Anda di halaman 1dari 10

Nafsu Dunia

Rasulullah s.a.w bersabda : "Orang yang pintar ialah orang yang dapat menguasai nafsunya
dan beramal untuk bekalan sesudah mati. Dan orang yang ahmak(kurang akal) ialah orang
yang menurutkan hawa nafsunya serta berangan-angan kosong terhadap Allah."

Allah s.w.t berfirman: "Wahai sekalian manusia, tidak masuk syurga melainkan orang yang
tawaduk terhadap kebesaranKu, dan orang yang menghabiskan hari-harinya dengan
mengigatiKu, dia mengekang nafsunya daripada keinginan-keinginannya semata-mata kerana
aku." (Hadis Qudsi)

Allah s.w.t telah mewahyukan kepada Nabi Daud a.s: "Hendaklah engkau peringatkan kepada
sahabat-sahabatmu agar mereka jangan selalu menuruti syahwat-syahwatnya, kerana hati
yang bergantung kepada syahwat dunia akan terhijab dari syahwat hawa nafsuKu."

Sabda Nabi

Berkata Abu Umamah r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. telah bersabda: Allah telah berfirman:
"Selama hambaku mendekatkan diri kepadaKu dengan mengerjakan solat-solat sunat,
sehingga Aku mencintainya. Maka jadilah Aku pendengaran yang ia dengar dengannya, dan
penglihatan yang ia melihat dengannya, dan lidah yang ia berbicara dengannya, dan hati
yang ia berfikir dengannya. Apabila ia memohonKu nescaya Aku kabulkannya. Dan apabila
ia memintaKu, nescaya aku memberinya. Dan apabila ia meminta pertolonganKu, nescaya
Aku memberinya pertolongan. Dan sebaik- baik ibadat yang dibuat oleh hambaKu ialah
memberi nasihat kerana Aku." [Riwayat Thabarani]

Berkata Aisyah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda : Allah telah berfirman:
"Laksanakanlah Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar sebelum tiba saatnya kamu memohon
kepadaKu, maka tiada akan Kukabulkan (permohonanmu), dan kamu meminta kepadaKu,
maka tiada Kuberimu, dan kamu memohon pertolonganKu, maka tiadalah akan Kuberi
pertolongan kepada kamu." [Riwayat Dailami]

Daripada Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW telah bersabda: "Adakah kamu tahu siapakah
orang papa(muflis) pada Hari Kiamat?" Jawab sahabat RA, "Orang papa yang kami tahu
ialah orang yang habis wang dan harta bendanya." Baginda bersabda lagi: "Sesungguhnya
orang yang papa pada hari itu ialah orang yang mengerjakan sembahyang, puasa dan
berzakat, di samping itu mereka suka mencaci atau memaki hamun, menuduh dengan
sewenang-wenang, memakan harta orang lain, membunuh manusia dengan kejam dan
memukul orang yang tidak bersalah. Segala amal kebajikannya yang dikerjakannya akan
digunakan bagi menampung kesalahan dan kejahatan yang dilakukannya. Sekiranya
kebajikannya tidak cukup, maka baki kesalahannya akan dicampur dengan kesalahan orang
yang dianiaya lalu dibebankan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka."
(Riwayat Muslim)

Aswad r.a. berkata bahwa ia bertanya 'Aisyah r.a., katanya: "Apakah yg diperbuat Nabi dalam
rumah tangganya?" Jawab 'Aisyah, "Beliau juga melakukan pekerjaan rumah tangga,
menolong isteri beliau. Dan apabila waktu solat telah tiba, beliau pergi solat." (Sahih
Bukhari)

Berkata Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda: Allah telah berfirman:
"Siapa yang mengingatiKu didalam dirinya, nescaya Aku mengingatinya di dalam DiriKu.

