Anda di halaman 1dari 2

SURAT KEPUTUSAN .....

TENTANG

Menimbang : a.
b.

Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu :

Kedua :
Ketiga :
Keempat
Kelima :

Keenam :

Ditetapkan di : Juwana
Pada tanggal :

DIREKTUR
Rs. Budi Agung Juwana

Partomo Widodo, dr.M Kes


NIK