Anda di halaman 1dari 1

4.

Dalil Tentang taqwa


a. Q.S Al-Baqarah ayat 21


21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar
kamu bertakwa,

b. Q.S Al-Baqarah ayat 41

41. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan (Al Quran) yang membenarkan apa yang ada
padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu
menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.

c. Q.S Ali Imaran ayat 15


15. Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?". untuk orang-
orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-
sungai; mereka kekal didalamnya. dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah.
dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.

Sumber :
Al-Quran Al-Karim
https://pencerahqolbu.wordpress.com/ayat-ayat-taqwa/
http://www.jadipintar.com/2014/10/ciri-ciri-orang-bertaqwa-sifat-dan-amalannya-menurut-alquran.html
https://abuhirr.wordpress.com/2012/07/16/kumpulan-kisah-orang-orang-yang-bertaqwa-yang-selamat-
menghadapi-godaan-godaan-wanita-update/
http://www.risalahislam.com/2014/06/Pengertian-Takwa-Menurut-Bahasa-Istilah.html