Anda di halaman 1dari 5

PILIH 4 SAHAJA

ITEM KURIKULUM PBPPP

1. Memastikan ___ orang murid kelas ___ mendapat gred ____


dalam subjek _____ dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2017
mencapai 100% KPI

2. Pencapaian 100% menguasai ( LINUS ) subjek _____dari


murid kelas _____. Mencapai 100% KPI pada bulan Oktober.

3. Mencapai 100% lulus , murid kelas _____ dalam subjek


______ dalam

Peperiksaan Akhir Tahun.

4. Menghasilkan sebanyak ______ laporan / data peperiksaan


sebanyak 4 kali setahun untuk kelas ____ / Panitia _________
peringkat sekolah / daerah.

5. Menghasilkan minit mesyuarat / laporan / kertas kerja untuk


panitia

sebanyak ____ kali setahun. Mencapai 100% KPI pada bulan


Oktober.

6. Merancang, menyediakan sebanyak______kertas kerja serta


melaksanakan dengan jayanya program / aktiviti_______
dibawah unit kurikulum bagi peringkat sekolah / PPD / JPN.
Mencapai 100% KPI pada bulan November.

7. Mensasarkan _______% murid mencapai band _____dalam


PBD murid

_________dan melengkapkan fail penjaminan kualiti mengikut


ketetapan yang ditetapkan oleh sekolah.

8. Menghasilkan sebanyak______modul / bahan serta


melaksanakan dengan

jayanya program / aktiviti ___________untuk


panitia_________bagi

peringkat sekolah / PPD / JPN. Mencapai 100% KPI pada


bulan Oktober.

CATATAN

PILIH YANG BERKENAAN

_____ Perlu diisi dengan kuantiti/bilangan

PILIH 3 SAHAJA

ITEM HAL EHWAL MURID ( HEM )

1. Memastikan ___ orang murid kelas _____telah direkodkan kehadiran dalam buku
kedatangan dan sistem setiap hari sebelum jam 900 pagi
2. Memastikan kelas Abad 21dan mempunyai sekurang-kurangnya 5 item
_______sentiasa bersih, ceria dan kondusif setiap hari mencapai 100% KPI pada
bulan Jun.

3. Menghasilkan laporan / data .ssdm/kantin/aedes/ dan perlu menghantar ke ppd


sebelum 5 haribulan setiap bulan

4. Menghasilkan minit mesyuarat / laporan / kertas kerja untuk Unit

________ sebanyak ____ kali setahun. Mencapai 100% KPI pada bulan

Oktober.

5. Merancang, menyediakan sebanyak ________kertas kerja serta melaksanakan


dengan

jayanya program / aktiviti_______ dibawah unit HEM bagi peringkat

sekolah / PPD / JPN. Mencapai 100% KPI pada bulan November.

6. Menghasilkan modul / bahan sebanyak _______ serta melaksanakan dengan


jayanya

program / aktiviti ___________untuk Unit_________bagi peringkat

sekolah / PPD / JPN. Mencapai 100% KPI pada bulan Oktober.

7. Merancang sebanyak ________program/aktiviti ___________oleh Unit HEM bersama


PIBG dalam menggalakkan penglibatan ibubapa dalam program sekolah.

8. Mensasarkan kehadiran murid ______% pada setiap bulan. Mencapai 100% KPI
pada bulan Oktober.

Catatan:

_____ Perlu diisi dengan kuantiti/bilangan

PILIHAN SASARAN KERJA - BIDANG KOKURIKULUM


(maksimam 3 sahaja)

1.MENSASARKAN DATA/MAKLUMAT ___ ORANG MURID DALAM


UNIT/PROGRAM _________________ TELAH LENGKAP DIISI DALAM
ONLINE SISTEM PAJSK.
MENCAPAI KPI 100% SEHINGGA OKTOBER 2017

2.MELATIH _________ ORANG MURID UNTUK MENYERTAI


ACARA/PROGRAM ______________ DI PERINGKAT RUMAH
SUKAN/SEKOLAH/DAERAH/NEGERI.
MENCAPAI KPI SUKU AKHIR/KE-EMPAT/KETIGA/NAIB JOHAN/JOHAN
TAHUN 2017
SEHINGGA OKTOBER 2017

3.MENSASARKAN ______ AHLI UNIT BERUNIFORM


TKRS/PENGAKAP/PBSMM/PPIM/TUNASPUTERI TELAH DIDAFTARKAN
KE LEMBAGA PENDAFTARAN NEGERI.
MENCAPAI KPI 100% PADA BULAN JUN 2017

4.MEMILIKI PAKAIAN UNIT BERUNIFORM LENGKAP DAN DIPAKAI


PADA SETIAP KALI PERJUMPAAN MINGGUAN ATAU PERHIMPUNAN
BULANAN KOKURIKULUM
MENCAPAI KPI 100% PADA BULAN JUN 2017

5.MERANCANG DAN MENYEDIAKAN KERTAS KERJA SERTA


MELAKSANAKAN DENGAN JAYANYA PROGRAM/AKTIVITI
________________ DI BAWAH UNIT KOKURIKULUM BAGI PERINGKAT
SEKOLAH/DAERAH/NEGERI/KEBANGSAAN.
MENCAPAI KPI 100% SEHINGGA OKTOBER 2017

6.MENSASARKAN ____ ORANG MURID TAHUN 6 DALAM UNIT


BERUNIFORM TKRS/PENGAKAP/PBSMM/PPIM/TUNASPUTERI
MELIBATKAN DIRI DALAM PERKHEMAHAN DI PERINGKAT
SEKOLAH/DAERAH/NEGERI/KEBANGSAAN.
MENCAPAI KPI 100% PADA OKTOBER 2017

7.MENSASARKAN _____ PERANCANGAN KOKURIKULUM YANG


TERDAPAT DALAM TAKWIM DIJALANKAN MEGIKUT TARIKH YANG
TELAH DITETAPKAN DIPERINGKAT
SEKOLAH/DAERAH/NEGERI/KEBANGSAAN.
MENCAPAI KPI 100% SEHINGGA BULAN OKTOBER 2017

8.MENSASARKAN KEHADIRAN IBUBAPA (PIBK) RUMAH


MERAH/BIRU/KUNING/HIJAU DALAM KEJOHANAN BALAPAN DAN
PADANG TAHUN 2017 MENINGKAT SEBANYAK 10% DARI TAHUN
SEBELUMNYA.
MENCAPAI KPI 100% SEHINGGA MAC 2017

9.MENSASARKAN KURSUS LDP SISTEM ONLINE SEGAK DAN PAJSK


DIHADIRI DAN DILAKSANAKAN SEPENUHNYA.
MENCAPAI KPI 100% PADA MAC 2017

10.MENSASARKAN KEHADIRAN AHLI UNIT BERUNIFORM


_______________ / AHLI KELAB & PERSATUAN _________/AHLI
SUKAN&PERMAINAN________________ TAHUN 2017 MENINGKAT
SEBANYAK 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA.
MENCAPAI KPI 100% SEHINGGA JUN 2017

Boleh memilih yang mana berkenaan


TIDAK BOLEH DI UBAH (telah ditetapkan oleh pihak pentadbiran)
_____ Perlu diisi dengan kuantiti/bilangan