Anda di halaman 1dari 2

PENULISAN

BAHAGIAN A

[ 10 Markah ]

[ Masa dicadangkan : 15 minit ]

Berdasarkan petikan Senyuman Pengubat Jiwa (buku teks tahun 5, m/s


39) bina lima ayat lengkap yang mengandungi pelbagai jenis kata ganda.

BAHAGIAN B

[ 15 Markah ]

[ Masa dicadangkan : 25 minit ]

Petikan di bawah membincangkan tentang tajuk Kecerdasan Emosi (buku


teks tahun 5, m/s 40). Berpandukan petikan tersebut, tulis ulasan tentang
faedah-faedah sekiranya emosi kita cerdas dan terkawal dalam bentuk
perenggan.

Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

BAHAGIAN C
[ 25 Markah ]

[ Masa dicadangkan : 35 minit ]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah


perkataan.

Soalan 1

Berpandukan petikan Jauhi Kemurungan(buku teks tahun 5, m/s 39)tulis


kebaikan-kebaikan sekiranya stress dapat dikawal dengan baik.

Soalan 2

Jika silap salah sudah terbukti,

Pohonlah maaf ikhlas di hai,

Usah berdendam usah sakiti,

Rakan taulan suka dekati.

Berdasarkan rangkap syair di atas, kita digalakkan untuk saling


bermaafan sesama rakan sekiranya berlaku perselisihan faham.

Ceritakan pengalaman yang tidak dapat kamu lupakan yang pernah kamu
lalui bersama rakan baik kamu.