Anda di halaman 1dari 3

Soalan Bandingan Semacam alicinckesat

bkasardkeras
Isitempatkosongdalamayatayatdibawahdenganjawapanyang
palingsesuai.
6.Sejakterlantardihospitalselamaduabulan,badanShahrul
___________________sepertilidi.
1.Ramlitidakterangkatbegyang____________________sepertibatu apanjangcruncing
itu. bkurusdrapuh
aberatckasar
bbesardkesat 7.Noratidaksukamakanubatitukeranarasanyapahitseperti
___________________.
2.Suasanadidalambilikitusungguh____________________seperti ajadamcakarkayu
pasar. bhempedudkopi
abusukcramai
bgeloradbising 8.Walaupunsudahtuaseperti____________________________namun
TokWanmasihmenyertailarianamal.
3.Sayatidaksukapemerintahyang__________________sepertiFiraun. aHajiBakhilclengkuas
aganasczalim bpenditadmayat
bgarangddahsyat
9.Zafrulgelisahseperti_______________________keranaisterinya
4.Suasanadidalamperpustakaanitusungguh____________________ masihbelumkeluardaribilikpembedahan.
sepertitasik. abelutclangau
atenangcsenyap bkeldaidcacingkepanasan
bdiamdhening
10.Rizalmenurutapaapasahajayangdisuruholehketuanyakeranadia
5.Kasutyang_____________________sepertikulitbiawakitudijual lurusseperti_____________________.
denganhargaRM87.90. apembariscsesiku
bbenduldkekisi
16.Sayatidakdapatmencarinyadikawasanpadanginikeranakawasan
11.Aminseringmenjaditempatrujukankawankawannyatentang ini____________________.
masalahpelajarankeranadia____________________. alurusmacamgalahcluasmacamlautan
abijaksepertipendetacgebusepertikapas blicinmacambelutdriuhmacampasar
bbaiksepertimalaikatdcerahsepertisiang
17.Muridmuridituberdiri________________________apabila
12.PerangaiAbu________________________jikadisuruhmandipagi. diperintahkanberdiritegakolehgurudisiplin.
ahitammacamarangcdegilmacamkeldai alurusmacamgalahcnipismacamkertas
bkecilmacamdlambatsepertikurakura bpantasmacamkilatdmancungmacamseludang
semut
18.Airmukaadik__________________________apabilaayah
13.Kitamestilahmempunyaisikap____________________________ memungkirijanjinya.
untukmencapaikejayaan. arajinsepertisemutcmasammacamcuka
atakutmacamtikuscrajinmacamsemut bmanismacammadudmerahsepertibijisaga
bsegakmacamputeradsibuksepertilebah
19.Adiktidakdapatmengunyahdagingyang
14.Keadaanabang__________________________apabilamemakaibaju _________________________itukeranatidakadagigi.
melayu. aliatmacamgetahcmiangmacamkeladi
asabarmacamnabicsenanglaksanaraja bsejuksepertiaisdpedasmacamlada
brajinsepertisemutdsegakmacamputera
20.SemuagurusenangdenganZamanikeranadia
15.Katakatanyayang________________________itubenarbenar _____________________.
menyakitkanhatisaya. amahalmacamemascpahitmacamhempedu
amuliamacamrajacmiangmacamkeladi bpandaimacamdsibuksepertilebah
btajambagaisembiludliatmacamgetah SangKancil
B. Bina ayat dengan menggunakan perbandingan semacam. 8. besar macam gajah

1. Adil seperti hakim _______________________________________________


_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 9. Putih macam kapas
_______________________________________________
2. Pucat macam mayat _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 10. merdu seperti buluh perindu

3. Wangi seperti bunga _______________________________________________


_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 11. pedas macam cili

4. Pantas macam kilat _______________________________________________


_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 12. sejuk macam ais

5. Panjang macam galah _______________________________________________


_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 13. garang macam harimau

6. Putih macam kapas _______________________________________________


_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 14. licin macam belut

7. Liat macam getah _______________________________________________


_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________