
 Kurang jelas tetapi masih boleh
difahami
 Intonasi & suara yang
sederhana
 Tahap keyakinan yang
sederhana
 Interaksi bersama pendengar
sederhana
 Gerak badan dan komunikasi
mata sederhana
 Kurang jelas dan kurang difahami
 Intonasi dan suara yang lemah
 Tahap keyakinan yang lemah
 Interaksi bersama pendengar sangat sedikit
Gerak badan dan komunikasi mata sedikit
/3
KRITERIA/
BAIK
SEDERHANA
LEMAH
JUMLAH
SKALA
2
1
0.5
MARKAH
PENCAPAIAN
 Ketepatan masa pembentangan yang
ditentukan
 Pakaian yang mengikut syariat &
sopan
 Tidak mengikut masa
pembentangan yang ditentukan
 Pakaian yang mengikut syariat
& sopan
Tidak memakai pakaian yang mengikut
syariat & sopan
/2
JUMLAH KESELURUHAN MARKAH
/10
Komen:
TEKNIK
PENYAMP
ETIKA
AIAN
kan ringkasan isi penting pembentangan da ulasan  Tidak menyatakan isi - isi penting pembentangan BAIK