Anda di halaman 1dari 49

BUTOTAL BUNGA ANGGOTA 2008 5,341,519.

98
No
NAMA ANGGOTA Jasa Pinj Bunga % Jasa Pinj
1 s/d 2007 2008 2,008

1 1 Baruna I B 98,159.00 1,894,875.00 0.08 151,590.00


2 2 Sofia Ibu
3 3 Rai C I B 89,910.00 304,894.00 0.08 24,391.52
4 4 Ida Peranda Putra Keniten
5 5 Ngurah IB 31,611.00 364,500.00 0.08 29,160.00
6 6 Pawitra I B
7 7 Sengkara J I B 14,123.00 200,000.00 0.08 16,000.00
8 8 Swandewi Yani I 56,780.00 216,875.00 0.08 17,350.00
9 9 WisnawaYana IB 13,681.00 28,500.00 0.08 2,280.00
10 10 Mertiyun Jaya I 39,054.00 244,000.00 0.08 19,520.00
11 11 Ardana G I B 41,195.00 150,000.00 0.08 12,000.00
12 12 Yoga I B 43,400.00 2,000,000.00 0.08 160,000.00
13 13 Arnaya I B 37,700.00 206,000.00 0.08 16,480.00
14 14 Ami I A 10,126.00 89,500.00 0.08 7,160.00
15 15 Gemini I A 0.08 -
16 16 Astina I B 16,775.00 0.08 -
17 17 Ardana K I B 4,800.00 0.08 -
18 18 Ari Murti I B 14,775.00 69,500.00 0.08 5,560.00
19 19 Ardhyana I B 110,600.00 166,500.00 0.08 13,320.00
20 20 Udijati I A 56,695.00 300,000.00 0.08 24,000.00
21 21 Seriani Dsk Rai 28,050.00 0.08 -
22 22 Arka I B 34,060.00 35,500.00 0.08 2,840.00
23 23 Raka Jtm IB 0.08 -
24 24 Subali I B 25,832.00 150,000.00 0.08 12,000.00
25 25 Inten I A 30,935.00 263,000.00 0.08 21,040.00
26 26 Geriya Wisnu J 13,765.00 119,000.00 0.08 9,520.00
27 27 Punia L I B 43,461.00 139,750.00 0.08 11,180.00
28 28 Kesuma I B 34,877.00 337,900.00 0.08 27,032.00
29 29 Japem I B 0.08 -
30 30 Puspa Dsk Rai 99,825.00 0.08 -
31 31 Nilawati I A 29,140.00 140,000.00 0.08 11,200.00
32 32 Telaga S I B 65,870.00 0.08 -
33 33 Sutha IB 8,450.00 0.08 -
34 34 Seni IB 35,490.00 182,000.00 0.08 14,560.00
35 35 Rai S I B 0.08 -
36 36 Suci I B 8,250.00 144,685.00 0.08 11,574.80
37 37 Panca I B 115,606.00 1,513,750.00 0.08 121,100.00
38 38 Sumardika I B 30,048.00 71,750.00 0.08 5,740.00
39 39 Putriani I A 24,655.00 410,000.00 0.08 32,800.00
40 40 Garga IB 10,200.00 0.08 -
41 41 Alit I B Pt 0.08 -
42 42 Sangka I B 6,909.00 0.08 -
43 43 Kembar I B 28,687.00 157,025.00 0.08 12,562.00
44 44 Alit /Eka I B Kt 116,878.00 222,625.00 0.08 17,810.00
45 45 Ano Ekawati DW 27,485.00 1,025,000.00 0.08 82,000.00
46 46 Parwata I B 6,753.00 67,500.00 0.08 5,400.00
47 47 Dirga IB Nym 33,500.00 0.08 -
48 48 Rai Suryadi I B 15,024.00 247,500.00 0.08 19,800.00
49 49 Puwana I B 0.08 -
50 50 Suamba I B 277,500.00 0.08 22,200.00
51 51 Susila I B 44,775.00 0.08 -
52 52 Suparta I B Pt 29,171.00 157,500.00 0.08 12,600.00
53 53 Pujawan I B 59,852.00 873,500.00 0.08 69,880.00
54 54 Adnyana I B 71,472.00 12,500.00 0.08 1,000.00
55 55 Wati K I A 72,044.00 618,750.00 0.08 49,500.00
56 56 Rata I B 31,061.00 247,500.00 0.08 19,800.00
57 57 Sena I B (Alm) 0.08 -
58 58 Putra Ktl I B 24,591.00 148,000.00 0.08 11,840.00
59 59 Punia Tirta I B 32,568.00 109,000.00 0.08 8,720.00
60 60 Giri M IB 0.08 -
61 61 Bawa IB 40,364.00 162,500.00 0.08 13,000.00
62 62 Mayun I B 6,675.00 0.08 -
63 63 Suda I B 11,415.00 68,000.00 0.08 5,440.00
64 64 Astika IB 0.08 -
65 65 Alit I B Kt 0.08 -
66 66 Mardika I B 0.08 -
67 67 Wirama I B 4,319.00 178,450.00 0.08 14,276.00
68 68 Artiya I B 23,080.00 137,000.00 0.08 10,960.00
69 69 Budi IB 34,304.00 300,175.00 0.08 24,014.00
70 70 Tilem I B 24,480.00 148,125.00 0.08 11,850.00
71 71 Surya Antara I B 26,848.00 261,650.00 0.08 20,932.00
72 72 Gede I B 525,000.00 0.08 42,000.00
73 73 Puniem I B Nym 5,473.00 85,000.00 0.08 6,800.00
74 74 Merta I B 12,405.00 0.08 -
75 75 Tista I B 4,950.00 0.08 -
76 76 Telaga K I B 20,879.00 205,000.00 0.08 16,400.00
77 77 Suyadnya I B 57,247.00 95,875.00 0.08 7,670.00
78 78 Arga I B 26,252.00 0.08 -
79 79 Winaka I B 13,579.00 137,000.00 0.08 10,960.00
80 80 Ardawa I B 5,700.00 0.08 -
81 81 Weda I B 27,922.00 174,800.00 0.08 13,984.00
82 82 Wirata I B 8,381.00 0.08 -
83 83 Gangga I B 9,113.00 109,000.00 0.08 8,720.00
84 84 Ardana Gede I B 400,720.00 0.08 -
85 85 Punia I B Gd 26,510.00 359,750.00 0.08 28,780.00
86 86 Dirga Bt I B 24,260.00 250,000.00 0.08 20,000.00
87 87 Sudarsana I B 0.08 -
88 88 Suastika AA 0.08 -
89 89 Putra K I B 59,172.00 636,250.00 0.08 50,900.00
90 90 Kartika I A 1,275.00 0.08 -
91 91 Pastika I B 0.08 -
92 92 Taram I B 25,275.00 210,000.00 0.08 16,800.00
93 93 Sudarmini Dsk R 58,412.00 0.08 -
94 94 Dalem I B PT 54,990.00 0.08 -
95 95 Geria Reken Jero 0.08 -
96 96 Supartha I B Ny 24,695.00 130,000.00 0.08 10,400.00
97 97 Manik I A 0.08 -
98 98 Bobo I B 23,984.00 0.08 -
99 99 Sutha Arsa I B 47,955.00 48,750.00 0.08 3,900.00
100 100 Agastiya I B 148,290.00 1,150,000.00 0.08 92,000.00
101 101 Cakri IB 10,563.00 67,500.00 0.08 5,400.00
102 102 Putra I B Pt 13,558.00 200,000.00 0.08 16,000.00
103 103 Janardana I B 96,839.00 1,126,000.00 0.08 90,080.00
104 104 Dirga I B Kt 0.08 -
105 105 Leo W F 0.08 -
106 106 Widnyana I B 0.08 -
107 107 Suryaningsih I A 250,000.00 0.08 20,000.00
108 108 Dewi I A 0.08 -
109 109 Wisnu Wardana I B 0.08 -
110 110 Mariani I A 0.08 -
111 111 Jendri Jero Geriya 202,500.00 0.08 16,200.00
112 112 Widyastuti I A 0.08 -
113 113 Raka I B Pt 0.08 -
114 114 Maruta I B 0.08 -
115 115 Astika Ius I B 352,000.00 0.08 28,160.00

3,298,552.00 21,476,704.00 1,718,136.32


Total Jasa
s/d 2008 15 % x shu : pendapatan Bunga

249,749.00

114,301.52

60,771.00

30,123.00
74,130.00
15,961.00
58,574.00
53,195.00
203,400.00
54,180.00
17,286.00
-
16,775.00
4,800.00
20,335.00
123,920.00
80,695.00
28,050.00
36,900.00
-
37,832.00
51,975.00
23,285.00
54,641.00
61,909.00
-
99,825.00
40,340.00
65,870.00
8,450.00
50,050.00
-
19,824.80
236,706.00
35,788.00
57,455.00
10,200.00
-
6,909.00
41,249.00
134,688.00
109,485.00
12,153.00
33,500.00
34,824.00
-
22,200.00
44,775.00
41,771.00
129,732.00
72,472.00
121,544.00
50,861.00
-
36,431.00
41,288.00
-
53,364.00
6,675.00
16,855.00
-
-
-
18,595.00
34,040.00
58,318.00
36,330.00
47,780.00
42,000.00
12,273.00
12,405.00
4,950.00
37,279.00
64,917.00
26,252.00
24,539.00
5,700.00
41,906.00
8,381.00
17,833.00
400,720.00
55,290.00
44,260.00
-
-
110,072.00
1,275.00
-
42,075.00
58,412.00
54,990.00
-
35,095.00
-
23,984.00
51,855.00
240,290.00
15,963.00
29,558.00
186,919.00
-
-
-
20,000.00
-
-
-
16,200.00
-
-
-
28,160.00