Hadits Page 1 of
Dan siapa yang mengingatiKu di hadapan orang ramai, maka Aku akan mengingatinya pula
di hadapan ramai yang lebih banyak dan lebih baik." [Riwayat Ibnu Syahin]

Hai anak, jangan-jangan bapa ayam itu lebih cerdik daripada engkau, yang mana ia
mengalun-alunkan suaranya di waktu sahur sedangkan engkau nyenyak tidur. (Lukmanul
Hakim)

Andaikan orang-orang benar-benar mengetahui kebesaran pahala saf pertama dan menyambut
panggilan azan, kemudian untuk mendapat saf pertama harus berundi, nescaya mereka akan
berundi untuk mendapatkannya. Andaikan mereka mengetahui kebesaran pahala mendatangi
awal untuk bersembahyang nescaya mereka akan berlumba-lumba untuk datang awal.
Andaikan mereka mengetahui keutamaan berjemaah subuh dan isyak, pasti mereka akan
mendatanginya meskipun merangkak. (Bukhari, Muslim)

Siapa yang sembahyang Isyak berjemaah, seolah-olah bangun setengah malam, dan siapa
yang sembahyang subuh berjemaah maka bagaikan sembahyang satu malam penuh. (Muslim)

Hai sekalian manusia, sembahyanglah di rumah kamu. Sesungguhnya seutama-utama


sembahyang seseorang itu dalam rumahnya, kecuali sembahyang fardhu. (Bukhari, Muslim)

"Hak seorang Muslim terhadap seorang Muslim enam perkara : Apabila engkau bertemu
dengannya, hendaklah engkau memberi salam, apabila beliau menjemputmu hendaklah
engkau menunaikan jemputannya, apabila beliau menasihatimu, hendaklah engkau juga
menasihatinya, apbila beliau bersin dan menyebut "AlhamduliLlah" hendaklah engkau
menyebut : Yarham kaLlah", apabila beliau sakit hendaklah engkau menziarahinya dan
apabila beliau meninggal dunia hendaklah engkau mengiringi jenazahnya." (Hadis riwayat
Muslim).

"Barangsiapa yang menyeru manusia kepada hidayah, dia mempunyai pahala seperti pahala
yang dicapai oleh orang yang menyahut seruannya tanpa mengurangi pahala mereka yang
menyambut seruannya, semakin banyak orang yang mengikuti seruannya semakin berlipat
ganda pahala yang diperolehinya." (Riwayat Muslim)

Berkata Aisyah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda: Allah telah berfirman :
"Laksanakanlah Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar sebelum tiba saatnya kamu memohon
kepadaKu, maka tiada akan Kukabulkan (permohonanmu), dan kamu meminta kepadaKu,
maka tiada Kuberimu, dan kamu memohon pertolonganKu, maka tiadalah akan Kuberi
pertolongan kepada kamu." [Riwayat Dailami]

Daripada Anas Bin Malik r.a. Rosulullah s.a.w. bersabda : Ada tiga macam yang akan
menghantarkan jenazah ketika di-bawa ke-perkuburan , yaitu keluarga-nya , harta-nya dan
'amal-nya. Dua di-antara-nya akan kembali dan yang satu lagi akan tetap tinggal menyertai-
nya. Keluarga dan harta akan kembali , sedangkan 'amal-nya akan tetap setia bersama-nya.
( Riwayat Imam Bukhori & Muslim )

Daripada Nu'man Bin Basyir r.a. berkata : Aku mendengar Rosulullah s.a.w. bersabda :
Sesungguh-nya se-ringan-ringan siksaan penghuni Neraka pada hari kiamat ia-lah sesaorang
yang akan di-letakkan di-bawah telapak kaki-nya dua buah bara api neraka sehingga
mendidih ( dari sebab panas kedua bara api tersebut ) otak yang ada di-kepala-nya.Dia tidak

Hadits Page 2 of
mengira bahawa ada orang lain yang lebih dahsyat siksaan daripada-nya, padahal dia-lah
orang yang paling ringan siksaan-nya. ( Riwayat Imam Bukhori & Muslim )

