Anda di halaman 1dari 10

FAKULTI KEMANUSIAAN , SENI DAN WARISAN

KOMUNIKASI (HA02)

SEMESTER 1 SESI 2016/2017

AJ20103
SEJARAH KESULTANAN MELAYU MELAKA (PLUMS)

TUGASAN INDIVIDU
Bincangkan konsep daulat dan derhaka sepanjang Era Kesultanan

Melayu Melaka.

NAMA : BEATRICE BERNARD


NO. MATRIKS : YA2012-2017
NO. TELEFON : 013 - 5525401
ISI KANDUNGAN

PENGENALAN _____________________________________ M/S 2

DEFINISI/ASAL USUL _______________________________ M/S 3

KONSEP __________________________________________ M/S 4

IMPAK TERHADAP PEMERINTAHAN _____________________ M/S 5

KESINAMBUNGAN PEMERINTAHAN HARI INI _____________ M/S 7

KESIMPULAN ______________________________________ M/S 7

RUJUKAN __________________________________________ M/S 8

Pengenalan
Dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka, konsep daulat dan derhaka
merupakan konsep yang amat dijunjung oleh masyarakat Melayu pada masa itu.
Masyarakat Melayu telah diajar sejak awal di mana jika seseorang itu
menderhaka kepada raja atau sultan, maka rakyat akan mendapat balasan yang
buruk ataupun tulah. Konsep ini sedemikian kerana pemerintah itu dikatakan
jelmaan dewa pada zaman pemerintahan Melaka yang mendapat pengaruh
Hindu-Buddha dan sultan merupakan bayangan Allah semasa pengaruh agama
Islam dalam pemerintahan Melaka. Konsep daulat dan derhaka ini sangat
mempengaruhi pembentukan kehidupan masyarakat Melayu Melaka sejak
dahulu terutamanya dari aspek hubungan rakyat dan pemerintah. Konsep ini
masih berkekalan dalam institusi kesultanan Melayu yang ada pada hari ini dan
mempengaruhi pemerintahan raja berperlembagaan di Malaysia pada masa kini.
Dalam tugasan ini akan membincangkan tentang definisi atau asal usul daulat
dan derhaka, konsep daulat dan derhaka impak konsep ini terhadap
pemerintahan dan kesinambungan konsep daulat derhaka terhadap pentadbiran
hari ini.
1.0 Definisi / asal-usul

Konsep daulat dan derhaka ini dikaitkan dengan beberapa cerita atau hikayat
yang terdapat dalam sejarah Melayu tradisional. Antara cerita melayu tradisional
yang boleh dikaitkan dengan konep daulat dan derhaka ini ialah Hikayat Demang
Lebar Daun dan Sang Sapurba.

