Anda di halaman 1dari 3

TATABAHASA

Tandakan betul atau salah bagi ayat di bawah.

1. Rumah kami tidak jauh dari sini, kata Rahim kepada orang tua yang

bertanya kepadanya itu.

2. Berani tuan hamba mengingkari perintah beta, titah baginda sultan

dengan murkanya.

3. Bahasa Malaysia ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara

kami.

4. Inilah risalah tentang cara menangani stress dengan latihan


pernafasan,

kata Cikgu Rusdee kepada Muthu dan Maria.

5. Eh, ini pun Cikgu Mazni! kata Fauzi.


PEMAHAMAN

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut.

(buku teks tahun 5, m/s 42) Air dan Kehidupan

1. Apakah yang dibawa oleh air ke sel-sel tubuh?

......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................

2. Nyatakan proses yang menyebabkan tubuh badan kehilangan air.

......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................

3. Mengapakah air perlu dimasak sebelum diminum?

......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................

4. Pada pendapat anda, mengapakah murid-murid sukar memberi


tumpuan

di dalam kelas?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................