Err:522
5,016,688.32
JASA PINJAMAN ANGGOTA KOPERASI GERIYA
TAHUN 2009

###
No
NAMA ANGGOTA Jasa Pinj Bunga % Jasa Pinj
1 s/d 2008 2009 15% 2,009

1 1 Baruna I B 249,749.00 1,192,000.00 0.06 76,668.20


2 2 Sofia Ibu 0.06 -
3 3 Rai C I B 114,301.52 615,000.00 0.06 36,900.00
4 4 Ida Peranda Putra Keniten 0.06 -
5 5 Ngurah IB 60,771.00 425,000.00 0.06 25,500.00
6 6 Pawitra I B 0.06 -
7 7 Sengkara J I B 30,123.00 425,000.00 0.06 25,500.00
8 8 Swandewi Yani I 74,130.00 380,000.00 0.06 22,800.00
9 9 WisnawaYana IB 15,961.00 0.06 -
10 10 Mertiyun Jaya I 58,574.00 547,000.00 0.06 32,820.00
11 11 Ardana G I B 53,195.00 1,092,000.00 0.06 65,520.00
12 12 Yoga I B 203,400.00 0.06 -
13 13 Arnaya I B 54,180.00 142,000.00 0.06 8,520.00
14 14 Ami I A 17,286.00 81,500.00 0.06 4,890.00
15 15 Gemini I A - 0.06 -
16 16 Astina I B 16,775.00 0.06 -
17 17 Ardana K I B 4,800.00 15,000.00 0.06 900.00
18 18 Ari Murti I B 20,335.00 0.06 -
19 19 Ardhyana I B 123,920.00 186,250.00 0.06 11,175.00
20 20 Udijati I A 80,695.00 570,000.00 0.06 34,200.00
21 21 Seriani Dsk Rai 28,050.00 155,000.00 0.06 9,300.00
22 22 Arka I B 36,900.00 755,000.00 0.06 45,300.00
23 23 Raka Jtm IB - 0.06 -
24 24 Subali I B 37,832.00 0.06 -
25 25 Inten I A 51,975.00 263,000.00 0.06 15,780.00
26 26 Geriya Wisnu J 23,285.00 119,000.00 0.06 7,140.00
27 27 Punia L I B 54,641.00 98,750.00 0.06 5,925.00
28 28 Kesuma I B 61,909.00 326,000.00 0.06 19,560.00
29 29 Japem I B - 0.06 -
30 30 Puspa Dsk Rai 99,825.00 295,000.00 0.06 17,700.00
31 31 Nilawati I A 40,340.00 0.06 -
32 32 Telaga S I B 65,870.00 0.06 -
33 33 Sutha IB 8,450.00 0.06 -
34 34 Seni IB 50,050.00 161,750.00 0.06 9,705.00
35 35 Rai S I B - 0.06 -
36 36 Suci I B 19,824.80 51,000.00 0.06 3,060.00
37 37 Panca I B 236,706.00 1,175,000.00 0.06 70,500.00
38 38 Sumardika I B 35,788.00 230,000.00 0.06 13,800.00
39 39 Putriani I A 57,455.00 1,401,000.00 0.06 84,060.00
40 40 Garga IB 10,200.00 0.06 -
41 41 Alit I B Pt - 0.06 -
42 42 Sangka I B 6,909.00 0.06 -
43 43 Kembar I B 41,249.00 125,000.00 0.06 7,500.00
44 44 Alit /Eka I B Kt 134,688.00 242,000.00 0.06 14,520.00
45 45 Ano Ekawati DW 109,485.00 755,000.00 0.06 45,300.00
46 46 Parwata I B 12,153.00 90,000.00 0.06 5,400.00
47 47 Dirga IB Nym 33,500.00 0.06 -
48 48 Rai Suryadi I B 34,824.00 92,000.00 0.06 5,520.00
49 49 Puwana I B - 145,000.00 0.06 8,700.00
50 50 Suamba I B 22,200.00 343,500.00 0.06 20,610.00
51 51 Susila I B 44,775.00 0.06 -
52 52 Suparta I B Pt 41,771.00 216,750.00 0.06 13,005.00
53 53 Pujawan I B 129,732.00 870,000.00 0.06 52,200.00
54 54 Adnyana I B 72,472.00 422,000.00 0.06 25,320.00
55 55 Wati K I A 121,544.00 1,325,000.00 0.06 79,500.00
56 56 Rata I B 50,861.00 407,000.00 0.06 24,420.00
57 57 Sena I B (Alm) - 0.06 -
58 58 Putra Ktl I B 36,431.00 185,000.00 0.06 11,100.00
59 59 Punia Tirta I B 41,288.00 198,000.00 0.06 11,880.00
60 60 Giri M IB - 0.06 -
61 61 Bawa IB 53,364.00 177,500.00 0.06 10,650.00
62 62 Mayun I B 6,675.00 0.06 -
63 63 Suda I B 16,855.00 397,500.00 0.06 23,850.00
64 64 Astika IB - 0.06 -
65 65 Alit I B Kt - 0.06 -
66 66 Mardika I B - 0.06 -
67 67 Wirama I B 18,595.00 322,500.00 0.06 19,350.00
68 68 Artiya I B 34,040.00 692,000.00 0.06 41,520.00
69 69 Budi IB 58,318.00 216,000.00 0.06 12,960.00
70 70 Tilem I B 36,330.00 159,250.00 0.06 9,555.00
71 71 Surya Antara I B 47,780.00 117,000.00 0.06 7,020.00
72 72 Gede I B 42,000.00 525,000.00 0.06 31,500.00
73 73 Puniem I B Nym 12,273.00 198,000.00 0.06 11,880.00
74 74 Merta I B 12,405.00 144,700.00 0.06 8,682.00
75 75 Tista I B 4,950.00 0.06 -
76 76 Telaga K I B 37,279.00 127,000.00 0.06 7,620.00
77 77 Suyadnya I B 64,917.00 329,000.00 0.06 19,740.00
78 78 Arga I B 26,252.00 137,500.00 0.06 8,250.00
79 79 Winaka I B 24,539.00 0.06 -
80 80 Ardawa I B 5,700.00 0.06 -
81 81 Weda I B 41,906.00 482,000.00 0.06 28,920.00
82 82 Wirata I B 8,381.00 0.06 -
83 83 Gangga I B 17,833.00 109,000.00 0.06 6,540.00
84 84 Ardana Gede I B 400,720.00 0.06 -
85 85 Punia I B Gd 55,290.00 212,000.00 0.06 12,720.00
86 86 Dirga Bt I B 44,260.00 221,600.00 0.06 13,296.00
87 87 Sudarsana I B - 0.06 -
88 88 Suastika AA - 0.06 -
89 89 Putra K I B 110,072.00 375,000.00 0.06 22,500.00
90 90 Kartika I A 1,275.00 0.06 -
91 91 Pastika I B - 0.06 -
92 92 Taram I B 42,075.00 390,000.00 0.06 23,400.00
93 93 Sudarmini Dsk R 58,412.00 0.06 -
94 94 Dalem I B PT 54,990.00 0.06 -
95 95 Geria Reken Jer - 0.06 -
96 96 Supartha I B Ny 35,095.00 0.06 -
97 97 Manik I A - 0.06 -
98 98 Bobo I B 23,984.00 150,000.00 0.06 9,000.00
99 99 Sutha Arsa I B 51,855.00 0.06 -
100 100 Agastiya I B 240,290.00 783,000.00 0.06 46,980.00
101 101 Cakri IB 15,963.00 67,500.00 0.06 4,050.00
102 102 Putra I B Pt 29,558.00 0.06 -
103 103 Janardana I B 186,919.00 1,040,000.00 0.06 62,400.00
104 104 Dirga I B Kt - 250,000.00 0.06 15,000.00
105 105 Leo W F - 0.06 -
106 106 Widnyana I B - 105,000.00 0.06 6,300.00
107 107 Suryaningsih I A 20,000.00 0.06 -
108 108 Dewi I A - 0.06 -
109 109 Wisnu Wardana - 0.06 -
110 110 Mariani I A - 0.06 -
111 111 Jendri Jero Ge 16,200.00 274,000.00 0.06 16,440.00
112 112 Widyastuti I A - 0.06 -
113 113 Raka I B Pt - 0.06 -
114 114 Maruta I B - 0.06 -
115 115 Astika Ius I B 28,160.00 352,000.00 0.06 21,120.00

5,016,688.32 ### 1,473,441.20

Ketua

I B Adnyana
RIYA

Total Jasa 15 % x shu : pendapatan Bunga


s/d 2009

326,417.20 0.0643189623
-
151,201.52 71,574,034.00 tot Bunga
-
86,271.00 24,471,550.00 Tot Anggota
-
55,623.00 47,102,484.00 Tot Non Anggota
96,930.00
15,961.00
91,394.00
118,715.00
203,400.00
62,700.00
22,176.00
-
16,775.00
5,700.00
20,335.00
135,095.00
114,895.00
37,350.00
82,200.00
-
37,832.00
67,755.00
30,425.00
60,566.00
81,469.00
-
117,525.00
40,340.00
65,870.00
8,450.00
59,755.00
-
22,884.80
307,206.00
49,588.00
141,515.00
10,200.00
-
6,909.00
48,749.00
149,208.00
154,785.00
17,553.00
33,500.00
40,344.00
8,700.00
42,810.00
44,775.00
54,776.00
181,932.00
97,792.00
201,044.00
75,281.00
-
47,531.00
53,168.00
-
64,014.00
6,675.00
40,705.00
-
-
-
37,945.00
75,560.00
71,278.00
45,885.00
54,800.00
73,500.00
24,153.00
21,087.00
4,950.00
44,899.00
84,657.00
34,502.00
24,539.00
5,700.00
70,826.00
8,381.00
24,373.00
400,720.00
68,010.00
57,556.00
-
-
132,572.00
1,275.00
-
65,475.00
58,412.00
54,990.00
-
35,095.00
-
32,984.00
51,855.00
287,270.00
20,013.00
29,558.00
249,319.00
15,000.00
-
6,300.00
20,000.00
-
-
-
32,640.00
-
- -
- -
49,280.00 -

