Anda di halaman 1dari 3

GURU A

Tingkah Laku Beremosi TL Responden 1 TL Responden 2 TL Responden 3 TL Responden 4


Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak
1.Tidak mendengar arahan
2.Mendiamkan diri ketika
di soal
3.Merajuk apabila dimarahi
4.Segan untuk tampil ke
hadapan menjawab soalan

GURU B

1.Tidak mendengar arahan


2.Mendiamkan diri ketika
di soal
3.Merajuk apabila dimarahi
4.Segan untuk tampil ke
hadapan menjawab soalan

GURU C

1.Tidak mendengar arahan


2.Mendiamkan diri ketika
di soal
3.Merajuk apabila dimarahi
4.Segan untuk tampil ke
hadapan menjawab soalan

SENARAI SEMAK GURU A,B DAN C


TERHADAP TINGKAH LAKU BEREMOSI RESPONDEN 1, 2, 3, DAN 4

Lampiran 1
Lampiran 2

LEMBARAN DATA PEREKODAN / KEKERAPAN (EVENT RECORDING DATA SHEET)

Sasaran : Responden 1
Tingkah Laku : Tidak mendengar arahan, merajuk apabila dimarahi, mendiamkan diri ketika di
soal, segan untuk tampil menjawab soalan

Pemerhatian
Tanpa Intervensi

Tarikh Kekerapan Jumlah

3 April 2017
4 April 2017
5 April 2017
10 April 2017
11 April 2017
12 April 2017

Intervensi dilaksanakan

17 April 2017
18 April 2017
19 April 2017
24 April 2017
25 April 2017
26 April 2017

Intervensi dihentikan

2 Mei 2017
3 Mei 2017
4 Mei 2017
9 Mei 2017
10 Mei 2017
11 Mei 2017