Menurut catatan sejarah Melayu, Sang Sapurba merupakan golongan yang


mewakili pemerintah manakala golongan rakyat pula diwakili oleh Demang Lebar
Daun. Di antara kedua-dua pihak telah terjalin satu kontrak sosial yang
merupakan persetujuan golongan rakyat memberi taat setia kepada golongan
pemerintah dalam Sejarah Melayu Tradisional. Dalam catatan sejarah, Demang
Lebar Daun telah berjanji kepada Sang Sapurba bahawa dia dan anak cucunya
akan menumpahkan taat setia kepada pihak Sang Sapurba dan sedia untuk
melakukan apa sahaja yang dititahkan oleh golongan pemerintahnya. Jika ada
keturunan Demang Lebar Daun yang ingkar kepada Sang Sapurba, Demang
Lebar Daun meminta supaya golongannya tidak dihina dengan kata-kata nista
tetapi dihukum berdasarkan sejauhmana berat kesalahan yang dilakukan
mengikut hukum syarak yang telah ditetapkan. Sebagai balasan, Sang Sapurba
akan menjadi pemerintah yang menaungi golongan Demang Lebar Daun tetapi
dengan syarat keturunan Demang Lebar Daun (golongan rakyat) tidak boleh
derhaka kepada keturunan sang Sapurba (golongan pemerintah) walaupun
golongan Sang Sapurba memerintah secara zalim atau jahat pekertinya. Demang
Lebar daun telah bersetuju untuk menerima syarat tersebut. Melalui penceritaan
ringkas perjanjian Demang Lebar Daun dan Sang Sapurba ini, dapat dilihat
kewujudan konsep daulat dan derhaka di antara golongan pemerintah dan rakyat
yang menjadi tunjang utama pemerintahan institusi kesultnan melayU tradisional
pada masa itu. Melalui penceritaan ringkas ini juga memperlihatkan pihak
pemerintah dan pihak yang diperintah saling mengawal antara satu sama lain
agar tidak melampaui batasan yang telah dipersetujui antara kedua pihak.
Kawalan sedemikian wujud kerana kedua-dua pihak mempunyai kelemahan dan
kekuatan yang mungkin tidak dimiliki oleh pihak yang lain. Melalui peristiwa ini,
maka wujudlah golongan pemerintah dan golongan diperintah dalam institusi
kesultanan Melayu Melaka dan kesetiaan rakyat terhadap raja telah menguatkan
lagi unsur daulat derhaka dalam membentuk kuasa pemerintahan mutlak
seorang sultan. Kita dapat melihat betapa kuatnya unsur daulat dan derhaka
dalam karya-karya Melayu seperti Hikayat Kesetiaan Bendahara Paduka Tun
Perak, kesetiaan Bendahara Seri Maharaja, dan kesetiaan Hang Tuah. Kesemua
pembesar dalam kisah ini dihukum oleh sultan tetapi tidak menderhaka dan
masih memuliakan kedaulatan pemerintahnya. Tindakan ini bertepatan dengan
waad yang ditentukan oleh Sang Sapurba dengan Demang Lebar Daun iaitu
Hendaklah oleh segala anak cucu hamba, jikalau ada salahnya sekalipun, atau
zalim pekertinya ,jangan segala hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan
darahnya ke bumi.

2.0 Konsep

Perkataan daulat merupakan satu perkataan yang sentiasa menjadi sebutan


masyarakat Melayu apabila berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
raja atau sultan suatu ketika dahulu. Masyarakat Melayu tradisional amat
mempercayai kedaulatan yang ada pada raja atau sultan yang memerintah.
Bahkan, waris seseorang raja atau sultan dianggap mempunyai kedaulatan.
Daulat merupakan perkataan yang berasal dari perkataan arab iaitu dawlatun. Ia
bermaksud kuasa kerajaan, empayar, dinasti , pemerintahan, negara dan negeri.
Perkataan dawlatun pula berasal dari perkataan dala, yadlu, dawlatun.
Seterusnya, daulat merupakan pengiktirafan yang diberikan kepada sesebuah
kumpulan atau individu, sama ada secara lisan, kepercayaan atau secara tulisan
melalui piagam dan perlembagaan. Daulat merupakan konsep yang abstrak,
iaitu ia tidak dapat dilihat dengan mata kasar tetapi boleh dirasai. Melalui konsep
daulat, pemerintah menuntut kesetiaan golongan rakyat yang ti N dak berbelah
bagi di mana rakyat tidak berhak mengkritik serta mengingkati titah perintah
seseorang pemerintah seperti sultan ataupun raja.

Seterusnya, konsep daulat juga dikaitkan dengan konsep derhaka.


Derhaka merupakan suatu kalimah yang digunakan kepada individu yang ingkar
terhadap perintah seseorang raja. Istilah ini sering diucapkan dalam sejarah
Melayu yang melambangkan perbuatan rakyat menentang raja. Secara
umumnya, konsep derhaka boleh ditakrifkan sebagai perbuatan tidak taat,
khianat,ingkar dan menentang. Dalam konteks kerajaan,istilah ini boleh
ditakrifkan sebagai menentang, melawan atau cuba menjatuhkan kuasa
sesebuah pemerintah. Derhaka biasanya dikaitkan dengan perbuatan yang
dilakukan secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan fizikal. Derhaka
tergolong dalam kesalahan yang besar dan boleh dikenakan hukuman yang
sangat berat. Konsep derhaka ini banyak terdapat dalam hikayat Sejarah Melayu
seperti kisah Raja Tengah, kisah Sang Rajuna Tapa dan Parameswara dan Hikayat
Hang Tuah.