6,490,129.52
6,490,129.52

GIANYAR 31 /12/2009
KSU GERIYA
Bendahara

Dsk Sudarmini
JASA PINJAMAN ANGGOTA KOPERASI GERIYA
PERIODE DESEMBER TAHUN 2011
Pendapatan bunga 97,779,889.56
shu 26,937,319.55
No
NAMA ANGGOTA Jasa Pinj Bunga % Jasa Pinj Total Jasa
1 s/d 2010 2011 2011 s/d 2011
1 1 Baruna I B 341,409.53 ### 0.04 10,744.09 352,153.61
2 2 Sofia Ibu - ### 0.04 - -
3 3 Rai C I B 151,928.07 ### 0.04 5,795.61 157,723.68
4 4 Ida Peranda Putra Keniten - ### 0.04 - -
5 5 Ngurah IB 106,285.75 ### 0.04 32,976.08 139,261.83
6 6 Pawitra I B - ### 0.04 - -
7 7 Sengkara J I B 82,497.90 ### 0.04 11,694.52 94,192.42
8 8 Swandewi Yani IA 106,502.02 ### 0.04 14,855.76 121,357.79
9 9 WisnawaYana IB 15,961.00 - 0.04 - 15,961.00
10 10 Mertiyun Jaya I B 133,536.56 ### 0.04 22,043.25 155,579.81
11 11 Ardana G I B 150,671.72 ### 0.04 37,686.99 188,358.70
12 12 Yoga I B 203,400.00 ### 0.04 54,133.66 257,533.66
13 13 Arnaya I B 66,390.42 ### 0.04 5,413.37 71,803.78
14 14 Ami I A 30,133.46 ### 0.04 6,363.80 36,497.27
15 15 Gemini I A - ### 0.04 - -
16 16 Astina I B 22,541.28 ### 0.04 11,363.94 33,905.21
17 17 Ardana K I B 5,700.00 - 0.04 - 5,700.00
18 18 Ari Murti I B 20,335.00 - 0.04 - 20,335.00
19 19 Ardhyana I B 156,303.37 ### 0.04 3,646.79 159,950.16
20 20 Udijati I A 132,747.40 ### 0.04 12,810.26 145,557.65
21 21 Seriani Dsk Rai 47,729.30 ### 0.04 12,397.02 60,126.32
22 22 Arka I B 87,159.00 ### 0.04 11,363.94 98,522.94
23 23 Raka Jtm IB - ### 0.04 - -
24 24 Subali I B 47,058.05 - 0.04 - 47,058.05
25 25 Inten I A 69,623.27 ### 0.04 464.89 70,088.16
26 26 Geriya Wisnu Jero 36,231.64 ### 0.04 2,396.76 38,628.40
27 27 Punia L I B 71,112.52 ### 0.04 7,024.98 78,137.50
28 28 Kesuma I B 83,806.65 - 0.04 - 83,806.65
29 29 Japem I B - ### 0.04 - -
30 30 Puspa Dsk Rai 132,863.30 ### 0.04 22,831.18 155,694.48
31 31 Nilawati I A 50,868.35 ### 0.04 6,485.90 57,354.25
32 32 Telaga S I B 71,174.98 ### 0.04 7,231.60 78,406.57
33 33 Sutha IB 8,450.00 - 0.04 - 8,450.00
34 34 Seni IB 65,417.49 ### 0.04 8,739.90 74,157.39
35 35 Rai S I B - ### 0.04 - -
36 36 Suci I B 29,216.17 ### 0.04 3,088.92 32,305.10
37 37 Panca I B 401,772.97 ### 0.04 87,915.54 489,688.51
38 38 Sumardika I B 67,440.40 ### 0.04 6,663.40 74,103.80
39 39 Putriani I A 204,199.06 ### 0.04 56,675.05 260,874.11
40 40 Garga IB 11,076.47 ### 0.04 1,570.29 12,646.76
41 41 Alit I B Pt - ### 0.04 5,681.97 5,681.97
42 42 Sangka I B 6,909.00 - 0.04 - 6,909.00
43 43 Kembar I B 48,749.00 - 0.04 - 48,749.00
44 44 Alit /Eka I B Kt 183,390.50 ### 0.04 4,855.50 188,246.00
45 45 Ano Ekawati DW Ayu 160,551.28 ### 0.04 20,661.70 181,212.98
46 46 Parwata I B 23,203.95 ### 0.04 4,235.65 27,439.60
47 47 Dirga IB Nym 33,500.00 - 0.04 - 33,500.00
48 48 Rai Suryadi I B 40,344.00 ### 0.04 30,992.55 71,336.55
49 49 Puwana I B 11,998.31 ### 0.04 3,187.58 15,185.90
50 50 Suamba I B 60,524.01 ### 0.04 2,128.16 62,652.16
51 51 Susila I B 56,538.21 ### 0.04 4,524.91 61,063.12
52 52 Suparta I B Pt 59,389.02 ### 0.04 12,087.10 71,476.12
53 53 Pujawan I B 241,542.35 ### 0.04 43,535.98 285,078.33
54 54 Adnyana I B 101,678.47 ### 0.04 58,543.69 160,222.17
55 55 Wati K I A 218,342.84 ### 0.04 41,323.40 259,666.24
56 56 Rata I B 87,240.26 ### 0.04 8,264.68 95,504.94
57 57 Sena I B (Alm)/ I A Darmita - ### 0.04 - -
58 58 Putra Ktl I B 52,951.30 ### 0.04 1,962.86 54,914.16
59 59 Punia Tirta I B 55,359.19 ### 0.04 9,044.66 64,403.85
60 60 Giri M IB - ### 0.04 - -
61 61 Bawa IB 67,958.13 ### 0.04 1,405.00 69,363.13
62 62 Mayun I B 8,866.19 ### 0.04 1,756.24 10,622.43
63 63 Suda I B 40,705.00 - 0.04 - 40,705.00
64 64 Astika IB - ### 0.04 - -
65 65 Alit I B Kt - ### 0.04 - -
66 66 Mardika I B - ### 0.04 - -
67 67 Wirama I B 51,472.69 - 0.04 - 51,472.69
68 68 Artiya I B 84,111.97 ### 0.04 7,706.81 91,818.79
69 69 Budi IB 85,428.45 ### 0.04 11,694.52 97,122.97
70 70 Tilem I B 51,051.59 - 0.04 - 51,051.59
71 71 Surya Antara I B 59,626.38 ### 0.04 7,529.38 67,155.76
72 72 Gede I B 99,332.93 ### 0.04 26,860.21 126,193.14
73 73 Puniem I B Nym 26,344.19 ### 0.04 6,766.71 33,110.89
74 74 Merta I B 31,235.65 ### 0.04 6,405.13 37,640.78
75 75 Tista I B 4,950.00 ### 0.04 15,186.35 20,136.35
76 76 Telaga K I B 48,058.92 ### 0.04 6,570.42 54,629.34
77 77 Suyadnya I B 100,156.76 ### 0.04 4,566.24 104,722.99
78 78 Arga I B 34,502.00 - 0.04 - 34,502.00
79 79 Winaka I B 30,466.73 ### 0.04 1,900.88 32,367.61
80 80 Ardawa I B 5,700.00 - 0.04 - 5,700.00
81 81 Weda I B 76,734.13 ### 0.04 2,314.11 79,048.24
82 82 Wirata I B 8,381.00 ### 0.04 1,033.09 9,414.09
83 83 Gangga I B 30,495.89 ### 0.04 1,756.24 32,252.14
84 84 Ardana Gede I B 400,720.00 - 0.04 - 400,720.00
85 85 Punia I B Gd 80,119.19 ### 0.04 12,149.08 92,268.27
86 86 Dirga Bt I B 65,317.41 ### 0.04 4,917.49 70,234.90
87 87 Sudarsana I B 10,379.30 ### 0.04 13,430.11 23,809.41
88 88 Suastika AA - ### 0.04 - -
89 89 Putra K I B 190,234.79 - 0.04 - 190,234.79
90 90 Kartika I A 1,275.00 ### 0.04 5,578.66 6,853.66
91 91 Pastika I B - ### 0.04 - -
92 92 Taram I B 72,625.19 ### 0.04 8,677.91 81,303.10
93 93 Sudarmini Dsk Rai 88,857.95 ### 0.04 43,795.06 132,653.01
94 94 Dalem I B PT 56,085.59 ### 0.04 929.78 57,015.37
95 95 Geria Reken Jero - ### 0.04 - -
96 96 Supartha I B Nym 56,430.23 ### 0.04 30,661.97 87,092.20
97 97 Manik I A - ### 0.04 - -
98 98 Bobo I B 32,984.00 - 0.04 - 32,984.00
99 99 Sutha Arsa I B 58,774.53 ### 0.04 10,847.39 69,621.93
100 100 Agastiya I B 296,496.05 ### 0.04 2,840.98 299,337.03
101 101 Cakri IB 37,081.18 ### 0.04 743.82 37,825.01
102 102 Putra I B Pt 42,820.44 ### 0.04 3,719.11 46,539.55
103 103 Janardana I B 252,548.12 ### 0.04 5,805.94 258,354.05
104 104 Dirga I B Kt 22,761.41 - 0.04 - 22,761.41
105 105 Leo W F - ### 0.04 - -
106 106 Widnyana I B 9,160.07 ### 0.04 5,248.07 14,408.15
107 107 Suryaningsih I A 20,000.00 ### 0.04 3,099.26 23,099.26
108 108 Dewi I A - ### 0.04 - -
109 109 Wisnu Wardana I B - ### 0.04 - -
110 110 Mariani I A - ### 0.04 - -
111 111 Jendri Jero Geriya 42,673.32 ### 0.04 4,442.27 47,115.59
112 112 Widyastuti I A - ### 0.04 - -
113 113 Raka I B Pt - ### 0.04 - -
114 114 Maruta I B - ### 0.04 14,463.19 14,463.19
115 115 Astika Ius I B 64,226.19 - 0.04 - 64,226.19
116 116 RAPITA DHARMA IB 18,751.94 ### 0.04 18,843.47 37,595.41
117 117 Kediri I B Kt ### 0.04 23,760.96 23,760.96
118 118 Gede I B Nym - 0.04 - -
119 119 Alit K I B Pt - 0.04 - -
120 120 Dalem K I B ### 0.04 7,427.88 7,427.88
121 121 Kartika I B Kt ### 0.04 1,807.90 1,807.90
122 122 Suadnyana I B Pt - 0.04 - -
123 123 Surya Murti IB - 0.04 - -
124 124 Anom I B Md ### 0.04 516.54 516.54
125 125 Purwa I B ### 0.04 9,452.73 9,452.73
126 126 Suardana P I B - 0.04 - -
127 127 Suta Adnyana I B - 0.04 - -
-
JUMLAH 7,519,655.30 ### 5.25 1,052,018.78 8,571,674.07