1 Rejab

Nabi s.a.w. telah bersabda; " Sesungguhnya di dalam syurga itu terdapat sebuah sungai yang
disebut sebagai Sungai Rejab, airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada
madu. Barang siapa yang berpuasa satu hari pada bulan Rejab Allah akan memberinya
minum dari sungai itu." - Riwayat Baihaqi

Rasulullah s.a.w. bersabda; "Puasa pada 27 hari bulan Rejab seperti berpuasa 60 bulan
pahalanya. Jika disertai dengan sedekah seperti berpuasa 1000 tahun kerana kebesaran hari
Israk-Mikraj." Nabi s.a.w. bersabda; " Siapa yang mengunjungi orang sakit, maka dia sentiasa
berada dalam sebuah taman syurga penuh dengan buah-buahan yang daripada dipetik sampai
dia kembali." - Riwayat Tirmidzi

Renungan

Diberitakan antara wanita yang paling awal akan masuk syurga ialah seorang awam yang
bernama Muti'ah. Diriwayatkan solat, puasa beliau biasa sahaja. Apakah yang menyebabkan
beliau paling awal masuk syurga ? Diberitakan bahawa Muti'ah ialah wanita atau isteri yang
paling taat pada suami. Beliau paling sangat menghormati suami. Paling memberi service
atau khidmat yang pailing terbaik pada suami. Muti'ah telah menyediakan sebatang tongkat
atau kayu pemukul untuk suaminya memukul beliau jika ada kekurangan pada perkhdimatan
atau akhlak dan sebagainya......

Tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Dari Abu Hurairah ra., Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : "Barang siapa mengajak
kepada suatu kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, dengan
tidak mengurangi sedikitpun pahala-pahala mereka. Dan barang siapa yang mengajak kepada
kesesatan maka ia akan mendapat dosa seperti orang yang mengikutinya, dengan tidak
mengurangi sedikitpun dosa-dosa mereka." (H.R. Muslim)

Dari Ibnu Mas'ud ra., berkata Rasulullah SAW bersabda : "Barang siapa yang menunjukkan
suatu kebaikan maka ia mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya." (H.R.
Muslim)

Abu Sa'id Al-Khudry ra., berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa
di antara kamu sekalian melihat suatu kemunkaran, maka hendaklah ia merubah dengan
kekuasaannya, kalau tidak mampu maka dengan tegurannya, dan kalau tidak mampu, maka
dengan hatinya. Dan yang terakhir adalah selemah-lemahnya iman." (H.R. Muslim)

Dari Ibnu Mas'ud ra., bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda : "Tidak seorang nabi pun yang
diutus Allah kepada suatu ummat sebelumku kecuali ia mempunyai penolong-penolong setia
dan kawan-kawan yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati perintahnya, kemudian
sesudah periode mereka timbullah penyelewengan dimana mereka mengucapkan apa yang
tidak mereka kerjakan dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Maka barang
siapa yang memerangi mereka dengan kekuasaannya maka ia adalah orang yang beriman,
barang siapa yang memerangi mereka dengan ucapannya, maka ia adalah orang yang beriman

Hadits Page 3 of
dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia adalah seorang yang
beriman juga; selain dari itu tidaklah ada padanya rasa iman walau hanya sebiji sawi." (H.R.
Muslim)

Abu Bakr Ash-Shiddiq ra., berkata : " Wahai sekalian manusia sesungguhnya kalian
membaca ayat ini : 'Yaa ayyuhal ladziina aamnuu 'alaikum anfusakum laa yadhurrukum man
dhalla idzahtadaitum.' (Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu masing-masing,
tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu jika kamu telah mendapat
petunjuk). Dan sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda:
"Bahwasanya manusia itu bila mengetahui orang berbuat zhalim kemudian mereka tidak
mengambil tindakan, maka Allah akan meratakan siksaan kepada mereka semua." (H.R. Abu
Daud, Tirmidzi dan Nasa'i)

Dari hudzaifah ra., Rasulullah SAW bersabda: "Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam
kekuasaanNya, kamu harus sungguh-sungguh menyuruh kebaikan dan mencegah
kemunkaran, kalau tidak Allah akan menurunkan siksaan kepadamu, kemudian kamu berdoa
kepadaNya, maka tidak akan dikabulkan doamu itu." (H.R. Tirmidzi)

