Anda di halaman 1dari 2

STPM/970/3.

2
(Disi dua salinan)

MA JLI S PEPR I KS A AN MA LAY S I A


SI JI L TIN GGI PERS EKOLA HA N MA LA YS I A

TA HU N 2009

BORA N G R EKOD KER JA KU R SU S CA LON

1. Nama sekolah : SMK BATU KIKIR (MODEL KHAS)

2. Alamat sekolah : 72200 BATU KIKIR, NEGERI SEMBILAN .

3. Nombor pusat peperiksaan : SN501 4. Nombor telefon : 06-4981393

5. Jumlah kerja kursus yang dihanar : 16 6. Jumlah calon pusat ini yang terdaftar : 17

7. Jumlah calon pusat ini yang hadir : 16 8. Jumlah calon pusat ini yang tidak hadir: 1

9. Jumlah calon tumpang/bantahan : -

10. Pengesahan Pengetua

Saya mengesahkan bahawa semua peraturan yang ditetapkan dalam Projek Penghasilan
Karya:Arahan Kerja Kursus Seni Visual STPM 2009 Majlis Peperiksan Malaysia telah
dipatuhi. Senarai calon yang menjalankan kerja kursus ini disertakan bersama dengan
borang ini.

Tandatangan Pengetua: ___________________

Cap nama dan jawatan :___________________

11. Tarikh hantar : 26 September 2009 ______________________


Cap rasmi sekolah
12. Senarai calon yang menjalankan kerja kursus adalah seperti berikut:

Bil No. Pusat/ No. Kad Kedatan No. Markah : Untuk


Angka Giliran pengenalan gan: Soalan Kegunaan Pemeriksa
Hadir Kerja Hasil JUMLAH
(/)/ kursus Portfolio Karya
Tidak (50%) (50%)
hadir
(TH)

1. SN501/1001 891007-06-5782 / 2

2. SN501/1002 891106-05-5643 / 2

3. SN501/1003 891221-11-5031 / 2

4. SN501/1004 890114-08-5725 / 2

5. SN501/1005 890624-05-5075 / 2

6. SN501/1006 890829-12-5540 / 2

7. SN501/1007 890530-05-5031 / 2

8. SN501/1008 890323-05-5100 / 2

9. SN501/1009 891114-05-5080 / 2

10 SN501/1010 TH

11 SN501/1011 890802-23-5045 / 2

12 SN501/1012 890202-05-5016 / 2

13 SN501/1013 891116-05-5102 / 2

14 SN501/1014 890913-23-5208 / 2

15 SN501/1015 890911-05-5166 / 2

16 SN501/1016 891206-05-5130 / 2

17 SN501/1017 890113-05-5276 / 2

13. Untuk kegunaan Pemeriksa : Isikan markah di ruangan markah.

Nama penuh pemeriksa: ____________________ ________________________


Tanda tangan pemeriksa

Kod pemeriksa : __________________________ Tarikh:__________________

Catatan: 1. Sila pastikan borang ini dibuat dua salinan. Satu salinan disertakan bersama dalam
portfolio dan hasil kerja calon mengikut pusat masing-masing. Satu salinan lagi
ditampal di luar kotak pusat masing-masing sebelum dihantar ke JPN.
2. Sila perbanyakkan salinan borang ini jika tidak mencukupi.

Anda mungkin juga menyukai