3.0 Impak terhadap pemerintahan

Konsep daulat dan derhaka banyak memberi impak atau kesan terhadap
sistem pemerintahan kerajaan Melayu terutamanya institusi pemerintahan
kesultanan Melayu Melaka. Konsep daulat dan derhaka ini melambangkan
kebesaran seseorang raja atau sultan pada zaman pemerintahan kesultanan
Melayu Melaka di mana pemerintah dianggap mempunyai satu kuasa yang luar
biasa. Konsep daulat dan derhaka memperlihatkan bahawa jika ada golongan
rakyat yang menderhaka kepada sultan atau raja, rakyat tersebut akan ditimpa
bala atau kecelakaan yang dikenali sebagai tulah raja. Kesannya, konsep ini
menjadikan rakyat amat taat setia kepada raja dan sultan. Selain itu, konsep
daulat dan derhaka ini juga menjamin kedudukan raja dalam pemerintahan.
Misalnya, daulat melambangkan kemuliaan dan kesucian seseorang raja di mana
rakyat menganggap raja tidak boleh dihina dan dicaci.

Seterusnya, konsep daulat dan derhaka memperlihatkan rakyat


menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada pemerintah mereka
iaitu raja atau sultan. Dalam masyarakat Melayu, raja sentiasa diberi kesetiaan
oleh rakyat dan dianggap berdaulat. Dalam kehidupan masyarakat Melayu,
konsep taat setia menjadi satu asas yang sangat penting terutamanya dalam
kalangan golongan rakyat yang tinggal berhampiran dengan istana. Kesetiaan
rakyat ini bermaksud ketaatan terhadap segala kehendak seorang sultan atau
raja.

Seterusnya, konsep daulat dan derhaka dalam sistem pemerintahan


kesultanan Melayu Melaka penting kepada raja dan sultan kerana dengan
adanya konsep ini, raja atau sultan mempunyai kuasa dan wibawa untuk
memerintah secara berkesan dan merupakan tunggak dalam menyatupadukan
semua rakyat. Konsep daulat derhaka ini juga memperlihatkan peranan raja
sebagai agen pengaman dan memakmurkan negerinya serta rakyat akan
mengikut dan menjalankan titah sultan di mana sesiapa yang ingkar terhadap
perintah diraja dianggap telah menderhaka. Sultan biasanya mengukuhkan
kedaulatannya melalui penggunaan alat kebesaran diraja seperti cap mohor
yang menjadi lambang kuasa raja yang memerintah, menggunakan alatan
ketur , kipas, kendi dan tepak. Seterusnya penggunaan alatan seperti pedang,
keris kerajaan, lembing, tombak berambu, dan paying ubur-ubur warna kuning
menunjukkan kedaulatan raja dalam pemerintahannya.

Konsep daulat dan derhaka menyebabkan seseorang sultan atau raja


digeruni dan mendapat sokongan golongan pembesar dalam pemerintahannya.
Dalam sejarah kesultanan Melayu Melaka pihak yang gigih untuk
mempertahankan tradisi daulat derhaka dan menentang penderhakaan biasanya
merupakan pembesar Melayu sendiri khusunya menteri bendahara. Hal ini
bertepatan dengan sebuah pepatah Melayu yang mengatakan pantang anak
Melayu menderhaka kepada rajanya. Melalui konsep daulat derhaka, raja
menjadi lebih digeruni oleh rakyat melalui penambahan unsur-unsur magis atau
mitos dalam keperibadian raja atau sultan seperti raja mempunyai darah putih
yang mengalir di tubuhnya dan raja tidak boleh disentuh kerana dianggap suci.
Unsur mitos ini memperkuatkan konsep daulat derhaka dalam kalangan diraja
dan secara tidak langsung mewujudkan unsur kemuliaan seseorang sultan.

