Anda di halaman 1dari 3

Ahiret

21 - Derilerine: Niin aleyhimize ahitlik ettiniz? derler. Onlar da: Her eyi
konuturan Allah, bizi de konuturdu. lk defa sizi o yaratmtr. Yine O'na
dndrlyorsunuz, derler.

22 - Siz ne kulaklarnzn, ne gzlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinize ahitlik


etmesinden saknmyordunuz, yaptklarnzdan ounu Allah'n bilmeyeceini
sanyordunuz.

23 - Rabbiniz hakknda beslediiniz zan var ya, ite sizi o mahvetti ve ziyana
urayanlardan oldunuz.

Mealli Kuran - 478, fussilet, 41/21-23

***

124 - Kim de beni anmaktan yz evirirse phesiz onun skntl bir hayat olacak ve
biz onu, kyamet gn kr olarak haredeceiz.

125 - O: Rabbim! Beni niin kr olarak harettin? Oysa ben, hakikaten grr idim!,
der.

126 - (Allah) buyurur ki: te byle. nk sana yetlerimiz geldi; ama sen onlar
unuttun. Bugn de ayn ekilde sen unutuluyorsun!

Mealli Kuran - 319, 20/124-126


***

T-h Suresi 127. Ayet/16. Cz

Haktan sapan ve rabbinin yetlerine inanmayanlar ite byle cezalandrrz. Hi


kukusuz hiretteki ceza daha iddetli ve daha kalcdr.

Kur'an- Kerim Android Mobil

T.C. Diyanet leri Bakanl

***

29 - Onlar, hayat ancak bu dnyadaki hayatmzdan ibarettir; biz, bir daha da


diriltilecek deiliz, demilerdi.

30 - Rablerinin huzuruna getirildikleri zaman sen onlar bir grsen! Allah: Bu


(yeniden dirilme olay), hak deil miymi? diyecek. Onlar da "Rabbimize andolsun ki
evet!" diyecekler. Allah da, yle ise inkr ettiinizden dolay azab tadn! diyecek.

31 - Allah'n huzuruna kmay yalanlayanlar gerekten ziyana uramtr. Nihayet


onlara Kyamet vakti anszn gelip atnca, onlar, gnahlarn srtlarna yklenerek
diyecekler ki: "Dnyada iyi amelleri terketmemizden dolay vah bize!" Dikkat edin,
yklendikleri ey ne ktdr!

Mealli Kuran - 130, 6/29-31

***


56 - phesiz yetlerimizi inkr edenleri gn gelecek bir atee sokacaz; onlarn


derileri piip ac duymaz hale geldike, derilerini baka derilerle deitiririz ki acy
duysunlar! Allah daima stn ve hakmdir.

Mealli Kuran - 86, nisa/56

***