Ibnu Mas'ud berkata: " Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "Semoga Allah memberi
cahaya berkilau-kilau kepada seseorang yang mendengar sesuatu dariku kemudian ia
menyampaikan sebegaimana yang ia dengar, karena banyak orang yang disampaikan
kepadanya (sesuatu itu) lebih menerima daripada orang yang mendengarnya sendiri." (H.R.
Tirmidzi)

Abu Zaid Usamah bin Haritsah ra., berkata: "Saya mendengar Rasulullah bersabda: "Pada
hari kiamat kelak ada seseorang yang digiring lantas dilemparkan ke dalam neraka, seluruh
isi perutnya keluar lalu berputar-putar seperti berputar-putarnya keledai di kincir, kemudian
seluruh penghuni neraka berkumpul mengerumuninya, lantas menegur: "Wahai Fulan, apa
yang terjadi padamu, apakah kemu tidak beramar ma'ruf dan nahi munkar?" Ia menjawab:
"Ya saya menganjurkan kebaikan tetapi saya sendiri tidak menjalankannya, dan saya
melarang kemunkaran tetapi saya sendiri malah mengerjakannya." (H.R. Bukhari & Muslim).

Dari Abu Sa'id Al-Khudry ra., Rasulullah SAW bersabda: "Jauhilah olehmu sekalian duduk di
jalan-jalan." Para sahabat berkata: "Ya Rasulullah kami tidak bisa meninggalkan tempat
duduk kami (di jalan) itu dimana kami berbincang-bincang di sana." Rasulullah menjawab:
"Apabila kamu sekalian enggan untuk tidak duduk di sana maka penuhilah hak jalan itu."
Para shahabat bertanya : "Apakah hak jalan itu ya Rasullah." Beliau menjawab : "Yaitu
memejamkan mata, membuang kotoran, menjawab salam serta menyuruh kebaikan dan
mencegah kemunkaran." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah ra., katanya : Rasulullah saw bersabda : Kalau amanah tidak lagi
dipegang teguh, maka tunggulah saat kehancuran. Ia (Abu Hurairah ra.) bertanya :
Bagaimana orang yang tidak memegang teguh amanah itu, ya Rasulullah? Rasulullah saw
menjawab : Kalau suatu urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka
tunggulah saat kehancuran ( HR.Bukhari )

Dari Abu Bakrah ra. Katanya : Sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat kepada saya
di hari perang unta dengan suatu perkataan, ketika telah sampai kepada Nabi saw, bahwa
Persia telah mengangkat puteri kaisar menjadi Ratu, beliau bersabda : Tiada akan beruntung
kaum ( bangsa ) yang mengangkat kaum perempuan untuk memegang pemerintahan itu.
( HR.BUkhari )

Hadits Page 4 of
Dari Abdurrahman bin Samurah ra. Katanya : Rasulullah saw bersabda kepadaku : Hai
Abdurrahman! Janganlah engkau meminta-minta hendak menjadi pembesar negara. Karena
jika engkau jadi pembesar karena permintaan, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan
jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu
( HR. Muslim )

Dari Abu Dzar ra., katanya : dia pernah bertanya kepada Rasulullah saw. : Ya Rasulullah saw
, Apakah anda tidak hendak mengangkatku (untuk memegang suatu jabatan
pemerintahan )?. Lalu Beliau menepuk bahuku dengan tangan beliau seraya berkata : Hai
Abu Dzar, engkau ini lemah. Sedangkan pekerjaan itu adalah amanah, yang pada hari kiamat
kelak dipertanggung-jawabkan dengan resiko penuh kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi
orang yang memenuhi syarat dan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya
dengan baik ( HR. Muslim )

Dari 'Aisyah ra. Katanya : Aku mendengar Rasulullah saw berdo'a di rumahku, katanya :
Wahai Allah, Siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia
mempersulit urusan mereka, maka persulit pulalah dia, dan siapa yang menjabat suatu
jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolong
pulalah dia. ( HR. Muslim )

Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw, sabdanya : Ketahuilah! Setiap kamu adalah pemimpin,
dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Seorang Amir ( Raja, Penguasa,
Pembesar, pejabat ) yang berkuasa terhadap rakyat akan ditanya tentang kepemimpinannya.
Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya.
Seorang wanita adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dia akan
ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin atas harta
kekayaan majikannya yang dipercayakan kepadanya, dia juga akan ditanya tentang
kepemimpinannya. Ketahuilah, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya
tentang kepemimpinannya (HR. Muslim)

Dari Abu Humaid As Sa'idi ra., katanya : Rasulullah saw mengangkat seorang laki-laki
bernama Lutbiyah, dari Asd, suatu daerah di Yaman-kata Amru dan Ibnu Abi Umar-
ditugaskan Beliau mengumpulkan zakat. Ketika ia ( Lutbiyah ) datang menyetorkan zakat
yang dipungutnya, dia berkata kepada Rasulullah saw. : Ini zakat yang kupungut kusetorkan
kepada Anda dan ini hadiah pemberian orang kepadaku. Kata abu Humaid : Sesudah kejadian
itu Rasulullah saw berpidato di mimbar, Mula-mula Beliau memuji dan menyanjung Allah
Ta'ala, kemudian Beliau bersabda : Ada seorang petugas yang kutugaskan memungut zakat,
dia berkata : "Ini zakat yang kupungut kusetorkan kepada Anda, dan ini pemberian orang
kepadaku". " Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu-bapaknya menunggu orang
mengantar hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwaku berada dalam kuasa-Nya, tidak
seorang jua pun di antara kalian yang menggelapkan zakat yang ditugaskan kepadanya
memungutnya, melainkan pada hari kiamat kelak, dia akan memikul unta yang digelapkannya
itu melenguh-lenguh di kuduknya, atau sapi yang menguak-nguak, atau kambing yang
mengembik-ngembik.". Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi,
sehingga kelihatan oleh kami putih kedua ketiaknya. Kemudian Beliau berkata : Wahai
Allah! telah kusampaikan! Beliau mengatakan itu dua kali ( HR. Bukhari & HR. Muslim )

Abdullah bin Sa'di ra. menceritakan bahwa dia datang kepada Umar di masa
pemerintahannya, lalu Umar bertanya kepadanya : Benarkah apa yang diceritakan orang
kepada saya, bahwa engkau mengepalai beberapa urusan orang banyak, tetapi apabila

Hadits Page 5 of
diberikan kepada engkau gaji, engkau menolak? Saya menjawab : Benar begitu. Kata Umar :
Apa maksud engkau dengan penolakan itu? Saya menjawab : Bahwa saya ada mempunyai
beberapa ekor kuda dan beberapa hamba sahaya, sedang saya dalam keadaan serba cukup.
Saya bermaksud hendak menjadikan gaji itu sedekah kepada kaum Muslimin. Kata Umar :
Jangan engkau berbuat begitu. Saya pernah menghendaki berbuat seperti yang engkau
kehendaki, tetapi Rasulullah saw. memberikan kepada saya pemberian (gaji), lalu saya
berkata : Berikanlah itu kepada orang yang lebih memerlukan dari saya. Sampai suatu kali
Nabi memberikan uang kepada saya, sedang saya tetap mengatakan : Berikanlah itu kepada
orang yang lebih memerlukan dari saya. Lalu Nabi saw. Bersabda : Ambillah itu dan
punyailah dan kemudian boleh engkau sedekahkan. Mana yang diberikan kepada engkau
dari harta itu (bayaran atas suatu jabatan/gaji), sedang engkau tidak mengharapkan dan tidak
meminta, hendaklah engkau ambil. Dan kalau tidakada jangan engkau perturutkan
keinginanmu ( untuk memperoleh ). (HR. Bukhari) & (HR. muslim)