Akhir sekali, konsep daulat dan derhaka juga menjadi unsur pengiktiraf
baik secara lisan, kepercayaan atau tulisan bagi kelompok atau individu bagi
melaksanakan kuasa atau wibawa ke atas anggota masyarakat yang menduduki
sebuah negeri atau negara, dalam erti kata yang lain, raja yang memerintah
menjadi lambang kedaulatan sesebuah kerajaan tersebut.
4.0 Kesinambungan pentadbiran hari ini.

Pada masa kini, sistem pemerintahan beraja yang dahulunya merupakan


sistem pemerintahan mutlak telah berubah kepada sistem pemerintahan raja
berperlembagaan pada hari ini. Hal ini kerana Malaysia mengamalkan sistem
demokrasi, di mana kerajaan kita masa kini dipilih melalui suara majoriti rakyat
iaitu sistem undian pilihanraya umum setiap 5 tahun. Walaubagaimanapun,
kedudukan raja masih terpelihara di mana sistem pemerintahan beraja masih
dikekalkan walaupun kuasanya agak terhad kerana dikawal oleh kuasa undang-
undang. Walaupun perubahan zaman telah meletakkan sistem pemerintahan
beraja kepada sistem berperlembagaan, namun amalan dan kepercayaan
masyarakat Melayu terhadap kedaulatan raja masih dipraktikkan lagi sehingga
hari ini. Misalnya, amalan menjunjung duli masih diamalkan ketika bertemu
dengan kerabat diraja dan kedudukan raja dalam pemerintahan masa kini, raja
dan sultan dilantik sebagai ketua agama Islam dan ketua negeri masing-masing
menunjukkan golongan diraja masih dihormati dan dipelihara kedaulatannya.

Seterusnya, konsep daulat dan derhaka juga masih mengekalkan taat


setia rakyat terhadap pemerintah sultan atau raja. Konsep kesetiaan ini telah
memberikan kesan yang mendalam kepada rakyat dan masih diamalkan
sehingga kini. Misalnya, kesetiaan rakyat kepada raja dilihat melalui adat
menjunjung duli yang masih diamalkan oleh rakyat jika menghadap raja atau
sultan pada masa kini. Hal ini menunjukkan bahawa rakyat menjaga kedaulatan
pemerintahnya dan tidak menderhaka atau melanggar perjanjian(Waadat).

Kesimpulan
Secara keseluruhannya, melalui tugasan ini kita dapat mengetahui konsep
daulat dan derhaka secara lebih terperinci. Konsep daulat dan derhaka
membawa kesan terhadap pemerintahan kesutanan Melayu Melaka. Perjanjian
yang termeterai di antara Sang Sapurba dan Demang Lebar Daun telah
memberikan kesan mendalam dalam diri rakyat hingga dan mengekalkan
maksud konsep daulat dan derhaka pada masa kini. Melalui konsep ini, kita
dapat melihat bahawa kedudukan sultan masih terpelihara.

Rujukan

1. Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. Salinah Jafar. (2013). Simbol Kebesaran
Daulat, Mahkota dan Keris dalam Hikayat Hang Tuah. Jurnal Melayu Jilid 11,
Disember 2013. Diperolehi daripada journalarticle.ukm.my/8560/1/5095-12082-
1-SM-pdf

2. Demang Lebar Daun Dengan Sang Sapurba Asas Kepimpinan Melayu. May
2012. Diperolehi daripada
melayudalam1000wajah.blogspot.my/2012/05/demang-lebar-daun-dengan-sang-
sapurba.html

3. Ramlah Adam. Noormaizatul Akmar Ishak. (t.t) persepsi rakyat terhadap


insitusi raja : Satu kajian kes di Perlis dan Kedah. Diperolehi daripada

dspace.unimap.edu.my/dspace/bitstream/123456789/35706/1/Siraj_II_8_91-
112.pdf

4. Dr Bharuddin Bin Che Pa. (t.t) Institusi Raja dan Peranannya Terhadap
Penyebaran Islam Di Alam Melayu Nusantara. Jabatan Siasah Syariyyah,Akademi
Pengajian Islam, Universiti Malaya. Diperolehi daripada repository.um.edu.my.