Ketua

I B Adnyana Dsk Sudarmini IB Susila


GIANYAR 31 /12/2010
KSU GERIYA
Ketua Bendahara

I B Adnyana Dsk Sudarmini


-
-
-
-
-

Gianyar 31 /12/2011
Bendahara sekretaris
JASA PINJAMAN ANGGOTA KOPERASI GERIYA

Pendapatan bunga 123,151,719.11


shu 15% 29,423,704.91
No
NAMA ANGGOTA Jasa Pinj Bunga % Jasa Pinj Total Jasa
1 s/d 2012 2013 2012 s/d 2013
1 Baruna I B 375,141.60 - - 375,141.60
2 Sofia Ibu - 0 0.04 - -
3 Rai C I B 181,769.69 208000 0.04 7,454.38 189,224.07
4 Ida Peranda Putra Keniten - - 0.04 - -
5 Ngurah IB 149,245.73 104,500 0.04 3,745.11 152,990.84
6 Pawitra I B - 0 0.04 - -
7 Sengkara J I B 94,192.42 136500 0.04 4,891.94 99,084.35
8 Swandewi Yani IA 153,675.63 231250 0.04 8,287.62 161,963.25
9 WisnawaYana IB 15,961.00 0 0.04 - 15,961.00
10 Mertiyun Jaya I B 162,043.38 243,000 0.04 8,708.72 170,752.10
11 Ardana G I B 245,684.40 1,587,000 0.04 56,875.48 302,559.88
12 Yoga I B 257,533.66 0 0.04 - 257,533.66
13 Arnaya I B 78,074.98 150,000 0.04 5,375.75 83,450.74
14 Ami I A 42,653.05 - 0.04 - 42,653.05
15 Gemini I A - - 0.04 - -
16 Astina I B 44,485.46 900,000 0.04 32,254.52 76,739.99
17 Ardana K I B 5,700.00 - 0.04 - 5,700.00
18 Ari Murti I B 20,335.00 - 0.04 - 20,335.00
19 Ardhyana I B 168,010.39 244,000 0.04 8,744.56 176,754.95
20 Udijati I A 155,753.16 700000 0.04 25,086.85 180,840.02
21 Seriani Dsk Rai 83,499.05 408000 0.04 14,622.05 98,121.10
22 Arka I B/ IB Ega 112,373.44 - 0.04 - 112,373.44
23 Raka Jtm IB - 0 0.04 - -
24 Subali I B 51,867.25 115000 0.04 4,121.41 55,988.66
25 Inten I A 72,011.84 113,000 0.04 4,049.73 76,061.58
26 Geriya Wisnu Jero 45,457.47 140,000 0.04 5,017.37 50,474.84
27 Punia L I B 84,197.10 249500 0.04 8,941.67 93,138.77
28 Kesuma I B 83,806.65 - 0.04 - 83,806.65
29 Japem I B - - 0.04 - -
30 Puspa Dsk Rai 172,805.63 475750 0.04 17,050.10 189,855.73
31 Nilawati I A 84,574.33 655,500 0.04 23,492.05 108,066.38
32 Telaga S I B 80,436.06 188000 0.04 6,737.61 87,173.67
33 Sutha IB 8,450.00 0 0.04 - 8,450.00
34 Seni IB 89,133.24 0 0.04 - 89,133.24
35 Rai S I B - 0 0.04 - -
36 Suci I B 36,392.92 138500 0.04 4,963.61 41,356.53
37 Panca I B 559,768.21 1025000 0.04 36,734.32 596,502.53
38 Sumardika I B 87,473.38 424000 0.04 15,195.46 102,668.85
39 Putriani I A 292,230.11 785000 0.04 28,133.11 320,363.23
40 Garga IB 12,646.76 23,500 0.04 842.20 13,488.97
41 Alit I B Pt 5,681.97 - 0.04 - 5,681.97
42 Sangka I B 6,909.00 130000 0.04 4,658.99 11,567.99
43 Kembar I B 48,749.00 - 0.04 - 48,749.00
44 Alit /Eka I B Kt 209,752.75 150,000 0.04 5,375.75 215,128.51
45 Ano Ekawati DW Ayu 197,756.64 572,500 0.04 20,517.46 218,274.10
46 Parwata I B 29,748.02 115000 0.04 4,121.41 33,869.43
47 Dirga IB Nym 33,500.00 - 0.04 - 33,500.00
48 Rai Suryadi I B 89,984.72 1050000 0.04 37,630.28 127,615.00
49 Puwana I B 15,185.90 0 0.04 - 15,185.90
50 Suamba I B 73,608.97 37500 0.04 1,343.94 74,952.91
51 Susila I B 62,948.33 0 0.04 - 62,948.33
52 Suparta I B Pt 79,651.76 245000 0.04 8,780.40 88,432.16
53 Pujawan I B 315,472.49 300,000 0.04 10,751.51 326,224.00
54 Adnyana I B 238,353.63 1,221,000 0.04 43,758.64 282,112.26
55 Wati K I A 259,666.24 0 0.04 - 259,666.24
56 Rata I B 109,384.30 252500 0.04 9,049.19 118,433.49
57 Sena I B (Alm)/ I A Darmita - 0 0.04 - -
58 Putra Ktl I B 57,799.69 75000 0.04 2,687.88 60,487.56
59 Punia Tirta I B 64,403.85 0 0.04 - 64,403.85
60 Giri M IB - - 0.04 - -
61 Bawa IB 74,653.25 - 0.04 - 74,653.25
62 Mayun I B 10,622.43 - 0.04 - 10,622.43

63 Suda I B 77,024.10 297500 0.04 10,661.91 87,686.01


64 Astika IB - - 0.04 - -
65 Alit I B Kt - - 0.04 - -
66 Mardika I B - - 0.04 - -
67 Wirama I B 51,472.69 0 0.04 - 51,472.69
68 Artiya I B 101,533.38 130,000 0.04 4,658.99 106,192.36
69 Budi IB 115,013.21 457,500 0.04 16,396.05 131,409.26
70 Tilem I B 51,051.59 0 0.04 - 51,051.59
71 Surya Antara I B 67,155.76 0 0.04 - 67,155.76
72 Gede I B 153,317.04 966,000 0.04 34,619.86 187,936.90
73 Puniem I B Nym 41,094.17 268000 0.04 9,604.68 50,698.85
74 Merta I B 42,642.35 130,000 0.04 4,658.99 47,301.34
75 Tista I B 21,867.66 125000 0.04 4,479.80 26,347.46
76 Telaga K I B 59,026.88 427500 0.04 15,320.90 74,347.78
77 Suyadnya I B 104,722.99 0 0.04 - 104,722.99
78 Arga I B 34,502.00 - 0.04 - 34,502.00
79 Winaka I B 35,253.13 25000 0.04 895.96 36,149.09
80 Ardawa I B 5,700.00 - 0.04 - 5,700.00
81 Weda I B 87,473.96 126000 0.04 4,515.63 91,989.60
82 Wirata I B 9,414.09 0 0.04 - 9,414.09
83 Gangga I B 33,021.61 20,000 0.04 716.77 33,738.38
84 Ardana Gede I B 400,720.00 - 0.04 - 400,720.00
85 Punia I B Gd 107,753.90 361,000 0.04 12,937.65 120,691.55
86 Dirga Bt I B 73,812.94 75,000 0.04 2,687.88 76,500.82
87 Sudarsana I B 47,624.58 0 0.04 - 47,624.58
88 Suastika AA - 0 0.04 - -
89 Putra K I B 219,090.00 - 0.04 - 219,090.00
90 Kartika I A 11,835.99 50,000 0.04 1,791.92 13,627.91
91 Pastika I B - 0 0.04 - -
92 Taram I B 87,266.51 142500 0.04 5,106.97 92,373.48
93 Sudarmini Dsk Rai 155,929.55 166000 0.04 5,949.17 161,878.72
94 Dalem I B PT 57,015.37 - 0.04 - 57,015.37
95 Geria Reken Jero - - 0.04 - -
96 Supartha I B Nym 111,580.66 384000 0.04 13,761.93 125,342.59
97 Manik I A - - 0.04 - -
98 Bobo I B 32,984.00 - 0.04 - 32,984.00
99 Sutha Arsa I B 69,621.93 0 0.04 - 69,621.93
100 Agastiya I B 299,337.03 - 0.04 - 299,337.03
101 Cakri IB 37,825.01 968,000 0.04 34,691.53 72,516.54
102 Putra I B Pt 50,386.91 115000 0.04 4,121.41 54,508.32
103 Janardana I B 262,624.63 111,000 0.04 3,978.06 266,602.68
104 Dirga I B Kt 22,761.41 - 0.04 - 22,761.41
105 Leo W F - - 0.04 - -
106 Widnyana I B 14,408.15 0 0.04 - 14,408.15
107 Suryaningsih I A 27,533.34 0 0.04 - 27,533.34
108 Dewi I A - - 0.04 - -
109 Wisnu Wardana I B - 0 0.04 - -
110 Mariani I A - - 0.04 - -
111 Jendri Jero Geriya 47,115.59 - 0.04 - 47,115.59
112 Widyastuti I A - 0 0.04 - -
113 Raka I B Pt - 0 0.04 - -
114 Maruta I B 19,272.39 162,500 0.04 5,823.73 25,096.13
115 Astika Ius I B 64,226.19 - 0.04 - 64,226.19
116 RAPITA DHARMA IB 45,790.29 454000 0.04 16,270.62 62,060.91
117 Kediri I B Kt 62,234.58 1155000 0.04 41,393.31 103,627.89
118 Gede I B Nym - 0 0.04 - -
119 Alit K I B Pt - 0 0.04 - -
120 Dalem K I B 7,427.88 457500 0.04 16,396.05 23,823.93
121 Kartika I B Kt 1,807.90 75000 0.04 2,687.88 4,495.78
122 Suadnyana I B Pt - 0 0.04 - -
123 Surya Murti IB - 0 0.04 - -
124 Anom I B Md 5,210.32 150000 0.04 5,375.75 10,586.08
125 Purwa I B 13,607.88 0 0.04 - 13,607.88
126 Suardana P I B - 0 0.04 - -
127 Suta Adnyana I B - 0 0.04 - -
128 IB KT INDRA - 0 0.04 -
JUMLAH Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