Tobat

Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw, "Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seseorang
selama rohnya belum sampai ke tenggorokannya." (HR Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Dari Abu Said, dari Nabi saw, "Iblis berkata, 'Ya Tuhanku, demi kemuliaan dan keagungan
Mu, aku akan senantiasa menyesatkan mereka selama roh berada di tubuh mereka.' Kemudian
Allah berfirman, 'Demi kemuliaan dan keagungan Ku, Aku akan senantiasa mengampuni
mereka selama mereka memohon ampun kepada Ku.'" (HR Ahmad)

Wanita Terbaik

Dari Ali bin Abi Thalib ra, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Maryam
binti Imrah ialah wanita yang paling baik pada zamannya, dan Khadijah binti Khuwailid
adalah wanita yang paling baik pada zamannya.'" (HR Bukhari dan Muslim)

Dari Anas bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Cukuplah bagimu empat wanita mulia sejagat,
yaitu Maryam binti Imran,Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiah
isteri Fir'aun." (HR Tirmidzi)

Haji

Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, Rasulullah berkhutbah kepada kami dan beliau bersabda,
'Wahai segenap manusia, Allah telah mewajibkan ibadah haji atas kalian, maka berhajilah.'
Seorang berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun?' Maka beliau diam sampai orang itu
mengajukan pertanyaannya tiga kali. Maka Rasulullah saw. bersabda, 'Jika saya mengatakan
'ya' berarti menjadi wajib, dan kalian tidak akan sanggup melakukannya.' Kemudian beliau
bersabda, 'Laksanakanlah apa yang telah kuperintahkan kepada kalian. Sesungguhnya
binasanya orang-orang sebelum kalian ialah karena mereka banyak bertanya kepada nabinya.
Apabila aku menyuruh kalian melakukan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian, dan
jika aku melarang kalian melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah ia'" (HR Muslim)

Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Bersegeralah melakukan haji
(yaitu haji yang fardhu) karena kalian tidak tahu apa yang akan menimpa diri kalian." (HR
Ahmad)

Hadits Page 6 of
Imam

Hadis Abu Hurairah r.a: Nabi s.a.w bersabda: Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) itu
merupakan pelindung. Dia bersama pengikutnya memerangi orang kafir dan orang zalim
serta memberi perlindungan kepada orang-orang Islam. Sekiranya dia menyuruh supaya
bertaqwa kepada Allah dan berlaku adil maka dia akan mendapat pahala, akan tetapi
sekiranya dia menyuruh selain dari yang demikian itu, pasti dia akan menerima akibatnya.
[Bukhari & Muslim]

Diriwayatkan daripada Abu Musa r.a katanya: Aku menemui Nabi s.a.w bersama dengan dua
orang lelaki dari keluarga bapa saudaraku. Salah seorang warisku itu berkata: Wahai
Rasulullah, berikanlah aku jawatan untuk mengurus (memimpin) sebahagian dari perkara
yang diberikan oleh Allah kepada mu. Begitu juga waris ku seorang lagi mengajukan
permohonan yang sama, lalu Rasulullah s.a.w bersabda: Demi Allah, aku tidak akan
memberikan pekerjaan ini kepada orang yang memintanya, apatah lagi kepada orang yang
tamak padanya. [Bukhari & Muslim]

Pintu Ar-Rayyan

Diriwayatkan daripada Sahl bin Sad Radhiallahu anhu daripada Nabi Shallallahu alaihi
wasallam bersabda : Maksudnya : "Sesungguhnya di dalam syurga terdapat satu pintu yang
disebut Ar-Rayyan yang mana pada hari Kiamat orang-orang yang berpuasa masuk
daripadanya (dan) tidak seorangpun selain mereka memasukinya. Dikatakan : "Dimanakah
orang-orang yang berpuasa?" Maka mereka pun berdiri (untuk memasukinya), tidak ada
seorangpun selain mereka yang memasukinya. Apabila mereka telah masuk maka pintu itu
ditutup sehingga tidak ada seorangpun yang masuk dari padanya." (Hadith riwayat Bukhari)

