Anda di halaman 1dari 1

Cadangan Tajuk Pidato

1. Islam dan teknologi: apa pilihan kita?


2. Pluralisme Agama: Benarkah Islam itu sama dengan agama lain?
3. Cabaran Islam di dunia Islam
4. "Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah Kenapa tak
ikut?
5. Kebebasan kenapa sampai hilang jati diri, bangsa dan agama?
6. Peranan teknologi dalam meningkatkan akidah Islam.
7. Apa yang saya boleh bantu wahai Islam?
8. Doa itu rahsia senjata umat islam
9. Berpegangnya aku pada Al-Quran: kelamarin, hari ini dan esok.
10.Kalau cinta, bimbinglah ke jalan yang benar.
11.Berpesan-pesanlah kepada kebenaran dan Kesabaran.
12.Mahasiswa dan peranan dalam menegakkan syiar Islam
13.Jihat dalam konteks mahasiswa
14.Murtad bukan Hak Asasi
15.Ekonomi Islam wajar atau tidak
16.Masih relevankah Pengajian Islam?
17.Cabaran Institusi Pengajian Tinggi Islam dalam dunia Pendidikan global
18.Mampukah ekonomi islam dalam mendepani dunia global.
19.Kahwin muda pro dan kontra.
20.Peranan ipt dalam membentuk ummah berkualiti.