Anda di halaman 1dari 15

Lembaran kerja 1

Lembaran kerja 2

lembaran kerja 3
Lembaran kerja 4. Namakan setiap kemudahan awam dibawah.
Lembaran kerja 5. Tulis jawapan yang betul.
Lembaran kerja 6. Bulatkan jawapan yang betul.
Lembaran kerja 7. Gambar dibawah menunjukkan aktiviti di
perpustakaan. Tulis ayat yang lengkap tentang gambar dibawah.