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah Radhiallahu anhu daripada Rasulullah Shallallahu


alaihi wasallam bersabda : Maksudnya: "Segala amal kebajikan anak Adam itu dilipat-
gandakan pahalanya kepada sepuluh hinggalah ke 700 kali ganda. Allah berfirman : "Kecuali
puasa, sesungguhnya puasa itu adalah untukKu dan Aku memberikan balasan (pahala)
kepadanya, (kerana) dia (orang yang berpuasa) telah meniggalkan syahwat dan makan
minumnya kerana Aku." (Hadith riwayat Muslim)

Diriwayatkan daripada Abu Said Al-Khudri Radhiallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi
Shallallahu alaihi wasallam bersabda : Maksudnya : "Barangsiapa yang berpuasa sehari pada
jalan Allah nescaya Allah akan menjauhkan mukanya dari api neraka (sejauh perjalanan) 70
tahun." (Hadith riwayat Bukhari)

Puasa di Bulan Syaaban

Adalah disunatkan berpuasa di bulan Syaban sebagaimana yang diriwayatkan daripada


Aisyah Radhiallahu anha berkata : Maksudnya : "Adalah Rasulullah Shallallahu alaihi
wasallam berpuasa sehingga kami mengatakan baginda tidak berbuka, dan baginda berbuka
sehingga kami mengatakan baginda tidak berpuasa. Saya tidak pernah melihat Rasulullah
Shallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa satu bulan kecuali pada bulan Ramadan
dan saya tidak pernah melihat baginda berpuasa lebih banyak daripadanya pada bulan
Syaban." (Hadith riwayat Bukhari)

Hadits Page 7 of
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan berpuasa pada bulan ini adalah
disebabkan oleh beberapa perkara sebagaimana yang diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid
berkata : Maksudnya : "Wahai Rasulullah! Aku belum pernah melihat engkau berpuasa satu
bulan daripada bulan-bulan sebagaimana (banyaknya) engkau berpuasa di bulan Syaban"
Baginda bersabda: "Sedemikian itu kerana bulan Syaban, bulan yang manusia lalai (kerana
terletak) di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, dan Ia adalah bulan di mana diangkat
padanya amalan-amalan manusia kepada Allah Rabbul Alamin, maka aku suka supaya
diangkat amalanku sedang aku di dalam keadaan berpuasa." (Hadith riwayat An-Nasai)

Silaturahmi

Barangsiapa yang ingin rizkinya banyak (lapang) dan dikenang bekasnya, maka hendaknya
suka bersilaturahmi (HR Bukhari dan Muslim)

Sesuatu yang paling cepat dapat mendatangkan kebaikan ialah balasan (pahalanya) orang
berbuat kebajikan dan menghubungkan silaturahmi, dan yang paling cepat mendatangkan
kejahatan, ialah balasan (siksaan) orang yang berbuat jahat dan memutuskan hubungan
kekeluargaan. (HR Ibn Majah)

Hubungilah orang yang telah memutuskan engkau, dan berilah kebaikan yang telah berbuat
jahat kepada engkau, dan katakanlah (berbicaralah) dengan hak (yang sebenarnya) walaupun
terhadap dirimu sendiri (HR Ibn Najar)

Dari: "300 Hadits Bekal Da'wah dan Pembina Pribadi


Muslim", Drs. H. Moh. Rifa'i

From: Rumadi Hartawan <Rumadi.Hartawan@telkom.net>

Zakat

[35] Rasulullah saw mewajibkan zakat fithrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa
(Ramadhan) dari perbuatan sia-sia dan keji. Dan merupakan makanan bagi para orang miskin.
Maka barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat 'idul fitri, maka ia sebagai zakat
(fithrah) yang diterima (sah) dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat 'idul fitri,
maka ia dianggap sebagai shadaqah biasa (bukan zakat fithrah) (HR Abu Dawud dan Ibn
Majah)

[36] Cukupilah mereka (fakir miskin) pada hari ini (malam hari raya idul fithri) dengan zakat
fithrah. (HR Daruquthni)

[37] Puasa bulan Ramadhan tergantung antara langit dan bumi, dan tidak akan
dilangsungkan ke hadhirah Allah, kecuali ia mengeluarkan zakat fithrahnya. (Al Hadits)

Dari : "300 Hadits Bekal Da'wah dan Pembina Pribadi Muslim", Drs. H. Moh. Rifa'i

From : Rumadi Hartawan <Rumadi.Hartawan@telkom.net>

Hadits Page 8 of
ZIKIR

Bismil-Laahi Rahmaani Rahiim.