Ketua Bendahara

IB Adnyana Dsk Md Sudarmini


TARIKAN SISA

375,141.60 -
- -
189,224.07 -
- -
152,990.84 -
- -
99,084.35 -
161,963.25 -
15,961.00 -
170,752.10 -
302,559.88 -
257,533.66 -
83,450.74 -
42,653.05 -
- -
76,739.99 -
5,700.00 -
20,335.00 -
176,754.95 -
180,840.02 -
98,121.10 -
112,373.44 -
- -
55,988.66 -
76,061.58 -
50,474.84 -
93,138.77 -
83,806.65 -
- -
189,855.73 -
108,066.38 -
87,173.67 -
8,450.00 -
89,133.24 -
- -
41,356.53 -
596,502.53 -
102,668.85 -
320,363.23 -
13,488.97 -
5,681.97 -
11,567.99 -
48,749.00 -
215,128.51 -
218,274.10 -
33,869.43 -
33,500.00 -
127,615.00 -
15,185.90 -
74,952.91 -
62,948.33 -
88,432.16 -
326,224.00 -
282,112.26 -
259,666.24 -
118,433.49 -
- -
60,487.56 -
64,403.85 -
- -
74,653.25 -
10,622.43 -
-
-
-
-
- - -
- - -
87,686.01 - - -
- -
- -
- -
51,472.69 -
106,192.36 -
131,409.26 -
51,051.59 -
67,155.76 -
187,936.90 -
50,698.85 -
47,301.34 -
26,347.46 -
74,347.78 -
104,722.99 -
34,502.00 -
36,149.09 -
5,700.00 -
91,989.60 -
9,414.09 -
33,738.38 -
400,720.00 -
120,691.55 -
76,500.82 -
47,624.58 -
- -
219,090.00 -
13,627.91 -
- -
92,373.48 -
161,878.72 -
57,015.37 -
- -
125,342.59 -
- -
32,984.00 -
69,621.93 -
299,337.03 -
72,516.54 -
54,508.32 -
266,602.68 -
22,761.41 -
- -
14,408.15 -
27,533.34 -
- -
- -
- -
47,115.59 -
- -
- -
25,096.13 -
64,226.19 -
62,060.91 -
103,627.89 -
- -
- -
23,823.93 -
4,495.78 -
- -
- -
10,586.08 -
13,607.88 -
- -
- -
- -
10,298,811.94 -

-
- - - -

- -
JASA PINJAMAN ANGGOTA KOPERASI GERIYA
PERIODE DESEMBER TAHUN 2012
Pendapatan bunga 106,691,948.27
shu 15% 27,365,503.96
No
NAMA ANGGOTA Jasa Pinj Bunga % Jasa Pinj Total Jasa
1 s/d 2010 2012 2012 s/d 2012
1 1 Baruna I B 352,153.61 597,500.00 0.04 22,987.99 375,141.60
2 2 Sofia Ibu - - 0.04 - -
3 3 Rai C I B 157,723.68 625,000.00 0.04 24,046.01 181,769.69
4 4 Ida Peranda Putra Kenit - - 0.04 - -
5 5 Ngurah IB 139,261.83 259,500.00 0.04 9,983.90 149,245.73
6 6 Pawitra I B - - 0.04 - -
7 7 Sengkara J I B 94,192.42 - 0.04 - 94,192.42
8 8 Swandewi Yani IA 121,357.79 840,000.00 0.04 32,317.84 153,675.63
9 9 WisnawaYana IB 15,961.00 - 0.04 - 15,961.00
10 10 Mertiyun Jaya I B 155,579.81 168,000.00 0.04 6,463.57 162,043.38
11 11 Ardana G I B 188,358.70 1,490,000.00 0.04 57,325.70 245,684.40
12 12 Yoga I B 257,533.66 - 0.04 - 257,533.66
13 13 Arnaya I B 71,803.78 163,000.00 0.04 6,271.20 78,074.98
14 14 Ami I A 36,497.27 160,000.00 0.04 6,155.78 42,653.05
15 15 Gemini I A - - 0.04 - -
16 16 Astina I B 33,905.21 275,000.00 0.04 10,580.25 44,485.46
17 17 Ardana K I B 5,700.00 - 0.04 - 5,700.00
18 18 Ari Murti I B 20,335.00 - 0.04 - 20,335.00
19 19 Ardhyana I B 159,950.16 209,500.00 0.04 8,060.22 168,010.39
20 20 Udijati I A 145,557.65 265,000.00 0.04 10,195.51 155,753.16
21 21 Seriani Dsk Rai 60,126.32 607,500.00 0.04 23,372.72 83,499.05
22 22 Arka I B 98,522.94 360,000.00 0.04 13,850.50 112,373.44
23 23 Raka Jtm IB - - 0.04 - -
24 24 Subali I B 47,058.05 125,000.00 0.04 4,809.20 51,867.25
25 25 Inten I A 70,088.16 50,000.00 0.04 1,923.68 72,011.84
26 26 Geriya Wisnu Jero 38,628.40 177,500.00 0.04 6,829.07 45,457.47
27 27 Punia L I B 78,137.50 157,500.00 0.04 6,059.60 84,197.10
28 28 Kesuma I B 83,806.65 - 0.04 - 83,806.65
29 29 Japem I B - - 0.04 - -
30 30 Puspa Dsk Rai 155,694.48 444,750.00 0.04 17,111.14 172,805.63
31 31 Nilawati I A 57,354.25 707,500.00 0.04 27,220.09 84,574.33
32 32 Telaga S I B 78,406.57 52,750.00 0.04 2,029.48 80,436.06
33 33 Sutha IB 8,450.00 - 0.04 - 8,450.00
34 34 Seni IB 74,157.39 389,250.00 0.04 14,975.86 89,133.24
35 35 Rai S I B - - 0.04 - -
36 36 Suci I B 32,305.10 106,250.00 0.04 4,087.82 36,392.92
37 37 Panca I B 489,688.51 1,821,500.00 0.04 70,079.70 559,768.21
38 38 Sumardika I B 74,103.80 347,500.00 0.04 13,369.58 87,473.38
39 39 Putriani I A 260,874.11 815,000.00 0.04 31,356.00 292,230.11
40 40 Garga IB 12,646.76 - 0.04 - 12,646.76
41 41 Alit I B Pt 5,681.97 - 0.04 - 5,681.97
42 42 Sangka I B 6,909.00 - 0.04 - 6,909.00
43 43 Kembar I B 48,749.00 - 0.04 - 48,749.00
44 44 Alit /Eka I B Kt 188,246.00 559,000.00 0.04 21,506.75 209,752.75
45 45 Ano Ekawati DW Ayu 181,212.98 430,000.00 0.04 16,543.66 197,756.64
46 46 Parwata I B 27,439.60 60,000.00 0.04 2,308.42 29,748.02
47 47 Dirga IB Nym 33,500.00 - 0.04 - 33,500.00
48 48 Rai Suryadi I B 71,336.55 484,700.00 0.04 18,648.16 89,984.72
49 49 Puwana I B 15,185.90 - 0.04 - 15,185.90
50 50 Suamba I B 62,652.16 284,787.50 0.04 10,956.81 73,608.97
51 51 Susila I B 61,063.12 49,000.00 0.04 1,885.21 62,948.33
52 52 Suparta I B Pt 71,476.12 212,500.00 0.04 8,175.64 79,651.76
53 53 Pujawan I B 285,078.33 789,999.96 0.04 30,394.16 315,472.49
54 54 Adnyana I B 160,222.17 2,030,780.00 0.04 78,131.46 238,353.63
55 55 Wati K I A 259,666.24 - 0.04 - 259,666.24
56 56 Rata I B 95,504.94 360,750.00 0.04 13,879.36 109,384.30
57 57 Sena I B (Alm)/ I A Darmi - - 0.04 - -
58 58 Putra Ktl I B 54,914.16 75,000.00 0.04 2,885.52 57,799.69
59 59 Punia Tirta I B 64,403.85 - 0.04 - 64,403.85
60 60 Giri M IB - - 0.04 - -
61 61 Bawa IB 69,363.13 137,500.00 0.04 5,290.12 74,653.25
62 62 Mayun I B 10,622.43 - 0.04 - 10,622.43
63 63 Suda I B 40,705.00 944,000.00 0.04 36,319.10 77,024.10
64 64 Astika IB - - 0.04 - -
65 65 Alit I B Kt - - 0.04 - -
66 66 Mardika I B - - 0.04 - -
67 67 Wirama I B 51,472.69 - 0.04 - 51,472.69
68 68 Artiya I B 91,818.79 252,500.00 0.04 9,714.59 101,533.38
69 69 Budi IB 97,122.97 465,000.00 0.04 17,890.23 115,013.21
70 70 Tilem I B 51,051.59 - 0.04 - 51,051.59
71 71 Surya Antara I B 67,155.76 - 0.04 - 67,155.76
72 72 Gede I B 126,193.14 705,000.00 0.04 27,123.90 153,317.04
73 73 Puniem I B Nym 33,110.89 207,500.00 0.04 7,983.28 41,094.17
74 74 Merta I B 37,640.78 130,000.00 0.04 5,001.57 42,642.35
75 75 Tista I B 20,136.35 45,000.00 0.04 1,731.31 21,867.66
76 76 Telaga K I B 54,629.34 114,300.00 0.04 4,397.53 59,026.88
77 77 Suyadnya I B 104,722.99 - 0.04 - 104,722.99
78 78 Arga I B 34,502.00 - 0.04 - 34,502.00
79 79 Winaka I B 32,367.61 75,000.00 0.04 2,885.52 35,253.13
80 80 Ardawa I B 5,700.00 - 0.04 - 5,700.00
81 81 Weda I B 79,048.24 219,000.00 0.04 8,425.72 87,473.96
82 82 Wirata I B 9,414.09 - 0.04 - 9,414.09
83 83 Gangga I B 32,252.14 20,000.00 0.04 769.47 33,021.61
84 84 Ardana Gede I B 400,720.00 - 0.04 - 400,720.00
85 85 Punia I B Gd 92,268.27 402,500.00 0.04 15,485.63 107,753.90
86 86 Dirga Bt I B 70,234.90 93,000.00 0.04 3,578.05 73,812.94
87 87 Sudarsana I B 23,809.41 619,000.00 0.04 23,815.17 47,624.58
88 88 Suastika AA - - 0.04 - -
89 89 Putra K I B 190,234.79 750,000.00 0.04 28,855.22 219,090.00
90 90 Kartika I A 6,853.66 129,500.00 0.04 4,982.33 11,835.99
91 91 Pastika I B - - 0.04 - -
92 92 Taram I B 81,303.10 155,000.00 0.04 5,963.41 87,266.51
93 93 Sudarmini Dsk Rai 132,653.01 605,000.00 0.04 23,276.54 155,929.55
94 94 Dalem I B PT 57,015.37 - 0.04 - 57,015.37
95 95 Geria Reken Jero - - 0.04 - -
96 96 Supartha I B Nym 87,092.20 636,500.00 0.04 24,488.46 111,580.66
97 97 Manik I A - - 0.04 - -
98 98 Bobo I B 32,984.00 - 0.04 - 32,984.00
99 99 Sutha Arsa I B 69,621.93 - 0.04 - 69,621.93
100 100 Agastiya I B 299,337.03 - 0.04 - 299,337.03
101 101 Cakri IB 37,825.01 - 0.04 - 37,825.01
102 102 Putra I B Pt 46,539.55 100,000.00 0.04 3,847.36 50,386.91
103 103 Janardana I B 258,354.05 111,000.00 0.04 4,270.57 262,624.63
104 104 Dirga I B Kt 22,761.41 - 0.04 - 22,761.41
105 105 Leo W F - - 0.04 - -
106 106 Widnyana I B 14,408.15 - 0.04 - 14,408.15
107 107 Suryaningsih I A 23,099.26 115,250.00 0.04 4,434.08 27,533.34
108 108 Dewi I A - - 0.04 - -
109 109 Wisnu Wardana I B - - 0.04 - -
110 110 Mariani I A - - 0.04 - -
111 111 Jendri Jero Geriya 47,115.59 - 0.04 - 47,115.59
112 112 Widyastuti I A - - 0.04 - -
113 113 Raka I B Pt - - 0.04 - -
114 114 Maruta I B 14,463.19 125,000.00 0.04 4,809.20 19,272.39
115 115 Astika Ius I B 64,226.19 - 0.04 - 64,226.19
116 116 RAPITA DHARMA IB 37,595.41 213,000.00 0.04 8,194.88 45,790.29
117 117 Kediri I B Kt 23,760.96 1,000,000.00 0.04 38,473.62 62,234.58
118 118 Gede I B Nym - - 0.04 - -
119 119 Alit K I B Pt - - 0.04 - -
120 120 Dalem K I B 7,427.88 - 0.04 - 7,427.88
121 121 Kartika I B Kt 1,807.90 - 0.04 - 1,807.90
122 122 Suadnyana I B Pt - - 0.04 - -
123 123 Surya Murti IB - - 0.04 - -
124 124 Anom I B Md 516.54 122,000.00 0.04 4,693.78 5,210.32
125 125 Purwa I B 9,452.73 108,000.00 0.04 4,155.15 13,607.88
126 126 Suardana P I B - - 0.04 - -
127 127 Suta Adnyana I B - - 0.04 - -
128 128 IB KT INDRA - - 0.04 -

