Anda di halaman 1dari 2

Doa selamat dalam perjalanan jauh

Bismillahi Majriiga wamursaha, Inna Robbii Laghofuururrohim.

Membaca takbir Allahuakbar 3x

Subhanalladzi sakh-khorolanaa hadza wa maa kunna lahu muqrinin. Wa inna ilaa


robbina lamungqolibuun. Allahumma innaa nasaluka fii safarinaa hadza al birro wat
taqwa, wa minal amali maa tardho. Allahumma hawwin alainaa safaronaa hadza,
wathwi anna budahu. Allahumma antash shoohibu fis safar, wal kholiifatu fil ahli.
Allahumma inni audzubika min watsaa-is safari wa ka-aabatil manzhori wa suu-il
munqolabi fil maali wal ahli.

Doa agar dimudahkan segala urusannya

Allahumma yassir wala tuassir. Rabbi tammim bilkhoir. Birohmatikaya


Arhamarrohimin. Maksudnya:

YaAllah Permudahkanlah Jangan Dipersulitankan dan Kau akhirkanlah


dengan Kebaikan.

Doa berbuka puasa ramadhan

ALLAAHUMMA LAKASUMTU WABIKA AAMANTU WA'ALAA RIZQIKA


AFTHORTU BIROHMATIKA YAA ARHAMAR ROOHIMIIN

Niat doa puasa ramadhan

NAWAITU SHAUMA GHODIN 'AN ADAA'I FARDHI SYAHRI


ROMADHOONA HAADZIHIS SANATI LILLAHI TA'ALA

Doa Memohon Diberi Kesehatan dan Dibantu untuk Mengingat-Nya

ALHAMDU LILLAHIL LADZII AAFAANII FII JASADII, WA RADDA


ALAYYA RUUHII, WA ADZINA LII BI DZIKRIHI.

Artinya: Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang memberikan kesehatan pada tubuhku,
mengembalikan ruhku kepada diriku, dan mengizinkan aku untuk menginginkan-
Nya.

Bacaan Doa Sesudah Ambil Air Wudhu (Doa Selesai Wudhu)

ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLOOHU WAHDAHUU LAA SYARIIKA


LAHU WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHUUWA
ROSUULUHUU, ALLOOHUMMAJ'ALNII MINAT TAWWAABIINA WAJ'ALNII
MINAL MUTATHOHHIRIINA
Doa Mohon Umur Panjang, Sehat Selalu, Murah Rezeki dan Khusnul
Khotimah
ALLAHUMMA THOWWIL UMUURONA, WA SHOHHIH AJSAADANA, WA
NAWWIR QULUUBANA, WA SABBIT IIMAANANAA WA AHSIN
A'MAALANAA, WA WASSI' ARZAQONAA, WA ILAL KHOIRI QORRIBNAA
WA 'ANISY-SYARRI AB'IDNAA, WAQDHI KHAWAA-IJANA FIDDIINI
WADDUNYAA WAL AAKHIRATI INNAKA 'ALAA KULLI SYAI-IN
QODIIRUN

Artinya :
Ya Allah! Panjangkanlah umur kami, sehatkanlah jasad kami, terangilah hati kami,
tetapkanlah iman kami, baikkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah
kami pada kebaikan dan jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala
kebutuhan kami dalam pada agama, dunia, dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha
Kuasa atas segala sesuatu.

ALLOOHUMMA INNAA NAS-ALUKA SALAAMATAN FID DIINI WA


'AAFIYATAN FIL JASADI WA ZIYAADATAN FIL 'ILMI WA BAROKATAN
FIR RIZQI WA TAUBATAN QOBLAL MAUTI WA ROHMATAN 'INDAL
MAUTI WA MAGHFIROTAN BA'DAL MAUTI

Artinya :
Ya Allah kami memohon kepadaMu keselamatan dalam agama, dan
kesejahteraan/kesegaran pada tubuh dan penambahan ilmu, dan keberkahan rizqi,
serta taubat sebelum mati dan rahmat di waktu mati, dan keampunan sesudah mati.