Anda di halaman 1dari 2

PK01 Pengurusan Panitia

PK0
1/2

SEKOLAH : SMK SERI MEDAN

STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA MATA PELAJARAN


1. Tajuk Program : Bengkel Pembelajaran Abad Ke-21 Guru-guru Sesi Petang

2. Tarikh pelaksanaan : 25 Mei 2017

3. Aktiviti yang dijalankan :i). Perbincangan secara berkumpulan tentang soalan yang
diedarkan

ii). Menampal hasil kerja di dinding

iii). Sesi pembentangan melalui kaedah Stay and Stray

iv). Rumusan hasil pembelajaran berdasarkan objektif

4. Dapatan :

4.1 Dilaksanakan : Ya ( / ) Tidak ( )

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) :

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :


Guru-guru mempelbagaikan kaedah PAK -21
Memberikan ruang kepada murid untuk turut serta semasa sesi
PAK -21 berlangsung supaya mereka mendapat gambaran yang
jelas bagaimana kaedah 1 Stay 3 Stray berjalan

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

...................................... .........................................

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 Keluaran 04 Pindaan 00
PK01 Pengurusan Panitia

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 Keluaran 04 Pindaan 00