JUMLAH 8,571,674.07 25,150,567.46 4.92 967,633.40 9,539,307.48


Gianyar 31 /12/2012
Ketua Bendahara sekretaris

I B Adnyana Dsk Sudarmini IB Susila


4,104,825.59

- -
- -
- -
-
- - - -

- -
JASA PINJAMAN ANGGOTA KOPERASI GERIYA
TAHUN 2010
Pendapatan 86,930,759.43
shu 26,734,239.19 4,010,135.88
No
NAMA ANGGOTA Jasa Pinj Bunga % Jasa Pinj
s/d 2009 2010 15% 2,010

1 Baruna I B 326,417.20 325,000.00 0.05 14,992.32


2 Sofia Ibu - ### 0.05 -
3 Rai C I B 151,201.52 15,750.00 0.05 726.55
4 Ida Prnd Putra K - ### 0.05 -
5 Ngurah IB 86,271.00 433,875.00 0.05 20,014.75
6 Pawitra I B - ### 0.05 -
7 Sengkara J I B 55,623.00 582,587.50 0.05 26,874.90
8 Swandewi Yani IA 96,930.00 207,500.00 0.05 9,572.02
9 WisnawaYana IB 15,961.00 - 0.05 -
10 Mertiyun Jaya I B 91,394.00 913,556.25 0.05 42,142.56
11 Ardana G I B 118,715.00 692,750.00 0.05 31,956.72
12 Yoga I B 203,400.00 - 0.05 -
13 Arnaya I B 62,700.00 80,000.00 0.05 3,690.42
14 Ami I A 22,176.00 172,500.00 0.05 7,957.46
15 Gemini I A - ### 0.05 -
16 Astina I B 16,775.00 125,000.00 0.05 5,766.28
17 Ardana K I B 5,700.00 - 0.05 -
18 Ari Murti I B 20,335.00 - 0.05 -
19 Ardhyana I B 135,095.00 459,750.00 0.05 21,208.37
20 Udijati I A 114,895.00 387,000.00 0.05 17,852.40
21 Seriani Dsk Rai 37,350.00 225,000.00 0.05 10,379.30
22 Arka I B 82,200.00 107,500.00 0.05 4,959.00
23 Raka Jtm IB - ### 0.05 -
24 Subali I B 37,832.00 200,000.00 0.05 9,226.05
25 Inten I A 67,755.00 40,500.00 0.05 1,868.27
26 Geriya Wisnu Jer 30,425.00 125,875.00 0.05 5,806.64
27 Punia L I B 60,566.00 228,625.00 0.05 10,546.52
28 Kesuma I B 81,469.00 50,675.00 0.05 2,337.65
29 Japem I B - ### 0.05 -
30 Puspa Dsk Rai 117,525.00 332,500.00 0.05 15,338.30
31 Nilawati I A 40,340.00 228,230.94 0.05 10,528.35
32 Telaga S I B 65,870.00 115,000.00 0.05 5,304.98
33 Sutha IB 8,450.00 - 0.05 -
34 Seni IB 59,755.00 122,750.00 0.05 5,662.49
35 Rai S I B - ### 0.05 -
36 Suci I B 22,884.80 137,250.00 0.05 6,331.37
37 Panca I B 307,206.00 2,050,000.00 0.05 94,566.97
38 Sumardika I B 49,588.00 387,000.00 0.05 17,852.40
39 Putriani I A 141,515.00 1,358,850.00 0.05 62,684.06
40 Garga IB 10,200.00 19,000.00 0.05 876.47
41 Alit I B Pt - ### 0.05 -
42 Sangka I B 6,909.00
43 Kembar I B 48,749.00 - 0.05 -
44 Alit /Eka I B Kt 149,208.00 741,000.00 0.05 34,182.50
45 Ano Ekawati DW 154,785.00 125,000.00 0.05 5,766.28
46 Parwata I B 17,553.00 122,500.00 0.05 5,650.95
47 Dirga IB Nym 33,500.00 - 0.05 -
48 Rai Suryadi I B 40,344.00 - 0.05 -
49 Puwana I B 8,700.00 71,500.00 0.05 3,298.31
50 Suamba I B 42,810.00 384,000.00 0.05 17,714.01
51 Susila I B 44,775.00 255,000.00 0.05 11,763.21
52 Suparta I B Pt 54,776.00 100,000.00 0.05 4,613.02
53 Pujawan I B 181,932.00 1,292,218.75 0.05 59,610.35
54 Adnyana I B 97,792.00 84,250.00 0.05 3,886.47
55 Wati K I A 201,044.00 375,000.00 0.05 17,298.84
56 Rata I B 75,281.00 259,250.00 0.05 11,959.26
57 Sena I B (Alm) - ### 0.05 -
58 Putra Ktl I B 47,531.00 117,500.00 0.05 5,420.30
59 Punia Tirta I B 53,168.00 47,500.00 0.05 2,191.19
60 Giri M IB - ### 0.05 -
61 Bawa IB 64,014.00 85,500.00 0.05 3,944.13
62 Mayun I B 6,675.00 47,500.00 0.05 2,191.19
63 Suda I B 40,705.00 - 0.05 -
64 Astika IB - ### 0.05 -
65 Alit I B Kt - ### 0.05 -
66 Mardika I B - ### 0.05 -
67 Wirama I B 37,945.00 293,250.00 0.05 13,527.69
68 Artiya I B 75,560.00 185,387.61 0.05 8,551.97
69 Budi IB 71,278.00 306,750.00 0.05 14,150.45
70 Tilem I B 45,885.00 112,000.00 0.05 5,166.59
71 Surya Antara I B 54,800.00 104,625.00 0.05 4,826.38
72 Gede I B 73,500.00 560,000.00 0.05 25,832.93
73 Puniem I B Nym 24,153.00 47,500.00 0.05 2,191.19
74 Merta I B 21,087.00 220,000.00 0.05 10,148.65
75 Tista I B 4,950.00 - 0.05 -
76 Telaga K I B 44,899.00 68,500.00 0.05 3,159.92
77 Suyadnya I B 84,657.00 336,000.00 0.05 15,499.76
78 Arga I B 34,502.00 - 0.05 -
79 Winaka I B 24,539.00 128,500.00 0.05 5,927.73
80 Ardawa I B 5,700.00 - 0.05 -
81 Weda I B 70,826.00 128,075.00 0.05 5,908.13
82 Wirata I B 8,381.00 - 0.05 -
83 Gangga I B 24,373.00 132,730.63 0.05 6,122.89
84 Ardana Gede I B 400,720.00 - 0.05 -
85 Punia I B Gd 68,010.00 262,500.00 0.05 12,109.19
86 Dirga Bt I B 57,556.00 168,250.00 0.05 7,761.41
87 Sudarsana I B - 225,000.00 0.05 10,379.30
88 Suastika AA - ### 0.05 -
89 Putra K I B 132,572.00 1,250,000.00 0.05 57,662.79
90 Kartika I A 1,275.00 - 0.05 -
91 Pastika I B - ### 0.05 -
92 Taram I B 65,475.00 155,000.00 0.05 7,150.19
93 Sudarmini Dsk Ra 58,412.00 660,000.00 0.05 30,445.95
94 Dalem I B PT 54,990.00 23,750.00 0.05 1,095.59
95 Geria Reken Jero - ### 0.05 -
96 Supartha I B Nym 35,095.00 462,500.00 0.05 21,335.23
97 Manik I A - ### 0.05 -
98 Bobo I B 32,984.00 - 0.05 -
99 Sutha Arsa I B 51,855.00 150,000.00 0.05 6,919.53
100 Agastiya I B 287,270.00 200,000.00 0.05 9,226.05
101 Cakri IB 20,013.00 370,000.00 0.05 17,068.18
102 Putra I B Pt 29,558.00 287,500.00 0.05 13,262.44
103 Janardana I B 249,319.00 70,000.00 0.05 3,229.12
104 Dirga I B Kt 15,000.00 168,250.00 0.05 7,761.41
105 Leo W F - ### 0.05 -
104 Widnyana I B 6,300.00 62,000.00 0.05 2,860.07
107 Suryaningsih I A 20,000.00 - 0.05 -
108 Dewi I A - ### 0.05 -
109 Wisnu Wardana I - ### 0.05 -
110 Mariani I A - ### 0.05 -
111 Jendri Jero Ger 32,640.00 217,500.00 0.05 10,033.32
112 Widyastuti I A - 0.05 -
113 Raka I B Pt - ### 0.05 -
114 Maruta I B - ### 0.05 -
115 Astika Ius I B 49,280.00 324,000.00 0.05 14,946.19
116 RAPITA DHARMA I - 406,500.00 0.05 18,751.94

