Anda di halaman 1dari 3

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

PKSR 1 / 2017
BAHASA TAMIL PEMAHAMAN 4

MAKLUMAT ARAS TABURAN


SOALAN / JENIS SOALAN SOALAN JAWAPAN MARKAH
N0 SOALAN

Sederhana
A B C D

Mudah

Sukar
1 (..) X X 1

2 ( ....) X X 1

3 ( ..) X X 1

4 () X X 1

5 () X X 1

6 (..) X X 1

7 (..) X X 1

8 ( ...) X X 1

9 (..) X X 1

10 (..) X X 1

11 (.) X X 1

12 X X 1

13 X X 1

14 X X 1

15 X X 1

16 X X 1

17 X X 1
18 X X 1

19 X X 1

20 X X 1

JUMLAH SOALAN PEMAHAMAN 10 6 4


20

PERATUS ARAS SOALAN (%) 50 302


0
SOALAN JENIS SOALAN ARAS JAWAPAN Markah
21 i) Mudah , , , 4

ii) Mudah . 2
.

22

) Mudah 1

) Sederhana .. 1

) Mudah , , 2

) Sukar/KBAT , 2
.

23

Sukar/KBAT

) Mudah ) 1

) Sederhana ) 2

) Sukar/KBAT ) 2
24

Sukar/KBAT

) Mudah , , 2

) Mudah 1

) Sederhana 1

) Sukar/KBAT 2

25

) Mudah 1

) Sederhana ) 2

) 1

) Sukar/KBAT 1

) Sukar/KBAT ) 2