Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN 9

Ujian Akhir
Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. Jawab semua soalan.

20
Bahagian A

Arahan : Lengkapkan ayat berikut dengan menggunakan imbuhan yang sesuai.

1. Yi Tong ______________ (pukul) adiknya yang membuat bising.

2. Ooi _______________ (susun) kerusi di ruang tamu.

3. Akmal _____________ (sentuh) kaki ibunya pada waktu malam.

4. Avra ______________ (kahwin) dengan seorang gadis yang cantik dan molek.

5. Priya seorang perempuan yang suka ________________ (kikis) duit suaminya.

6. Agnes ________________ () kerana tidak mendengar nasihat bapanya.

7. Jack tidak akan _________ (kalah) selagi dia tidak berjaya mendapatkan sesuatu

yang diingininya.

8. Felicia tidak suka _____________ (tiru) kerja rumah daripada rakannya.

9. Deva _______________ (peluk) ibunya kerana sedih.

10. Partiban _______________ (tabung) duit untuk masa hadapannya.


LAMPIRAN 9

Bahagian B

Arahan : Bina ayat mudah dengan menggunakan perkataan yang diberi di bawah

dengan menggunakan imbuhan awalan.

1. Sikat : _____________________________________________________________
2. Tabung : ____________________________________________________________
3. Kemas : ____________________________________________________________
4. Pikul : ______________________________________________________________
5. Tolak : _____________________________________________________________
6. Pinjam : ____________________________________________________________
7. Pantau : ____________________________________________________________
8. Kutip : ______________________________________________________________
9. Sapu : ______________________________________________________________
10. Tegur : _____________________________________________________________