6,490,129.52 22,317,811.68 1,029,525.77


I B Adnyana

RAPITA DHARMA IB - - 406,500


SI GERIYA

Total Jasa
s/d 2010 15 % x shu : pendapatan Bunga

341,409.53 tot bunga 70,787,556.25


-
151,928.07 anggota 22,317,811.68
-
106,285.75 non anggota 48,469,744.57
-
82,497.90
106,502.02
15,961.00
133,536.56
150,671.72
203,400.00
66,390.42
30,133.46
-
22,541.28
5,700.00
20,335.00
156,303.37
132,747.40
47,729.30
87,159.00
-
47,058.05
69,623.27
36,231.64
71,112.52
83,806.65
-
132,863.30
50,868.35
71,174.98
8,450.00
65,417.49
-
29,216.17
401,772.97
67,440.40
204,199.06
11,076.47
-
6,909.00
48,749.00
183,390.50
160,551.28
23,203.95
33,500.00
40,344.00
11,998.31
60,524.01
56,538.21
59,389.02
241,542.35
101,678.47
218,342.84
87,240.26
-
52,951.30
55,359.19
-
67,958.13
8,866.19
40,705.00
-
-
-
51,472.69
84,111.97
85,428.45 2,009.00 Puniem I B Nym
51,051.59 24,153.00 Putra Ktl I B
59,626.38 47,531.00 Punia Tirta I B
99,332.93 53,168.00 Pastika I B
26,344.19 - Puwana I B
31,235.65 8,700.00 Pujawan I B
4,950.00 181,932.00 Parwata I B
48,058.92 17,553.00 Putriani I A
100,156.76 141,515.00 Panca I B
34,502.00 307,206.00 Puspa Dsk Rai
30,466.73 117,525.00 Putra I B Pt
5,700.00 29,558.00 Punia L I B
76,734.13 60,566.00 Pawitra I B
8,381.00 - Rai C I B
30,495.89 151,201.52 Raka I B Pt
400,720.00 - Rai Suryadi I B
80,119.19 40,344.00 Rai S I B
65,317.41 - Raka Jtm IB
10,379.30 - Rata I B
- 75,281.00 Sutha Arsa I B
190,234.79 51,855.00 Sudarmini Dsk Rai
1,275.00 58,412.00 Supartha I B Nym
- 35,095.00 Sudarsana I B
72,625.19 - Suastika AA
88,857.95 - Suyadnya I B
56,085.59 84,657.00 Surya Antara I B
- 54,800.00 Sena I B (Alm)/ I A Darmita
56,430.23 - Suda I B
- 40,705.00 Suryaningsih I A
32,984.00 20,000.00 Suamba I B
58,774.53 42,810.00 Susila I B
296,496.05 44,775.00 Suparta I B Pt
37,081.18 54,776.00 Seriani Dsk Rai
42,820.44 37,350.00 Subali I B
252,548.12 37,832.00 Sutha IB
22,761.41 8,450.00 Seni IB
- 59,755.00 Suci I B
9,160.07 22,884.80 Sumardika I B
20,000.00 49,588.00 Sangka I B
- 6,909.00 Sengkara J I B
- 55,623.00 Swandewi Yani IA
- 96,930.00 Sofia Ibu
42,673.32 - Taram I B
- 65,475.00 Tilem I B
- 45,885.00 Tista I B
- 4,950.00 Telaga S I B
64,226.19 65,870.00 Telaga K I B
18,751.94 44,899.00 Udijati I A
114,895.00 Yoga I B
203,400.00 Wati K I A
Err:522 201,044.00 WisnawaYana IB
7,519,655.30 15,961.00 Wirama I B
37,945.00 Winaka I B
24,539.00 Weda I B
70,826.00 Wirata I B
8,381.00 Widnyana I B
6,300.00 Wisnu Wardana I B
- Widyastuti I A
Dsk Sudarmini

0.05 18,751.94 18,751.94


m)/ I A Darmita
JASA PINJAMAN ANGGOTA KOPERASI GERIYA

Pendapatan bunga 126,139,255.00


shu 15% 34,882,616.81
No
NAMA ANGGOTA Jasa Pinj Bunga % Jasa Pinj Total Jasa
1 s/d 2013 2014 2014 s/d 2014
1 Baruna I B 402,500 0.08 32,200.00 32,200.00
2 Sofia Ibu 0.08 - -
3 Rai C I B 238000 0.08 19,040.00 19,040.00
4 Ida Peranda Putra Keniten 0.08 - -
5 Ngurah IB 59,000 0.08 4,720.00 4,720.00
6 Pawitra I B 0.08 - -
7 Sengkara J I B 184,000 0.08 14,720.00 14,720.00
8 Swandewi Yani IA 420,000 0.08 33,600.00 33,600.00
9 WisnawaYana IB 0.08 - -
10 Mertiyun Jaya I B 350,000 0.08 28,000.00 28,000.00
11 Ardana G I B 0.08 - -
12 Yoga I B 0.08 - -
13 Arnaya I B 0.08 - -
14 Ami I A 0.08 - -
15 Gemini I A 495,000 0.08 39,600.00 39,600.00
16 Astina I B 250,000 0.08 20,000.00 20,000.00
17 Ardana K I B 0.08 - -
18 Ari Murti I B 0.08 - -
19 Ardhyana I B 400,000 0.08 32,000.00 32,000.00
20 Udijati I A 560,000 0.08 44,800.00 44,800.00
21 Seriani Dsk Rai 400,000 0.08 32,000.00 32,000.00
22 IB Ega 700,000 0.08 56,000.00 56,000.00
23 Raka Jtm IB 0.08 - -
24 Subali I B 238,500 0.08 19,080.00 19,080.00
25 Inten I A 282,000 0.08 22,560.00 22,560.00
26 Geriya Wisnu Jero 239,000 0.08 19,120.00 19,120.00
27 Punia L I B 338,000 0.08 27,040.00 27,040.00
28 Kesuma I B 750,000 0.08 60,000.00 60,000.00
29 Japem I B 0.08 - -
30 Puspa Dsk Rai 255,500 0.08 20,440.00 20,440.00
31 Nilawati I A 541,500 0.08 43,320.00 43,320.00
32 Telaga S I B 0.08 - -
33 Sutha IB 0.08 - -
34 Sukesi IA 207,000 0.08 16,560.00 16,560.00
35 Rai S I B 0.08 - -
36 Suci I B 65,500 0.08 5,240.00 5,240.00
37 Panca I B 535,500 0.08 42,840.00 42,840.00
38 Sumardika I B 246,500 0.08 19,720.00 19,720.00
39 Putriani I A 660,000 0.08 52,800.00 52,800.00
40 Garga IB 0.08 - -
41 Alit I B Pt 0.08 - -
42 Sangka I B 100,000 0.08 8,000.00 8,000.00
43 Kembar I B 0.08 - -
44 Alit /Eka I B Kt 642,500 0.08 51,400.00 51,400.00
45 Ano Ekawati DW Ayu 275,000 0.08 22,000.00 22,000.00
46 Parwata I B 35,000 0.08 2,800.00 2,800.00
47 Dirga IB Nym 0.08 - -
48 Rai Suryadi I B 258,000 0.08 20,640.00 20,640.00
49 Puwana I B 0.08 - -
50 Suamba I B 124500 0.08 9,960.00 9,960.00
51 Susila I B 280,000 0.08 22,400.00 22,400.00
52 Suparta I B Pt 275,000 0.08 22,000.00 22,000.00
53 Pujawan I B 0.08 - -
54 Adnyana I B 508,500 0.08 40,680.00 40,680.00
55 Wati K I A 0.08 - -
56 Rata I B 0.08 - -
57 I A Darmita 0.08 - -
58 Putra Ktl I B 0.08 - -
59 Punia Tirta I B 0.08 - -
60 Giri M IB 0.08 - -
61 Bawa IB 0.08 - -
62 Mayun I B 0.08 - -
63 Suda I B 0.08 - -
64 Astika IB 0.08 - -
65 Alit I B Kt 0.08 - -
66 Mardika I B 0.08 - -
67 Wirama I B 0.08 - -
68 Artiya I B 1,170,000 0.08 93,600.00 93,600.00
69 Budi IB 500,000 0.08 40,000.00 40,000.00
70 Tilem I B 0.08 - -
71 Surya Antara I B 0.08 - -
72 Gede I B 392,000 0.08 31,360.00 31,360.00
73 Puniem I B Nym 145,000 0.08 11,600.00 11,600.00
74 Merta I B 275,000 0.08 22,000.00 22,000.00
75 Tista I B 227,000 0.08 18,160.00 18,160.00
76 Telaga K I B 371,500 0.08 29,720.00 29,720.00
77 Suyadnya I B 0.08 - -
78 Arga I B 0.08 - -
79 Winaka I B 75000 0.08 6,000.00 6,000.00
80 Ardawa I B 0.08 - -
81 Weda I B 298,000 0.08 23,840.00 23,840.00
82 Wirata I B 0.08 - -
83 Gangga I B 376,000 0.08 30,080.00 30,080.00
84 Ardana Gede I B 0.08 - -
85 Punia I B Gd 250,000 0.08 20,000.00 20,000.00
86 Dirga Bt I B 85,000 0.08 6,800.00 6,800.00
87 Sudarsana I B 506,500 0.08 40,520.00 40,520.00
88 Suastika AA 0.08 - -
89 Putra K I B 0.08 - -
90 Kartika I A 57,000 0.08 4,560.00 4,560.00
91 Pastika I B 0.08 - -
92 Taram I B 105,000 0.08 8,400.00 8,400.00
93 Sudarmini Dsk Rai 0.08 - -
94 Dalem I B PT 0.08 - -
95 Geria Reken Jero 0.08 - -
96 Supartha I B Nym 221,500 0.08 17,720.00 17,720.00
97 Manik I A 0.08 - -
98 Bobo I B 0.08 - -
99 Sutha Arsa I B 0.08 - -
100 Agastiya I B 112,500 0.08 9,000.00 9,000.00
101 Cakri IB 665,000 0.08 53,200.00 53,200.00
102 Putra I B Pt 113,000 0.08 9,040.00 9,040.00
103 Janardana I B 80,000 0.08 6,400.00 6,400.00
104 Dirga I B Kt 0.08 - -
105 Leo W F 0.08 - -
106 Widnyana I B 0.08 - -
107 Suryaningsih I A 0.08 - -
108 Dewi I A 0.08 - -
109 Wisnu Wardana I B 0.08 - -
110 Mariani I A 0.08 - -
111 Jendri Jero Geriya 0.08 - -
112 Widyastuti I A 0.08 - -
113 Raka I B Pt 0.08 -
114 Maruta I B 0.08 - -
115 Astika Ius I B 0.08 - -
116 RAPITA DHARMA IB 206,000 0.08 16,480.00 16,480.00
117 Kediri I B Kt 100,000 0.08 8,000.00 8,000.00
118 Gede I B Nym 0.08 - -
119 Alit K I B Pt 47,000 0.08 3,760.00 3,760.00
120 Dalem K I B 345,000 0.08 27,600.00 27,600.00
121 Kartika I B Kt 58,000 0.08 4,640.00 4,640.00
122 Suadnyana I B Pt 0.08 - -
123 Surya Murti IB 334,000 0.08 26,720.00 26,720.00
124 Anom I B Md 134,000 0.08 10,720.00 10,720.00
125 Purwa I B 192,000 0.08 15,360.00 15,360.00
126 Suardana P I B 0.08 - -
127 Suta Adnyana I B 0.08 - -
128 IB KT INDRA 0.08 - -
129 I A SUANDEWI 709,000 0.08 56,720.00 56,720.00
130 I B UDIYANA 136,000 0.08 10,880.00 10,880.00
131 LUSTINI JR 569,000 0.08 45,520.00 45,520.00
132 ASMARA WIRATA IB 565,000 0.08 45,200.00 45,200.00
133 PARDA IB PT 520,000 0.08 41,600.00 41,600.00
134 ALIT DSK RAI 892,000 0.08 71,360.00 71,360.00
- -

