Anda di halaman 1dari 1

ISU-ISU PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PANDUAN TUGASAN KUMPULAN

Perkara berikut perlu diberi perhatian dalam setiap tugasan kumpulan dan individu:
Isu perlu terkini. TERKINI- Sekurang-kurangnya lima tahun dari tarikh kursus
ditawarkan.
Perlu bincang implikasi dan cadangan penyelesaian bagi setiap isu yang dibahaskan.
Hujahan dan rumusan perlu kritis, kritikal serta ada sokongan rujukan.
Pembentangan perlu dilaksanakan secara profesional, tidak emosi , tidak
berunsurkan kepartian dan perkauman.
Pembentangan dan penulisan perlu dilaksanakan secara ilmiah (berdasarkan fakta,
ada sumber rujukan terkini/sokongan).
Format (umum) penulisan individu dan kumpulan:
(1) Pengenalan,
(2) kandungan: konsep/definisi/teori, isu-isu/implikasi/cabaran/cadangan
penyelesaian,
(3) mini-mini kajian (jika ada),
(4) Rumusan, dan
(5) Rujukan.
Font: jenis sesuai (konsisten) bersaiz 12, berselang 1.5.
Keseluruhan penulisan tidak melebihi 30 halaman (Tidak termasuk Rujukan dan
lampiran).
Sila hantar penulisan tugasan kumpulan kepada pensyarah kumpulan masing-masing
selewat-lewatnya 2 minggu selepas tarikh pembentangan.
Penulisan tugasan individu hendaklah dihantar kepada pensyarah kumpulan masing-
masing selewat-lewatnya 2 minggu dari tarikh akhir kuliah semester 1 pertemuan ke-
2.