Anda di halaman 1dari 3

A.

Struktur Garis

Simbol Keterangan
Arah dan penunjaman garis

Kedudukan memanjang kerikil

Kedudukan memanjangnya mineral

Garis horizontal ( mendatar )

Garis vertical ( tegak lurus )

Garis ganda

Penunjaman garis pada bidang

Arah dan penunjaman dari perpotongan rekahan

Arah dan penunjaman dari perpotongan bidang dan foliasi

Pitch dari garis pada bidang

B. Struktur Bidang

Perlapisan

Simbol Keterangan
Bidang lapisan vertical

Lapisan horozontal

Jurus dan kemiringan

Lapisan membalik

Jurus dan kemiringan terombak


Foliasi

Simbol Keterangan
Jurus dan kemiringan foliasi

Foliasi vertical

Foliasi horizontal

Jurus dan kemiringan belahan

Belahan horizontal

Jumlah belahan tegak

Sesar

Simbol Keterangan
Sesar breksi

_ _ _ _ _ _ _ Sesar yang diperkirakan


_
- - - - - - - - - - Sesar yang direka
-
Sesar normal

Sesar mendatar

Kekar

Simbol Keterangan
Jurus dan kemiringan kekar

Kekar vertikal

Kekar horizontal
Lipatan

Simbol Keterangan

Lipatan antiklin

Lipatan sinklin

Monoklin

Anda mungkin juga menyukai