Anda di halaman 1dari 6

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

BAHAGIAN A : PETA i -THINK

PETA BUIH : HIJRAH

Perintah Allah
Mengetuai
masyarakat Wahyu/surah
Arab Madinah al-Anfal

Jemputan
masyarakat Ancaman arab
Arab Madinah Quraisy
Sebab hijrah

Strategi baru
Mudahkan Nabi
dakwah Muhammad
S.A.W

Untuk
Suasana aman
mengembang
di tempat baru
kan Islam

BAHAGIAN B : SOALAN DAN CADANGAN JAWAPAN KBAT

PERJANJIAN AQABAH PERTAMA DAN PERJANJIAN AQABAH KEDUA.

1 Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah ikhtibar dan nilai yang boleh anda peroleh
daripada peristiwa perjanjian Aqabah ?

Jangan mudah berputus asa


Yakin dengan bantuan Allah
Bertawakkal kepada Allah
Semangat bermasyarakat
Mementingkan sikap berdisiplin
Menepati janji
Kesetiaan kepada pemimpin
Mewujudkan persefahaman
Semangat setiakawan
BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
m/s : 1

2 Anda sebagai pemimpin telah menandatangani satu perjanjian dengan pihak lain. Berikan
rasional, mengapakah anda perlu mematuhi perjanjian yang telah anda tandatangani ini ?

Janji mesti dikota


Menjaga nama baik
Kepentingan masa depan
Untuk dihormati
Tuntutan agama
Sikap berdisiplin
Merapatkan hubungan
Dapat membina persefahaman
Mengelakkan kesusahan kepada pihak lain yang terlibat

HIJRAH

3. Pada pandangan anda, bagaimanakah semangat hijrah dapat meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat pelbagai kaum di negara kita ?

Berlumba-lumba membuat kebaikan


Saling menghormati
Tidak mementingkan diri sendiri
Cuba memahami agama lain
Cuba memahami kebudayaan lain
Libat aktiviti kemasyarakatan
Membantu masyarakat yang tidak berkemampuan
Meningkatkan perpaduan kaum
Peka keperluan rakan

PIAGAM MADINAH

4. Sebagai warganegara Malaysia, apakah ikhtibar yang boleh dicontohi daripada sikap masyarakat
Madinah yang mementingkan perpaduan sehingga terbentuknya kerajaan Islam yang pertama ?

Mengetepikan perbezaan bangsa


Mengetepikan perbezaan agama
Mengetepikan kepentingan diri / kaum sendiri
Sanggup berubah ke arah kebaikan
Bersedia menerima kebenaran
Mengamalkan sikap bekerjasama
Mematuhi undang-undang
Kebebasan beragama
Hidup bersaudara
BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

m/s : 2
PENYEBARAN ISLAM

5. Berdasarkan pengamatan anda terhadap peperangan yang berlaku pada masa kini, buktikan
bahawa peperangan pada masa kini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Sebab berperang bukan kerana Allah


Lebih mementingkan ego diri, bangsa dan negara
Berkepentingan ekonomi
Bunuh sesuka hati
Musnahkan harta benda
Musnahkan rumah ibadat
Membunuh kanak-kanak dan orang tua
Musnahkan haiwan ternakan dan tumbuhan
Bunuh tawanan perang

6. Pada pendapat anda, mengapakah keamanan dan kesejahteraan negara perlu


dikekalkan?

Mewujudkan keamanan
Menjamin kestabilan politik
Menjamin kemajuan ekonomi
Menjamin kesejahteraan sosial
Menjamin keselamatan
Mewujudkan kehidupan harmoni
Menarik pelabur asing
Menjamin perpaduan
Mengelakkan penjajahan

7. Sebagai seorang pelajar , bagaimanakah konsep hijrah boleh digunakan dalam kehidupan
seharian anda?

Berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan


Berusaha menjadi manusia yang lebih baik
Berusaha mengubah sikap negatif kepada positif
Berusaha mengulangkaji pelajaran
Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT
Berusaha menguasai bahasa asing
Berusaha membuang sikap malas belajar
Rajin bertanya guru
Tidak mengganggu pdp guru
Sentiasa bekerjasama dalam kelas
BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

m/s : 3

8. Pada pandangan anda, sejauh manakah sambutan Maal Hijrah dapat meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat pelbagai kaum di negara kita?
Melibatkan kaum lain dalam aktiviti kemasyarakatan
Memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan tanpa mengira kaum
Menghormati kontrak sosial
Menghormati budaya orang lain
Meningkatkan perpaduan kaum
Cuba memahami kebudayaan kaum lain
Peka kepada keperluan rakan dan jiran
Mengadakan aktiviti sukaneka dalam masyarakat setempat
Mengadakah gotong royong tanpa mengira kaum
Menghormati hak jiran

9. Peperangan yang berlaku di Asia Barat pada masa kini adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip
Islam. Pada pendapat anda, mengapakah peperangan masih berlaku pada masa kini?
Peperangan berlaku bukan kerana Allah
Pemimpin yang tamakkan kuasa
Pemimpin yang bersikap ego dan riak.
Campurtangan negara luar yang lebih berkuasa
Gerakan pengintipan dan propaganda
Peranan Pertubuhan Bangsa bangsa Bersatu dan Pertubuhan Negara Islam tidak berkesan
Kepentingan ekonomi
Tiada perundingan damai
Tidak mengamalkan sikap bertolak ansur
Terpengaruh dengan hasutan negara lain

10. Negara Islam Madinah merupakan negara Islam yang mempunyai berbagai suku Arab dan bukan
Arab yang hidup bersatu padu. Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah kita dapat mencontohi
masyarakat Islam Madinah yang hidup bersatu padu dan aman?
Mengetepikan perbezaan bangsa
Mengetepikan perbezaan agama
Mengetepikan kepentingan diri dan kaum sendiri sahaja
Mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan
Mengamalkan sikap bekerjasama
Mengamalkan sikap bertoleransi
Menjaga keamanan
Setiap masalah yang tidak dapat diselesaikan perlu dibawa ke meja perundingan
Pemimpin yang menggalakkan perpaduan
Pemimpin yang adil tanpa mengira kaum
BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

m/s : 4
11.Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia dan diaplikasikan dalam
Perlembagaan Malaysia. Pada pandangan anda apakah kepentingan perlembagaan kepada negara?
Negara aman
Kedaulatan negara terjamin
Kebebasan beragama
Saling menghormati amalan agama bangsa lain
Tidak mengganggu pusat ibadat agama bangsa lain
Meningkatkan imej negara
Negara dikunjungi pelancong
Dihormati di peringkat antarabangsa
Keadilan sosial
Hak masyarakat terbela
Perpaduan kaum
Meningkatkan semangat toleransi
Memacu ekonomi negara

12. Sesetengah negara berperang sesama sendiri kerana tidak menjunjung kesucian perlembagaan negara
masing-masing. Sebagai rakyat Malaysia, apakah usaha anda untuk memelihara keluhuran perlembagaan
negara kita?
Mematuhi undang-undang negara
Mengamalkan lima prinsip Rukun Negara
Mengukuhkan jati diri dan bangsa
Mengeratkan perpaduan
Hormat menghormati sesama kaum
Menjaga akhlak agar tidak terjebak dalam gejala sosial
Melaksanakan dasar-dasar kerajaan
Mengamalkan nilai-nilai murni
Menghormati lambang-lambang negara
Menghormati hak asasi
Mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat
Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

m/s : 5