Anda di halaman 1dari 2

Thank You

1 pesan

WordPress <wordpress@ft.iaimnumetrolampung.ac.id> Rab, 31 Mei 2017 pukul 09:51


Balas ke: wordpress@ft.iaimnumetrolampung.ac.id <admin@ft.iaimnumetrolampung.ac.id>
Kepada: yusufafriadi@gmail.com

Pendaftaran Pembimbing
NAMA

mey norlaila

NPM

13130028

FAKULTAS

syariah dan ekonomi islam

Email

yusufafriadi@gmail.com

PRODI

s.1 pbs

PEMBIMBING 1

ahmad muslimin,lc, M.H.I

PEMBIMBING 2

nur al khotamin, M.H.I

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SHODAQOH (ZIS) DALAM PERSPEKTIF


EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI BMT AKU (ADZKYA KHIDMATUL UMMAH) TEJO
AGUNG KEC. METRO TIMUR KOTA METRO TAHUN 2017

KETUA PRODI

Harto ASatyo, SE. MM


DEKAN FAKULTAS

Ahmad Muslimin,lc. M.H.I