Anda di halaman 1dari 11

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PAYONG

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017


REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
NAMA :

..

KELAS :

..

1.

2.

3.

I, II dan IV
I, III dan IV
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

(30 markah)
BAHAGIAN B
A) Isi carta alir menguji kit model di bawah dengan jawapan yang betul. (4
markah)

B) Padankan gambar komponen kit model dengan nama komponen yang


betul. (3 markah)
C) Baca dan fahami kit model di bawah, kemudian jawab soalan-soalan
berikut. (8 markah)

D) Perhatikan gambar komponen kit model berikut dan nyatakan


fungsinya . (5 markah)
Disediakan oleh, Disahkan oleh,


(PN. SURITA BINTI MAMAT)