Dua kalimat ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan dan disukai oleh (Allah) Arrohman,
yaitu kalimat Subhanallah wabihamdihi, subhanallaahil 'azhim (Maha suci Allah dan dengan
memujinya, Maha suci Allah yang Maha Agung) (HR Bukhari)

Ada empat perkara, barangsiapa memiliknya Allah akan membangun untuknya rumah di surga,
dan dia dalam naungan cahaya Allah yang Maha Agung.

1. Apabila pegangan teguhnya "Laa ilaaha illallah",


2. Jika memperoleh kebaikan dia mengucapkan "Alhamdulillah",
3. Jika berbuat salah (dosa) dia mengucapkan "Astaghfirullah", dan
4. Jika ditimpa musibah di berkata "Inna lillaahi wa inna ilaihi rooji'uun" (HR Adailami)

Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak
bagiku. Beritahu aku sesuatu yang aku dapat menjadikannya pegangan." Nabi saw berkata,
"Biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebut-nyebut Allah (dzikrullah)." (HR Ahmad dan
Tirmidzi)

Barangsiapa membaca sebanyak 400 kali (bermula malam eid);

La ilaha illallah, wahdahula syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu yuhyi wayumitu,
wahua haiyul la yamutu, biyadihil khair, wahua 'ala kuli syaiin qodir.

sebelum solat sunat hariraya, dia akan dikahwinkan oleh Allah taala dengan 400 bidadari
dan mendapat pahla seperti memerdekakan 100 orang hamba. Disamping itu Allah Taala
memerintahkan malaikat membuat beberapa dusun yang di tanam dengan pelbagai pokok
hingga hari kiamat. (Hadith Riwayat Anas r.a.)

Dari :
1100 Hadits Terpilih, Sinar Ajaran Muhammad. Dr.
Muhammad Faiz Al-Math, Gema Insani Press, 1991, hal.78

AZAN

Dari Abu Hurairah r.a. katanya : Rasulullah s.a.w. bersabda: Jikalau azan dilaungkan untuk
salat, maka membelakanglah syaitan - yakni lari ke belakang sambil terkentut, sehingga ia
tidak mendengar lagi suara azan tersebut. Selanjutnya jikalau azan sudah selesai, maka ia
datang lagi, sehingga apabila dilaungkan iqamat, maka sekali lagi ia membelakang, kemudian
apabila bunyi iqamat telah selesai datanglah ia kembali sehingga ia mengusikkan - yakin
menggoda antara seseorang itu dengan hatinya sendiri sambil mengucapkan: Ingatlah ini dan
ingatlah itu, yaitu sesuatu yang tidak diingatnya sebelum ia bersembahyang itu sampai
-sampai seseorang itu tidak lagi mengetahui, sudah berapa rakaat ia bersembahyang.
(Muttafaq Alaih)

Hadits Page 9 of
Dari Jabir r.a. bahawasanya Rasullah s.a.w bersabda : Barangsiapa yang ketika- sudah
selesai- mendengarkan azan lalu mengucapkan- yang artinya Ya Allah yang Maha menguasai
doa yang sempurna serta shalat yang akan didirikan ini, berikanlah kepada Muhammad
wasilah dan keutamaan, bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji yang telah Engkau
janjikan, maka akan dapatlah ia memperoleh syafaatku pada hari kiamat.
(Riwayat Bukhari)

Hadits Page 10 of

Anda mungkin juga menyukai