Anda di halaman 1dari 3

ANGLUKAT BEBANTEN, mantra :

OM PAKULUN HYANG HYANG NING PRANA PRANI, HYANG HYANG


NING SARWA TUMUWUH, PAKULUN MANUSANIRA HANDA SIH WARA
NUGRAHAN NIRA, NANDA TIRTHA PANGLUKATAN, LEDANG PADUKA
BHATARA ANGLUKAT, ANGLEBUR, DASA MALANING BEBANTEN
KABEH, YAN HANA KELANGKAHANG DENING SONA, KAIBERAN
DENING AYAM, KACEKEL DENING WONG CAMAH, KAPOROD DENING
WEK, YA TA KAPRAYASCITA DENIRA SANGHYANG SUCI NIRMALA,
MEKADI SANGHYANG LWIHING BEBANTEN, WASTU SIDDHA
PARIPURNA.
OM SIDDHIRASTU YA NAMAH SWAHA.

** MATURPIUNING RING SANGGAR SURYA,


SANGHYANG SURYA RADITYA, NUNAS UPASAKSI

PRAYASCITA, mantra :
OM I BA SA TA A, SARWA MALA PRAYASCITA YA NAMAH ,
OM SA BA TA A I, SARWA LARA ROGHA WIGHNA PRAYASCITA YA
NAMAH,
OM A TA SA BA TA I, SARWA KLESA DASA MALA GELEH
PATELETEH PRAYASCITA YA NAMAH SWAHA.
*** TEPUNG TAWAR mantra :

OM SANGHYANG JATI PEGAT, PEGAT RAMPUNG SARINING WISESA,


TEPUNG TAWAR ANGILANGAKEN SEBEL KANDEL, LARA ROGHA
WIGNA,
*** SEGAWU, AMUNAHAKEN PAPA KLESA, PEGAT HILANG NORA
HANA KENI, OM SIDDHIRASTU YA NAMAH SWAHA.

L I S :
OM SANG HYANG JANUR KUNING, PENGADEGA NIRA TUMURUN
DEWA SIWA, KABHAKTINING DENING MANUSA KABEH,
OM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH SWAHA.
KLUNGAH NYUH GADING, mantra :
OM ANG UNG MANG,
OM SIWA AMERTHA YA NAMAH,
OM SADHA SIWA AMERTHA YA NAMAH,
OM PARAMA SIWA AMERTHA YA NAMAH,
OM DEWA PRATISTHA YA NAMAH SWAHA.

*** NGATURANG PASUCIAN :


MEKETIS TOYA ANYAR :
OM PANG PADYA ARGHA YA NAMAH,
OM ANG ARGHA DWA YA NAMAH,
OM CANG CAMANI YA NAMAH,
OM GHRIM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH.

Ambil banten pasucianne :


OM HIYASTU DEWA MAHA PUNIYAM.
HIYASTU DEWAN CA,
HIYASTU SARWA TO DEWA DEWANAM,
HIYASTU DEWA MAHA PUNIYAM,
YA NAMAH SWAHA.

*** NGATURANG TIGASAN/RANTASAN :


OM TIGASTU DEWA MAHA PUNIYAM,
TIGASTU DEWAN CA,
TIGASTU SARWA TO DEWA DEWANAM,
TIGASTU DEWA MAHA PUNIYAM.

*** MASIRAT TOYA ANYAR :


OM OM SIWA AMERTHA YA NAMAH,
OM OM SADHA SIWA AMERTHA YA NAMAH,
OM OM PARAMA SIWA AMRTA YA NAMAH,
NGATURANG AYABAN PIODALAN : mantra :

OM BHUKTIYANTU DEWA MAHA PUNYAM,


BHUKTYANTU DEWAN CA,
BHUKTYANTU DEWAS CA,
BHUKTYANTU SARWA TO DEWAM.

OM BHUKTYANTU SARWA TO DEWAM,


BHUKTYANTU SRI LOKA NATHA,
SAGANAH SAPARI WARAH,
SAWARGA SARWA SIDDHIS CA.
OM DEWA BHOKTYA LAKSANA YA NAMAH,
OM DEWA TREPTYANTU LAKSANA YA NAMAH,
OM BHUKTI TREPTI SARWA BANTEN YA NAMAH SWAHA.