JUMLAH 21,192,500.00 759,504.46 Err:522


JASA PINJAMAN ANGGOTA KOPERASI GERIYA

Pendapatan bunga
shu 15%
No
NAMA ANGGOTA Jasa Pinj Bunga % Jasa Pinj
1 s/d 2014 2015 2015
1 Baruna I B 32,200.00 402,500 0.08
2 Sofia Ibu - 0.08
3 Rai C I B 19,040.00 238000 0.08
4 Ida Peranda Putra Keniten - 0.08
5 Ngurah IB 4,720.00 59,000 0.08
6 Pawitra I B - 0.08
7 Sengkara J I B 14,720.00 184,000 0.08
8 Swandewi Yani IA 33,600.00 420,000 0.08
9 WisnawaYana IB - 0.08
10 Mertiyun Jaya I B 28,000.00 350,000 0.08
11 Ardana G I B - 0.08
12 Yoga I B - 0.08
13 Arnaya I B - 0.08
14 Ami I A - 0.08
15 Gemini I A 39,600.00 495,000 0.08
16 Astina I B 20,000.00 250,000 0.08
17 Ardana K I B - 0.08
18 Ari Murti I B - 0.08
19 Ardhyana I B 32,000.00 400,000 0.08
20 Udijati I A 44,800.00 560,000 0.08
21 Seriani Dsk Rai 32,000.00 400,000 0.08
22 IB Ega 56,000.00 700,000 0.08
23 Raka Jtm IB - 0.08
24 Subali I B 19,080.00 238,500 0.08
25 Inten I A 22,560.00 282,000 0.08
26 Geriya Wisnu Jero 19,120.00 239,000 0.08
27 Punia L I B 27,040.00 338,000 0.08
28 Kesuma I B 60,000.00 750,000 0.08
29 Japem I B - 0.08
30 Puspa Dsk Rai 20,440.00 255,500 0.08
31 Nilawati I A 43,320.00 541,500 0.08
32 Telaga S I B - 0.08
33 Sutha IB - 0.08
34 Sukesi IA 16,560.00 207,000 0.08
35 Rai S I B - 0.08
36 Suci I B 5,240.00 65,500 0.08
37 Panca I B 42,840.00 535,500 0.08
38 Sumardika I B 19,720.00 246,500 0.08
39 Putriani I A 52,800.00 660,000 0.08
40 Garga IB - 0.08
41 Alit I B Pt - 0.08
42 Sangka I B 8,000.00 100,000 0.08
43 Kembar I B - 0.08
44 Alit /Eka I B Kt 51,400.00 642,500 0.08
45 Ano Ekawati DW Ayu 22,000.00 275,000 0.08
46 Parwata I B 2,800.00 35,000 0.08
47 Dirga IB Nym - 0.08
48 Rai Suryadi I B 20,640.00 258,000 0.08
49 Puwana I B - 0.08
50 Suamba I B 9,960.00 124500 0.08
51 Susila I B 22,400.00 280,000 0.08
52 Suparta I B Pt 22,000.00 275,000 0.08
53 Pujawan I B - 0.08
54 Adnyana I B 40,680.00 508,500 0.08
55 Wati K I A - 0.08
56 Rata I B - 0.08
57 I A Darmita - 0.08
58 Putra Ktl I B - 0.08
59 Punia Tirta I B - 0.08
60 Giri M IB - 0.08
61 Bawa IB - 0.08
62 Mayun I B - 0.08
63 Suda I B - 0.08
64 Astika IB - 0.08
65 Alit I B Kt - 0.08
66 Mardika I B - 0.08

67 Wirama I B - 0.08
68 Artiya I B 93,600.00 1,170,000 0.08
69 Budi IB 40,000.00 500,000 0.08
70 Tilem I B - 0.08
71 Surya Antara I B - 0.08
72 Gede I B 31,360.00 392,000 0.08
73 Puniem I B Nym 11,600.00 145,000 0.08
74 Merta I B 22,000.00 275,000 0.08
75 Tista I B 18,160.00 227,000 0.08
76 Telaga K I B 29,720.00 371,500 0.08
77 GUSTI RAI SUASTI - 0.08
78 Arga I B - 0.08
79 Winaka I B 6,000.00 75000 0.08
80 Ardawa I B - 0.08
81 Weda I B 23,840.00 298,000 0.08
82 Wirata I B - 0.08
83 Gangga I B 30,080.00 376,000 0.08
84 Ardana Gede I B - 0.08
85 Punia I B Gd 20,000.00 250,000 0.08
86 Dirga Bt I B 6,800.00 85,000 0.08
87 Sudarsana I B 40,520.00 506,500 0.08
88 Suastika AA - 0.08
89 Putra K I B - 0.08
90 Kartika I A 4,560.00 57,000 0.08
91 Pastika I B - 0.08
92 Taram I B 8,400.00 105,000 0.08
93 Sudarmini Dsk Rai - 0.08
94 Dalem I B PT - 0.08
95 Geria Reken Jero - 0.08
96 Supartha I B Nym 17,720.00 221,500 0.08
97 Manik I A - 0.08
98 Bobo I B - 0.08
99 Sutha Arsa I B - 0.08
100 Agastiya I B 9,000.00 112,500 0.08
101 Cakri IB 53,200.00 665,000 0.08
102 Putra I B Pt 9,040.00 113,000 0.08
103 Janardana I B 6,400.00 80,000 0.08
104 Dirga I B Kt - 0.08
105 Leo W F - 0.08
106 Widnyana I B - 0.08
107 Suryaningsih I A - 0.08
108 Dewi I A - 0.08
109 Wisnu Wardana I B - 0.08
110 Mariani I A - 0.08
111 Jendri Jero Geriya - 0.08
112 Widyastuti I A - 0.08
113 Raka I B Pt 0.08
114 Maruta I B - 0.08
115 Astika Ius I B - 0.08
116 RAPITA DHARMA IB 16,480.00 206,000 0.08
117 Kediri I B Kt 8,000.00 100,000 0.08
118 Gede I B Nym - 0.08
119 Alit K I B Pt 3,760.00 47,000 0.08
120 Dalem K I B 27,600.00 345,000 0.08
121 Kartika I B Kt 4,640.00 58,000 0.08
122 Suadnyana I B Pt - 0.08
123 Surya Murti IB 26,720.00 334,000 0.08
124 Anom I B Md 10,720.00 134,000 0.08
125 Purwa I B 15,360.00 192,000 0.08
126 Suardana P I B - 0.08
127 Suta Adnyana I B - 0.08
128 IB KT INDRA - 0.08
129 I A SUANDEWI 56,720.00 709,000 0.08
130 I B UDIYANA 10,880.00 136,000 0.08
131 LUSTINI JR 45,520.00 569,000 0.08
132 ASMARA WIRATA IB 45,200.00 565,000 0.08
133 PARDA IB PT 41,600.00 520,000 0.08
134 ALIT DSK RAI 71,360.00 892,000 0.08
135 GUSTI RAI ARKHI
136 I B SUDANA
137 IB GANDA ARTA
138 GUSTI RAI RENI
139 I A ARIANTI
140 I B GINADA
141 I B RAI NAMUNG
142 RINDANI SA RAI
143 I B SURYA ADNYANA
144 I B WINDU
145 I A ANURITA
146 I A JUNIARTI
147 I A EKAYANI
- -

JUMLAH 21,192,500.00 759,504.46


126,139,255.00
34,882,616.81

Total Jasa
s/d 2014
32,200.00
-
19,040.00
-
4,720.00
-
14,720.00
33,600.00
-
28,000.00
-
-
-
-
39,600.00
20,000.00
-
-
32,000.00
44,800.00
32,000.00
56,000.00
-
19,080.00
22,560.00
19,120.00
27,040.00
60,000.00
-
20,440.00
43,320.00
-
-
16,560.00
-
5,240.00
42,840.00
19,720.00
52,800.00
-
-
8,000.00
-
51,400.00
22,000.00
2,800.00
-
20,640.00
-
9,960.00
22,400.00
22,000.00
-
40,680.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
93,600.00
40,000.00
-
-
31,360.00
11,600.00
22,000.00
18,160.00
29,720.00
-
-
6,000.00
-
23,840.00
-
30,080.00
-
20,000.00
6,800.00
40,520.00
-
-
4,560.00
-
8,400.00
-
-
-
17,720.00
-
-
-
9,000.00
53,200.00
9,040.00
6,400.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
16,480.00
8,000.00
-
3,760.00
27,600.00
4,640.00
-
26,720.00
10,720.00
15,360.00
-
-
-
56,720.00
10,880.00
45,520.00
45,200.00
41,600.00
71,360.00
-

Err:522